Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Pubblikazzjoni

Dikjarazzjoni Konġunta mill-operaturi tal-UE u tal-Ukrajna biex jgħinu lir-refuġjati mill-Ukrajna jibqgħu konnessi

L-UE ffaċilitat il-koordinazzjoni bejn l-operaturi Ewropej u Ukreni li se jistabbilizzaw l-isforzi tagħhom biex jipprovdu roaming affordabbli jew bla ħlas u sejħiet internazzjonali bejn l-UE u l-Ukrajna.

L-operaturi ħadu malajr miżuri volontarji b’solidarjetà man-nies li qed jaħarbu mill-gwerra. Fit-8 ta’ April, il-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew ikkoordinaw l-iffirmar ta’ dikjarazzjoni konġunta bejn l-operaturi biex jistabbilixxu approċċ ikkoordinat għal applikazzjoni usa’ madwar l-Ewropa, u biex jinkoraġġixxu aktar operaturi biex jissieħbu.

Sa mill-iffirmar inizjali, l-operaturi tal-UE u tal-Ukrajna jkomplu japplikaw il-miżuri kif maqbula mid-dikjarazzjoni konġunta (ara d-dokumenti hawn taħt). B’dan il-mod, huma kapaċi jsostnu t-tnaqqis tat-tariffi interoperaturi mhux regolati u jkomplu jipprovdu servizzi essenzjali ta’ komunikazzjoni.

Is-sejħiet bejn il-fruntieri żdiedu b’mod sinifikanti

Bis-saħħa tad-dikjarazzjoni konġunta, il-ftehim ġie applikat b’mod wiesa’ madwar l-Ewropa kollha u ffaċilita l-komunikazzjoni b’modi differenti. L-operaturi Ukreni jistgħu jipprovdu roaming bla ħlas jew affordabbli lill-abbonati tagħhom fl-UE. L-għadd ta’ pajjiżi koperti mill-ftehim qed jiżdied hekk kif aktar operaturi jaderixxu mad-dikjarazzjoni konġunta. Bħala medja, it-tliet operaturi Ukreni joffru jew roaming bi prezzijiet domestiċi, roaming affordabbli jew data mobbli bejn il-fruntieri fi 25-il Stat Membru tal-UE u saħansitra lil hinn — f’madwar 32 pajjiż.

L-għan tal-ftehim huwa li jitnaqqsu t-tariffi bl-ingrossa bejn l-operaturi għal telefonati transfruntiera li jużaw networks mobbli differenti. It-tariffi mnaqqsa mbagħad jiġu riflessi fi prezzijiet aktar baxxi għall-utenti finali u komunikazzjoni ffaċilitata bejn il-fruntieri. Dan ifisser li madwar 4,5 miljun Ukren li jużaw ir-roaming fl-UE jistgħu jċemplu lura lejn l-Ukrajna u jużaw l-internet mobbli b’rati bla ħlas jew affordabbli.

Ir-refuġjati jistgħu jużaw data affordabbli u jagħmlu telefonati b’xejn jew bi prezz raġonevoli mas-SIM cards Ukreni tagħhom, kif ukoll jagħmlu sejħiet affordabbli lill-Ukrajna permezz tas-SIM cards tal-UE tagħhom, distribwiti mill-operaturi tat-telekomunikazzjoni tal-UE. L-impatt tad-Dikjarazzjoni Konġunta fuq ir-refuġjati kif irrappurtat mill-BEREC kien konsiderevoli b’ 80 operatur tal-mowbajl tal-UE li joffru telefonati internazzjonali mingħajr ħlas lill-Ukrajna u 44 operatur tal-mowbajl tal-UE li joffru telefonati bi prezz orħos.  It-tliet operaturi Ukreni kollha offrew ukoll roaming jew roaming mingħajr ħlas bi prezzijiet domestiċi għall-abbonati tagħhom bħalissa fl-UE u joffru wkoll telefonati internazzjonali b’xejn u bi ħlas imnaqqas lill-UE. Aktar minn hekk, l-operaturi qed joffru sejħiet b’xejn jew irħas lill-vjaġġaturi fl-Ukrajna, u qed jappoġġaw lill-ħafna ħaddiema umanitarji involuti fl-għajnuna fuq il-post. Aktar informazzjoni dwar l-impatt tal-ftehim tista’ tinstab fuq il-paġna web tal-BEREC.

Dan kollu kien possibbli minħabba li l-operaturi ddeċidew li jnaqqsu t-tariffi li jitolbu lil xulxin għall-użu ta’ networks differenti li jippermettulhom jipprovdu servizzi ta’ komunikazzjoni bejn il-fruntieri. L-impatt tad-Dikjarazzjoni Konġunta fuq ix-xejra’ l isfel fil-prezzijiet bl-ingrossa bejn l-operaturi tal-UE u tal-UA huwa kkonfermat mir-rapport tal-BEREC. Pereżempju bħala riżultat tal-impenji volontarji tal-operaturi, ir-rati ta’ terminazzjoni li l-operaturi tal-UA jħallsu lill-operaturi tal-UE firmatarji tal-IK naqsu, u huma madwar 70 % inqas mill-medja tal-UE. Barra minn hekk, skont l-operaturi tal-UA, ir-rati bl-ingrossa għar-roaming tad-data li l-operaturi tal-UA jħallsu bħala medja lill-operaturi tal-UE naqsu b’ 30 % u diġà huma ferm inqas mil-limiti massimi bl-ingrossa li għandhom jiġu applikati fl-UE abbażi tar-regoli dwar ir-Roaming u għalhekk qed jiffaċilitaw offerti ta’ roaming bla ħlas għar-refuġjati UA li jużaw l-UA SIM cards tagħhom.

Din id-Dikjarazzjoni Konġunta tibqa’ miftuħa għall-operaturi kollha li jixtiequ jiffirmaw fi kwalunkwe ħin f’solidarjetà mar-refuġjati mill-Ukrajna. Innota li firma fiżika mhijiex meħtieġa, iżda kumpanija li tixtieq tissieħeb għandha tibgħat email, li tindika r-rieda li tiffirma d-Dikjarazzjoni Konġunta u tehmeż logo tal-kumpanija ma’: CNECT-B2@ec.europa.eu.

Hawn taħt issib id-Dikjarazzjoni Konġunta ffirmata mill-operaturi tal-UE u Ukreni dwar il-konnettività b’appoġġ għar-refuġjati mill-Ukrajna u l-estensjoni tad-Dikjarazzjoni Konġunta. 

 

Aġġornat fit-30 ta’ Settembru

Downloads

Joint statement operators UA EU_update APR 2023
Iddawnlowdja 
Prolongation of the Joint Statement by EU and UA operators_July2023
Iddawnlowdja 
Joint Statement EU UA operators on connectivity in support of refugees from Ukraine
Iddawnlowdja 
Prolongation of the Joint statement by EU and UA operators on connectivity in support of refugees from Ukraine
Iddawnlowdja 
Second prolongation of the Joint statement UA EU operators
Iddawnlowdja