Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Evropska pobuda za slikanje raka

Evropska pobuda za slikanje raka bo sprostila moč slikanja in umetne inteligence v korist bolnikov z rakom, kliničnih zdravnikov in raziskovalcev.

  Evropska pasica za slikanje raka

@EuropeanCommission

Evropska pobuda za slikanje raka je ena od vodilnih pobud evropskega načrta za boj proti raku (EBCP). Eden od ciljev načrta je čim bolj izkoristiti potencial podatkov in digitalnih tehnologij, kot sta umetna inteligenca ali visokozmogljivostno računalništvo (HPC), za boj proti raku.  

European Commission

European Cancer Imaging Initiative

fix-empty

 

Cilj evropske pobude za slikanje raka je spodbujati inovacije in uporabo digitalnih tehnologij na področju zdravljenja in oskrbe raka, da bi dosegli natančnejše in hitrejše klinično odločanje, diagnostiko, zdravljenje in napovedno medicino za bolnike z rakom

Pobuda bo pokazala, kako je mogoče dostopati do medicinskih slik, jih uporabljati in združevati, hkrati pa zagotoviti visoko raven etike, zaupanja, varnosti in varstva osebnih podatkov ob popolnem spoštovanju vrednot in pravil EU. Evropskim kliničnim zdravnikom, raziskovalcem in inovatorjem bo omogočil enostaven dostop do velikih količin slik raka in povezanih kliničnih podatkov v skladu z evropsko podatkovno strategijo ter podpiral cilje evropskega zdravstvenega podatkovnega prostora. 

Kaj poskuša doseči evropska pobuda za slikanje raka? 

Nabori podatkov o slikanju raka obstajajo za različne vrste raka, vendar so razpršeni po številnih zbirkah in kliničnih centrih v Evropi ter niso zlahka dostopni kliničnim zdravnikom, raziskovalcem in inovatorjem.  

Evropska pobuda za slikanje raka si bo prizadevala za povezovanje virov in podatkovnih zbirk z odprto, razpoložljivo in uporabniku prijazno infrastrukturo slik raka za vse deležnike. To bo doseženo s celostnim pristopom, zasnovanim z glavnimi evropskimi raziskovalnimi organizacijami, institucijami in podjetji. Infrastruktura bo podpirala razvoj in primerjalno analizo, preskušanje in poskusno izvajanje orodij za personalizirano medicino, kar bo v bistvu zagotovilo hrbtenico za naslednjo generacijo diagnostike in zdravljenja raka.

Kako bomo to naredili?

Temelj pobude bo združena evropska infrastruktura za podatke o slikah raka, ki jo je razvila Evropska zveza za CAncer IMages (EUCAIM)p, ki se financira v okviru programa DIGITAL (18 MIO sofinanciranje EU). Projekt se začne z 21 kliničnimi lokacijami iz 12 držav in ima do konca projekta vsaj 30 porazdeljenih ponudnikov podatkov iz 15 držav. 

 

Projekt bo zagotovil osrednje vozlišče, ki bo povezalo pobude na ravni EU in nacionalne pobude, bolnišnične mreže in raziskovalne repozitorije s podatki o slikah raka. Klinični zdravniki, raziskovalci in inovatorji bodo imeli čezmejni dostop do interoperabilne in varne infrastrukture, ki ohranja zasebnost, za združeno in porazdeljeno analizo podatkov o slikanju raka.  

Tako pogosti kot redki raki bodo vključeni z anonimiziranimi slikami in opombami prek te vseevropske infrastrukture za slike o raku in pričakuje se, da bo na voljo več kot 100,000 primerov. Do konca projekta naj bi bilo uvedenih vsaj 50 algoritmov umetne inteligence, orodij umetne inteligence in modelov kliničnega predvidevanja za raziskovalce v infrastrukturi. 

EUCAIM temelji na rezultatih dela mreže AI4HI (AI4HI), ki jo sestavlja 86 pridruženih institucij iz 20 držav, vključenih v pet velikih projektov na področju masovnih podatkov in umetne inteligence pri slikanju raka, ki jih financira EU: CHAIMELEON, EuCanImage, ProCAncer-I, Incisive and Prmage. Ti projekti razvijajo algoritme umetne inteligence za odkrivanje raka pri slikanju in vzpostavljajo združene zbirke za slike raka.

