Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Eiropas Vēža attēlveidošanas iniciatīva

Eiropas Vēža attēlveidošanas iniciatīva atraisīs attēlveidošanas un mākslīgā intelekta spēku vēža pacientu, klīniķu un pētnieku labā.

  Eiropas vēža attēlveidošanas reklāmkarogs

@EuropeanCommission

Eiropas Vēža attēlveidošanas iniciatīva ir viena no Eiropas Vēža uzveikšanas plāna (EBCP) pamatiniciatīvām. Viens no plāna mērķiem ir maksimāli izmantot datu un digitālo tehnoloģiju, piemēram, mākslīgā intelekta (MI) vai augstas veiktspējas datošanas (HPC), potenciālu vēža apkarošanā.  

Eiropas Vēža attēlveidošanas iniciatīvas mērķis ir veicināt inovāciju un digitālo tehnoloģiju ieviešanu vēža ārstēšanā un aprūpē, panākt precīzāku un ātrāku klīnisko lēmumu pieņemšanu, diagnostiku, ārstēšanu un prognozējošo medicīnu vēža pacientiem

Iniciatīva parādīs, kā var piekļūt medicīniskajiem attēliem, tos izmantot un apvienot, vienlaikus nodrošinot augstu ētikas, uzticēšanās, drošības un personas datu aizsardzības līmeni, pilnībā ievērojot ES vērtības un noteikumus. Tas ļaus Eiropas ārstiem, pētniekiem un novatoriem viegli piekļūt lielam skaitam vēža attēlu un saistītu klīnisko datu saskaņā ar Eiropas datu stratēģiju un atbalstot Eiropas veselības datu telpas mērķus. 

Ko Eiropas Vēža attēlveidošanas iniciatīva cenšas sasniegt? 

Vēža attēlveidošanas datu kopas pastāv dažādiem vēža veidiem, bet tās ir izkaisītas starp daudziem repozitorijiem un klīniskajiem centriem Eiropā, un tās nav viegli pieejamas ārstiem, pētniekiem un novatoriem.  

Eiropas Vēža attēlveidošanas iniciatīva strādās, lai apvienotu resursus un datubāzes ar atvērtu, pieejamu un lietotājam draudzīgu vēža attēlu infrastruktūru visām ieinteresētajām personām. To panāks, izmantojot integrētu pieeju, kas izstrādāta kopā ar lielākajām Eiropas pētniecības organizācijām, iestādēm un uzņēmumiem. Infrastruktūra atbalstīs personalizētas medicīnas rīku izstrādi un salīdzinošo novērtēšanu, testēšanu un izmēģināšanu, būtībā piedāvājot mugurkaulu nākamās paaudzes vēža diagnostikā un ārstēšanā.

Kā mēs to darīsim?

Iniciatīvas stūrakmens būs apvienota Eiropas infrastruktūra vēža attēlu datiem, kas izveidota ar projektu EUCAIM, kurufinansē saskaņā ar DIGITAL programmu (18 MIO ES līdzfinansējums). Projekts sākas ar 21 klīnisko objektu no 12 valstīm, un tā mērķis ir līdz projekta beigām nodrošināt vismaz 30 datu sniedzējus no 15 valstīm. 

Projekts nodrošinās centrālo centru, kas savienos ES līmeņa un valstu iniciatīvas, slimnīcu tīklus, kā arī pētniecības repozitorijus ar vēža attēlu datiem. Ārstiem, pētniekiem un novatoriem būs pārrobežu piekļuve sadarbspējīgai, privātuma saglabāšanas un drošai infrastruktūrai, kas paredzēta vēža attēlveidošanas datu apvienotai, izplatītai analīzei.  

Gan bieži sastopamajiem, gan retajiem vēža veidiem tiks pievienoti anonimizēti attēli un anotācijas, izmantojot šo Eiropas Vēža attēlu infrastruktūru, un paredzams, ka būs pieejami vairāk nekā 100 000 saslimšanas gadījumu. Līdz projekta beigām ir plānots ieviest vismaz 50 mākslīgā intelekta algoritmus, mākslīgā intelekta rīkus un klīniskās prognozēšanas modeļus pētniekiem infrastruktūrā. 

EUCAIM balstās uz rezultātiem, kas gūti tīklā “AI veselības attēlveidošanai” (AI4HI), ko veido 86 saistītas iestādes no 20 valstīm, kuras iesaistītas piecos lielos ES finansētos projektos par lielajiem datiem un mākslīgo intelektu vēža attēlveidošanā: CHAIMELEON, EuCanImage, procancer-I, Incisive un Primage. Šie projekti izstrādā mākslīgā intelekta algoritmus, lai atklātu vēzi no attēlveidošanas, un izveido apvienotus vēža attēlu repozitorijus.

