Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Evropska pobuda za slikanje raka

Evropska pobuda za slikanje raka bo sprostila moč slikanja in umetne inteligence v korist bolnikov z rakom, zdravnikov in raziskovalcev.

  Evropska pasica za slikanje raka

@EuropeanCommission

Evropska pobuda za slikanje raka je ena od vodilnih pobud evropskega načrta za boj proti raku (EBCP). Eden od ciljev načrta je čim bolje izkoristiti potencial podatkov in digitalnih tehnologij, kot sta umetna inteligenca ali visokozmogljivostno računalništvo, za boj proti raku.  

Cilj evropske pobude za slikanje raka je spodbujati inovacije in uporabo digitalnih tehnologij pri zdravljenju in oskrbi raka, da bi dosegli natančnejše in hitrejše klinično odločanje, diagnostiko, zdravljenje in napovedno medicino za bolnike z rakom

Pobuda bo pokazala, kako je mogoče dostopati do medicinskih slik, jih uporabljati in združiti, hkrati pa zagotoviti visoko raven etike, zaupanja, varnosti in varstva osebnih podatkov ob popolnem spoštovanju vrednot in pravil EU. V skladu z evropsko podatkovno strategijo in podpiranjem ciljev evropskega zdravstvenega podatkovnega prostora bo evropskim kliničnim zdravnikom, raziskovalcem in inovatorjem omogočila enostaven dostop do velikih količin slik raka in povezanih kliničnih podatkov. 

Kaj želi doseči evropska pobuda za slikanje raka? 

Nabori podatkov o slikanju raka obstajajo za različne vrste raka, vendar so razpršeni med številnimi repozitoriji in kliničnimi centri v Evropi ter niso zlahka dostopni kliničnim zdravnikom, raziskovalcem in inovatorjem.  

Evropska pobuda za slikanje raka si bo prizadevala za povezovanje virov in podatkovnih zbirk z odprto, dostopno in uporabniku prijazno infrastrukturo podob raka za vse zainteresirane strani. To bo doseženo s celostnim pristopom, oblikovanim z glavnimi evropskimi raziskovalnimi organizacijami, institucijami in podjetji. Infrastruktura bo podpirala razvoj in primerjalne analize, testiranje in pilotno analizo orodij za personalizirano medicino, ki v bistvu ponuja hrbtenico za naslednjo generacijo diagnostike in zdravljenja raka.

Kako bova to naredila?

Temelj pobude bo združena evropska infrastruktura za podatke o podobah raka, ki jo je razvil projekt EUCAIM,financiran v okviru programa DIGITAL (18 MIO sofinanciranja EU). Projekt se začne z 21 kliničnimi lokacijami iz 12 držav, do konca projekta pa naj bi imelo vsaj 30 ponudnikov porazdeljenih podatkov iz 15 držav. 

Projekt bo zagotovil osrednje vozlišče, ki bo povezalo pobude na ravni EU in nacionalne pobude, bolnišnične mreže in raziskovalne repozitorije s podatki o slikah raka. Kliniki, raziskovalci in inovatorji bodo imeli čezmejni dostop do interoperabilne infrastrukture, ki ohranja zasebnost in zagotavlja varno infrastrukturo za združene, porazdeljene analize podatkov o slikanju raka.  

Tako pogosti kot redki raki bodo vključeni z anonimiziranimi slikami in opombami prek te vseevropske infrastrukture za slike raka in pričakuje se, da bo na voljo več kot 100.000 primerov. Načrtuje se, da bo do konca projekta uvedenih vsaj 50 algoritmov umetne inteligence, orodij umetne inteligence in modelov kliničnega napovedovanja za raziskovalce v infrastrukturi. 

EUCAIM temelji na rezultatih dela mreže AI4HI, ki jo sestavlja 86 povezanih institucij iz 20 držav, vključenih v pet velikih projektov o masovnih podatkih in umetni inteligenci pri slikanju raka, ki jih financira EU: CHAIMELEON, EuCanImage, procancer-I, Incisive in Primage. Ti projekti razvijajo algoritme umetne inteligence za odkrivanje raka pri slikanju in vzpostavljajo združene repozitorije za slike raka.

