Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Det Europæiske Kræft Imaging Initiativ

Det europæiske kræftbilledeinitiativ vil frigøre kraften i billeddannelse og kunstig intelligens til gavn for kræftpatienter, klinikere og forskere.

  Europæisk Cancer Imaging banner

@EuropeanCommission

Det europæiske kræftbilledeinitiativ er et af flagskibene i den europæiske kræfthandlingsplan (EBCP). Et af målene med planen er at få mest muligt ud af potentialet i data og digitale teknologier såsom kunstig intelligens (AI) eller højtydende databehandling (HPC) til at bekæmpe kræft.  

Formålet med det europæiske kræftbilledeinitiativ er at fremme innovation og udbredelse af digitale teknologier inden for kræftbehandling og -pleje for at opnå mere præcis og hurtigere klinisk beslutningstagning, diagnostik, behandlinger og prædiktiv medicin til kræftpatienter

Initiativet vil vise, hvordan medicinske billeder kan tilgås, anvendes og samles, samtidig med at der sikres et højt niveau af etik, tillid, sikkerhed og beskyttelse af personoplysninger i fuld overensstemmelse med EU's værdier og regler. Det vil gøre store mængder af kræftbilleder og tilknyttede kliniske data let tilgængelige for europæiske klinikere, forskere og innovatorer i overensstemmelse med den europæiske datastrategi og støtte målene for det europæiske sundhedsdataområde. 

Hvad forsøger Det Europæiske Kræft Imaging-initiativ at opnå? 

Der findes datasæt for kræftbilleddannelse for forskellige kræfttyper, men de er spredt blandt mange lagre og kliniske centre i Europa, og de er ikke let tilgængelige for klinikere, forskere og innovatorer.  

Det europæiske kræftbilledeinitiativ vil arbejde hen imod at knytte ressourcer og databaser sammen med en åben, tilgængelig og brugervenlig infrastruktur for kræftbilleder for alle interessenter. Dette vil blive opnået gennem en integreret tilgang, der er udformet med større europæiske forskningsorganisationer, institutioner og virksomheder. Infrastrukturen vil støtte udvikling og benchmarking, afprøvning og pilotforsøg af værktøjer til personlig medicin, der i det væsentlige giver en rygrad for næste generation af kræftdiagnostik og -behandlinger.

Hvordan skal vi gøre det?

Hovedhjørnestenen i initiativet vil være en samlet europæisk infrastruktur for data om kræftbilleder, der er udviklet af EUCAIM- projektet,der finansieres under DIGITAL-programmet (18 MIO EU-medfinansiering). Projektet starter med 21 kliniske steder fra 12 lande og har til formål at have mindst 30 distribuerede dataleverandører fra 15 lande inden projektets afslutning. 

Projektet vil udgøre et centralt knudepunkt, der vil forbinde EU-initiativer og nationale initiativer, hospitalsnetværk samt forskningslagre med data om kræftbilleder. Klinikere, forskere og innovatorer vil have grænseoverskridende adgang til en interoperabel, privatlivsbevarende og sikker infrastruktur til fælles, distribueret analyse af kræftbilleddata.  

Både almindelige og sjældne kræftformer vil blive inkluderet med anonymiserede billeder og annotationer gennem denne paneuropæiske Cancer Images-infrastruktur, og der forventes at være mere end 100.000 tilfælde til rådighed. Mindst 50 algoritmer for kunstig intelligens, værktøjer til kunstig intelligens og kliniske forudsigelsesmodeller for forskere inden for infrastrukturen er planlagt til at blive udrullet ved projektets afslutning. 

EUCAIM bygger på resultaterne af arbejdet i netværket "AI for Health Imaging" (AI4HI), som består af 86 tilknyttede institutioner fra 20 lande, der er involveret i 5 store EU-finansierede projekter om big data og kunstig intelligens inden for kræftbilleddannelse: CHAIMELEON, EuCanImage, procancer-I, Incisive og Primage. Disse projekter er i færd med at udvikle algoritmer for kunstig intelligens til at opdage kræft fra billeddannelse og er ved at etablere fødererede lagre for kræftbilleder.

