Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Eiropas Vēža attēlveidošanas iniciatīva

Eiropas Vēža attēlveidošanas iniciatīva atraisīs attēlveidošanas un mākslīgā intelekta iespējas vēža pacientu, klīniku un pētnieku labā.

  Eiropas Vēža attēlveidošanas reklāmkarogs

@EuropeanCommission

Eiropas Vēža attēlveidošanas iniciatīva ir viena no Eiropas Vēža uzveikšanas plāna (EBCP) pamatiniciatīvām. Viens no plāna mērķiem ir maksimāli izmantot tādu datu un digitālo tehnoloģiju kā mākslīgais intelekts (MI) vai augstas veiktspējas datošana (HPC) potenciālu vēža apkarošanā.  

European Commission

European Cancer Imaging Initiative

fix-empty

 

Eiropas Vēža attēlveidošanas iniciatīvas mērķis ir veicināt inovāciju un digitālo tehnoloģiju ieviešanu vēža ārstēšanā un aprūpē, lai vēža pacientiem panāktu precīzāku un ātrāku klīnisko lēmumu pieņemšanu, diagnostiku, ārstēšanu un prognozējošo medicīnu

Iniciatīva parādīs, kā medicīniskajiem attēliem var piekļūt, izmantot un apvienot, vienlaikus nodrošinot augstu ētikas, uzticamības, drošības un personas datu aizsardzības līmeni, pilnībā ievērojot ES vērtības un noteikumus. Tas padarīs lielu daudzumu vēža attēlu un saistītu klīnisko datu viegli pieejamus Eiropas ārstiem, pētniekiem un novatoriem saskaņā ar Eiropas datu stratēģiju un atbalstot Eiropas veselības datu telpas mērķus. 

Ko cenšas panākt ar Eiropas Vēža attēlveidošanas iniciatīvu? 

Vēža attēlveidošanas datu kopas pastāv par dažādiem vēža veidiem, bet tās ir izkliedētas starp daudziem repozitorijiem un klīniskajiem centriem Eiropā, un tās nav viegli pieejamas ārstiem, pētniekiem un novatoriem.  

Eiropas Vēža attēlveidošanas iniciatīva strādās, lai sasaistītu resursus un datubāzes ar atvērtu, pieejamu un lietotājdraudzīgu vēža attēlu infrastruktūru visām ieinteresētajām personām. To panāks, izmantojot integrētu pieeju, kas izstrādāta ar lielākajām Eiropas pētniecības organizācijām, iestādēm un uzņēmumiem. Infrastruktūra atbalstīs personalizētās medicīnas rīku izstrādi un salīdzinošo novērtēšanu, testēšanu un izmēģināšanu, būtībā piedāvājot pamatu nākamās paaudzes vēža diagnostikai un ārstēšanai.

Kā mēs to darīsim?

Iniciatīvas stūrakmens būs apvienota Eiropas vēža attēlu datu infrastruktūra, ko izstrādājusi ESropean Federation for CAncer IMages (EUCAIM) p roject, ko finansē no DIGITAL programmas (18 MIO ES līdzfinansējums). Projekts sākas ar 21 klīnisko centru no 12 valstīm, un tā mērķis ir līdz projekta beigām nodrošināt vismaz 30 izplatītus datu sniedzējus no 15 valstīm. 

 

Projekts nodrošinās centrālo centru, kas sasaistīs ES līmeņa un valstu iniciatīvas, slimnīcu tīklus, kā arī pētniecības repozitorijus ar vēža attēlu datiem. Ārstiem, pētniekiem un novatoriem būs pārrobežu piekļuve sadarbspējīgai, privātumu aizsargājošai un drošai infrastruktūrai, kas paredzēta apvienotai un izplatītai vēža attēlveidošanas datu analīzei.  

Gan bieži sastopamais, gan retais vēzis tiks iekļauts anonimizētos attēlos un anotācijās, izmantojot šo Eiropas Vēža attēlu infrastruktūru, un paredzams, ka būs pieejami vairāk nekā 100,000 gadījumu. Līdz projekta beigām ir plānots ieviest vismaz 50 mākslīgā intelekta algoritmus, mākslīgā intelekta rīkus un klīniskās prognozēšanas modeļus pētniekiem infrastruktūrā. 

EUCAIM balstās uz rezultātiem, kas gūti darbā, ko veicis “MI veselības attēlveidošanai” (AI4HI), ko veido 86 saistītās iestādes no 20 valstīm, kuras iesaistītas piecos lielos ES finansētos projektos par lielajiem datiem un mākslīgo intelektu vēža attēlveidošanā: CHAIMELEON, EuCanImage, ProCAncer-I, Incisive un primage. Šajos projektos tiek izstrādāti mākslīgā intelekta algoritmi vēža atklāšanai attēlveidošanā un tiek izveidotas apvienotas vēža attēlu krātuves.

