Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Odpri internet

Pravila EU vključujejo načelo odprtega dostopa do interneta: internetni promet se obravnava brez diskriminacije, blokiranja, zaviranja ali določanja prednostnih nalog.

    Vizualna razlaga blokiranja in zaviranja: vsak Evropejec mora imeti dostop do odprtega interneta.

Naša zaveza k odprtemu dostopu do interneta

Uredba EU o odprtem dostopu do interneta končnim uporabnikom zagotavlja pravico, ki se neposredno uporablja, do dostopa do zakonitih vsebin in storitev po lastni izbiri ter njihove distribucije prek njihove internetne dostopovne storitve. Uredba vsebuje tudi načelo nediskriminatornega upravljanja prometa. Hkrati omogoča razumno upravljanje prometa in s potrebnimi zaščitnimi ukrepi „specializirane storitve“.

Ta uredba (2015/2120), ki se uporablja od leta 2016, je pomemben dosežek evropske digitalne strategije. Skupna pravila EU o dostopu do odprtega interneta zagotavljajo, da se enake določbe uporabljajo po vsej Evropi.

Izvrševanje pravil o odprtem dostopu do interneta je pomembna naloga nacionalnih regulativnih organov, ki bi morali v največji možni meri upoštevati pregledane smernice BEREC (.pdf) o izvajanju uredbe o dostopu do odprtega interneta, ki jih je BEREC sprejel junija 2020 in spremenil smernice z dne 30. avgusta 2016. Komisija še naprej pozorno spremlja uporabo Uredbe. 

V skladu s temi pravili v EU ni dovoljeno blokiranje, omejevanje in diskriminacija internetnega prometa s strani ponudnikov internetnih storitev. Obstajajo tri izjeme: izpolnjevanje zakonskih obveznosti; celovitost omrežja; upravljanje prezasedenosti v izjemnih in začasnih razmerah.

Ves promet je treba obravnavati enako. Na primer, v storitvi dostopa do interneta ni mogoče prednostno razvrstiti prometa. Enako obravnavanje še vedno omogoča razumno vsakodnevno upravljanje prometa v skladu z objektivno utemeljenimi tehničnimi zahtevami, ki morajo biti neodvisne od izvora ali namembnega kraja prometa in od kakršnih koli poslovnih razlogov. 

Uredba pojasnjuje zahteve v zvezi z zagotavljanjem specializiranih storitev s posebnimi zahtevami glede kakovosti s strani ponudnikov internetnega dostopa ter ponudnikov vsebin in aplikacij. Spoštovati morajo nekatere zaščitne ukrepe za zagotovitev, da zagotavljanje teh storitev ne bo negativno vplivalo na odprti internet.

Specializirane storitve ne morejo nadomestiti storitev dostopa do interneta; zagotovijo se lahko le, če je dovolj omrežnih zmogljivosti za njihovo zagotavljanje poleg katere koli storitve dostopa do interneta. In ne smejo škoditi razpoložljivosti ali splošni kakovosti internetnih dostopovnih storitev za končne uporabnike.

Vloga regulatorjev in smernice BEREC

Nacionalni regulativni organi (NRO) morajo spremljati razvoj trga. Imajo pooblastila in obveznost, da ocenijo upravljanje prometa, poslovne prakse in sporazume ter učinkovito izvršujejo Uredbo.

Nacionalni regulativni organi morajo tudi zagotoviti, da kakovost storitve dostopa do interneta odraža tehnološki napredek. Pooblaščeni so za določitev minimalnih zahtev glede kakovosti storitev za ponudnike dostopa do interneta in drugih ustreznih ukrepov za zagotovitev, da vsi končni uporabniki uživajo kakovostno storitev odprtega dostopa do interneta.

Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) je 30. avgusta 2016 v tesnem sodelovanju s Komisijo in po posvetovanju z deležniki izdal smernice za izvajanje obveznosti nacionalnih regulativnih organov (.pdf), da bi prispeval k dosledni uporabi te uredbe. Te smernice pomagajo nacionalnim regulativnim organom pri ocenjevanjusporazumov in poslovnih praks ter „specializiranih storitev“ na podlagi skupnega merila, doseganju skladnih odločitev in izvršilnih ukrepov ter še več.

BEREC je 16. junija 2020 pregledal in objavil posodobljene smernice za izvajanje uredbe o dostopu do odprtega interneta.

