Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Tiedotusvälineiden moniarvoisuuden seuranta digitaalisella aikakaudella

Tiedotusvälineiden moniarvoisuuden seurantaväline on tieteellinen väline, jonka tarkoituksena on tunnistaa tiedotusvälineiden moniarvoisuuteen mahdollisesti kohdistuvat riskit.

  Suurennuslasi, jossa silmä keskellä vihreää taustaa

Tiedotusvälineiden moniarvoisuuden seurantavälinettä on mukautettu ja nykyaikaistettu siten, että siinä otetaan huomioon tapa, jolla digitaalinen kehitys vaikuttaa tiedotusvälineiden moniarvoisuuteen kaikkialla Euroopassa. MPM toimii tiedotusvälineiden vapauden kannalta keskeisenä tietolähteenä tulevassa ensimmäisessä oikeusvaltioraportissa, joka on määrä julkaista syyskuussa 2020.

Tiedotusvälineiden moniarvoisuuden seuranta

MPM arvioi tiedotusvälineiden moniarvoisuuteen kohdistuvia riskejä 25 keskeisen indikaattorin perusteella neljällä eri alalla:

 1. perussuoja
 2. markkinoiden moniarvoisuus
 3. poliittinen riippumattomuus
 4. sosiaalinen osallisuus.

Indikaattorit käsittelevät oikeudellisia, taloudellisia ja sosiaalipoliittisia kysymyksiä. Seuranta kattaa kaikki julkisen palvelun, kaupalliset ja yhteisölliset tiedotusvälineet,

MPM on diagnostinen väline, jonka tarkoituksena on antaa laaja käsitys tiedotusvälineiden moniarvoisuuteen jäsenvaltioissa kohdistuvista riskeistä. Arvioinnit tehdään riippumattomasti ja avoimesti kuullen kunkin maan media-alan asiantuntijoita.

MPM myöntää, että eri politiikkoja ja sääntelyyn liittyviä lähestymistapoja voidaan soveltaa erityyppisiin tiedotusvälineisiin, olivatpa ne sitten televisiolähetyksiä, painettuja tai digitaalisia tiedotusvälineitä. Vuonna 2018 toteutetun päivityksen jälkeen se tarkastelee myös digitaalisten alustojen vaikutusta. 

Tiedotusvälineiden moniarvoisuuden seuranta digitaalisella aikakaudella – MPM2021

Euroopan parlamentti varasi vuonna 2019 1 000 000 euron talousarvion, jonka tarkoituksena on hienosäätää MPM 2020 -ohjelmaa ja varmistaa sen täytäntöönpanon jatkuminen.  Euroopan komissio myönsi apurahan yliopistollisen Eurooppa -instituutin tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja vapauden keskukselle (CMPF). Uusi avustus alkoi 2020.

Tiedotusvälineiden moniarvoisuuden seuranta digitaalisella aikakaudella – MPM2020

Euroopan parlamentti varasi 750 000 euron talousarvion vuonna 2018. Talousarviossa pyrittiin mukauttamaan MPM-mekanismi digitaaliseen ympäristöön ja varmistamaan sen täytäntöönpano.  Tätä varten Euroopan komissio myönsi apurahan yliopistollisen Eurooppa -instituutin tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja vapauden keskukselle (CMPF).

Vuonna 2019 CMPF teki tutkimuksen indikaattoreista, joita tarvitaan tiedon moniarvoisuuteen digitaalisella aikakaudella kohdistuvien riskien arvioimiseksi. Se toteutti tämän myöhemmin MPM 2020 -ohjelmassa kaikissa EU:n jäsenvaltioissa ja kahdessa ehdokasmaassa vuosina 2018 ja 2019. Tutustu MPM2020:n tuloksiin.

Tausta

Alkuperäinen tutkimus

Tiedotusvälineiden moniarvoisuuden seurantaväline perustuu vuonna 2009 tehtyyn alustavaan tutkimukseen, jonka on tehnyt kolme akateemista laitosta: ICRI, Katholieke Universiteit LeuvenCMC (Keski-Euroopan yliopisto) ja MMTC (Jönköping International Business School) – yhteistyössä Ernst & Young Belgium. Tutkimuksessa kehitettiin seurantaväline, jonka avulla voidaan arvioida tiedotusvälineiden moniarvoisuuteen kohdistuvia riskejä EU:n jäsenvaltioissa vakaiden indikaattorien perusteella.

