Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikace

Společné prohlášení provozovatelů z EU a Ukrajiny s cílem pomoci uprchlíkům z Ukrajiny zůstat připojeni

EU usnadnila koordinaci mezi evropskými a ukrajinskými operátory, kteří stabilizují své úsilí o poskytování cenově dostupného nebo bezplatného roamingu a mezinárodních volání mezi EU a Ukrajinou.

Provozovatelé rychle přijali dobrovolná opatření v solidaritě s lidmi prchajícími před válkou. Dne 8. dubna Evropská komise a Evropský parlament koordinovaly podpis společného prohlášení provozovatelů s cílem zavést koordinovaný přístup k širšímu uplatňování v celé Evropě a povzbudit více provozovatelů, aby se připojili.

Od prvního podpisu prodloužili operátoři z EU a Ukrajiny uplatňování společného prohlášení, aby zajistili, že budou moci zachovat svá dobrovolná opatření ke snížení neregulovaných poplatků mezi operátory a pokračovat v poskytování základních komunikačních služeb.

Výrazně vzrostl počet volání přes hranice

Díky společnému prohlášení byla dohoda v celé Evropě široce uplatňována a usnadnila komunikaci různými způsoby. Ukrajinští operátoři mohou svým účastníkům v EU poskytovat bezplatný nebo cenově dostupný roaming. Počet zemí, na něž se dohoda vztahuje, roste s tím, jak se ke společnému prohlášení připojilo více hospodářských subjektů. V průměru tři ukrajinští operátoři nabízejí roaming za domácí ceny, cenově dostupný roaming nebo mobilní data přes hranice ve 25 členských státech EU a dokonce i mimo ně – přibližně ve 32 zemích.

Podstatou dohody je snížení velkoobchodních cen mezi operátory za přeshraniční hovory, které využívají různé mobilní sítě. Snížené poplatky se pak odrážejí v nižších cenách pro koncové uživatele a v usnadnění přeshraniční komunikace. Znamená to, že přibližně 4,5 milionu Ukrajinců může v EU zavolat zpět domů na Ukrajinu a používat mobilní internet za bezplatné nebo dostupné ceny.

Uprchlíci mohou využívat dostupné údaje a bezplatné nebo cenově dostupné hovory pomocí ukrajinských SIM karet, jakož i cenově dostupné hovory na Ukrajinu prostřednictvím svých SIM karet EU, které distribuují telekomunikační operátoři z EU. Dopad společného prohlášení o uprchlících, o němž informovalo sdružení BEREC, byl značný, neboť 80 mobilních operátorů z EU nabízí bezplatné mezinárodní hovory na Ukrajinu a 44 mobilních operátorů z EU nabízí volání za nižší cenu.  Všichni tři ukrajinští operátoři rovněž nabídli svým účastníkům v současné době v EU bezplatný roaming nebo roaming za vnitrostátní ceny a rovněž nabízejí bezplatné mezinárodní hovory do EU za snížené ceny. Provozovatelé navíc nabízejí cestujícím na Ukrajině bezplatné nebo levné hovory, čímž podporují mnoho humanitárních pracovníků, kteří se podílejí na pomoci na místě. Více informací o dopadu dohody naleznete na internetových stránkách sdružení BEREC.

To vše bylo možné proto, že se operátoři rozhodli snížit poplatky, které si vzájemně účtují za používání různých sítí, které jim umožňují poskytovat komunikační služby přes hranice. Dopad společného prohlášení na klesající trend velkoobchodních cen mezi operátory z EU a bezpilotních letadel potvrzuje zpráva sdružení BEREC. Například v důsledku dobrovolných závazků operátorů se snížily sazby za ukončení volání, které operátoři bezpilotních letadel platí operátorům z EU, kteří podepsali společné služby, a jsou přibližně o 70 % nižší než průměr EU. Kromě toho se podle operátorů bezpilotních letadel velkoobchodní ceny za datový roaming, který operátoři bezpilotních letadel platí operátorům z EU v průměru, snížily o 30 % a jsou již výrazně nižší než maximální velkoobchodní stropy uplatňované v EU na základě pravidel pro roaming, a usnadňují proto bezplatné roamingové nabídky ukrajinským uprchlíkům používajícím jejich karty UA SIM.

Toto společné prohlášení zůstává otevřeno všem provozovatelům, kteří jsou ochotni podepsat kdykoli v solidaritě s uprchlíky z Ukrajiny. Upozorňujeme, že fyzický podpis není vyžadován, ale společnost, která se chce připojit, by měla zaslat e-mail, v němž uvede ochotu podepsat společné prohlášení a připojit logo společnosti k: Cnect-b2@ec.europa.eu.

Níže naleznete společné prohlášení podepsané provozovateli z EU a Ukrajiny o konektivitě na podporu uprchlíků z Ukrajiny a prodloužení platnosti společného prohlášení. 

 

Aktualizováno dne 30. září

Ke stažení

Joint statement operators UA EU_update APR 2023
Stáhnout 
Prolongation of the Joint Statement by EU and UA operators_July2023
Stáhnout 
Joint Statement EU UA operators on connectivity in support of refugees from Ukraine
Stáhnout 
Prolongation of the Joint statement by EU and UA operators on connectivity in support of refugees from Ukraine
Stáhnout 
Second prolongation of the Joint statement UA EU operators
Stáhnout