Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Online platforme

Europa-Kommissionen har til formål at fremme et miljø, hvor onlineplatforme trives, behandler brugerne retfærdigt og træffer foranstaltninger for at begrænse udbredelsen af ulovligt indhold.

    Illustration af onlineplatforme og sociale netværk

CC0

Hvad er online platforme, og hvorfor er de vigtige

Onlineplatforme er stærke drivkræfter for innovation og spiller en vigtig rolle i Europas digitale samfund og økonomi. De dækker en bred vifte af aktiviteter, herunder onlinemarkedspladser, sociale medier, kreative indholdskanaler, appbutikker, prissammenligningswebsteder, platforme for den kollaborative økonomi samt søgemaskiner. De øger forbrugernes valgmuligheder, forbedrer industriens effektivitet og konkurrenceevne og kan øge civilsamfundets deltagelse i samfundet.

Onlineplatforme har centrale karakteristika, f.eks. brugen af informations- og kommunikationsteknologier for at lette interaktionen mellem brugerne, indsamling og anvendelse af data om sådanne interaktioner og netværkseffekter. Disse netværkseffekter gør brugen af ​​platforme med de fleste brugere mest værdifulde for andre brugere.

I dag sælger 1 million EU-virksomheder allerede varer og tjenesteydelser via onlineplatforme, og mere end 50 % af de små og mellemstore virksomheder, der sælger via onlinemarkedspladser, sælger på tværs af grænserne.

Europa-Kommissionens tilgang til onlineplatforme fokuserer på at fremme et tillidsfuldt, lovligt og innovationsdrevet miljø i EU. Med henblik herpå identificerede Kommissionen centrale interesseområder i sin meddelelse om onlineplatforme. De vejledende politiske principper er:

  1. at skabe og opretholde lige vilkår for sammenlignelige digitale tjenester
  2. at sikre en ansvarlig adfærd hos onlineplatforme for at beskytte kerneværdier
  3. at fremme tillid, gennemsigtighed og sikre retfærdighed på onlineplatforme
  4. at holde markederne åbne og ikke-diskriminerende for at fremme en datadrevet økonomi.

Retsakten om digitale tjenester

Kommissionen vedtog et forslag til retsakt om digitale tjenester i december 2020. Sammen med en lov om digitale markeder vil DSA skabe et sikrere og mere åbent digitalt rum for alle brugere og sikre lige vilkår for virksomhederne.

DSA har tre specifikke mål: 

  1. At beskytte forbrugerne og deres grundlæggende rettigheder på internettet mere effektivt
  2. At etablere en stærk ramme for gennemsigtighed og ansvarlighed for onlineplatforme
  3. At fremme innovation, vækst og konkurrenceevne i det indre marked.

EU-forordning om retfærdighed og gennemsigtighed i forholdet mellem onlineplatforme og virksomheder

Forordningen om onlineplatform-til-business-relationer indfører en harmoniseret ramme for minimumsgennemsigtighed og klageadgang. Den beskytter virksomheder, der er afhængige af onlineplatforme for at nå ud til forbrugerne, samtidig med at platformenes innovationspotentiale beskyttes.

EU's observatorium for onlineplatformsøkonomien ledsager forordningen. Den overvåger og analyserer de seneste tendenser og problemstillinger i onlineplatformsøkonomien. Som en virksomhed på en online platform kan du hjælpe med at identificere de vigtigste problemer ved at dele dine erfaringer via en dedikeret hjemmeside.

Henstilling om foranstaltninger til effektiv bekæmpelse af ulovligt indhold på internettet

Kommissionen udsendte i marts 2018 en henstilling om foranstaltninger til effektiv bekæmpelse af ulovligt indhold på internettet. Dette bygger på meddelelsen om bekæmpelse af ulovligt indhold online fra september 2017, der omsætter politisk engagement til (ikke-bindende) retlig form.

Algoritmisk gennemsigtighed

Efter anmodning fra Europa-Parlamentet foretager Kommissionen en tilbundsgående analyse af algoritmisk gennemsigtighed og ansvarlighed. Pilotprojektet vil give en tilbundsgående undersøgelse af algoritmernes rolle i den digitale økonomi og det digitale samfund. Især hvordan de former, filtrerer eller tilpasser informationsstrømme.

Digitale arbejdsplatforme

Digitale arbejdsplatforme skaber muligheder for virksomheder, arbejdstagere og selvstændige samt forbedret adgang til tjenester for forbrugerne. Men nye måder at arbejde på kommer også med nye udfordringer. Det bliver stadig vanskeligere at foretage en korrekt klassificering af personers beskæftigelsesstatus, hvilket i nogle tilfælde fører til utilstrækkelige arbejdstagerrettigheder og social beskyttelse for nogle. Desuden kan brugen af algoritmer i platformsarbejde rejse spørgsmål om ansvarlighed og gennemsigtighed. 

Seneste nyheder

PRESS RELEASE |
Erklæring fra kommissær Breton om meddelelsen fra TikTok om at suspendere TikTok Lites belønningsprogram i EU

Kommissionen noterer sig TikToks beslutning om ensidigt at suspendere TikTok Lite's "opgave- og belønningsprogram" i Frankrig og Spanien i en indledende periode på 60 dage fra i dag for nye brugere og ved udgangen af ugen for alle andre brugere i Frankrig og Spanien og under alle omstændigheder senest den 1. maj og om at sætte udrulningen af TikTok Lite i andre EU-medlemsstater på pause.

Se også

Det store billede

Online platforms and e-commerce

The EU wants to ensure businesses and citizens can use online platforms and e-commerce services no matter where they are in the EU.

Grav dybere

Geoblokering

Kommissionen har sat en stopper for uberettigede regler om geoblokering, som underminerer onlinehandel og grænseoverskridende salg i EU.

Se også

regler for e-handel i EU

Europa-Kommissionen nedbryder onlinebarrierer, så folk kan få fuld adgang til alle varer og tjenester, der tilbydes online af virksomheder i EU.

Pakken om retsakten om digitale tjenester

Retsakten om digitale tjenester og retsakten om digitale markeder har til formål at skabe et sikrere digitalt rum, hvor brugernes grundlæggende rettigheder beskyttes, og at skabe lige vilkår for virksomhederne.