Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Väljaanne

ELi ja Ukraina ettevõtjate ühisavaldus, et aidata Ukraina pagulastel jääda ühendatuks

EL hõlbustas koordineerimist Euroopa ja Ukraina operaatorite vahel, mis stabiliseerib nende jõupingutusi taskukohase või tasuta rändluse ja rahvusvaheliste kõnede pakkumisel ELi ja Ukraina vahel.

Ettevõtjad on kiiresti võtnud vabatahtlikke meetmeid, et olla solidaarsed sõja eest põgenevate inimestega. 8. aprillil koordineerisid Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament ettevõtjate ühisavalduse allkirjastamist, et luua kooskõlastatud lähenemisviis laiemaks kohaldamiseks kogu Euroopas ning julgustada rohkem ettevõtjaid ühinema.

Alates esialgsest allkirjastamisest jätkavad ELi ja Ukraina ettevõtjad ühisavalduses kokku lepitud meetmete kohaldamist (vt allpool esitatud dokumente). Sel viisil suudavad nad jätkuvalt vähendada reguleerimata koostalitlusvõime tasusid ja jätkata oluliste sideteenuste osutamist.

Piiriüleste kõnede arv suurenes märkimisväärselt

Tänu ühisavaldusele on kokkulepet laialdaselt kohaldatud kogu Euroopas, hõlbustades teabevahetust eri viisidel. Ukraina operaatorid saavad pakkuda oma abonentidele ELis tasuta või taskukohast rändlust. Lepinguga hõlmatud riikide arv on suurenenud, kuna rohkem ettevõtjaid ühineb ühisavaldusega. Keskmiselt pakuvad kolm Ukraina operaatorit kas rändlust riigisiseste hindadega, taskukohast rändlust või mobiilandmesidet piiriüleselt 25 ELi liikmesriigis ja isegi kaugemal – umbes 32 riigis.

Kokkuleppe eesmärk on vähendada eri mobiilsidevõrke kasutavate piiriüleste kõnede hulgihindu operaatorite vahel. Madalamad tasud kajastuvad seejärel lõppkasutajate madalamates hindades ja hõlbustatud piiriüleses suhtluses. See tähendab, et ligikaudu 4,5 miljonit ELis rändlust kasutavat ukrainlast saab pöörduda tagasi Ukrainasse ja kasutada mobiilset internetti tasuta või taskukohase hinnaga.

Pagulased saavad kasutada taskukohaseid andmeid ja teha tasuta või taskukohaseid kõnesid Ukraina SIM-kaartidega ning teha ELi telekommunikatsioonioperaatorite levitatavate ELi SIM-kaartidega taskukohaseid kõnesid Ukrainasse. BERECi teatatud ühisavalduse mõju pagulastele on olnud märkimisväärne: 80 ELi mobiilsideoperaatorit pakuvad Ukrainale tasuta rahvusvahelisi kõnesid ja 44 ELi mobiilsideoperaatorit pakuvad madalama hinnaga kõnesid.  Kõik kolm Ukraina operaatorit on pakkunud oma abonentidele praegu ELis ka tasuta rändlust või riigisiseste hindadega rändlust ning pakuvad ELile ka tasuta ja odavamaid rahvusvahelisi kõnesid. Veelgi enam, operaatorid pakuvad Ukraina reisijatele tasuta või odavaid kõnesid, toetades paljusid abitöötajaid, kes tegelevad kohapeal abistamisega. Lisateavet lepingu mõju kohta leiate BERECi veebilehelt.

Kõik see oli võimalik, sest operaatorid otsustasid alandada tasusid, mida nad üksteiselt küsivad erinevate võrkude kasutamise eest, mis võimaldavad neil osutada piiriüleselt sideteenuseid. Ühisavalduse mõju hulgimüügihindade langusele ELi ja mehitamata õhusõidukite operaatorite vahel kinnitab BERECi aruanne. Näiteks tänu ettevõtjate vabatahtlikele kohustustele on lõpetamistasud, mida mehitamata õhusõidukite käitajad maksavad ELi ettevõtjatele, kes on allkirjastanud ühisdeklaratsiooni, vähenenud ja on ligikaudu 70 % madalamad kui ELi keskmine. Peale selle vähenesid UA operaatorite sõnul andmeside rändlusteenuste hulgihinnad, mida mehitamata õhusõidukite operaatorid maksavad ELi operaatoritele keskmiselt, 30 % ja on juba märkimisväärselt madalamad kui ELis rändlusteenuse eeskirjade alusel kohaldatavad maksimaalsed hulgihindade ülempiirid, ning hõlbustavad seega tasuta rändluspakkumisi Ukraina pagulastele, kes kasutavad oma UA SIM-kaarte.

Käesolev ühisavaldus on avatud kõigile ettevõtjatele, kes soovivad igal ajal allkirjastada solidaarsuse Ukraina pagulastega. Pange tähele, et füüsiline allkiri ei ole nõutav, kuid ettevõte, kes soovib ühineda, peaks saatma e-kirja, milles väljendatakse valmisolekut ühisavaldusele alla kirjutada ja lisada ettevõtte logo aadressile: Cnect-b2@ec.europa.eu.

Allpool on esitatud ELi ja Ukraina ettevõtjate allkirjastatud ühisavaldus ühenduvuse kohta Ukraina pagulaste toetamiseks ning ühisavalduse pikendamine. 

 

Ajakohastatud 30. septembril

Allalaadimiseks

Joint statement operators UA EU_update APR 2023
Laadi alla 
Prolongation of the Joint Statement by EU and UA operators_July2023
Laadi alla 
Joint Statement EU UA operators on connectivity in support of refugees from Ukraine
Laadi alla 
Prolongation of the Joint statement by EU and UA operators on connectivity in support of refugees from Ukraine
Laadi alla 
Second prolongation of the Joint statement UA EU operators
Laadi alla