Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Pubblikazzjoni

Dikjarazzjoni Konġunta mill-operaturi tal-UE u tal-Ukrajna biex jgħinu lir-refuġjati mill-Ukrajna jibqgħu konnessi

L-UE ffaċilitat il-koordinazzjoni bejn l-operaturi Ewropej u Ukreni li ser tistabbilizza l-isforzi tagħhom biex jipprovdu roaming u telefonati internazzjonali affordabbli jew mingħajr ħlas bejn l-UE u l-Ukrajna.

Joint Statement by EU and Ukrainian operators to help refugees from Ukraine stay connected

L-operaturi malajr ħadu miżuri volontarji b’solidarjetà man-nies li qed jaħarbu mill-gwerra.

F’Lulju 2023, il-Kummissjoni, flimkien mal-NCEC, l-awtorità regolatorja nazzjonali tal-Ukrajna, iffaċilitat l-estensjoni ta’ tnax-il xahar tal-ftehim bejn 23 operatur Ewropew u seba’ operaturi Ukreni, li ġie ffirmat għall-ewwel darba f’April 2022, biex b’mod reċiproku jbaxxu r-rati li jridu jsostnu biex jikkollegaw is-sejħiet bejn il-fruntieri. Sejħiet affordabbli jippermettu lil dawk li qed ifittxu kenn fl-Ewropa jilħqu l-familja u l-ħbieb fl-Ukrajna, u viċi versa.

Is-sejħiet transfruntiera żdiedu b’mod sinifikanti

Bis-saħħa tad-dikjarazzjoni konġunta, il-ftehim ġie applikat b’mod wiesa’ fl-Ewropa kollha li jiffaċilita l-komunikazzjoni b’modi differenti. L-operaturi Ukreni jistgħu jipprovdu roaming bla ħlas jew affordabbli lill-abbonati tagħhom fl-UE. L-għadd ta’ pajjiżi koperti mill-ftehim qed jiżdied hekk kif aktar operaturi jaderixxu mad-dikjarazzjoni konġunta. Bħala medja, it-tliet operaturi Ukreni joffru jew roaming bi prezzijiet domestiċi, roaming affordabbli jew data mobbli bejn il-fruntieri fi 25-il Stat Membru tal-UE u anke lil hinn — f’madwar 32 pajjiż.

Il-qofol tal-ftehim huwa li jitnaqqsu t-tariffi bl-ingrossa bejn l-operaturi għal sejħiet transkonfinali li jużaw netwerks mobbli differenti. It-tariffi mnaqqsa mbagħad jiġu riflessi fi prezzijiet aktar baxxi għall-utenti finali u komunikazzjoni ffaċilitata bejn il-fruntieri. Dan ifisser li madwar 4,5 miljun Ukren roaming fl-UE jistgħu jċemplu lura f’pajjiżhom lejn l-Ukrajna u jużaw l-internet mobbli b’rati bla ħlas jew affordabbli.

Ir-refuġjati jistgħu jużaw data affordabbli u jagħmlu telefonati bla ħlas jew affordabbli bis-SIM cards Ukreni tagħhom, kif ukoll jagħmlu telefonati affordabbli lill-Ukrajna bis-SIM cards tal-UE tagħhom, distribwiti mill-operaturi tat-telekomunikazzjoni tal-UE. L-impatt tad-Dikjarazzjoni Konġunta dwar ir-refuġjati kif irrappurtat mill-BEREC kien konsiderevoli b’ 80 operatur mobbli tal-UE li offrew telefonati internazzjonali bla ħlas lill-Ukrajna u 44 operatur mobbli tal-UE li joffru telefonati bi prezz orħos.  It-tliet operaturi Ukreni kollha offrew ukoll roaming mingħajr ħlas jew roaming bi prezzijiet domestiċi għall-abbonati tagħhom li bħalissa jinsabu fl-UE u joffru wkoll telefonati internazzjonali bla ħlas u bi ħlas imnaqqas lill-UE. Aktar minn hekk, l-operaturi qed joffru telefonati bla ħlas jew irħas lill-vjaġġaturi fl-Ukrajna, li jappoġġaw il-ħafna ħaddiema umanitarji involuti fl-għajnuna fuq il-post. Aktar informazzjoni dwar l-impatt tal-ftehim tista’ tinstab fuq il-paġna web tal-BEREC.

Dan kollu kien possibbli minħabba li l-operaturi ddeċidew li jnaqqsu t-tariffi li jitolbu lil xulxin għall-użu ta’ networks differenti li jippermettulhom jipprovdu servizzi ta’ komunikazzjoni bejn il-fruntieri. L-impatt tad-Dikjarazzjoni Konġunta dwar ix-xejra’ l isfel fil-prezzijiet bl-ingrossa bejn l-operaturi tal-UE u tal-UA huwa kkonfermat mir-rapport tal-BEREC. Pereżempju bħala riżultat tal-impenji volontarji tal-operaturi, ir-rati ta’ terminazzjoni li l-operaturi tal-UA jħallsu lill-operaturi tal-UE li huma firmatarji tal-JS tbaxxew, u huma madwar 70 % inqas mill-medja tal-UE. Barra minn hekk, skont l-operaturi tal-UA, ir-rati bl-ingrossa għar-roaming tad-data li l-operaturi tal-UA jħallsu bħala medja lill-operaturi tal-UE naqsu b’ 30 % u diġà huma ferm taħt il-limiti massimi bl-ingrossa li għandhom jiġu applikati fl-UE abbażi tar-regoli dwar ir-Roaming u għalhekk qed jiffaċilitaw offerti tar-roaming bla ħlas għar-refuġjati Ukreni li jużaw l-UA SIM cards tagħhom.

Din id-Dikjarazzjoni Konġunta tibqa’ miftuħa għall-operaturi kollha li lesti jiffirmaw fi kwalunkwe ħin b’solidarjetà mar-refuġjati mill-Ukrajna. Innota li mhijiex meħtieġa firma fiżika, iżda kumpanija li trid tissieħeb għandha tibgħat email, li tindika r-rieda li tiffirma d-Dikjarazzjoni Konġunta u tehmeż logo tal-kumpanija ma’: CNECT-B2@ec.europa.eu.

Hawn taħt għandek issib id-Dikjarazzjoni Konġunta ffirmata mill-operaturi tal-UE u Ukreni dwar il-konnettività b’appoġġ għar-refuġjati mill-Ukrajna u l-estensjoni tad-Dikjarazzjoni Konġunta. 

 

L-aħħar aġġornament: 20 ta’ Diċembru 2023

Downloads

Joint statement operators UA EU_update APR 2023
Iddawnlowdja 
Prolongation of the Joint Statement by EU and UA operators_July2023
Iddawnlowdja 
Prolongation of the Joint Statement by EU and UA operators July 2024
Iddawnlowdja 
Prolongation of the Joint Statement by_EU and UA operators January 2024
Iddawnlowdja 
Joint Statement EU UA operators on connectivity in support of refugees from Ukraine
Iddawnlowdja 
Prolongation of the Joint statement by EU and UA operators on connectivity in support of refugees from Ukraine
Iddawnlowdja 
Second prolongation of the Joint statement UA EU operators
Iddawnlowdja