Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Sveženj akta o digitalnih storitvah

Namen akta o digitalnih storitvah in akta o digitalnih trgih je ustvariti varnejši digitalni prostor, v katerem so zaščitene temeljne pravice uporabnikov, in vzpostaviti enake konkurenčne pogoje za podjetja.

CC0 - Evropa, pripravljena na digitalno dobo: Nova pravila za digitalne platforme
fix-empty

Akt odigitalnih storitvah in akt o digitalnem trgu tvorita enoten sklop pravil, ki se uporabljajo po vsej EU. Imajo dva glavna cilja:

  1. ustvariti varnejši digitalni prostor, v katerem bodo zaščitene temeljne pravice vseh uporabnikov digitalnih storitev;
  2. vzpostaviti enake konkurenčne pogoje za spodbujanje inovacij, rasti in konkurenčnosti, tako na evropskem enotnem trgu kot na svetovni ravni.

Kaj so digitalne storitve?

Digitalne storitve vključujejo veliko kategorijo spletnih storitev, od preprostih spletišč do storitev internetne infrastrukture in spletnih platform.

Pravila iz akta o digitalnih storitvah se nanašajo predvsem na spletne posrednike in platforme. Na primer spletne tržnice, družbena omrežja, platforme za izmenjavo vsebin, trgovine z aplikacijami ter spletne potovalne in nastanitvene platforme.

Akt o digitalnih trgih vključuje pravila, ki urejajo spletne platforme vratarjev. Platforme vratarjev so digitalne platforme s sistemsko vlogo na notranjem trgu, ki delujejo kot ozka grla med podjetji in potrošniki za pomembne digitalne storitve. Nekatere od teh storitev so zajete tudi v aktu o digitalnih storitvah, vendar iz različnih razlogov in z različnimi vrstami določb.

Zakaj sta DSA in DMA potrebna?

Digitalne storitve vplivajo na naše življenje in olajšujejo naše življenje na različne načine. Uporabljamo jih za medsebojno komunikacijo, nakupovanje, naročanje hrane, iskanje informacij, ogled filmov in poslušanje glasbe prek novih, nenehno razvijajočih se storitev. Digitalne storitve so podjetjem olajšale tudi čezmejno trgovanje in dostop do novih trgov.  

Čeprav obstaja veliko prednosti digitalne preobrazbe, obstajajo tudi težave. Glavna skrb je trgovina z nezakonitim blagom, storitvami in vsebinami ter njihova izmenjava na spletu. Spletne storitve zlorabljajo tudi manipulativni algoritemski sistemi za povečanje širjenja dezinformacij in za druge škodljive namene. Ti izzivi in način, kako platforme obravnavajo te izzive, pomembno vplivajo na temeljne pravice na spletu.

Kljub številnim ciljno usmerjenim sektorskim intervencijam na ravni EU so bile v začetku leta 2020 še vedno velike vrzeli in pravna bremena. Nekatere velike platforme na primer nadzorujejo pomembne ekosisteme v digitalnem gospodarstvu. Na digitalnih trgih so se pojavili kot vratarji, ki lahko delujejo kot zasebni oblikovalci pravil. Ta pravila včasih povzročijo nepoštene pogoje za podjetja, ki uporabljajo te platforme, in manjšo izbiro za potrošnike.

Zato je Evropska unija sprejela sodoben pravni okvir, ki zagotavlja varnost uporabnikov na spletu, vzpostavlja upravljanje z varstvom temeljnih pravic v ospredju ter ohranja pravično in odprto okolje spletnih platform.

Naslednji koraki

Potem ko je Evropski parlament julija 2022 v prvi obravnavi sprejel sveženj o digitalnih storitvah, je Svet Evropske unije sprejel akt o digitalnih storitvah in akt o digitalnih trgih, ki sta ga podpisala predsednika obeh institucij in je bil objavljen v Uradnem listu. 

Akt o digitalnih storitvah je bil objavljen v Uradnem listu 27. oktobra 2022 in je začel veljati 16. novembra 2022. Akt o digitalnih storitvah se bo neposredno uporabljal po vsej EU in se bo uporabljal petnajst mesecev ali od 1. januarja 2024, kar nastopi pozneje, po začetku veljavnosti.

Spletne platforme morajo svoje število aktivnih uporabnikov objaviti do 17. februarja 2023. Če ima platforma ali iskalnik več kot 45 milijonov uporabnikov (10 % prebivalstva v Evropi), bo Komisija storitev določila kot zelo veliko spletno platformo ali zelo velik spletni iskalnik. Te službe bodo imele na voljo štiri mesece, da izpolnijo obveznosti iz akta o digitalnih storitvah, kar vključuje izvedbo in predložitev prve letne ocene tveganja Komisiji. Države članice EU bodo morale imenovati koordinatorje digitalnih storitev do 17. februarja 2024, ko bodo morale tudi platforme z manj kot 45 milijoni aktivnih uporabnikov izpolnjevati vsa pravila akta o digitalnih storitvah.

Vizualni prikaz časovnega razporeda akta o digitalnih storitvah

Akt o digitalnih trgih je bil 12. oktobra 2022 objavljen v Uradnem listu in je začel veljati 1. novembra 2022. Pred 3. julijem 2023 morajo družbe Komisiji predložiti informacije o številu uporabnikov, da lahko Komisija pred 6. septembrom imenuje „vratarje“. Vratarji bodo morali nato do marca 2024 zagotoviti, da bodo izpolnjevali obveznosti iz akta o digitalnih trgih.

Vizualni prikaz časovnega razporeda akta o digitalnih trgih

Ocene učinka in javna posvetovanja

 

Najnovejše novice

EVENT |
Ekosistem spletnih platform

Povezava Univerzitetne jesenske šole 2023 bo na to temo gostila cel teden z oblikovalci politik in strokovnjaki.

Povezane vsebine

Širša slika

Online platforms and e-commerce

The EU wants to ensure businesses and citizens can use online platforms and e-commerce services no matter where they are in the EU.

Podrobnejše informacije

Glej tudi

pravila o elektronskem poslovanju v EU

Evropska komisija odpravlja spletne ovire, da bi lahko ljudje imeli popoln dostop do vsega blaga in storitev, ki jih podjetja v EU ponujajo na spletu.

Spletne platforme

Evropska komisija želi spodbuditi okolje, v katerem spletne platforme uspevajo, pravično obravnavajo uporabnike in sprejmejo ukrepe za omejitev širjenja nezakonitih vsebin.