Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikace

Společné prohlášení subjektů z EU a Ukrajiny s cílem pomoci uprchlíkům z Ukrajiny zůstat propojeni

EU usnadnila koordinaci mezi evropskými a ukrajinskými operátory, kteří stabilizují jejich úsilí o poskytování cenově dostupného nebo bezplatného roamingu a mezinárodních volání mezi EU a Ukrajinou.

Joint Statement by EU and Ukrainian operators to help refugees from Ukraine stay connected

Provozovatelé rychle přijali dobrovolná solidární opatření s lidmi prchajícími před válkou.

V červenci 2023 Komise spolu s ukrajinským vnitrostátním regulačním orgánem NCEC usnadnila dvanáctiměsíční prodloužení dohody mezi 23 evropskými a sedmi ukrajinskými operátory, která byla poprvé podepsána v dubnu 2022, s cílem vzájemně snížit sazby, které musí udržovat za účelem propojení volání přes hranice. Cenově dostupné hovory umožňují těm, kteří hledají útočiště v Evropě, dostat se k rodině a přátelům na Ukrajině a naopak.

Počet volání přes hranice výrazně vzrostl

Díky společnému prohlášení byla dohoda široce uplatňována v celé Evropě a usnadňuje komunikaci různými způsoby. Ukrajinští operátoři mohou svým účastníkům v EU poskytovat bezplatný nebo cenově dostupný roaming. Počet zemí, na které se dohoda vztahuje, se zvyšuje, neboť společné prohlášení dodržuje více hospodářských subjektů. V průměru tři ukrajinští operátoři nabízejí roaming za vnitrostátní ceny, cenově dostupná roamingová nebo mobilní data přes hranice ve 25 členských státech EU a dokonce i mimo ně – přibližně ve 32 zemích.

Podstatou dohody je snížení velkoobchodních cen mezi provozovateli za přeshraniční hovory, které využívají různé mobilní sítě. Snížené poplatky se pak odrážejí v nižších cenách pro koncové uživatele a v usnadnění přeshraniční komunikace. Znamená to, že přibližně 4,5 milionu Ukrajinců roamingových v EU může volat domů na Ukrajinu a využívat mobilní internet za bezplatné nebo dostupné ceny.

Uprchlíci mohou využívat cenově dostupná data a uskutečňovat bezplatné nebo cenově dostupné hovory se svými ukrajinskými SIM kartami, jakož i cenově dostupné hovory na Ukrajinu se svými unijními SIM kartami distribuovanými telekomunikačními operátory z EU. Dopad společného prohlášení na uprchlíky, o němž informovalo sdružení BEREC, byl značný, neboť 80 mobilních operátorů z EU nabízelo na Ukrajinu bezplatné mezinárodní hovory a 44 mobilních operátorů z EU nabízelo hovory za nižší cenu.  Všichni tři ukrajinští operátoři rovněž nabídli svým účastníkům v současné době v EU bezplatný roaming nebo roaming za vnitrostátní ceny a rovněž nabízejí bezplatné a snížené mezinárodní hovory do EU. Operátoři nabízejí cestujícím na Ukrajině bezplatné nebo levné hovory a podporují mnoho humanitárních pracovníků, kteří se podílejí na pomoci na místě. Více informací o dopadu dohody je k dispozici na internetových stránkách sdružení BEREC.

To vše bylo možné proto, že se operátoři rozhodli snížit poplatky, které si vzájemně účtují za používání různých sítí, které jim umožňují přeshraniční poskytování komunikačních služeb. Dopad společného prohlášení na klesající trend velkoobchodních cen mezi EU a operátory bezpilotních letadel potvrzuje zpráva sdružení BEREC. Například v důsledku dobrovolných závazků operátorů se sazby za ukončení volání, které operátoři bezpilotního letadla platí operátorům z EU, kteří podepsali společné služby, snížily a jsou přibližně o 70 % nižší než průměr EU. Kromě toho se podle operátorů bezpilotních služeb velkoobchodní sazby za datový roaming, které operátoři bezpilotních služeb platí operátorům v EU, snížily v průměru o 30 % a jsou již výrazně nižší než maximální velkoobchodní stropy, které mají být uplatňovány v EU na základě pravidel roamingu, a usnadňují tak ukrajinským uprchlíkům, kteří používají jejich bezpilotní SIM karty, nabídky bezplatného roamingu.

Toto společné prohlášení zůstává otevřeno všem subjektům, které jsou ochotny kdykoli podepsat v rámci solidarity s uprchlíky z Ukrajiny. Upozorňujeme, že se nevyžaduje fyzický podpis, ale společnost, která se chce připojit, by měla zaslat e-mail s vyjádřením ochoty podepsat společné prohlášení a připojit logo společnosti na adresu: Cnect-b2@ec.europa.eu.

Níže naleznete společné prohlášení podepsané provozovateli z EU a Ukrajiny o konektivitě na podporu uprchlíků z Ukrajiny a prodloužení platnosti společného prohlášení. 

 

Aktualizováno 20. prosince 2023

Ke stažení

Joint statement operators UA EU_update APR 2023
Stáhnout 
Prolongation of the Joint Statement by EU and UA operators_July2023
Stáhnout 
Prolongation of the Joint Statement by_EU and UA operators January 2024
Stáhnout 
Joint Statement EU UA operators on connectivity in support of refugees from Ukraine
Stáhnout 
Prolongation of the Joint statement by EU and UA operators on connectivity in support of refugees from Ukraine
Stáhnout 
Second prolongation of the Joint statement UA EU operators
Stáhnout