Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Prihodnost kmetijstva je tu

Prihodnost kmetijstva je odvisna od raziskav, inovacij in krepitve zmogljivosti v agroživilskem sektorju, ki se financirajo s pobudami večletnega finančnega okvira.

    Slika, ki prikazuje digitalno preobrazbo kmetijstva.

Getty Images

Prihodnost kmetijstva se oblikuje s tekočimi raziskavami, inovacijami in krepitvijo zmogljivosti v agroživilskem sektorju, ki ga podpirajo različne pobude večletnega finančnega okvira. Te pobude zagotavljajo ključno financiranje za razvoj in izvajanje najsodobnejših tehnologij, kot so umetna inteligenca, internet stvari, robotika in digitalne platforme, ki preoblikujejo kmetijstvo in prispevajo k izgradnji bolj trajnostnega in učinkovitega prehranskega sistema. Z nadaljnjimi naložbami in sodelovanjem lahko ustvarimo svetlejšo prihodnost za kmete, potrošnike in planet.

Grafični prikaz napovedi digitalizacije kmetijstva v naslednjem večletnem finančnem okviru.

Obzorje Evropa

Okvirniprogram Evropske unije za raziskave in inovacijeObzorje Evropamočno poudarja razvoj trajnostnih in vključujočih prehranskih sistemov z raziskavami in inovacijami v agroživilskem sektorju. V okviru drugega stebra, sklopa 6, so bila dejansko dodeljena znatna sredstva za podporo projektom, povezanim s hrano, biogospodarstvom, naravnimi viri, kmetijstvom, ribištvom, akvakulturo in okoljem, vključno z uporabo digitalnih rešitev za kmetijski sektor.

Natančneje, v delovnem programu za obdobje 2021–2022 v okviru programaza prehrano, biogospodarstvo, naravne vire, kmetijstvo in okolje, pod tematiko Učinki souporabe podatkov in velepodatkov ter nadgrajevanje podatkov (v realnem času) senzorjev za spremljanje proizvodnje in kmetijsko-okoljskih razmer po vsej EU, so izpostavljeni naslednji projekti:

ScaleAgData

Cilj ScaleAgData je prispevati k splošni konkurenčnosti in trajnostni uspešnosti evropskega kmetijskega sektorja ter k delu partnerstva za visokošolsko izobraževanje „Kmetijstvo podatkov“ in misije za tla.

ScaleAgData Dejstva
Časovni razpored: 01.11.2023–31.12.2026
Skupni stroški: 7 496 557,75 EUR
Informacije: Spletna stran, primeri uporabe, informativni list

CrackSense

CrackSense je namenjen reševanju problema sadnih razpok v citrusih, granatnem jabolku, namiznem grozdju in sladkih češnjah z razvojem in nadgradnjo tehnologij zaznavanja, ki bodo s pilotnimi dejavnostmi zagotavljale podatke senzorjev v realnem času. Zbrani podatki senzorjev se bodo razširili na vseevropske podatkovne nize, ki bodo zajemali podatke o opazovanju Zemlje (ki jih zagotavlja Copernicus, npr. Sentinel) in druge podatkovne nize, ki odražajo okoljske razmere. Ti podatki se bodo uporabili za spremljanje kmetijske proizvodnje preučevanih kmetijskih rastlin ter omogočanje kmetom in pridelovalcem učinkovito upravljanje njihovih virov in trajnostnost njihovih ukrepov. Z izboljšanjem kmetijske proizvodnje teh pridelkov bo CrackSense pomagal tudi pri oblikovanju modela za druge kmetijske pridelke.

CrackSense dejstva
Časovni razpored: 01.11.2023–31.12.2026
Skupni stroški: 7 499 293,75 EUR
Informacije: Spletna stran, informativni list

AgriDataValue

AgriDataValue se želi uveljaviti kot „Game Changer“ v pametnem kmetijstvu in kmetijsko-okoljskem spremljanju ter okrepiti zmogljivosti pametnega kmetovanja, konkurenčnost in pravičen dohodek z uvedbo inovativne, inteligentne in večtehnološke platforme platform.