EUCAIM planlægger at stille data om kræftbilleder til rådighed for AI-test- og -forsøgsfaciliteten for sundhed, der er oprettet under DIGITAL-programmet. TEF-sundhedsprojektet blev påbegyndt i januar 2023. Dette vil gøre det muligt for små og mellemstore virksomheder, der har udviklet løsninger til kunstig intelligens til kræftbehandling, at teste dem i virkelige miljøer. Der vil også blive taget hensyn til andre testfaciliteter.

De europæiske digitale innovationsknudepunkter under DIGITAL-programmet vil støtte udrulningen af de teknologier, der er relevante for det europæiske kræftfremkaldende initiativ, f.eks. ved at informere innovatorerne om de retlige krav og testfaciliteter, de har til rådighed. De vil levere en række tjenester til brugere og udbydere af digitale løsninger såsom test-før-investeringstjenester, uddannelses- og netværksmuligheder samt adgang til finansiering.

Iværksættelse af det europæiske kræftfremkaldende initiativ

Der blev afholdt et hybridarrangement i Bruxelles den 23. januar 2023 for at markere lanceringen af Cancer Imaging-initiativet. Efter Europa-Kommissionens præsentation af den politiske baggrund og Cancer Imaging-initiativet gav den videnskabelige direktør for projektet et overblik over Federated European Infrastructure for Cancer Images Data (EUCAIM). Dette blev efterfulgt af en paneldiskussion om kliniske, industrielle, AI-udviklere og forskningsperspektiver på Cancer Imaging Initiative og diskussion med publikum. Optagelsen af begivenheden samt præsentationerne fra arrangementet er tilgængelig på begivenhedens webside.

Kommissionens pressemeddelelse, herunder videomeddelelser fra kommissæren for det indre marked, Thierry Breton og kommissæren med ansvar for sundhed og fødevaresikkerhed, Stella Kyriakides, er nu tilgængelig. 

Milepæle

 1.  
  December 2022:
  Iværksættelse af initiativet
   
 2.  
  Januar 2023:
  Start af EUCAIM -projektet
   
   
 3.  
  September 2023:
  Tidlig frigivelse af EUCAIM Data Federation Framework med foreløbige proof-of-concepter om dataforbund og harmonisering i mindst én kræfttype og få udvalgte anvendelsestilfælde  
   
 4.  
  December 2023:
  Kravanalyse og udformning af den afsluttede EUCAIM-infrastruktur, samarbejdsmekanismer, der er etableret 
   
   
 5.  
  December 2024:
  EUCAIM-platformen valideret og fuldt befolket med data prototype af føderal lærings- og benchmarkingplatform til rådighed
   
 6.  
  2025:
  Sammenslutning af nye kræftbilleder databaser gennem åbne indkaldelser; implementering af tilfælde af klinisk brug
   
 7.  
  December 2025:
  Endelig frigivelse af EUCAIM-platformen, herunder den endelige version af værktøjer og tjenester til dataudbydere og platformbrugere
   
 8.  
  2026:
  Fuld drift af det fælles europæiske register over kræftbilleder
   
 9.  
  2027:
  Udvidelse
   

 

 

 

 

Seneste nyheder

REPORT / STUDY |
Evaluation of the Active and Assisted Living programme (AAL2)

The European Commission transmitted the evaluation report presenting the results of the final evaluation of the Active and Assisted Living research and development programme - AAL2 - to the European Parliament and the Council.

REPORT / STUDY |
Covid-19-undersøgelse af digital kontakt

Europa-Kommissionen offentliggjorde en undersøgelse, der giver et overblik over tilgangen til og erfaringerne med grænseoverskridende interoperabilitet, koordinering, gennemførelse og de epidemiologiske virkninger af covid-19-digitale kontaktopsporingsapps.

Se også

Det store billede

e-sundhed

Europa-Kommissionen arbejder på at give borgerne adgang til sikre digitale tjenester af højeste kvalitet inden for sundhed og pleje.

Se også

Håndtering af sundhedsdata

Europa-Kommissionen vedtog en meddelelse og et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om digital omstilling af sundhed og pleje for at sætte skub i EU's indsats.

e-sundhedseksperter

Europa-Kommissionen har nedsat to ekspertgrupper, der arbejder med e-sundhed: interessentgruppen for e-sundhed og en midlertidig taskforce for e-sundhed.

Andet