Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Zakon o podacima

Akt o podacima ključna je mjera za stavljanje na raspolaganje više podataka za upotrebu u skladu s pravilima i vrijednostima EU-a.

  podsjećanje na protok podataka

© Vadim_Ermak - iStock Getty Images Plus

Komisija je 23. veljače 2022. donijela predloženu uredbu o usklađenim pravilima o pravednom pristupu podacima i njihovoj upotrebi, poznatu i kao Akt o podacima. Akt o podacima ključan je stup europske strategije za podatke. Bit će važan doprinos cilju digitalne transformacije digitalnog desetljeća.

Novim mjerama dopunjuje se Uredba o upravljanju podacima predložena u studenome 2020., što je prvi rezultat europske strategije za podatke. Iako se Uredbom o upravljanju podacima stvaraju postupci i strukture za olakšavanje podataka, Aktom o podacima pojašnjava se tko može stvoriti vrijednost iz podataka i pod kojim uvjetima. 

Aktom o podacima osigurat će se pravednost utvrđivanjem pravila o upotrebi podataka generiranih na uređajima interneta stvari (IoT). 

Korisnici predmeta ili uređaja općenito vjeruju da bi trebali imati puna prava na podatke koje generiraju. Međutim, ta su prava često nejasna. I, proizvođači ne dizajniraju uvijek svoje proizvode na način koji omogućuje korisnicima, i profesionalcima i potrošačima, da u potpunosti iskoriste digitalne podatke koje stvaraju pri korištenju objekata interneta stvari. To dovodi do situacije u kojoj ne postoji pravedna raspodjela kapaciteta za izgradnju tako važnih digitalnih podataka, čime se koče digitalizacija i stvaranje vrijednosti. 

Nadalje, Aktom o podacima nastoji se osigurati dosljednost između prava na pristup podacima, koja su često razvijena za posebne situacije i s različitim pravilima i uvjetima. Iako se Aktom o podacima ne dovode u pitanje postojeće obveze pristupa podacima, sva buduća pravila trebala bi biti usklađena s njim. Postojeća pravila trebalo bi procijeniti i, ako je to relevantno, uskladiti s Aktom o podacima u trenutku njihova preispitivanja. 

Kako će to funkcionirati u praksi?

Aktom o podacima stavit će se na raspolaganje više podataka u korist poduzeća, građana i javnih uprava nizom mjera kao što su:

 • Mjere za povećanje pravne sigurnosti za poduzeća i potrošače koji generiraju podatke o tome tko može upotrijebiti takve podatke i pod kojim uvjetima te poticaje za proizvođače da nastave ulagati u visokokvalitetno generiranje podataka. Tim će se mjerama olakšati prijenos podataka među pružateljima usluga i potaknuti veći broj sudionika, bez obzira na njihovu veličinu, na sudjelovanje u podatkovnom gospodarstvu. 
 • Mjere za sprečavanje zlouporabe ugovornih neravnoteža koje ometaju pravednu razmjenu podataka. MSP-ovi će biti zaštićeni od nepoštenih ugovornih uvjeta koje odredi stranka koja ima znatno jači položaj na tržištu. Komisija će razviti i modele ugovornih klauzula kako bi pomogla takvim sudionicima na tržištu da sastave i pregovaraju o pravednim ugovorima o razmjeni podataka.
 • Sredstva kojima tijela javnog sektora mogu pristupiti podacima privatnog sektora i upotrebljavati ih, a koja su potrebna u posebne svrhe od javnog interesa. Na primjer, razviti uvide kako bi se brzo i sigurno odgovorilo na izvanredno stanje, uz istodobno smanjenje opterećenja za poduzeća.
 • Nova pravila kojima se utvrđuju odgovarajući okvirni uvjeti za potrošače da učinkovito promijene različite pružatelje usluga obrade podataka kako bi se oslobodilo tržište računalstva u oblaku u EU-u. Time će se pridonijeti i općem okviru za učinkovitu interoperabilnost podataka. 

Osim toga, Aktom o podacima preispituju se određeni aspekti Direktive o bazama podataka. Konkretno, pojašnjava se uloga prava na bazu podataka sui generis (tj. pravo na zaštitu sadržaja određenih baza podataka) i njegova primjena na baze podataka koje proizlaze iz podataka koje generiraju ili dobivaju uređaji interneta stvari. Time će se osigurati da ravnoteža između interesa vlasnika podataka i korisnika bude u skladu sa širim ciljevima podatkovne politike EU-a.