EUCAIM namerava dati podatke o slikah raka na voljo centru za testiranje in poskuse umetne inteligence za zdravje, ki je bil vzpostavljen v okviru programa DIGITAL. Projekt TEF-Health se je začel januarja 2023. To bo malim in srednje velikim podjetjem, ki so razvile rešitve umetne inteligence za zdravljenje raka, omogočilo, da jih testirajo v dejanskih okoljih. Upoštevane bodo tudi druge preizkuševalne zmogljivosti.

Evropska vozlišča za digitalne inovacije v okviru programa DIGITAL bodo podprla uvajanje tehnologij, pomembnih za evropsko pobudo za slikanje raka, na primer z obveščanjem inovatorjev o pravnih zahtevah in zmogljivostih za testiranje, ki so jim na voljo. Uporabnikom in ponudnikom digitalnih rešitev bodo zagotavljale vrsto storitev, kot so storitve testiranja pred vlaganjem, priložnosti za usposabljanje in mreženje ter dostop do financ.

Začetek evropske pobude za slikanje raka

V Bruslju je bil 23. januarja 2023 organiziran hibridni dogodek ob začetku pobude za slikanje raka. Potem ko je Evropska komisija predstavila ozadje politike in pobudo za slikanje raka, je znanstveni direktor projekta pripravil pregled Federirane evropske infrastrukture za podatke o podobi raka (EUCAIM). Sledila je okrogla miza, ki je zajemala klinične, industrijske, razvojne in raziskovalne perspektive o pobudi za slikanje raka ter razpravo z občinstvom. Posnetek dogodka in predstavitve z dogodka so na voljo na spletni strani dogodka.

Sporočilo za javnost Evropske komisije, vključno z video sporočili komisarja za notranji trg Thierryja Bretona in komisarke za zdravje in varnost hrane Stelle Kyriakides, je zdaj na voljo. 

Mejniki

 1.  
  December 2022:
  Začetek pobude
   
 2.  
  Januar 2023:
   
   
 3.  
  September 2023:
  Zgodnja objava okvira podatkovne zveze EUCAIM s predhodnimi dokazili o združevanju podatkov in uskladitvijo v vsaj eni vrsti raka in nekaj izbranih primerih uporabe;  
   
 4.  
  December 2023:
  Zaključena analiza zahtev in zasnova infrastrukture EUCAIM, vzpostavljeni mehanizmi sodelovanja; 
   
   
 5.  
  December 2024:
  Platforma EUCAIM je bila potrjena in v celoti izpolnjena s podatki; prototip platforme združenega učenja in primerjalne analize, ki je na voljo
   
 6.  
  2025:
  Federacija novih zbirk podatkov o slikah raka z odprtimi razpisi; izvajanje primerov klinične uporabe
   
 7.  
  December 2025:
  Končna izdaja platforme EUCAIM, vključno s končno različico orodij in storitev za ponudnike podatkov in uporabnike platform
   
 8.  
  2026:
  Polno delovanje združenega evropskega odložišča podatkov o slikah raka
   
 9.  
  2027:
  Širitev
   

 

 

 

 

Najnovejše novice

PRESS RELEASE |
Evropski načrt za boj proti raku: Začetek evropske pobude za slikanje raka

Komisija je na dogodku v začetku tega tedna v Bruslju začela evropsko pobudo za slikanje raka, da bi podprla izvajalce zdravstvenega varstva, raziskovalne inštitute in inovatorje pri čim boljši uporabi inovativnih podatkovno vodenih rešitev za zdravljenje in oskrbo raka.

REPORT / STUDY |
Študija izsleditve digitalnih kontaktnih točk v zvezi s COVID-19

Evropska komisija je objavila študijo, ki vsebuje pregled pristopa in pridobljenih izkušenj v zvezi s čezmejno interoperabilnostjo, usklajevanjem, izvajanjem in epidemiološkim učinkom digitalnih aplikacij za sledenje stikom v zvezi s COVID-19.

Povezane vsebine

Širša slika

e-zdravje

Evropska komisija si prizadeva državljanom zagotoviti dostop do varnih in najkakovostnejših digitalnih storitev na področju zdravstva in oskrbe.

Glej tudi

Upravljanje zdravstvenih podatkov

Evropska komisija je sprejela sporočilo in delovni dokument služb Komisije o digitalni preobrazbi zdravstva in oskrbe za spodbujanje ukrepov Evropske unije.

strokovnjaki za e-zdravje

Evropska komisija je ustanovila dve strokovni skupini, ki se ukvarjata z e-zdravjem: interesna skupina za e-zdravje in začasna projektna skupina za e-zdravje.

Drugo