EUCAIM plāno vēža attēlu datus darīt pieejamus AI Testing and Experimentation Facility for Health (AI Testing and Experimentation Facility for Health), kas izveidots saskaņā ar DIGITAL programmu. TEF-Health projekts sākās 2023. gada janvārī. Tas ļaus mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuri ir izstrādājuši mākslīgā intelekta risinājumus vēža aprūpei, tos pārbaudīt reālajā vidē. Tiks apsvērtas arī citas testēšanas iekārtas.

Eiropas digitālās inovācijas centri DIGITAL programmas ietvaros atbalstīs Eiropas Vēža attēlveidošanas iniciatīvai relevanto tehnoloģiju ieviešanu, piemēram, informējot novatorus par juridiskajām prasībām un tiem pieejamām testēšanas iekārtām. Tie sniegs virkni pakalpojumu digitālo risinājumu lietotājiem un pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, pakalpojumus pirms ieguldījumu veikšanas, apmācības un tīklu veidošanas iespējas, kā arī piekļuvi finansēm.

Eiropas Vēža attēlveidošanas iniciatīvas uzsākšana

2023. gada 23. janvārī Briselē tika organizēts hibrīdpasākums, lai atzīmētu Vēža attēlveidošanas iniciatīvas uzsākšanu. Pēc tam, kad Eiropas Komisija bija iepazīstinājusi ar politikas kontekstu un Vēža attēlveidošanas iniciatīvu, projekta zinātniskais direktors sniedza pārskatu par Federēto Eiropas Vēža attēlu infrastruktūru (EUCAIM). Tam sekoja paneļdiskusija par vēža attēlveidošanas iniciatīvas klīniskajām, nozares, MI izstrādātāju un pētniecības perspektīvām un diskusija ar auditoriju. Pasākuma ieraksts, kā arī prezentācijas no pasākuma ir pieejami pasākuma mājaslapā.

Tagad ir pieejams EK paziņojums presei, tostarp video vēstījumi no iekšējā tirgus komisāra Thierry Breton un veselības un pārtikas nekaitīguma komisāres Stella Kyriakides. 

Atskaites punkti

 1.  
  2022. gada decembris:
  Iniciatīvas uzsākšana
   
 2.  
  2023. gada janvārī:
  EUCAIM projektasākums
   
   
 3.  
  2023. gada septembrī:
  EUCAIM datu federācijas satvara priekšlaicīga publiskošana ar sākotnējiem koncepciju pierādījumiem par datu federāciju un saskaņošanu vismaz vienā vēža tipā un dažos atsevišķos lietošanas gadījumos;  
   
 4.  
  2023. gada decembrī:
  Pabeigta EUCAIM infrastruktūras prasību analīze un izstrāde, izveidoti sadarbības mehānismi; 
   
   
 5.  
  2024. gada decembrī:
  EUCAIM platforma validēta un pilnībā aizpildīta ar datiem; pieejams apvienotās mācīšanās un salīdzinošās novērtēšanas platformas prototips
   
 6.  
  2025:
  Jaunu vēža attēlu datu bāzufederācija, izmantojot atklātus uzaicinājumus; klīniskās lietošanas gadījumu ieviešana
   
 7.  
  2025. gada decembrī:
  EUCAIM platformas galīgā versija, tostarp rīku un pakalpojumu galīgā versija datu sniedzējiem un platformas lietotājiem
   
 8.  
  2026:
  Eiropas vēža attēlu datu apvienotā repozitorija pilnīga darbība
   
 9.  
  2027:
  Paplašināšanās paplašināšana
   

 

 

 

 

Jaunākās ziņas

REPORT / STUDY |
Covid-19 digitālās kontaktu izsekošanas pētījums

Eiropas Komisija publicēja pētījumu, kurā sniegts pārskats par pieeju un gūto pieredzi attiecībā uz Covid-19 digitālo kontaktu izsekošanas lietotņu pārrobežu sadarbspēju, koordināciju, īstenošanu un epidemioloģisko ietekmi.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

e-veselība

Eiropas Komisija strādā, lai nodrošinātu iedzīvotājiem piekļuvi drošiem un augstas kvalitātes digitālajiem pakalpojumiem veselības un aprūpes jomā.

Skatīt arī

Veselības datu pārvaldība

Eiropas Komisija pieņēma paziņojumu un dienestu darba dokumentu par veselības un aprūpes digitālo pārveidi, lai veicinātu Eiropas Savienības rīcību.

e-veselības eksperti

Eiropas Komisija izveidoja divas ekspertu grupas, kas strādā e-veselības jomā: e-veselības nozares ieinteresēto personu grupa un pagaidu e-veselības darba grupa.

Citas preces