Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Väljaanne

ELi ja Ukraina ettevõtjate ühisavaldus, et aidata Ukraina pagulastel püsida ühenduses

EL hõlbustas koordineerimist Euroopa ja Ukraina operaatorite vahel, mis stabiliseerib nende jõupingutused taskukohase või tasuta rändluse pakkumisel ning rahvusvahelised kõned ELi ja Ukraina vahel.

Joint Statement by EU and Ukrainian operators to help refugees from Ukraine stay connected

Ettevõtjad on võtnud kiiresti vabatahtlikke meetmeid, et olla solidaarne sõja eest põgenevate inimestega.

2023. aasta juulis on komisjon koos Ukraina riikliku reguleeriva asutuse NCECga hõlbustanud 23 Euroopa ja seitsme Ukraina operaatori vahelise lepingu pikendamist 12 kuu võrra, mis allkirjastati esimest korda 2022. aasta aprillis, et vähendada vastastikku tasusid, mida nad peavad järgima piiriüleste kõnede ühendamiseks. Taskukohased kõned võimaldavad Euroopas varjupaika otsivatel inimestel jõuda Ukraina perekonna ja sõpradeni ning vastupidi.

Piiriülesed kõned suurenesid märkimisväärselt

Tänu ühisavaldusele on kokkulepet laialdaselt kohaldatud kogu Euroopas, hõlbustades teabevahetust eri viisidel. Ukraina operaatorid saavad pakkuda tasuta või taskukohast rändlust oma abonentidele ELis. Lepinguga hõlmatud riikide arv on suurenenud, kuna rohkem ettevõtjaid ühineb ühisavaldusega. Keskmiselt pakuvad Ukraina kolm operaatorit kas riigisisese hinnaga rändlust, taskukohast rändlust või mobiilandmesidet piiriüleselt 25 ELi liikmesriigis ja isegi kaugemal – umbes 32 riigis.

Kokkuleppe põhisisu on operaatoritevaheliste hulgihindade alandamine eri mobiilsidevõrke kasutavate piiriüleste kõnede puhul. Madalamad tasud kajastuvad seejärel madalamates hindades lõppkasutajate jaoks ja lihtsustavad piiriülest suhtlust. See tähendab, et ligikaudu 4,5 miljonit ukrainlast saab ELis helistada Ukrainasse ja kasutada mobiilset internetti tasuta või taskukohase hinnaga.

Pagulased saavad kasutada taskukohaseid andmeid ja teha tasuta või taskukohaseid kõnesid oma Ukraina SIM-kaartidega ning teha Ukrainasse taskukohaseid kõnesid oma ELi SIM-kaartidega, mida levitavad ELi telekommunikatsioonioperaatorid. BERECi andmetel on pagulasi käsitleva ühisavalduse mõju olnud märkimisväärne: 80 ELi mobiilsideoperaatorit pakuvad Ukrainale tasuta rahvusvahelisi kõnesid ja 44 ELi mobiilsideoperaatorit pakuvad kõnesid madalama hinnaga.  Kõik kolm Ukraina operaatorit on pakkunud praegu ELis asuvatele abonentidele tasuta rändlust või rändlust riigisiseste hindadega ning pakuvad ELile tasuta ja vähendatud hinnaga rahvusvahelisi kõnesid. Lisaks pakuvad ettevõtjad Ukraina reisijatele tasuta või odavaid kõnesid, toetades paljusid abitöötajaid, kes tegelevad kohapeal abistamisega. Lisateavet lepingu mõju kohta leiab BERECi veebilehelt.

Kõik see oli võimalik, sest operaatorid otsustasid vähendada tasusid, mida nad võtavad eri võrkude kasutamise eest, mis võimaldavad neil osutada sideteenuseid piiriüleselt. BERECi aruanne kinnitab ühisavalduse mõju ELi ja mehitamata õhusõidukite operaatorite vahelistele hulgihindade langusele. Näiteks tänu operaatorite vabatahtlikele kohustustele on mehitamata õhusõidukite käitajate poolt ühisseadusele alla kirjutanud ELi ettevõtjatele makstavad lõpetamistasud langenud ja on ligikaudu 70 % madalamad kui ELi keskmine. Lisaks vähenesid mehitamata õhusõidukite operaatorite sõnul andmeside rändlusteenuste hulgihinnad, mida mehitamata õhusõiduki operaatorid ELi operaatoritele keskmiselt maksavad, 30 % ja on juba märkimisväärselt madalamad kui rändluseeskirjade alusel ELis kohaldatavad maksimaalsed hulgimüügi ülempiirid ning hõlbustavad seega tasuta rändluspakkumisi Ukraina pagulastele, kes kasutavad oma mehitamata õhusõiduki SIM kaarte.

Käesolev ühisavaldus on avatud kõigile ettevõtjatele, kes soovivad igal ajal allkirjastada solidaarsust Ukraina pagulastega. Pange tähele, et füüsilist allkirja ei ole vaja, kuid ühineda sooviv äriühing peaks saatma e-kirja, mis näitab valmisolekut ühisavaldusele alla kirjutada ja lisada ettevõtte logo järgmisele aadressile: Cnect-b2@ec.europa.eu.

Allpool on esitatud ELi ja Ukraina ettevõtjate allkirjastatud ühisavaldus ühenduvuse kohta Ukraina pagulaste toetamiseks ja ühisavalduse kehtivuse pikendamise kohta. 

 

Ajakohastatud 20. detsembril 2023

Allalaadimiseks

Joint statement operators UA EU_update APR 2023
Laadi alla 
Prolongation of the Joint Statement by EU and UA operators_July2023
Laadi alla 
Prolongation of the Joint Statement by_EU and UA operators January 2024
Laadi alla 
Joint Statement EU UA operators on connectivity in support of refugees from Ukraine
Laadi alla 
Prolongation of the Joint statement by EU and UA operators on connectivity in support of refugees from Ukraine
Laadi alla 
Second prolongation of the Joint statement UA EU operators
Laadi alla