Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Sveženj akta o digitalnih storitvah

Namen akta o digitalnih storitvah in akta o digitalnih trgih je ustvariti varnejši digitalni prostor, v katerem so zaščitene temeljne pravice uporabnikov, in vzpostaviti enake konkurenčne pogoje za podjetja.

CC0 - Evropa, pripravljena na digitalno dobo: Nova pravila za digitalne platforme
fix-empty

Akt odigitalnih storitvah in akt o digitalnem trgu tvorita enoten sklop pravil, ki se uporabljajo po vsej EU. Imajo dva glavna cilja:

  1. Ustvariti varnejši digitalni prostor, v katerem bodo zaščitene temeljne pravice vseh uporabnikov digitalnih storitev;
  2. Vzpostaviti enake konkurenčne pogoje za spodbujanje inovacij, rasti in konkurenčnosti, tako na evropskem enotnem trgu kot na svetovni ravni.

Kaj so digitalne storitve?

Digitalne storitve vključujejo veliko kategorijo spletnih storitev, od preprostih spletišč do storitev internetne infrastrukture in spletnih platform.

Pravila iz akta o digitalnih storitvah se nanašajo predvsem na spletne posrednike in platforme. Na primer spletne tržnice, družbena omrežja, platforme za izmenjavo vsebin, trgovine z aplikacijami ter spletne potovalne in nastanitvene platforme.

Akt o digitalnih storitvah vključuje posebna pravila za zelo velike spletne platforme in iskalnike. To so spletne platforme in posredniki, ki imajo v EU več kot 45 milijonov uporabnikov na mesec. Spoštovati morajo najstrožje obveznosti iz zakona.

Akt o digitalnih trgih vključuje pravila, ki urejajo spletne platforme vratarjev. Platforme vratarjev so digitalne platforme s sistemsko vlogo na notranjem trgu, ki delujejo kot ozka grla med podjetji in potrošniki za pomembne digitalne storitve. Nekatere od teh storitev so zajete tudi v aktu o digitalnih storitvah, vendar iz različnih razlogov in z različnimi vrstami določb.

Zakaj sta DSA in DMA potrebna?

Digitalne storitve vplivajo na naše življenje na različne načine. Uporabljamo jih za medsebojno komunikacijo, nakupovanje, naročanje hrane, iskanje informacij, gledanje filmov, poslušanje glasbe in še več.

Digitalne storitve podjetjem tudi olajšajo čezmejno trgovanje in dostop do novih trgov.  

Čeprav so to nekateri primeri številnih koristi digitalne preobrazbe, obstajajo tudi težave.

Kljub številnim ciljno usmerjenim sektorskim ukrepom na ravni EU še vedno obstajajo znatne vrzeli in pravna bremena, ki jih je treba obravnavati na začetku digitalnega desetletja leta 2030.

Nekatere velike platforme naprimer nadzorujejo pomembne ekosisteme v digitalnem gospodarstvu. Na digitalnih trgih so se pojavili kot vratarji, ki lahko delujejo kot zasebni oblikovalci pravil. Njihova pravila včasih povzročijo nepoštene pogoje za podjetja, ki uporabljajo te platforme, in manjšo izbiro za potrošnike.

Druga skrb je trgovina z nezakonitim blagom, storitvami in vsebinami ter njihova izmenjava na spletu. Poleg tega manipulativni algoritemski sistemi zlorabljajo spletne storitve za povečanje širjenja dezinformacij in za druge škodljive namene.

Ti izzivi in način, kako platforme obravnavajo te izzive, pomembno vplivajo na temeljne pravice na spletu.

Zato je Evropska unija sprejela sodoben pravni okvir, ki zagotavlja varnost uporabnikov na spletu, vzpostavlja upravljanje z varstvom temeljnih pravic v ospredju ter ohranja pravično in odprto okolje spletnih platform.

Ocene učinka in javna posvetovanja

 

Najnovejše novice

PRESS RELEASE |
Komisija od Microsofta zahteva, da v skladu z aktom o digitalnih storitvah zagotovi informacije o generativnih tveganjih v zvezi z umetno inteligenco na platformi Bing

Komisija je danes okrepila svoje izvršilne ukrepe proti Microsoftu: potem ko podjetje od 14. marca ni prejelo odgovora na svojo zahtevo po informacijah v zvezi s posebnimi tveganji, ki izhajajo iz generativnih funkcij umetne inteligence podjetja Bing, zlasti „Copilot in Bing“ in „Image Creator by Designer“, ima zdaj do 27. maja čas, da Komisiji predloži zahtevane informacije.

PRESS RELEASE |
Komisija imenovala družbo Booking za vratarja in začela preiskavo trga v zvezi z družbo X

Evropska komisija je družbo Booking imenovala za vratarja v skladu z aktom o digitalnih trgih za svojo spletno posredniško storitev Booking.com in se odločila, da ne bo imenovala X Ads in TikTok Ads. Hkrati je Komisija začela preiskavo trga, da bi dodatno ocenila izpodbijanje, predloženo v zvezi s spletno storitvijo družbenega mreženja X.

Povezane vsebine

Širša slika

Online platforms and e-commerce

The EU wants to ensure businesses and citizens can use online platforms and e-commerce services no matter where they are in the EU.

Podrobnejše informacije

Evropski odbor za digitalne storitve

Evropski odbor za digitalne storitve je neodvisna svetovalna skupina, ki je bila ustanovljena z aktom o digitalnih storitvah z učinkom od 17. februarja 2024.

Glej tudi

pravila o elektronskem poslovanju v EU

Evropska komisija odpravlja spletne ovire, da bi lahko ljudje imeli popoln dostop do vsega blaga in storitev, ki jih podjetja v EU ponujajo na spletu.

Spletne platforme

Evropska komisija želi spodbuditi okolje, v katerem spletne platforme uspevajo, pravično obravnavajo uporabnike in sprejmejo ukrepe za omejitev širjenja nezakonitih vsebin.