Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europska inicijativa za oslikavanje raka

Europska inicijativa za snimanje raka oslobodit će moć snimanja i umjetne inteligencije u korist pacijenata oboljelih od raka, kliničara i istraživača.

  Europski banner za slike raka

@EuropeanCommission

Europska inicijativa za slikanje raka jedna je od vodećih inicijativa europskog plana za borbu protiv raka (EBCP). Jedan je od ciljeva Plana u najvećoj mogućoj mjeri iskoristiti potencijal podataka i digitalnih tehnologija kao što su umjetna inteligencija ili računalstvo visokih performansi (HPC) za borbu protiv raka.  

Cilj je europske inicijative za snimanje raka poticati inovacije i uvođenje digitalnih tehnologija u liječenju raka i skrbi kako bi se postiglo preciznije i brže donošenje kliničkih odluka, dijagnostika, liječenje i prediktivna medicina za oboljele od raka

Inicijativa će pokazati kako se medicinskim slikama može pristupiti, upotrebljavati i objedinjavati, uz istodobno osiguravanje visoke razine etike, povjerenja, sigurnosti i zaštite osobnih podataka uz potpuno poštovanje vrijednosti i pravila EU-a. Zahvaljujući njemu velike količine slika raka i povezanih kliničkih podataka bit će lako dostupne europskim kliničarima, istraživačima i inovatorima u skladu s europskom podatkovnom strategijom i podupiranjem ciljeva europskog prostora za zdravstvene podatke. 

Što se nastoji postići europskom inicijativom za izradu slika o raku? 

Skupovi podataka o snimanju raka postoje za različite vrste raka, ali su raspršeni među mnogim repozitorijima i kliničkim centrima u Europi te nisu lako dostupni liječnicima, istraživačima i inovatorima.  

Europska inicijativa za snimanje raka radit će na povezivanju resursa i baza podataka s otvorenom, dostupnom i pristupačnom infrastrukturom slika raka za sve dionike. To će se postići integriranim pristupom osmišljenim s velikim europskim istraživačkim organizacijama, institucijama i poduzećima. Infrastrukturom će se podupirati razvoj i određivanje referentnih vrijednosti, testiranje i pokusno izvođenje alata za personaliziranu medicinu, čime će se u osnovi ponuditi okosnica za sljedeću generaciju dijagnostike i liječenja raka.

Kako ćemo to učiniti?

Temelj inicijative bit će udružena europska infrastruktura za podatke o snimkama raka, razvijena u okviru projektaEUCAIM koji sefinancira u okviru programa DIGITAL (18 MIO sufinanciranja EU-a). Projekt započinje s 21 kliničkom lokacijom iz 12 zemalja, a cilj mu je do kraja projekta imati najmanje 30 distribuiranih pružatelja podataka iz 15 zemalja. 

Projektom će se osigurati središnje čvorište koje će povezati inicijative na razini EU-a i nacionalne inicijative, bolničke mreže i repozitorije za istraživanje s podacima o snimkama raka. Kliničari, istraživači i inovatori imat će prekogranični pristup interoperabilnoj, sigurnoj infrastrukturi koja čuva privatnost za objedinjenu, distribuiranu analizu podataka o snimanju raka.  

Obične i rijetke vrste raka bit će uključene s anonimiziranim slikama i bilješkama putem ove paneuropske infrastrukture za slike o raku, a očekuje se da će biti dostupno više od 100 000 slučajeva. Do kraja projekta planira se uvođenje najmanje 50 algoritama umjetne inteligencije, alata umjetne inteligencije i modela kliničkih predviđanja za istraživače unutar infrastrukture. 

EUCAIM se nadovezuje na rezultate rada mreže „AI for Health Imaging” (AI4HI), koja se sastoji od 86 povezanih institucija iz 20 zemalja uključenih u pet velikih projekata o velikim podacima i umjetnoj inteligenciji u snimanju raka koje financira EU: CHAIMELEON, EuCanImage, procancer-I, Incisive i Primage. U okviru tih projekata razvijaju se algoritmi umjetne inteligencije za otkrivanje raka iz snimanja te se uspostavljaju federacijski repozitoriji za slike raka.

