Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Европейска инициатива за образна диагностика на рака

Европейската инициатива за образна диагностика на рака ще отключи силата на образната диагностика и изкуствения интелект в полза на пациенти с рак, клиницисти и изследователи.

  Европейски банер за изобразяване на рака

@EuropeanCommission

Европейската инициатива за образна диагностика на рака е една от водещите инициативи на Европейския план за борба с рака (EBCP). Една от целите на плана е да се извлече максимална полза от потенциала на данните и цифровите технологии като изкуствения интелект (ИИ) или високопроизводителните изчислителни технологии (HPC) за борба с рака.  

Целта на Европейската инициатива за образна диагностика на рака е да насърчи иновациите и внедряването на цифрови технологии в лечението и грижите за рак, за да се постигне по-прецизно и по-бързо вземане на клинични решения, диагностика, лечение и прогнозно лечение за пациенти с рак

Инициативата ще покаже как медицинските изображения могат да бъдат достъпни, използвани и обединени, като същевременно се гарантира високо равнище на етика, доверие, сигурност и защита на личните данни при пълно спазване на ценностите и правилата на ЕС. Тя ще направи големи количества изображения на ракови заболявания и свързани клинични данни лесно достъпни за европейските клиницисти, изследователи и новатори в съответствие с европейската стратегия за данни и ще подкрепи целите на европейското пространство за здравни данни. 

Какво се опитва да постигне Европейската инициатива за образна диагностика на рака? 

Набори от данни за ракови изображения съществуват за различни видове рак, но те са разпръснати сред много хранилища и клинични центрове в Европа и не са лесно достъпни за клиницисти, изследователи и новатори.  

Европейската инициатива за образна диагностика на рака ще работи за свързване на ресурсите и базите данни с отворена, достъпна и лесна за ползване инфраструктура от изображения на ракови заболявания за всички заинтересовани страни. Това ще бъде постигнато чрез интегриран подход, разработен с големи европейски научноизследователски организации, институции и дружества. Инфраструктурата ще подпомага разработването и сравнителния анализ, тестването и пилотното разработване на инструменти за персонализирана медицина, като по същество ще предлага гръбнака за следващото поколение диагностика и лечение на рака.

Как ще го направим?

Крайъгълният камък на инициативата ще бъде обединена европейска инфраструктура за данни за изображения на ракови заболявания, разработена от проектаEUCAIM, финансиран по програма DIGITAL (18 MIO съфинансиране от ЕС). Проектът започва с 21 клинични обекта от 12 държави и има за цел да има най-малко 30 доставчици на данни от 15 страни до края на проекта. 

Проектът ще осигури централен център, който ще свърже инициативите на равнище ЕС и националните инициативи, болничните мрежи, както и научноизследователските хранилища с данни от изображения на ракови заболявания. Клиницистите, изследователите и новаторите ще имат трансграничен достъп до оперативно съвместима, гарантираща неприкосновеността на личния живот и сигурна инфраструктура за федерирани, разпределени анализи на данни за ракови изображения.  

Както често срещаните, така и редките ракови заболявания ще бъдат включени с анонимизирани изображения и анотации чрез тази общоевропейска инфраструктура за ракови изображения и се очаква да бъдат на разположение повече от 100 000 случая. До края на проекта се планира да бъдат разположени най-малко 50 алгоритми за изкуствен интелект, инструменти за изкуствен интелект и модели за клинични прогнози за изследователи в рамките на инфраструктурата. 

EUCAIM се основава на резултатите от работата на мрежата „AI for Health Imaging“ (AI4HI), която се състои от 86 свързани институции от 20 държави, участващи в 5 големи проекта за големи информационни масиви и изкуствен интелект в областта на раковите изображения: CHAIMELEON, EuCanImage,procancer-I, Incisive and Primage. Тези проекти разработват алгоритми за изкуствен интелект за откриване на рака от изображения и създават федерирани хранилища за ракови изображения.

EUCAIM планира да предостави данни за раковите изображения на разположение на Механизма за тестване и експериментиране с ИИ в областта на здравеопазването, създаден в рамките на програмата DIGITAL. Проектът TEF-Health стартира през януари 2023 г. Това ще позволи на малките и средните предприятия, които са разработили решения за изкуствен интелект за лечение на рак, да ги тестват в реална среда. Ще бъдат разгледани и други съоръжения за изпитване.

Европейските цифрови иновационни центрове в рамките на програмата DIGITAL ще подкрепят внедряването на технологиите, които са от значение за Европейската инициатива за образна диагностика на рака, например като информират новаторите за правните изисквания и съоръженията за тестване, с които разполагат. Те ще предоставят редица услуги на потребителите и доставчиците на цифрови решения, като например услуги за изпитване преди инвестиране, възможности за обучение и работа в мрежа, както и достъп до финанси.

