Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Sveženj akta o digitalnih storitvah

Namen akta o digitalnih storitvah in akta o digitalnih trgih je ustvariti varnejši digitalni prostor, kjer so zaščitene temeljne pravice uporabnikov, in vzpostaviti enake konkurenčne pogoje za podjetja.

CC0 - Evropa, pripravljena na digitalno dobo: Nova pravila za digitalne platforme
fix-empty

Akt odigitalnih storitvah in akt o digitalnem trgu tvorita enoten sklop pravil, ki se uporabljajo po vsej EU. Imajo dva glavna cilja:

  1. ustvariti varnejši digitalni prostor, v katerem bodo zaščitene temeljne pravice vseh uporabnikov digitalnih storitev;
  2. vzpostaviti enake konkurenčne pogoje za spodbujanje inovacij, rasti in konkurenčnosti, tako na evropskem enotnem trgu kot na svetovni ravni.

Kaj so digitalne storitve?

Digitalne storitve vključujejo veliko kategorijo spletnih storitev, od preprostih spletnih strani do internetnih infrastrukturnih storitev in spletnih platform.

Pravila iz akta o digitalnih storitvah se nanašajo predvsem na spletne posrednike in platforme. Na primer spletne tržnice, družabna omrežja, platforme za izmenjavo vsebin, trgovine z aplikacijami ter spletne potovalne in nastanitvene platforme.

Akt o digitalnih trgih vključuje pravila, ki urejajo spletne platforme vratarjev. Platforme vratarjev so digitalne platforme s sistemsko vlogo na notranjem trgu, ki delujejo kot ozka grla med podjetji in potrošniki za pomembne digitalne storitve. Nekatere od teh storitev so zajete tudi v aktu o digitalnih storitvah, vendar iz različnih razlogov in z različnimi vrstami določb.

Zakaj sta DSA in DMA potrebna?

Digitalne storitve vplivajo na naše življenje in nam olajšajo življenje na različne načine. Uporabljamo jih za komunikacijo med seboj, nakupovanje, naročanje hrane, iskanje informacij, ogled filmov in poslušanje glasbe prek novih, nenehno razvijajočih se storitev. Digitalne storitve so podjetjem olajšale čezmejno trgovanje in dostop do novih trgov.  

Čeprav obstaja veliko prednosti digitalne preobrazbe, obstajajo tudi težave. Glavna skrb je trgovina in izmenjava nezakonitega blaga, storitev in vsebin na spletu. Manipulativne algoritemske sisteme zlorabljajo tudi spletne storitve za povečanje širjenja dezinformacij in za druge škodljive namene. Ti izzivi in načini, kako jih platforme obravnavajo, pomembno vplivajo na temeljne pravice na spletu.

Kljub vrsti ciljno usmerjenih ukrepov za posamezne sektorje na ravni EU so bile v začetku leta 2020 še vedno velike vrzeli in pravna bremena, ki jih je treba odpraviti. Nekatere velike platforme na primer nadzorujejo pomembne ekosisteme v digitalnem gospodarstvu. Pojavili so se kot vratarji na digitalnih trgih s pooblastilom, da delujejo kot zasebni oblikovalci pravil. Ta pravila včasih povzročijo nepoštene pogoje za podjetja, ki uporabljajo te platforme, in manjšo izbiro za potrošnike.

Zato je Evropska unija sprejela sodoben pravni okvir, ki zagotavlja varnost uporabnikov na spletu, vzpostavlja upravljanje z zaščito temeljnih pravic v ospredju ter ohranja pošteno in odprto okolje spletnih platform.

Naslednji koraki

Po sprejetju svežnja o digitalnih storitvah v prvi obravnavi v Evropskem parlamentu julija 2022 je Svet Evropske unije sprejel akt o digitalnih storitvah in akt o digitalnih trgih, ki sta ga podpisala predsednika obeh institucij in je bil objavljen v Uradnem listu. 

Akt o digitalnih storitvah je bil v Uradnem listu objavljen 27. oktobra 2022, veljati pa je začel 16. novembra 2022. Akt o digitalnih storitvah se bo neposredno uporabljal po vsej EU in se bo uporabljal petnajst mesecev ali od 1. januarja 2024, kar koli nastopi pozneje, po začetku veljavnosti.

Za spletne platforme morajo svoje število aktivnih uporabnikov objaviti do 17. februarja 2023. Če ima platforma ali iskalnik več kot 45 milijonov uporabnikov (10 % prebivalstva v Evropi), bo Komisija določila storitev kot zelo veliko spletno platformo ali zelo velik spletni iskalnik. Te službe bodo imele štiri mesece časa, da izpolnijo obveznosti iz akta o digitalnih storitvah, kar vključuje izvedbo in posredovanje prve letne ocene tveganja Komisiji. Države članice EU bodo morale imenovati koordinatorje digitalnih storitev do 17. februarja 2024, ko bodo morale tudi platforme z manj kot 45 milijoni aktivnih uporabnikov izpolnjevati vsa pravila akta o digitalnih storitvah.

Vizualni prikaz časovnega razporeda akta o digitalnih storitvah

Akt o digitalnih storitvah je bil 12. oktobra 2022 objavljen v Uradnem listu in je začel veljati 1. novembra 2022. Pred 3. julijem 2023 morajo podjetja Komisiji predložiti informacije o svojem številu uporabnikov, da lahko Komisija imenuje vratarje pred 6. septembrom. Vratarji bodo morali nato do marca 2024 zagotoviti, da bodo izpolnjevali obveznosti iz akta o digitalnih storitvah.

Vizualni prikaz časovnega razporeda akta o digitalnih trgih

Ocene učinka in javna posvetovanja

 

Najnovejše novice

Povezane vsebine

Širša slika

Online platforms and e-commerce

The EU wants to ensure businesses and citizens can use online platforms and e-commerce services no matter where they are in the EU.

Podrobnejše informacije

Glej tudi

Spletne platforme

Evropska komisija želi spodbuditi okolje, v katerem spletne platforme uspevajo, pravično obravnavajo uporabnike in sprejmejo ukrepe za omejitev širjenja nezakonitih vsebin.