Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Breedband: Plandefinitie

De sleutel tot succesvolle regionale breedbandontwikkeling is een politiek ondersteund plan op lokaal, regionaal of nationaal niveau, waarin doelstellingen worden gecombineerd met specifieke behoeften en belanghebbenden.

Connectiviteit als facilitator voor kleine en middelgrote ondernemingen

fix-empty

Nationale en regionale beleidsmakers worden opgeroepen om investeringen te plannen om de belangrijkste doelstellingen van het regionale of plattelandsontwikkelingsbeleid te ondersteunen. Daarom moet een breedbandplan politiek worden ondersteund en in overeenstemming met de doelstellingen van het regionaal beleid.

De planning van breedband omvat overwegingen over duurzame economische groei in verschillende sectoren (bijvoorbeeld gezondheidszorg, onderwijs en administratie), gelijke toegangsdiensten, innovatieve drijfveren en voordelen van digitale diensten voor burgers. Bovendien heeft hogesnelheidsconnectiviteit invloed op andere beleidsagenda’s, zoals slimme steden, telegeneeskunde, onderwijs en slimme energienetwerken. Voor het samenstellen van uw breedbandplan moet u rekening houden met:

 • de doelstellingen van de regionale sociaal-economische ontwikkeling in de komende twee decennia;
 • de verwachte bijdrage van hogesnelheidsbreedband aan de verwezenlijking van deze doelstellingen;
 • de vraag naar digitale diensten op basis van snelle connectiviteit;
 • de problemen die moeten worden opgelost om het gebruik van breedband te vergemakkelijken;
 • de voordelen van breedband voor omwonenden en de samenleving in het algemeen.

Ondersteuning bij het opstellen van het breedbandplan — bundeling en federatie met andere gemeenten en regio’s

De ontwikkeling van breedband vereist gedetailleerde technische en juridische expertise, die alleen met grote inspanningen in afzonderlijke gemeenten en regio’s kan worden uitgevoerd. Het is dus van cruciaal belang om afzonderlijke belangen te concentreren en kleinschalige structuren te overwinnen. Samenwerking met buren over gemeentelijke, districts-, provincie- en landsgrenzen bij breedbandplanning en -implementatie heeft dus doorslaggevende voordelen:

 • schaalvoordelen worden gerealiseerd;
 • contractuele macht wordt verworven als u met één stem als één aanspreekpunt spreekt;
 • geïntegreerde infrastructuur maakt het gemakkelijker om glasvezel te leasen (lange continue verbindingen kunnen worden aangeboden in plaats van korte niet-verbonden delen), waardoor het inkomstenpotentieel toeneemt;
 • internet van hoge kwaliteit tegen betaalbare prijzen zal worden bereikt;
 • kennisdeling op het gebied van technologie en wettelijke voorwaarden;
 • gebruik van synergieën met betrekking tot planning, financiering, uitrol, leasing en netwerkexploitatie;
 • wederzijds gebruik van adviesondersteuning van onbevooroordeelde experts draagt bij tot grootschalig projectsucces.

Identificeren van investeringsbehoeften

Uw breedbandplan moet een markt- en infrastructuuranalyse van de breedbandsituatie van uw regio bevatten om de gebieden voor interventie te identificeren en de waarschijnlijke kosten vast te stellen. Belangrijke punten die moeten worden aangepakt zijn onder meer:

 • de analyse van de sociaal-economische en demografische kenmerken van het grondgebied;
 • openbare diensten die in de komende 5 tot 15 jaar (exclusief) online moeten worden geleverd;
 • de huidige dekking, kwaliteit en prijs van breedbandtoegang;
 • het bereiken van NGN-breedbanddekking in de regio, als er geen interventie wordt ondernomen;
 • concurrentie voor breedbanddiensten in de regio;
 • de mix van openbare en andere nutsinfrastructuur;
 • topografische bijzonderheden die kosten verhogen of technologie bepalen, zoals natuurgebieden of zeer gevoelige gebieden in een stadscentrum;
 • de rol van lokale gemeenschappen en bottom-upinitiatieven bij het bijdragen aan investeringen.

Het definiëren van de doelen

In het breedbandplan moeten concrete doelstellingen worden vastgesteld voor breedbanddekking en het bereiken van een betere levenskwaliteit in de regio, bijvoorbeeld:

 • percentage van de bevolking/huishoudens met toegang tot hogesnelheidsbreedband in 2025 en 2030;
 • kwaliteit van de vereiste infrastructuur in de komende 5 tot 15 jaar;
 • upgradability van de nieuwe infrastructuur binnen de komende 10 tot 20 jaar.

Het identificeren van belanghebbenden en het tot stand brengen van samenwerking

Een breedbandplan dat de juiste voorwaarden en stimulansen creëert voor een aantal relevante belanghebbenden om aan het project deel te nemen, zal in staat zijn om beter gebruik te maken van de middelen, competenties en activa die in de regio aanwezig zijn en zal uiteindelijk een grotere kans hebben om succesvol te zijn.