MPM:n yksinkertaistaminen ja testaus – vaihe 1

 • Euroopan parlamentti varasi vuonna 2013 500 000 euron määrärahat MPM:n yksinkertaistamiseen ja pilottitoteutukseen.
 • Euroopan komissio myönsi myöhemmin apurahan yliopistollisen Eurooppa-instituutin tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja vapauden keskukselle pilottihankkeen toteuttamiseksi.
 • Toimen ensimmäinen vuosi jaettiin kahteen osaan, joista toisessa keskityttiin yksinkertaistamiseen ja toinen yhdeksän jäsenvaltion testaukseen (Belgia, Bulgaria, Tanska, Viro, Ranska, Kreikka, Unkari, Italia ja Yhdistynyt kuningaskunta).
 • CMPF valitsi nämä yhdeksän maata seuraavin perustein:
  • tiedotusvälineiden ja poliittisten järjestelmien typologia;
  • maantieteelliset kriteerit;
  • mediamarkkinoiden koko (väestö ja alue mukaan luettuina);
  • nykyiset poliittiset arviot tiedotusvälineiden vapauden ja moniarvoisuuden tasosta.
 • Ensimmäisen vaiheen loppuraportti julkaistiin tammikuussa 2015.

MPM:n yksinkertaistaminen ja testaus – vaihe 2

 • Euroopan parlamentti varasi vuonna 2014 uuden 500 000 euron suuruisen talousarvion testauksen jatkamiseen edellistä täydentävällä tavalla.
 • Tässä hankkeen toisessa vaiheessa, marraskuusta 2014 alkaen, CMPF arvioi indikaattorien elinkelpoisuutta ja merkityksellisyyttä. Se testasi niitä 19:ssä EU-maassa, jotka eivät kuuluneet ensimmäiseen pilottivaiheeseen (Itävalta, Kroatia, Kypros, Tšekki, Suomi, Saksa, Irlanti, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Alankomaat, Puola, Portugali, Slovakia, Slovenia, Espanja ja Ruotsi).
 • Tulokset ovat saatavilla.

MPM – vaihe 3

Vuonna 2016 myönnettiin 500 000 euron apuraha tiedotusvälineiden moniarvoisuuteen kohdistuvien riskien arvioinnin jatkamiseen. Se myönnettiin Euroopan parlamentin tukeman valmistelutoimen yhteydessä. 

Tässä kolmannessa vaiheessa, jonka suoritti myös CMPF, hankkeen tutkijat arvioivat riskejä kaikissa EU:n jäsenvaltioissa sekä kahdessa ehdokasmaassa: Türkiye ja Montenegro. Tämän kierroksen tulokset ovat saatavilla.

MPM – vaihe 4

Euroopan yliopistollisen instituutin tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja vapauden keskus (CMPF) toteutti tiedotusvälineiden moniarvoisuuden seurantavälineen (MPM) kaikissa EU:n jäsenvaltioissa vuonna 2017 sekä Serbiassa ja entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa (nykyinen Pohjois-Makedonia).

Tätä varten on myönnetty 350 000 euron talousarvio valmistelutoimeen, jota Euroopan parlamentti tukee. Vuoden 2017 tulokset julkaistiin vuonna 2018.

Viimeisimmät uutiset

PRESS RELEASE |
Komissio tukee kahdeksaa uutismediahanketta 12 miljoonalla eurolla

Komissio on ilmoittanut journalismikumppanuuksia koskevan kolmannen ehdotuspyynnön tuloksista. Kahdeksan uutisorganisaatioiden yhteenliittymää saa yhteensä lähes 12 miljoonaa euroa uutismedia-alan häiriönsietokyvyn tukemiseksi.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Tiedotusvälineiden vapaus ja moniarvoisuus

Euroopan unioni puolustaa tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta nykyaikaisen demokratian tukipilareina ja vapaan ja avoimen keskustelun mahdollistajina.

Syventävää tietoa

Sosiaalisen median innovointi ja politiikka

Innovoinnin ja politiikan välillä tarvitaan vahvoja yhteyksiä, jotta tuleva sosiaalinen media ja verkostot voidaan muokata turvallisiksi, avoimiksi, luoviksi ja luotettaviksi ympäristöiksi.

Katso myös

Multimediatoiminnot

EU:n multimediatoimilla pyritään vahvistamaan uutisointia EU-asioista EU:n näkökulmasta.

Medialukutaito

Medialukutaito ei ole koskaan ollut niin tärkeää kuin nykyään. Sen avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat navigoida modernissa uutisympäristössä ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä.

Disinformaation torjunta verkossa

Komissio torjuu disinformaation ja väärän tiedon leviämistä verkossa varmistaakseen eurooppalaisten arvojen ja demokraattisten järjestelmien suojelun.