Učinak u cijelom EU-u 

Zakon o podacima bit će snažan pokretač inovacija i novih radnih mjesta. Time će se EU-u omogućiti da se pobrine za to da bude predvodnik u drugom valu inovacija koje se temelje na podacima. 

 • Kada kupujete „tradicionalni” proizvod, kupujete sve dijelove i pribor tog proizvoda. Međutim, kada kupite povezani proizvod koji generira podatke, često nije jasno tko može učiniti što s podacima. Osnažujući korisnike da lakše prenose svoje podatke („port”), Akt o podacima omogućit će pojedincima i poduzećima veću kontrolu nad podacima koje generiraju uporabom pametnih predmeta, strojeva i uređaja, čime će im se omogućiti uživanje u prednostima digitalizacije proizvoda. 
 • Pristupom relevantnim podacima pružatelji posttržišnih usluga moći će poboljšati i inovirati svoje usluge i ravnopravno se natjecati s usporedivim uslugama koje nude proizvođači. Stoga bi se korisnici povezanih proizvoda mogli odlučiti za jeftinije pružatelje popravaka i održavanja ili ih sami održavati i popravljati. Na taj bi način imali koristi od nižih cijena na tom tržištu. Time bi se mogao produljiti vijek trajanja povezanih proizvoda, čime bi se doprinijelo ciljevima zelenog plana.
 • Dostupnost podataka o funkcioniranju industrijske opreme omogućit će optimizaciju tvorničke trgovine i poda: tvornice, poljoprivredna gospodarstva i građevinska poduzeća moći će optimizirati operativne cikluse, proizvodne linije i upravljanje lancem opskrbe, uključujući na temelju strojnog učenja.
 • U preciznoj poljoprivredi, IoT analitika podataka iz povezane opreme može pomoći poljoprivrednicima da analiziraju podatke u stvarnom vremenu kao što su vrijeme, temperatura, vlaga, cijene ili GPS signali te pružiti uvid u to kako optimizirati i povećati prinos. Time će se poboljšati planiranje poljoprivrednih gospodarstava i pomoći poljoprivrednicima da donose odluke o razini potrebnih sredstava.
 • Poduzeća iz EU-a, posebno MSP-ovi, imat će više mogućnosti za tržišno natjecanje i inovacije na temelju podataka koje generiraju zahvaljujući pristupu podacima i pravima na prenosivost. Olakšat će se prijenos podataka pružateljima usluga i među njima, što će potaknuti više dionika, bez obzira na njihovu veličinu, na sudjelovanje u podatkovnom gospodarstvu. 

Otvoreno savjetovanje

Otvoreno javno savjetovanje o Aktu o podacima trajalo je od 3. lipnja do 3. rujna 2021. U sažetom izvješću analiziraju se doprinosi i iznose stajališta dionika koja su pomogla u oblikovanju prijedloga, s naglaskom na kvantitativne aspekte.

Prijedlog akta o podacima bio je otvoren za povratne informacije dionika od 14. ožujka do 11. svibnja 2022. Te će se povratne informacije predstaviti Europskom parlamentu i Vijeću kako bi se uključile u zakonodavnu raspravu.

Politički sporazum

Europski parlament i Vijeće EU-a postigli su 28. lipnja 2023. politički dogovor o Aktu o podacima. Zakon sada podliježe službenom odobrenju i nakon donošenja stupit će na snagu 20 dana nakon objave Službenog lista, a počinje se primjenjivati nakon 20 mjeseci. 

Povezani sadržaj

Šira slika

Europska strategija za podatke

Strategija za podatke usmjerena je na stavljanje ljudi na prvo mjesto u razvoju tehnologije te obranu i promicanje europskih vrijednosti i prava u digitalnom svijetu.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Slobodan protok neosobnih podataka

EU želi osigurati slobodan protok podataka u Europi, omogućujući poduzećima i javnim upravama da pohranjuju i obrađuju neosobne podatke gdje god odaberu.

Europski akt o upravljanju podacima

Europski akt o upravljanju podacima, koji je u potpunosti u skladu s vrijednostima i načelima EU-a, donijet će znatne koristi građanima i poduzećima EU-a.