Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

A mesterséges intelligenciára vonatkozó koordinált terv

A mesterséges intelligenciára vonatkozó koordinált terv célja, hogy felgyorsítsa a mesterséges intelligenciába való beruházást, fellépjen a mesterséges intelligenciára vonatkozó stratégiák és programok tekintetében, és összehangolja a mesterséges intelligenciára vonatkozó politikát annak érdekében, hogy elkerülhető legyen az európai széttagoltság.

    Egy robot rázza az emberi kezet

© iStock by Getty Images - 1152951190 metamorworks

A mesterséges intelligenciára vonatkozó koordinált terv tükrözi Európa elkötelezettségét a megbízható mesterséges intelligencia globális vezető szerepének megteremtése iránt. A terv legutóbbi frissítését 2021-ben tették közzé, és szorosan összhangban van a Bizottság digitális és zöld prioritásaival, valamint a Covid19-világjárványra adott európai válaszlépésekkel.

A koordinált tervet eredetileg 2018-ban tették közzé, a Bizottság, az uniós tagállamok, Norvégia és Svájc közös kötelezettségvállalásaként, hogy maximalizálják Európa globális versenyképességi potenciálját. Az ilyen kötelezettségvállalás felé tett első lépésként az eredeti terv intézkedéseket és finanszírozási eszközöket határozott meg a mesterséges intelligencia ágazatok közötti elterjedésére és fejlesztésére. Ezzel párhuzamosan a tagállamokat arra ösztönözték, hogy dolgozzák ki saját nemzeti stratégiáikat.

A 2021. évi koordinált terv célja, hogy a stratégiát a következők révén valósítsa meg:

  • a mesterségesintelligencia-technológiákba történő beruházásokfelgyorsításaa reziliens gazdasági és társadalmi fellendülés előmozdítása érdekében, amelyet az új digitális megoldások elterjedésetámogat
  • a mesterséges intelligenciára vonatkozó stratégiák és programok teljes körű és időben történő végrehajtása révénjárjonel annak biztosítása érdekében, hogy az EU teljes mértékben részesüljön az első alkalmazó előnyeiből
  • a mesterséges intelligenciára vonatkozó politikaösszehangolásaa széttagoltság megszüntetése és a globális kihívások kezelése érdekében

Ennek elérése érdekében az aktualizált terv négy kulcsfontosságú szakpolitikai célkitűzést határoz meg, amelyeket konkrét intézkedésekkel támogatnak, és megjelölik a lehetséges finanszírozási mechanizmust és az ütemtervet:

  1. a mesterséges intelligencia fejlesztésének és elterjedésének előfeltételeinek meghatározása az EU-ban
  2. az EU legyen az a hely, ahol a kiválóság a laboratóriumtól a piacig virágzik
  3. annak biztosítása, hogy a mesterségesintelligencia-technológiák az emberek javát szolgálják
  4. stratégiai vezető szerep kiépítése a nagy hatású ágazatokban

Kék kör a mesterséges intelligenciára vonatkozó koordinációs tervet leíró szöveggel

 

Befektetés

A Bizottság azt javasolta, hogy az EU évente legalább 1 milliárd eurót fektessen be a mesterséges intelligenciába a Horizont Európa és a Digitális Európa programokból. A mesterséges intelligenciára vonatkozó uniós szintű finanszírozásnak vonzania és össze kell vonnia a beruházásokat a tagállamok közötti együttműködés előmozdítása, valamint a hatások összefogása révén történő maximalizálása érdekében.

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz példátlan lehetőséget kínál a mesterséges intelligencia korszerűsítésére és az abba való beruházásra. Ezáltal az EU globális vezető szerepet tölthet be az emberközpontú, megbízható, biztonságos és fenntartható mesterségesintelligencia-technológiák fejlesztésében és elterjedésében.

Háttér

A tagállamok és a Bizottság szorosan együttműködtek, és rendszeresen találkoztak a 2018. évi koordinált tervben javasolt főbb intézkedések kidolgozása érdekében. A terv valamennyi területén előrelépést értek el, többek között adatstratégiára tett javaslattal,támogatva a kis- és középvállalkozásokat, és megteremtve a kiválóság feltételeit a kutatás és fejlesztés, valamint a mesterséges intelligencia európai elterjedése terén.