AgriDataValue Dejstva
Časovni razpored: 01.11.2023–31.01.2029
Skupni stroški: 7 145 500,38 EUR
Informacije: Spletna stran, informativni list 

BOŽANSKO

Božanski cilj je prikazati stroškovne koristi in dodano vrednost skupne rabe kmetijskih podatkov. V ta namen bo razvila ekosistem agropodatkov, ki združuje podatke, ki se že običajno izmenjujejo, hkrati pa uporablja pilotne projekte, ki jih vodi industrija in so zasnovani za načrte souporabe podatkov. Rezultati bi podprli oblikovalce politik, ponudnike tehnologije, predstavnike kmetij in druge deležnike na področju agropodatkov.

Poleg tegabo sklop 4, Digital, industrija in vesolje, testiral in validiral inovativne tehnologije, kot so internet stvari, računalništvo v oblaku in računalništvo na robu, umetna inteligenca, robotika in blokovna veriga prek primerov uporabe v kmetijstvu. Z uporabo naprednih tehnologij, kot so droni, pametni internet stvari, umetna inteligenca in povečanje podatkov senzorjev v realnem času ter rešitve 5G in rob za kmetovanje na daljavo, so potencialne koristi za agroživilski sektor velike.

Poleg tega se bo izvedla analiza navzkrižne koristi in morebitno raziskovanje trga, da se zagotovi časovni načrt za sprejetje teh tehnologij v sektorju.

Božanska dejstva
Časovni razpored: 01.10.2022–30.09.2025
Skupni stroški: 3 954 797,50 EUR
Informacije: Spletna stran, informativni list

DIGITALNO

Program za digitalno Evropo (DIGITAL) ponuja celovit pristop k spodbujanju inovacij in digitalne preobrazbe v kmetijskem sektorju. Vključuje vrsto pobud za povečanje gospodarske in okoljske uspešnosti sektorja, optimizacijo rabe naravnih virov ter prispevanje k ciljem zelenega dogovora in skupne kmetijske politike.

Eden ključnih vidikov programa je vzpostavitev skupnega evropskega kmetijskega podatkovnega prostora, ki bo omogočil varno in odgovorno izmenjavo, obdelavo in analizo podatkov za optimizacijo rabe naravnih virov in spodbujanje podatkovnih inovacij v kmetijskem sektorju. Konzorcij združuje skupino strokovnjakov iz raziskovalnih inštitutov, kmetijskih podatkovnih posrednikov in industrijskih združenj iz 10 držav, ki bodo sodelovali z zainteresiranimi stranmi pri kartiranju trenutnega okolja za izmenjavo podatkov, analizi upravljanja in poslovnih modelov ter opredelitvi tehnične referenčne arhitekture za izvajanje podatkovnega prostora EU za kmetijstvo.

 AgriDataSpace Dejstva
Časovni razpored: 01.10.2022–31.03.2024
Informacije: Spletna stran 

Grafični prikaz različnih akterjev, ki imajo koristi od vzpostavitve skupnega evropskega kmetijskega podatkovnega prostora.Druga pomembna pobuda je razvoj vrhunskih, obsežnih referenčnih zmogljivosti za testiranje in poskuse (TEF) za umetno inteligenco v agroživilskem sektorju. To bo zagotovilo storitve, ki pomagajo oceniti in potrditi rešitve umetne inteligence in robotike tretjih oseb v dejanskih razmerah, katerih cilj je čim večji učinek digitalizacije kmetijskega sektorja.

Kmetijsko-živilski TEF dejstva
Informacije: Spletna stran

Grafični prikaz različnih akterjev, ki imajo koristi od objektov za preskušanje in poskuse v agroživilskem sektorju.Poleg tega program vključuje ustanovitev evropskih vozlišč za digitalne inovacije, ki bodo zagotavljala tehnološko strokovno znanje in zmogljivosti za eksperimentiranje, da se omogoči digitalna preobrazba industrije in javnega sektorja. Ta vozlišča bodo temeljila na izkušnjah in izkušnjah, pridobljenih z obstoječimi vozlišči za digitalne inovacije, kot sta SmartAgriHubs in AgroRobofood.Grafični prikaz različnih koristi, ki jih zagotavljajo evropska vozlišča za digitalne inovacije.Nazadnje bo uspeh teh pobud odvisen od digitalnih spretnosti kmetov in drugih kmetijskih strokovnjakov. V ta namen program vključuje naložbe v izboljšanje digitalnih znanj in spretnosti kmetov prek specializiranih izobraževalnih programov ali modulov ter podporo oblikovanju in izvajanju posebnih tečajev na področju digitalnih tehnologij za strokovnjake v kmetijskem sektorju.

