Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Objava

Skupna izjava gospodarskih subjektov iz EU in Ukrajine za pomoč beguncem iz Ukrajine, da ostanejo povezani

EU je olajšala usklajevanje med evropskimi in ukrajinskimi operaterji, ki bodo stabilizirali njihova prizadevanja za zagotavljanje cenovno dostopnega ali brezplačnega gostovanja in mednarodnih klicev med EU in Ukrajino.

Operaterji so hitro sprejeli prostovoljne ukrepe v solidarnosti z ljudmi, ki bežijo pred vojno. Evropska komisija in Evropski parlament sta 8. aprila usklajevala podpis skupne izjave operaterjev, da bi vzpostavili usklajen pristop za širšo uporabo po vsej Evropi in spodbudili več operaterjev, da se pridružijo.

Od prvotnega podpisa gospodarski subjekti iz EU in Ukrajine še naprej uporabljajo ukrepe, dogovorjene v skupni izjavi (glej dokumente v nadaljevanju). Tako lahko ohranijo znižanje nereguliranih pristojbin za medoperaterje in še naprej zagotavljajo osnovne komunikacijske storitve.

Število čezmejnih klicev se je znatno povečalo

Zahvaljujoč skupni izjavi se je sporazum široko uporabljal po vsej Evropi in na različne načine olajšal komunikacijo. Ukrajinski operaterji lahko svojim naročnikom v EU zagotovijo brezplačno ali cenovno dostopno gostovanje. Število držav, ki jih zajema sporazum, se povečuje, saj vse več gospodarskih subjektov spoštuje skupno izjavo. V povprečju trije ukrajinski operaterji ponujajo gostovanje po domačih cenah, cenovno dostopno gostovanje ali mobilni prenos podatkov prek meja v 25 državah članicah EU in celo zunaj nje – v približno 32 državah.

Bistvo sporazuma je znižanje veleprodajnih cen med operaterji za čezmejne klice, ki uporabljajo različna mobilna omrežja. Znižane cene se nato odražajo v nižjih cenah za končne uporabnike in lažji čezmejni komunikaciji. To pomeni, da lahko približno 4,5 milijona Ukrajincev gostovanja v EU pokliče domov v Ukrajino in uporablja mobilni internet po brezplačnih ali dostopnih cenah.

Begunci lahko uporabljajo cenovno dostopne podatke in opravljajo brezplačne ali cenovno dostopne klice z ukrajinskimi SIM karticami ter s karticami SIM EU po dostopnih cenah opravijo tudi cenovno dostopne klice v Ukrajino, ki jih distribuirajo telekomunikacijski operaterji EU. Učinek skupne izjave na begunce, o katerem poroča BEREC, je bil precejšen, saj 80 mobilnih operaterjev EU ponuja brezplačne mednarodne klice v Ukrajino, 44 mobilnih operaterjev EU pa ponuja klice po nižjih cenah.  Vsi trije ukrajinski operaterji so svojim naročnikom trenutno v EU ponudili tudi brezplačno gostovanje ali gostovanje po domačih cenah, ponujajo pa tudi brezplačne in cenejše mednarodne klice v EU. Poleg tega operaterji potnikom v Ukrajini ponujajo brezplačne ali nizkocenovne klice, s čimer podpirajo številne humanitarne delavce, ki pomagajo na terenu. Več informacij o učinku sporazuma je na voljo na spletni strani BEREC.

Vse to je bilo mogoče, ker so se operaterji odločili znižati pristojbine, ki si jih medsebojno zaračunavajo za uporabo različnih omrežij, ki jim omogočajo čezmejno zagotavljanje komunikacijskih storitev. Učinek skupne izjave na trend zniževanja veleprodajnih cen med operaterji EU in brezpilotnih zrakoplovov je potrjen v poročilu BEREC. Na primer zaradi prostovoljnih zavez operaterjev so se cene zaključevanja klicev, ki jih operaterji brezpilotnih zrakoplovov plačujejo operaterjem iz EU, podpisnikom skupnega sistema, znižale in so za približno 70 % nižje od povprečja EU. Poleg tega so se po navedbah operaterjev brezpilotnih zrakoplovov veleprodajne cene za podatkovno gostovanje, ki jih operaterji brezpilotnih zrakoplovov v povprečju plačujejo operaterjem EU, znižale za 30 % in so že precej pod najvišjimi veleprodajnimi kapicami, ki se uporabljajo v EU na podlagi pravil o gostovanju, zato omogočajo brezplačne ponudbe gostovanja ukrajinskim beguncem, ki uporabljajo svoje kartice UA SIM.

Ta skupna izjava ostaja odprta za vse gospodarske subjekte, ki so pripravljeni kadar koli podpisati solidarnost z begunci iz Ukrajine. Upoštevajte, da fizični podpis ni potreben, vendar bi moralo podjetje, ki se mu želi pridružiti, poslati elektronsko sporočilo, v katerem bi bilo navedeno, da je pripravljeno podpisati skupno izjavo, in logotip podjetja priložiti: Cnect-b2@ec.europa.eu.

V nadaljevanju je navedena skupna izjava, ki so jo podpisali operaterji iz EU in Ukrajine, o povezljivosti v podporo beguncem iz Ukrajine in podaljšanju skupne izjave. 

 

Posodobljeno 30. septembra

Datoteke za prenos

Joint statement operators UA EU_update APR 2023
Prenesi 
Prolongation of the Joint Statement by EU and UA operators_July2023
Prenesi 
Joint Statement EU UA operators on connectivity in support of refugees from Ukraine
Prenesi 
Prolongation of the Joint statement by EU and UA operators on connectivity in support of refugees from Ukraine
Prenesi 
Second prolongation of the Joint statement UA EU operators
Prenesi