Összességében a végrehajtás első két éve megerősítette, hogy a tagállamok és a Bizottság közötti együttes fellépések és strukturált együttműködés kulcsfontosságúak az EU globális versenyképességéhez és vezető szerepéhez a mesterséges intelligencia fejlesztése és elterjedése terén. A legtöbb tagállam elfogadta a mesterséges intelligenciára vonatkozó nemzeti stratégiákat, és megkezdte azok végrehajtását. Nőttek a mesterséges intelligenciába történő beruházások, és az EU képes volt kritikus erőforrásokat mozgósítani e folyamatok támogatása érdekében.

A 2021. évi koordinált terv felkéri a tagállamokat, hogy szükség szerint vizsgálják felül és frissítsék a nemzeti MI-stratégiákat. Néhány tagállam már frissítette eredeti stratégiáit.

Az alábbi táblázat azt mutatja be, hogy a 27 tagállamból 23 uniós ország, valamint Norvégia és Svájc hogyan haladt előre nemzeti stratégiáik megvalósításában. A fennmaradó nemzeti stratégiákat is várhatóan hamarosan közzéteszik.

 

Ország

Stratégia státusza

Dátum

Kapcsolódó dokumentumok

Ausztria

Megjelent

2021. augusztus

Astratégia melléklete

Belgium

Folyamatban van

TBC .

Stratégiai jelentés

Bulgária

Megjelent

2020. december

Digitális transzformációs stratégia

Horvátország

Folyamatban van

TBC.

 

Ciprus

Megjelent

2020. január

Versenyképességi jelentés

Cseh Köztársaság

Megjelent

Május 2019

 

Dánia

Megjelent

Március 2019

Digitális növekedési stratégia

Észtország

Megjelent

Július 2019

A munkacsoport jelentése

Finnország

Megjelent

Október 2017

Időközi jelentés

Franciaország

Megjelent

2018. március

A stratégia frissítése

Németország

Megjelent

2018. november

A stratégia frissítése

Adatstratégia

Görögország

Folyamatban van

TBC.

Előzetes stratégia

Magyarország

Megjelent

2020. szeptember

 

Írország

Megjelent

2021. július

Nyílt hozzáférésű adatstratégia

Olaszország

Megjelent

2020. szeptember

A stratégia frissítése

Nyílt kormányzati cselekvési terv

Lettország

Megjelent

2020. február

 

Litvánia

Megjelent

Március 2019

 

Luxemburg

Megjelent

Május 2019

 

Málta

Megjelent

2019. október

Útiterv 2025

Etikai keretrendszer

Hollandia

Megjelent

2019. október

Ained program

Norvégia

Megjelent

2020. január

Új digitális világunk

Az adatok, mint visszaállítás

Lengyelország

Megjelent

2020. december

Nyílt hozzáférésű adatok útmutatója

Portugália

Megjelent

2019. június

A fejlett számítástechnika stratégiája

Románia

Folyamatban van

TBC.

Nemzeti stratégia tervezete

Szlovákia

Megjelent

Július 2019

A digitális átalakulásra vonatkozó cselekvési terv

Állami K+F programok

Szlovénia

Megjelent

2021. május

 

Spanyolország

Megjelent

2020. december

Digitális menetrend

Digitális készségfejlesztési terv

Svédország

Megjelent

2018. május

 

Svájc

Megjelent

2019. december

Mesterséges intelligencia az oktatásban

 

Legfrissebb hírek

Kapcsolódó tartalom

Összkép

A mesterséges intelligencia európai megközelítése

A mesterséges intelligenciával kapcsolatos uniós megközelítés a kiválóságra és a bizalomra összpontosít, amelynek célja a kutatás és az ipari kapacitás növelése a biztonság és az alapvető jogok biztosítása mellett.

Mélyedjen el alaposabban a témában

Az AI kiválósága a laboratóriumtól a piacig virágzik

A mesterséges intelligenciára vonatkozó koordinált terv konkrét közös fellépéseket javasol az Európai Bizottság és a tagállamok számára annak érdekében, hogy globális vezető szerepet töltsön be a megbízható mesterséges intelligencia terén.

Lásd még

A mesterséges intelligenciával foglalkozó európai szövetség

Az európai mesterségesintelligencia-szövetség az Európai Bizottság kezdeményezése a mesterséges intelligenciáról szóló nyílt szakpolitikai párbeszéd létrehozására. A mesterséges intelligenciával foglalkozó szövetség 2018-as elindítása óta mintegy 6000 érdekelt felet vett fel...