Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

A mesterséges intelligencia európai megközelítése

A mesterséges intelligenciával kapcsolatos uniós megközelítés a kiválóságra és a bizalomra összpontosít, amelynek célja a kutatás és az ipari kapacitás növelése a biztonság és az alapvető jogok biztosítása mellett.

  Digitális agy

© iStock by Getty Images - 1139760401 peshkov

 

A mesterséges intelligencia (AI) megközelítése meghatározza azt a világot, amelyet a jövőben élünk. A digitális évtizedben reziliens Európa kiépítésének elősegítése érdekében az embereknek és a vállalkozásoknak képesnek kell lenniük a mesterséges intelligencia előnyeinek kihasználására, miközben biztonságban érzik magukat.

Az európai mesterségesintelligencia-stratégia célja, hogy az EU-t a mesterséges intelligencia világszínvonalú központjává tegye, és biztosítsa, hogy a mesterséges intelligencia emberközpontú és megbízható legyen. Ez a célkitűzés konkrét szabályok és intézkedések révén a kiválóság és a bizalom európai megközelítésében nyilvánul meg.

2021 áprilisában a Bizottság előterjesztette mesterségesintelligencia-csomagját, többek között a következőket:

A mesterséges intelligenciával kapcsolatos kiválóság európai megközelítése

A mesterséges intelligenciával kapcsolatos kiválóság előmozdítása erősíteni fogja Európa globális versenyképességi potenciálját.

Az EU ezt a következők révén fogja elérni:

 1. a mesterséges intelligencia fejlesztésének és elterjedésének lehetővé tétele az EU-ban;
 2. az EU legyen az a hely, ahol a mesterséges intelligencia a laboratóriumtól a piacig virágzik;
 3. annak biztosítása, hogy a mesterséges intelligencia az emberek javát szolgálja, és a társadalom javát szolgálja;
 4. stratégiai vezető szerep kiépítése a nagy hatású ágazatokban.

A Bizottság és a tagállamok megállapodtak abban, hogy a szakpolitikai és beruházási erők egyesítése révén fokozzák a mesterséges intelligencia kiválóságát. A mesterséges intelligenciára vonatkozó koordinált terv 2021. évi felülvizsgálata felvázolja a prioritások felgyorsítására, fellépésére és a prioritásoknak a jelenlegi európai és globális mesterségesintelligencia-környezethez való igazítására, valamint a mesterséges intelligenciára vonatkozó stratégia megvalósítására irányuló jövőképet.

Az erőforrások maximalizálása és a beruházások összehangolása a mesterséges intelligencia kiválóságának kritikus eleme. Az Európai horizont és a Digitális Európa programokon keresztül a Bizottság évente 1 milliárd EUR-t tervez mesterséges intelligenciába fektetni. További beruházásokat fog mozgósítani a magánszektorból és a tagállamokból annak érdekében, hogy a digitális évtized során éves beruházási volumene 20 milliárd EUR legyen.

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 134 milliárd EUR-t tesz elérhetővé digitális célokra. Ez változást hoz, lehetővé téve Európa számára, hogy felerősítse ambícióit, és globális vezetővé váljon az élvonalbeli, megbízható mesterséges intelligencia fejlesztésében.

A kiváló minőségű adatokhoz való hozzáférés alapvető tényező a nagy teljesítményű, robusztus MI-rendszerek kiépítésében. Az olyan kezdeményezések, mint az uniós kiberbiztonsági stratégia, a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály és a digitális piacokról szóló jogszabály, valamint az adatirányítási jogszabály biztosítják a megfelelő infrastruktúrát az ilyen rendszerek kiépítéséhez.

A mesterséges intelligenciába vetett bizalom európai megközelítése

A megbízható mesterséges intelligencia kialakítása biztonságos és innovációbarát környezetet teremt a felhasználók, a fejlesztők és a telepítők számára.

A Bizottság három, egymással összefüggő jogi kezdeményezést javasolt, amelyek hozzájárulnak a megbízható mesterséges intelligencia kiépítéséhez:

 1. a mesterséges intelligenciára vonatkozó európai jogi keret az MI-rendszerekre jellemző alapvető jogok és biztonsági kockázatok kezelése érdekében;
 2. polgári jogi felelősségi keret – a felelősségi szabályok hozzáigazítása a digitális korhoz és a mesterséges intelligenciához;
 3. az ágazati biztonsági jogszabályok felülvizsgálata (pl. gépekről szóló rendelet, általános termékbiztonsági irányelv).

A mesterséges intelligenciára vonatkozó jogi keretre irányuló európai javaslat

A Bizottság célja, hogy kiegészítő, arányos és rugalmas szabályok révén kezelje a mesterséges intelligencia konkrét alkalmazásaiból eredő kockázatokat. Ezek a szabályok vezető szerepet fognak betölteni Európa számára a globális aranystandard meghatározásában is.

Ez a keret biztosítja a mesterséges intelligencia fejlesztőinek, telepítőinek és felhasználóinak a szükséges egyértelműséget azáltal, hogy csak azokban az esetekben avatkoznak be, amelyekre a meglévő nemzeti és uniós jogszabályok nem terjednek ki. A mesterséges intelligencia jogi kerete egyértelmű, könnyen érthető megközelítést javasol, amely négy különböző kockázati szinten alapul: elfogadhatatlan kockázat, magas kockázat, korlátozott kockázat és minimális kockázat.

Fontos mérföldkövek

 1.  
  2022. június
   

Legfrissebb hírek

PRESS RELEASE |
Európai rákellenes terv: Az európai rákkutatási kezdeményezés elindítása

A mai napon egy brüsszeli rendezvényen a Bizottság elindítja az európai rákképezési kezdeményezést, amelynek célja, hogy támogassa az egészségügyi szolgáltatókat, kutatóintézeteket és innovátorokat abban, hogy a lehető legjobban kihasználják az innovatív adatvezérelt megoldásokat a rák kezelésére és gondozására.

PRESS RELEASE |
EU to invest €13.5 billion in research and innovation for 2023-2024

The Commission has adopted the main Horizon Europe work programme 2023-24, with around €13.5 billion to support researchers and innovators in Europe to pursue breakthrough solutions for environmental, energy, digital and geopolitical challenges.

Related Content

Big Picture

Artificial Intelligence

The EU aims to build trustworthy artificial intelligence that puts people first.

Dig deeper

A mesterséges intelligenciára vonatkozó koordinált terv

A mesterséges intelligenciára vonatkozó koordinált terv célja, hogy felgyorsítsa a mesterséges intelligenciába való beruházást, fellépjen a mesterséges intelligenciára vonatkozó stratégiák és programok tekintetében, és összehangolja a mesterséges intelligenciára vonatkozó...

A mesterséges intelligenciával foglalkozó európai szövetség

Az európai mesterségesintelligencia-szövetség az Európai Bizottság kezdeményezése a mesterséges intelligenciáról szóló nyílt szakpolitikai párbeszéd létrehozására. A mesterséges intelligenciával foglalkozó szövetség 2018-as elindítása óta mintegy 6000 érdekelt felet vett fel...

See Also

Nyelvtechnológiák

A nyelvtechnológiák, más néven a természetes nyelvi feldolgozás (NLP) mindannyiunk számára hozzáférhetővé teszik Európa digitális évtizedét.

Robotika

Az EU a jobb és biztonságosabb robotok révén aktívan támogatja a kutatást, a munkahelyteremtést és az innovációt, miközben megőrzi az elért haladás etikai szempontjait.

Kapcsolódó tartalom