EUCAIM plāno darīt vēža attēlu datus pieejamus AI testēšanas un eksperimentēšanas mehānismam veselības jomā, kas izveidots saskaņā ar DIGITAL programmu. TEF-Health projekts sākās 2023. gada janvārī. Tas ļaus maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas ir izstrādājuši mākslīgā intelekta risinājumus vēža aprūpei, tos pārbaudīt reālajā vidē. Tiks apsvērtas arī citas testēšanas iekārtas.

Eiropas digitālās inovācijas centri saskaņā ar DIGITAL programmu atbalstīs ar Eiropas Vēža attēlveidošanas iniciatīvu saistīto tehnoloģiju ieviešanu, piemēram, informējot novatorus par juridiskajām prasībām un tiem pieejamajām testēšanas iekārtām. Tās nodrošinās digitālo risinājumu lietotājiem un pakalpojumu sniedzējiem virkni pakalpojumu, piemēram, izmēģinājuma pirmsieguldījuma pakalpojumus, apmācības un tīklošanas iespējas, kā arī piekļuvi finansējumam.

Eiropas Vēža attēlveidošanas iniciatīvas uzsākšana

Briselē 2023. gada 23. janvārī tika organizēts hibrīdpasākums, lai atzīmētu Vēža attēlveidošanas iniciatīvas uzsākšanu. Pasākuma ieraksts, kā arī pasākuma prezentācijas ir pieejamas pasākuma tīmekļa vietnē.

EK paziņojums presei, tostarp iekšējā tirgus komisāra Tjerī Bretona un veselības un pārtikas nekaitīguma komisāre Stella Kirjakidu videovēstījumi ir pieejami.

Sāk darboties platformas “Vēža attēls Eiropā” pirmais prototips

Digitālās infrastruktūraspirmo versiju EUCAIM projektspiegādāja 2023. gada 29. septembrī. Tajā ir iekļauts publisks vēža attēlveidošanas datu kopu katalogs no ES finansēto projektu repozitorijiem, kas saistīti ar mākslīgo intelektu veselības attēlveidošanai, kā arī meklēšanas rīks, lai izprastu informāciju, kas pieejama datu sniedzēju vietnēs visā ES. Piekļuvi datiem var pieprasīt no datu sniedzējiem saskaņā ar piemērojamajiem ētikas un datu aizsardzības noteikumiem.

EUCAIM projekta tīmekļa vietnē ir publicēta arī datu sniedzējiem un lietotājiem paredzēto noteikumu pirmā versija un platformas “Vēža attēls Eiropā” darbības procedūras.

Sīkāka informācija ir pieejama paziņojumā presei.

European Commission

 

Atskaites punkti

 1.  
  2022. gada decembris:
  Iniciatīvas uzsākšana
   
 2.  
  2023. gada janvāris:
  EUCAIM projektasākums
   
   
 3.  
  2023. gada septembris:
  EUCAIM Datu federācijas sistēmas agrīnu publiskošanu ar sākotnējiem koncepciju pierādījumiem par datu federāciju un saskaņošanu vismaz viena vēža veida un dažu atsevišķu lietošanas gadījumu gadījumā;  
   
 4.  
  2023. gada decembris:
  Pabeigta EUCAIM infrastruktūras prasību analīze un projektēšana, izveidoti sadarbības mehānismi; 
   
   
 5.  
  2024. gada decembrī:
  EUCAIM platforma ir validēta un pilnībā aizpildīta ar datiem; pieejamās apvienotās mācīšanās un salīdzinošās novērtēšanas platformas prototips
   
 6.  
  2025:
  Jaunu vēža attēlu datubāzufederācija, izmantojot atklātus uzaicinājumus; klīniskās lietošanas gadījumu īstenošana
   
 7.  
  2025. gada decembris:
  EUCAIM platformas galīgā izlaišana, tostarp rīku un pakalpojumu galīgā versija datu sniedzējiem un platformu lietotājiem
   
 8.  
  2026:
  Federatīvās Eiropas vēža attēlu datu krātuves pilnīga darbība
   
 9.  
  2027:
  Paplašināšana
   

 

 

 

 

Jaunākās ziņas

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

e-veselība

Eiropas Komisija strādā, lai nodrošinātu iedzīvotājiem piekļuvi drošiem un augstas kvalitātes digitālajiem pakalpojumiem veselības un aprūpes jomā.

Skatīt arī

Eiropas Virtuālo cilvēku dvīņu iniciatīva

Eiropas Virtuālo cilvēku dvīņu iniciatīva ir ES satvars, kas atbalsta nākamās paaudzes virtuālu cilvēku dvīņu risinājumu rašanos un pieņemšanu veselības un aprūpes jomā.

Veselības datu pārvaldība

Eiropas Komisija pieņēma paziņojumu un dienestu darba dokumentu par veselības un aprūpes digitālo pārveidi, lai veicinātu Eiropas Savienības rīcību.

e-veselības eksperti

Eiropas Komisija izveidoja divas ekspertu grupas, kas strādā e-veselības jomā: e-veselības nozares ieinteresēto personu grupa un pagaidu e-veselības darba grupa.

Citi