Стартиране на Европейската инициатива за образна диагностика на рака

На 23 януари 2023 г. в Брюксел беше организирана хибридна проява, за да се отбележи стартирането на инициативата за изобразяване на рака. След представянето на политическия контекст и Инициативата за образна диагностика на рака от Европейската комисия, научният директор на проекта направи преглед на Федеративната европейска инфраструктура за данни за ракови изображения (EUCAIM). Това беше последвано от панелна дискусия, обхващаща клиничните, индустриалните, разработчика на ИИ и изследователските перспективи за Инициативата за изобразяване на рака и дискусия с аудиторията. Записът на събитието, както и презентациите от събитието са достъпни на уебстраницата на събитието.

Съобщението за медиите на ЕК, включително видеосъобщенията на комисаря по вътрешния пазар Тиери Бретон и комисаря по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Стела Кириакиду, вече са на разположение. 

Крайъгълни камъни

 1.  
  Декември 2022 г.:
  Стартиране на инициативата
   
 2.  
  Януари 2023 г.:
  Начало на проекта EUCAIM
   
   
 3.  
  Септември 2023 г.:
  Ранно публикуване на рамката на Федерацията за данни на EUCAIM с предварителни доказателства за концепцията за федерацията на данните и хармонизиране на поне един вид рак и няколко избрани случая на употреба;  
   
 4.  
  Декември 2023 г.:
  Анализ на изискванията и проектиране на инфраструктурата на EUCAIM, създадени механизми за сътрудничество; 
   
   
 5.  
  Декември 2024 г.:
  Платформата EUCAIM е валидирана и напълно запълнена с данни; на разположение е прототип на федерирана платформа за обучение и сравнителен анализ
   
 6.  
  2025:
  Федерация на нови бази данни с изображения на ракови заболявания чрез открити покани; прилагане на случаи на клинична употреба
   
 7.  
  Декември 2025 г.:
  Окончателно пускане на платформата EUCAIM, включително окончателна версия на инструменти и услуги за доставчиците на данни и ползвателите на платформите
   
 8.  
  2026:
  Пълно функциониране на федеративното европейско хранилище за данни от изображения на ракови заболявания
   
 9.  
  2027:
  Разширяване
   

 

 

 

 

Последни новини

PRESS RELEASE |
Европейски план за борба с рака: Стартиране на Европейската инициатива за образна диагностика на рака

На проява по-рано тази седмица в Брюксел Комисията стартира Европейската инициатива за образна диагностика на рака в подкрепа на доставчиците на здравно обслужване, научноизследователските институти и новаторите при оптималното използване на иновативни, основани на данни решения за лечение и грижи за болните от рак.

REPORT / STUDY |
Evaluation of the Active and Assisted Living programme (AAL2)

The European Commission transmitted the evaluation report presenting the results of the final evaluation of the Active and Assisted Living research and development programme - AAL2 - to the European Parliament and the Council.

REPORT / STUDY |
Проучване за проследяване на цифровите контакти във връзка с COVID-19

Европейската комисия публикува проучване, в което се прави преглед на подхода и извлечените поуки относно трансграничната оперативна съвместимост, координацията, изпълнението и епидемиологичното въздействие на цифровите приложения за проследяване на контакти във връзка с COVID-19.

PRESS RELEASE |
Лаптопи за Украйна: нова инициатива за събиране на технологични устройства за украинските училища, болници и обществени услуги

Комисията, заедно с украинското министерство на цифровата трансформация и DigitalEurope, европейска организация, която представлява сектора на цифровите технологии, организира нова инициатива: Лаптопи за Украйна.

Съдържание по темата

Обща картина

електронно здравеопазване

Европейската комисия работи за предоставяне на гражданите на достъп до безопасни и висококачествени цифрови услуги в областта на здравеопазването и грижите.

Вижте също

Кодекс за поведение в областта на неприкосновеността на личния живот при мобилните приложения за здравеопазване

Кодексът за поведение на мобилните здравни приложения има за цел да насърчи доверието сред потребителите и да осигури конкурентно предимство за тези, които се регистрират в него.

Европейска инициатива „1+ милиона генома“

Инициативата 1+ милион генома има потенциала да подобри профилактиката на заболяванията, да даде възможност за по-персонализирано лечение и да подкрепи новаторски изследвания.

експерти по електронно здравеопазване

Европейската комисия създаде две експертни групи, работещи в областта на електронното здравеопазване: групата на заинтересованите страни в областта на електронното здравеопазване и временна работна група в областта на електронното здравеопазване.

Други