Nova različica teh smernic zagotavlja jasnost glede komercialnih ponudb z diferenciranimi cenami ali različno kakovostjo. Smernice so bile pripravljene na podlagi izkušenj nacionalnih regulatorjev in Komisije v zadnjih štirih letih. Prilagojeni so tako, da se bolje prilegajo prihodnjim primerom uporabe 5G, ki bodo nudili večjo prilagodljivost, boljšo kakovost in specializirane storitve za povezane predmete.

Letna poročila nacionalnih regulatorjev o odprtem internetu

V skladu s členom 5 Uredbe morajo nacionalni regulativni organi pozorno spremljati in zagotavljati skladnost z določbami o odprtem internetu. Nacionalni regulativni organi morajo objaviti letna poročila ter jih posredovati Komisiji in BEREC-u.

Komisija da na voljo letna poročila o državah, ki jih prejme od nacionalnih regulatorjev na odprtem internetu. Ta poročila so pripravili nacionalni regulativni organi ter jih poslali Komisiji in BEREC-u.

Zadnji šesti sklop poročil zajema obdobje od 1. maja 2021 do 30. aprila 2022.

Prejšnja poročila

Poročilo Komisije o dostopu do odprtega interneta

Komisija je 30. aprila 2019 izdala poročilo o izvajanju uredbe o dostopu do odprtega interneta. Namen poročila je bil pregledati določbe uredbe o dostopu do odprtega interneta. Komisija je razmere v letu 2019 primerjala s stanjem iz leta 2015 in ugotovila, da so načela iz Uredbe ustrezna in učinkovita pri zaščiti pravic končnih uporabnikov in spodbujanju interneta kot gonilne sile inovacij.

V tej fazi ni bilo predlaganih sprememb Uredbe, da bi se nadaljevalo to obdobje regulativne stabilnosti ter da bi se še naprej varovale pravice končnih uporabnikov in spodbujal odprt dostop do interneta.

Komisija bo še naprej spremljala razvoj na trgu in bo vsaka štiri leta izdala poročilo o uredbi o odprtem dostopu do interneta.

Najnovejše novice

REPORT / STUDY |
Annual country reports on Open Internet from national regulatory authorities - 2020

The European Commission has published the annual country reports from National Regulatory Authorities (NRAs) on compliance with the provisions on open internet for the fourth consecutive year. The NRA reports are provided every year to the Commission and the Body of the European Regulators for Electronic Communications (BEREC). The fourth set of reports covers the timeframe from 1 May 2019 until 30 April 2020.

Povezane vsebine

Širša slika

Povezljivost

Cilj EU je, da bi Evropa do leta 2030 postala najbolj povezana celina.

Glej tudi

IKT in standardizacija

Specifikacije IKT zagotavljajo, da se lahko izdelki povežejo in medsebojno sodelujejo, kar spodbuja inovacije ter ohranja odprte in konkurenčne trge IKT.

Zbirka orodij za povezljivost

Nabor orodij za povezljivost ponuja smernice za uvedbo optičnih omrežij in omrežij 5G. Ta omrežja bodo ponudila pomembne gospodarske priložnosti.

Radijski spekter: osnova brezžične komunikacije

Brezžične komunikacije prek javnih ali zasebnih omrežij uporabljajo radiofrekvenčni spekter, tj. vrsto radijskih valov, za prenos informacij. Takšna komunikacija je lahko med ljudmi, ljudmi in stroji ali sistemi („stvari“ splošneje) ali med stvarmi. V tem okviru je...

5G

5G je ključna tehnologija nove generacije omrežja, ki bo omogočila inovacije in podprla digitalno preobrazbo.

112: Številka EU za klic v sili

Potrebujete pomoč? 112 je vaša življenjska številka! 112 je evropska telefonska številka za klic v sili, ki je brezplačno na voljo povsod v EU.

Gostovanje: povezani kjer koli v EU brez doplačila

Med potovanjem po EU lahko telefon kličete, pošiljate sporočila in podatke uporabljate tako kot doma. Zapisniki klicev, sporočila SMS in podatki, ki jih uporabljate v tujini v EU, se zaračunajo enako kot doma.

Podpora za širokopasovno uvajanje

Evropska komisija podpira podjetja EU, vodje projektov in organe pri povečanju pokritosti z omrežjem, da bi dosegli cilje gigabitne družbe EU.