EUCAIM planira staviti podatke o snimkama raka na raspolaganje Instrumentu za testiranje i eksperimentiranje u zdravstvu u području umjetne inteligencije uspostavljenom u okviru programa DIGITAL. Projekt TEF-Zdravlje započeo je u siječnju 2023. Time će se malim i srednjim poduzećima koja su razvila rješenja umjetne inteligencije za skrb o raku omogućiti da ih testiraju u stvarnim okruženjima. Razmotrit će se i drugi objekti za testiranje.

Europski digitalnoinovacijski centri u okviru programa DIGITAL podupirat će uvođenje tehnologija relevantnih za Europsku inicijativu za snimanje raka, primjerice informiranjem inovatora o pravnim zahtjevima i objektima za testiranje koji su im dostupni. Korisnicima i pružateljima digitalnih rješenja pružit će niz usluga, kao što su usluge testiranja prije ulaganja, mogućnosti osposobljavanja i umrežavanja te pristup financijskim sredstvima.

Pokretanje europske inicijative za oslikavanje raka

Hibridno događanje organizirano je u Bruxellesu 23. siječnja 2023. kako bi se obilježilo pokretanje inicijative za snimanje raka. Nakon što je Europska komisija predstavila kontekst politike i Inicijativu za snimanje raka, znanstveni direktor projekta dao je pregled Savezne europske infrastrukture za podatke o slikama raka (EUCAIM). Nakon toga uslijedila je panel rasprava o kliničkoj, industrijskoj, razvojnoj i istraživačkoj perspektivi u vezi s Inicijativom za slikanje raka te rasprava s publikom. Snimanje događanja i prezentacije s događanja dostupni su na internetskoj stranici događanja.

Priopćenje za medije Europske komisije, uključujući videoporuke povjerenika za unutarnje tržište Thierryja Bretona i povjerenice za zdravlje i sigurnost hrane Stelle Kyriakides, sada su dostupne. 

Prekretnice

 1.  
  Prosinac 2022.:
  Pokretanje inicijative
   
 2.  
  Siječanj 2023.:
   
   
 3.  
  Rujan 2023.:
  Rano objavljivanje Okvira za federaciju podataka EUCAIM-a s preliminarnim dokazima koncepta o objedinjavanju podataka i usklađivanju u najmanje jednoj vrsti raka i nekoliko odabranih slučajeva uporabe;  
   
 4.  
  Prosinac 2023.:
  Dovršena analiza zahtjeva i izrada infrastrukture EUCAIM-a, uspostavljeni mehanizmi suradnje; 
   
   
 5.  
  Prosinac 2024.:
  Platforma EUCAIM potvrđena je i potpuno popunjena podacima; dostupan prototip federacijske platforme za učenje i određivanje referentnih vrijednosti
   
 6.  
  2025:
  Federacija novih baza podataka o snimkama raka putem otvorenih poziva; primjena slučajeva kliničke uporabe
   
 7.  
  Prosinac 2025.:
  Konačno izdanje platforme EUCAIM, uključujući konačnu verziju alata i usluga za pružatelje podataka i korisnike platforme
   
 8.  
  2026:
  Potpuno funkcioniranje udruženog europskog repozitorija podataka o snimkama raka
   
 9.  
  2027:
  Proširenje
   

 

 

 

 

Najnovije vijesti

REPORT / STUDY |
Evaluacija programa aktivnog i potpomognutog života (AAL2)

Europska komisija dostavila je Europskom parlamentu i Vijeću evaluacijsko izvješće s rezultatima završne evaluacije programa istraživanja i razvoja u području aktivnog i potpomognutog života (AAL2).

REPORT / STUDY |
Studija o praćenju digitalnog kontakta s bolešću COVID-19

Europska komisija objavila je studiju u kojoj se daje pregled pristupa i stečenih iskustava u pogledu prekogranične interoperabilnosti, koordinacije, provedbe i epidemiološkog učinka digitalnih aplikacija za praćenje kontakata povezanih s bolešću COVID-19.

Povezani sadržaj

Šira slika

e-zdravlje

Europska komisija nastoji građanima omogućiti pristup sigurnim i kvalitetnim digitalnim uslugama u zdravstvu i skrbi.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Upravljanje zdravstvenim podacima

Europska komisija donijela je Komunikaciju i radni dokument službi Komisije o digitalnoj transformaciji zdravstva i skrbi radi poticanja djelovanja Europske unije.

stručnjaci za e-zdravstvo

Europska komisija osnovala je dvije stručne skupine koje rade na e-zdravstvu: skupina dionika e-zdravstva i privremena radna skupina za e-zdravstvo.

Ostali