EUCAIM namerava podatke o slikah raka dati na voljo laboratoriju za testiranje in eksperimentiranje umetne inteligence na področju zdravja, ki je bil vzpostavljen v okviru programa DIGITAL. Projekt TEF-Zdravje se je začel januarja 2023. To bo malim in srednjim podjetjem, ki so razvila rešitve umetne inteligence za oskrbo raka, omogočilo, da jih preizkusijo v resničnem okolju. Upoštevane bodo tudi druge preizkuševalne zmogljivosti.

Evropska vozlišča za digitalne inovacije v okviru programa DIGITAL bodo podpirala uvajanje tehnologij, pomembnih za evropsko pobudo za slikanje raka, na primer z obveščanjem inovatorjev o pravnih zahtevah in zmogljivostih za testiranje, ki so jim na voljo. Uporabnikom in ponudnikom digitalnih rešitev bodo zagotavljale vrsto storitev, kot so storitve testiranja pred naložbami, priložnosti za usposabljanje in mreženje ter dostop do financ.

Začetek evropske pobude za slikanje raka

V Bruslju je bil 23. januarja 2023 organiziran hibridni dogodek ob začetku pobude za slikanje raka. Posnetek dogodka in predstavitve z dogodka so na voljo na spletni strani dogodka.

Sporočilo za javnost Evropske komisije, vključno z video sporočili komisarja za notranji trg Thierryja Bretona in komisarke za zdravje in varnost hrane Stele Kiriakides, je na voljo.

Prvi prototip platforme Cancer Image Europe v živo

Prva različica digitalne infrastrukture je bila predložena v okviru projekta EUCAIM 29. septembra 2023. Vsebuje javni katalog naborov podatkov o slikanju raka iz repozitorijev projektov, ki jih financira EU in so povezani z umetno inteligenco za slikanje zdravja, ter iskalno orodje za razumevanje informacij, ki so na voljo na spletnih mestih ponudnikov podatkov po vsej EU. Dostop do podatkov se lahko zahteva od ponudnikov podatkov v skladu z veljavnimi pravili o etiki in varstvu podatkov.

Naspletišču projekta EUCAIM je bila objavljena tudi prva različica pravil za ponudnike in uporabnike podatkov ter operativni postopki za platformo Cancer Image Europe.

Več podrobnosti je na voljo v sporočilu za javnost.

European Commission

 

Mejniki

 1.  
  December 2022:
  Začetek pobude
   
 2.  
  Januar 2023:
   
   
 3.  
  September 2023:
  Zgodnja objava okvira podatkovne zveze EUCAIM s predhodnimi dokazi o združevanju podatkov in uskladitvijo v vsaj eni vrsti raka in nekaj izbranih primerih uporabe;  
   
 4.  
  December 2023:
  Analiza zahtev in zasnova infrastrukture EUCAIM zaključena, vzpostavljeni mehanizmi sodelovanja; 
   
   
 5.  
  December 2024:
  Platforma EUCAIM je bila potrjena in v celoti izpolnjena s podatki; na voljo je prototip združene platforme za učenje in primerjalno analizo
   
 6.  
  2025:
  Federacija novih podatkovnih zbirk slik raka z odprtimi razpisi; izvajanje primerov klinične uporabe
   
 7.  
  December 2025:
  Končna izdaja platforme EUCAIM, vključno s končno različico orodij in storitev za ponudnike podatkov in uporabnike platforme
   
 8.  
  2026:
  Polno delovanje združenega evropskega repozitorija podatkov o slikah raka
   
 9.  
  2027:
  Širitev
   

 

 

 

 

Najnovejše novice

Povezane vsebine

Širša slika

e-zdravje

Evropska komisija si prizadeva državljanom zagotoviti dostop do varnih in najkakovostnejših digitalnih storitev na področju zdravstva in oskrbe.

Glej tudi

Evropska pobuda virtualnih človeških dvojčkov

Evropska pobuda za virtualna človeška dvojčka je okvir EU, ki podpira nastanek in sprejetje naslednje generacije rešitev virtualnih človeških dvojčkov na področju zdravja in oskrbe.

Upravljanje zdravstvenih podatkov

Evropska komisija je sprejela sporočilo in delovni dokument služb Komisije o digitalni preobrazbi zdravstva in oskrbe za spodbujanje ukrepov Evropske unije.

strokovnjaki za e-zdravje

Evropska komisija je ustanovila dve strokovni skupini, ki se ukvarjata z e-zdravjem: interesna skupina za e-zdravje in začasna projektna skupina za e-zdravje.

Druge