Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Foilseachán

Ráiteas comhpháirteach ó oibreoirí an Aontais agus na hÚcráine chun cabhrú le dídeanaithe ón Úcráin fanacht nasctha

D’éascaigh an tAontas an comhordú idir oibreoirí na hEorpa agus na hÚcráine, rud a chuirfidh a n-iarrachtaí ar fáil chun glaonna fánaíochta agus idirnáisiúnta inacmhainne nó saor in aisce a chur ar fáil idir an tAontas agus an Úcráin.

Tá oibreoirí tar éis bearta deonacha a dhéanamh go tapa i ndlúthpháirtíocht leis na daoine atá ag teitheadh ón gcogadh. An 8 Aibreán, rinne an Coimisiún Eorpach agus Parlaimint na hEorpa comhordú ar shíniú ráitis chomhpháirtigh idir na hoibreoirí chun cur chuige comhordaithe a bhunú le haghaidh cur i bhfeidhm níos leithne ar fud na hEorpa, agus chun níos mó oibreoirí a spreagadh le bheith páirteach ann.

Ón uair a síníodh an chéad uair, leanann oibreoirí an Aontais agus na hÚcráine de na bearta a comhaontaíodh sa ráiteas comhpháirteach a chur i bhfeidhm (féach na doiciméid thíos). Ar an gcaoi sin, tá siad in ann an t-ísliú ar mhuirir neamhrialaithe idir-oibritheora a choinneáil agus leanúint de sheirbhísí cumarsáide riachtanacha a chur ar fáil.

Méadú suntasach tagtha ar líon na nglaonna thar theorainneacha

A bhuí leis an ráiteas comhpháirteach, cuireadh an comhaontú i bhfeidhm go forleathan ar fud na hEorpa chun cumarsáid a éascú ar bhealaí éagsúla. Tá oibreoirí na hÚcráine in ann fánaíocht saor in aisce nó inacmhainne a chur ar fáil dá rannpháirtithe san Aontas. Tá méadú ag teacht ar líon na dtíortha a chumhdaítear leis an gcomhaontú de réir mar a chloíonn níos mó oibreoirí leis an gcomhráiteas. Ar an meán, tairgeann na trí oibreoir ón Úcráin fánaíocht ar phraghsanna baile, sonraí fánaíochta inacmhainne nó sonraí móibíleacha thar theorainneacha i 25 Bhallstát de chuid an Aontais agus níos faide anonn fiú — i dtuairim is 32 thír.

Is é bun an chomhaontaithe muirir mhórdhíola idir-oibritheora a laghdú ar ghlaonna trasteorann a úsáideann líonraí móibíleacha éagsúla. Léirítear na muirir íslithe ansin i bpraghsanna níos ísle d’úsáideoirí deiridh agus déantar cumarsáid a éascú thar theorainneacha. Ciallaíonn sé gur féidir le tuairim is 4,5 milliún d’fhánaíocht na hÚcráine san Aontas Eorpach glaoch abhaile chun na hÚcráine agus an t-idirlíon soghluaiste a úsáid ar rátaí saora nó inacmhainne.

Is féidir le dídeanaithe sonraí inacmhainne a úsáid agus glaonna saor in aisce nó inacmhainne a dhéanamh lena gcártaí SIM Úcránacha, chomh maith le glaonna inacmhainne a dhéanamh chun na hÚcráine lena gcártaí SIM AE, arna ndáileadh ag oibreoirí teileachumarsáide an Aontais. Tá tionchar suntasach ag an gComhráiteas ar dhídeanaithe, mar a thuairiscigh BEREC, agus 80 oibreoir móibíleach de chuid an Aontais ag tairiscint glaonna idirnáisiúnta saor in aisce don Úcráin agus 44 oibreoir móibíleach de chuid an Aontais a thairgeann glaonna ar phraghas níos ísle.  Thairg gach ceann de thrí oibreoir na hÚcráine fánaíocht nó fánaíocht saor in aisce ar phraghsanna baile dá rannpháirtithe san Aontas faoi láthair agus cuireann siad glaonna idirnáisiúnta saor in aisce agus laghdaithe ar fáil don Aontas. Níos mó ná sin, tá oibreoirí ag tairiscint glaonna saor in aisce nó ar chostas íseal do lucht siúil san Úcráin, ag tacú leis na hoibrithe cabhrach go leor i mbun cabhrú amach ar an talamh. Tá tuilleadh eolais faoi thionchar an chomhaontaithe le fáil ar leathanach gréasáin BEREC.

Bhíothas in ann an méid sin ar fad a dhéanamh toisc gur chinn oibreoirí na táillí a ghearrann siad ar a chéile a laghdú as úsáid a bhaint as líonraí éagsúla a chuireann ar a gcumas seirbhísí cumarsáide a sholáthar thar theorainneacha. Deimhnítear tionchar an Ráitis Chomhpháirtigh ar an treocht íslitheach i bpraghsanna mórdhíola idir oibreoirí AE agus oibreoirí UA sa tuarascáil ó BEREC. Mar shampla, mar thoradh ar ghealltanais dheonacha na n-oibreoirí, tá ísliú déanta ar na rátaí foirceanta a íocann oibreoirí UA le hoibreoirí an Aontais a shínigh an JS, agus tá siad thart ar 70 % níos lú ná meán an Aontais. De bhreis ar oibreoirí UA, tháinig laghdú 30 % ar na rátaí mórdhíola fánaíochta sonraí a íocann oibreoirí an Aontais ar an meán le hoibreoirí an Aontais agus tá siad i bhfad faoi bhun na n-uasteorainneacha mórdhíola atá le cur i bhfeidhm san Aontas bunaithe ar na rialacha Fánaíochta agus, dá bhrí sin, tá siad ag éascú tairiscintí fánaíochta saor in aisce do dhídeanaithe ón Úcráin a bhfuil a gcártaí UA SIM á n-úsáid acu.

Tá an Ráiteas Comhpháirteach seo fós oscailte do gach oibreoir atá toilteanach síniú a dhéanamh tráth ar bith i ndlúthpháirtíocht le dídeanaithe ón Úcráin. Tabhair faoi deara nach bhfuil síniú fisiciúil ag teastáil, ach ba cheart do chuideachta ar mian léi a bheith páirteach ríomhphost a sheoladh, a léiríonn go bhfuil sí toilteanach an Comhráiteas a shíniú agus lógó cuideachta a cheangal le: CNECT-B2@ec.europa.eu.

Faigh thíos an Ráiteas Comhpháirteach a shínigh oibreoirí an Aontais agus na hÚcráine maidir le nascacht chun tacú le dídeanaithe ón Úcráin agus maidir le síneadh a chur leis an Ráiteas Comhpháirteach. 

 

Nuashonraithe an 30 Meán Fómhair

Íoslódálacha

Joint statement operators UA EU_update APR 2023
Íoslódáil 
Prolongation of the Joint Statement by EU and UA operators_July2023
Íoslódáil 
Joint Statement EU UA operators on connectivity in support of refugees from Ukraine
Íoslódáil 
Prolongation of the Joint statement by EU and UA operators on connectivity in support of refugees from Ukraine
Íoslódáil 
Second prolongation of the Joint statement UA EU operators
Íoslódáil