Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Foilseachán

Ráiteas comhpháirteach ó oibreoirí an Aontais agus na hÚcráine chun cabhrú le dídeanaithe ón Úcráin fanacht nasctha

D’éascaigh an tAontas an comhordú idir oibreoirí Eorpacha agus oibreoirí na hÚcráine lena ndéanfar a n-iarrachtaí a chobhsú chun fánaíocht agus glaonna idirnáisiúnta inacmhainne nó saor in aisce a chur ar fáil idir an tAontas agus an Úcráin.

Joint Statement by EU and Ukrainian operators to help refugees from Ukraine stay connected

Is tapa a ghlac oibreoirí bearta deonacha i ndlúthpháirtíocht leis na daoine atá ar a dteitheadh ón gcogadh.

I mí Iúil 2023, d’éascaigh an Coimisiún, in éineacht le NCEC, údarás rialála náisiúnta na hÚcráine, fadú dhá mhí dhéag an chomhaontaithe idir 23 oibreoir Eorpacha agus seacht n-oibreoir de chuid na hÚcráine, a síníodh den chéad uair i mí Aibreáin 2022, chun na rátaí nach mór dóibh a choinneáil chun glaonna a nascadh thar theorainneacha a ísliú go frithpháirteach. A bhuí le glaonna inacmhainne, is féidir leo siúd atá ag lorg dídine san Eoraip teagmháil a dhéanamh lena muintir agus lena gcairde san Úcráin, agus a mhalairt.

Méadú suntasach ar ghlaonna thar theorainneacha

A bhuí leis an ráiteas comhpháirteach, cuireadh an comhaontú i bhfeidhm go forleathan ar fud na hEorpa lena n-éascaítear cumarsáid ar bhealaí éagsúla. Tá oibreoirí na hÚcráine in ann fánaíocht saor in aisce nó inacmhainne a chur ar fáil dá rannpháirtithe san Aontas. Tá méadú ag teacht ar líon na dtíortha a chumhdaítear leis an gcomhaontú de réir mar a chloíonn níos mó oibreoirí leis an ráiteas comhpháirteach. Ar an meán, tairgeann na trí oibreoir Úcránacha fánaíocht ar phraghsanna baile, fánaíocht inacmhainne nó sonraí soghluaiste thar theorainneacha i 25 Bhallstát den Aontas agus níos faide i gcéin fiú — i dtuairim is 32 thír.

Is é aidhm an chomhaontaithe muirir mhórdhíola idir-oibreoirí a ísliú ar ghlaonna trasteorann a úsáideann líonraí móibíleacha éagsúla. Léirítear na muirir íslithe ansin i bpraghsanna níos ísle d’úsáideoirí deiridh agus i gcumarsáid éascaithe thar theorainneacha. Ciallaíonn sé gur féidir le thart ar 4,5 milliún Úcránach fánaíocht san Aontas glaoch ar ais chuig an Úcráin agus idirlíon soghluaiste a úsáid ar rátaí saor in aisce nó inacmhainne.

Is féidir le dídeanaithe sonraí inacmhainne a úsáid agus glaonna saor in aisce nó inacmhainne a dhéanamh lena gcártaí SIM Úcránacha, chomh maith le glaonna inacmhainne a dhéanamh chun na hÚcráine lena gcártaí SIM AE, arna ndáileadh ag oibreoirí teileachumarsáide an Aontais. Bhí tionchar suntasach ag an Ráiteas Comhpháirteach ar na dídeanaithe mar a thuairiscigh BEREC agus 80 oibreoir soghluaiste de chuid an Aontais ag tairiscint glaonna idirnáisiúnta saor in aisce don Úcráin agus 44 oibreoir soghluaiste de chuid an Aontais ag tairiscint glaonna ar phraghas níos ísle.  Tá fánaíocht nó fánaíocht saor in aisce tairgthe ag gach ceann de na trí oibreoir Úcránacha freisin ar phraghsanna baile dá síntiúsóirí san Aontas faoi láthair agus cuireann siad glaonna idirnáisiúnta saor in aisce agus laghdaithe ar fáil don Aontas freisin. Thairis sin, tá oibreoirí ag tairiscint glaonna saor in aisce nó ar chostas íseal do thaistealaithe san Úcráin, ag tacú leis an iliomad oibrithe cabhrach atá i mbun cúnamh a thabhairt ar an láthair. Tá tuilleadh eolais faoi thionchar an chomhaontaithe le fáil ar leathanach gréasáin BEREC.

Bhí sé sin ar fad indéanta toisc gur chinn oibreoirí na táillí a ghearrann siad ar a chéile a ísliú as líonraí éagsúla a úsáid a chuireann ar a gcumas seirbhísí cumarsáide a sholáthar thar theorainneacha. Deimhnítear tionchar an Ráitis Chomhpháirtigh maidir leis an treocht íslitheach i bpraghsanna mórdhíola idir oibreoirí an Aontais agus oibreoirí UA i dtuarascáil BEREC. Mar shampla, mar thoradh ar ghealltanais dheonacha na n-oibreoirí, tá ísliú tagtha ar na rátaí foirceanta a íocann oibreoirí UA le hoibreoirí an Aontais a shínigh an SCF, agus tá siad thart ar 70 % níos lú ná meán an Aontais. Ina theannta sin, de réir oibreoirí UA, tháinig laghdú 30 % ar na rátaí mórdhíola fánaíochta sonraí a íocann oibreoirí UA ar an meán le hoibreoirí an Aontais agus iad go mór faoi bhun na huasteorann mórdhíola atá le cur i bhfeidhm san Aontas bunaithe ar na rialacha Fánaíochta agus, dá bhrí sin, tá siad ag éascú tairiscintí fánaíochta saor in aisce do dhídeanaithe ón Úcráin a bhfuil a gcártaí UA SIM á n-úsáid acu.

Tá an Ráiteas Comhpháirteach seo fós ar oscailt do na hoibreoirí uile atá toilteanach síniú tráth ar bith i ndlúthpháirtíocht le dídeanaithe ón Úcráin. Tabhair faoi deara nach bhfuil síniú fisiciúil ag teastáil, ach ba cheart do chuideachta ar mian léi a bheith páirteach ríomhphost a sheoladh, ag léiriú toilteanas an Ráiteas Comhpháirteach a shíniú agus lógó cuideachta a cheangal le: CNECT-B2@ec.europa.eu.

Faigh thíos an Ráiteas Comhpháirteach a shínigh oibreoirí an Aontais agus na hÚcráine maidir le nascacht chun tacú le dídeanaithe ón Úcráin agus maidir le síneadh a chur leis an Ráiteas Comhpháirteach. 

 

Cothrom le dáta an 20 Nollaig 2023

Íoslódálacha

Joint statement operators UA EU_update APR 2023
Íoslódáil 
Prolongation of the Joint Statement by EU and UA operators_July2023
Íoslódáil 
Prolongation of the Joint Statement by_EU and UA operators January 2024
Íoslódáil 
Joint Statement EU UA operators on connectivity in support of refugees from Ukraine
Íoslódáil 
Prolongation of the Joint statement by EU and UA operators on connectivity in support of refugees from Ukraine
Íoslódáil 
Second prolongation of the Joint statement UA EU operators
Íoslódáil