Kako bi lahko evropska strategija za računalništvo v oblaku in robovi vplivala na kmetijski sektor?

Pričakuje se, da bo evropska strategija za računalništvo v oblaku in rob, financirana v okviru programa DIGITAL, pomembno vplivala na kmetijski sektor, saj bo omogočila polno uporabo infrastruktur in storitev v oblaku za skupni evropski kmetijski podatkovni prostor.

Kako bo evropska strategija za podatke vplivala na kmetijski sektor?

Evropska strategija za podatke bo ustvarila enotni trg za podatke in vzpostavila skupni evropski kmetijski podatkovni prostor. Evropski zakon o upravljanju podatkov bo povečal zaupanje v izmenjavo podatkov med podjetji, namen zakona o podatkih pa je spodbuditi vlade k uporabi podatkov v zasebni lasti ter obravnavati vprašanja dostopa do podatkov in njihove uporabe v nastavitvah B2B. Za ponovno uporabo bodo na voljo tudi nabori podatkov visoke vrednosti v javnem sektorju.

Grafični prikaz korakov v evropski strategiji za podatke.Sodelovanje je ključnega pomena za uspeh Evrope

Sodelovanje je ključno za sprostitev potenciala Evrope napodročju kmetijstva. Evropska komisija daje zgled s tesnim sodelovanjem med GD CNECT in GD AGRI. Bistveno je, da vsi deležniki sodelujejo, da bi dosegli uspeh.Fotografija izvršne podpredsednice Margarethe Vestager in evropske komisarke za notranji trg Thierryja Bretona na tiskovni konferenci o evropskem upravljanju podatkov.

Da bi dosegli koristi digitalne preobrazbe, je treba olajšati komunikacijo med kmeti, proizvajalci kmetijskih strojev, zadrugami, dobavitelji pesticidov ter javnimi in zasebnimi akterji, kot so digitalna in kmetijska ministrstva. S sodelovanjem in učinkovito komunikacijo lahko premagamo izzive in v celoti izkoristimo potencial digitalizacije v kmetijstvu.

Kateri so glavni cilji nove skupne kmetijske politike?

Nova skupna kmetijska politika 2023–27 temelji na desetih ciljih, vključno z medsektorskim ciljem glede števkalisationa, znanja in inovacij. Države članice lahko uporabijo orodja SKP za spodbujanje digitalizacije v kmetijstvu in na podeželju.

Več informacij je na voljo na domači strani skupne kmetijske politike.

Kaj pa strategija „od vil do vilic“?

Strategija „od vil do vilic“ je steber zelenega dogovora EU z zahtevnimi cilji za leto 2030 za trajnostno proizvodnjo hrane, za katere so potrebne digitalne rešitve. Primer uporabe IoF2020 na ornem kmetovanju je uspešno uporabljal tehnologije interneta stvari za optimizacijo uporabe pesticidov in zagotovitev, da so poljščine varne za porabo. Evropska komisija bo podpirala raziskave, razvoj in uvajanje infrastruktur in storitev v oblaku naslednje generacije po vsej EU ter ustanovitev Evropske zveze za industrijske podatke, robove in oblake, da bi uskladila naložbena prizadevanja in okrepila položaj Evrope na svetovnem trgu računalništva v oblaku in računalništva na robu.

Več informacij je na voljo na domači strani strategije „od vil do vilic“.

Povezane vsebine

Širša slika

Digitalizacija evropskega kmetijskega sektorja

Digitalizacija evropskega kmetijskega sektorja lahko korenito spremeni industrijo ter spodbuja učinkovitost, trajnost in konkurenčnost.

Glej tudi

Raziščite na tej spletni strani