Relevante belanghebbenden zijn:

 • financiële en institutionele partners;
 • netwerkexploitanten en dienstverleners (geïnteresseerd in de verkoop van diensten via het netwerk);
 • burgerverenigingen, lokale bedrijven, woningcorporaties;
 • andere ondernemingen die infrastructuur bezitten (met name glasvezelverbindingen of laatste mijlverbindingen met de eindgebruiker);
 • andere telecombedrijven die dark fiber willen leasen, bijvoorbeeld 4G/5G/6G-exploitanten;
 • kabeltelevisie-exploitanten, dienstverleners en elke andere exploitant die backhauling nodig heeft;
 • niet-telecombedrijven die dark fiber willen leasen voor hun eigen behoeften;
 • belanghebbenden die sociale voordelen bieden via geavanceerde sociale ICT-diensten, en ook de grootste potentiële klanten van het nieuwe breedbandnetwerk demonstreren (bv. ziekenhuizen, scholen, ouderen- en sociale woningcorporaties, politie, beveiliging, militairen, hulpdiensten, enz.);
 • belanghebbenden met directe toegang tot particuliere eindgebruikers (bv. eigendom of verenigingen);
 • institutionele belanghebbenden voor regelgeving en ondersteuning (bv. ambtenaren, gemeenten, nationale en EU-regeringen, nationale telecomregulators, EU-regelgevers en subsidie-instanties).

Rekening houdend met het algemene sociaal-economische beeld, de breedbandvoorziening en de beleidscontext voor uw regio, moet u vier belangrijke strategische keuzes makeninfrastructuur en technologie, investeringsmodel, bedrijfsmodel en financiering. De laatste stap is het opstellen van een concreet actieplan.

Voor meer informatie en voorbeelden verwijzen wij u naar de Breedband Investment Guide.

Laatste nieuws

PRESS RELEASE |
Commissie presenteert nieuwe initiatieven voor digitale infrastructuur van morgen

De Commissie heeft een reeks mogelijke acties voorgesteld om de innovatie, beveiliging en veerkracht van digitale infrastructuren te bevorderen. Het toekomstige concurrentievermogen van de Europese economie hangt af van deze geavanceerde digitale netwerkinfrastructuren en -diensten, aangezien snelle, veilige en wijdverbreide connectiviteit essentieel is voor de toepassing van de technologieën die ons in de wereld van morgen zullen brengen : telegeneeskunde, geautomatiseerd rijden, voorspellend onderhoud van gebouwen of precisielandbouw.

PRESS RELEASE |
Commissie verwelkomt nieuwe maatregelen om de uitrol van gigabitnetwerken te stimuleren

De Commissie is ingenomen met het politieke akkoord tussen het Europees Parlement en de Raad over de wet gigabitinfrastructuur, dat de Commissie op 23 februari 2023 heeft voorgesteld. Het akkoord komt tegelijkertijd met de goedkeuring van de aanbeveling inzake de bevordering van gigabitconnectiviteit in de regelgeving (gigabitaanbeveling).

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Broadband project planning

The Broadband planning section helps municipalities and other entities in their planning of successful broadband development projects.

Zie ook

Breedband: Dragermodellen

Gemeenten, gemeentelijke ondernemingen, joint ventures en particuliere ondernemingen kunnen betrokken zijn bij één, twee of alle drie stadia van breedbandontwikkeling.

Breedband: Actoren in de waardeketen

De basisrollen van Physical Infrastructure Provider (PIP), Network Provider (NP) en Service Provider (SP) kunnen door verschillende actoren worden vervuld.

Breedband: Actieplan

Het actieplan beschrijft de kosten, belanghebbenden, activiteiten, coördinatie en monitoring die betrokken zijn bij de uitvoering van de breedbandstrategie.

Breedband: Technologie overzicht

Een overzicht van de verschillende bekabelde, draadloze en toekomstige breedbandtechnologieën en een beschrijving van hun voor-, nadelen en duurzaamheid.

Breedband: Investeringsmodellen

Investeringsmodellen bieden interessante participatiemogelijkheden voor een overheidsinstantie die zich bezighoudt met regionale breedbandontwikkeling.

Breedband: Staatssteun

Staatssteun voor breedband kan nodig zijn op sommige plaatsen waar de markt niet voorziet in de noodzakelijke infrastructuurinvesteringen.

Breedband: Netwerk en topologie

Een breedbandnetwerk bestaat uit geografische delen. De topologie van een netwerk beschrijft hoe de verschillende delen van een netwerk zijn verbonden. De meest relevante topologieën voor de ruggengraat en gebiedsnetwerken zijn boomtopologieën, ringtopologieën en meshed...

Breedband: netwerklagen en zakelijke rollen

Om inzicht te krijgen in de rollen die overheden kunnen nemen, is het nuttig om de verschillende lagen die deel uitmaken van een breedbandnetwerk en de belangrijkste zakelijke rollen te bekijken.

Breedband: Keuze van infrastructuur

Breedbandnetwerken vereisen verschillende soorten infrastructuur op basis van verschillende logistieke, economische of demografische omstandigheden. Gebruik de vragen om te helpen kiezen.

Breedband: Technologievergelijking

Een vergelijking van breedbandtechnologieën biedt kenmerken van elke oplossing en helpt beslissingen over de beste oplossing voor verschillende regio’s.