Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Online platformok

Az Európai Bizottság célja, hogy olyan környezetet teremtsen, amelyben az online platformok gyarapodnak, tisztességes bánásmódban részesítik a felhasználókat, és lépéseket tesznek a jogellenes tartalmak terjedésének korlátozása érdekében.

    Online platformok és közösségi hálózatok illusztrációja

CC0

Mik azok az online platformok és miért fontosak

Az online platformok az innováció erős mozgatórugói, és fontos szerepet játszanak Európa digitális társadalmában és gazdaságában. Ezek a tevékenységek széles körét fedik le, beleértve az online piactereket, a közösségi médiát, a kreatív tartalmakat, az alkalmazásboltokat, az ár-összehasonlító weboldalakat, a közösségi gazdaság platformjait, valamint a keresőmotorokat. Növelik a fogyasztók választási lehetőségeit, javítják az ipar hatékonyságát és versenyképességét, és javíthatják a civil részvételt a társadalomban.

Az online platformok olyan kulcsfontosságú jellemzőkkel rendelkeznek, mint például az információs és kommunikációs technológiák használata a felhasználók közötti interakciók megkönnyítése érdekében, az ilyen interakciókra vonatkozó adatok gyűjtése és felhasználása, valamint a hálózati hatások. Ezek a hálózati hatások teszik a legtöbb felhasználó számára a legtöbb felhasználó számára legértékesebb platform használatát.

Ma már 1 millió uniós vállalkozás értékesít árukat és szolgáltatásokat online platformokon keresztül, és az online piactereken keresztül értékesítő kis- és középvállalkozások több mint 50%-a értékesít határokon átnyúló értékesítést.

Az Európai Bizottság online platformokra vonatkozó megközelítése a megbízható, jogszerű és innovációvezérelt környezet előmozdítására összpontosít az EU-ban. E célból a Bizottság az online platformokról szóló közleményében azonosította az érdeklődésre számot tartó kulcsfontosságú területeket. Az irányadó szakpolitikai elvek a következők:

  1. egyenlő versenyfeltételek megteremtése és fenntartása az összehasonlítható digitális szolgáltatások számára;
  2. az online platformok felelősségteljes magatartásának biztosítása az alapvető értékek védelme érdekében;
  3. a bizalom és az átláthatóság előmozdítása, valamint a méltányosság biztosítása az online platformokon;
  4. a piacok nyitottsága és megkülönböztetésmentessége az adatközpontú gazdaság előmozdítása érdekében.

A digitális szolgáltatásokról szóló törvény

A Bizottság 2020 decemberében elfogadta a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályra irányuló javaslatot. A digitális piacokról szóló jogszabálysal együtt a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály biztonságosabb és nyitottabb digitális teret teremt valamennyi felhasználó számára, és egyenlő versenyfeltételeket biztosít a vállalkozások számára.

A DSA-nak három konkrét célja van: 

  1. A fogyasztók és alapvető jogaik online hatékonyabb védelme;
  2. Hatékony átláthatósági és elszámoltathatósági keret létrehozása az online platformok számára;
  3. Az innováció, a növekedés és a versenyképesség előmozdítása az egységes piacon.

Az online platformok közötti kapcsolatok méltányosságáról és átláthatóságáról szóló uniós rendelet

Az online platformok és vállalkozások közötti kapcsolatokról szóló rendelet harmonizált keretet hoz létre a minimális átláthatóság és jogorvoslati jogok tekintetében. Védi azokat a vállalkozásokat, amelyek az online platformoktól függenek a fogyasztók elérése érdekében, ugyanakkor megőrzik a platformok innovációs potenciálját.

A rendeletet az online platformgazdasággal foglalkozó uniós megfigyelőközpont kíséri. Figyelemmel kíséri és elemzi az online platform gazdaságának legújabb trendjeit és problémáit. Online platformon működő vállalkozásként segíthet a főbb problémák azonosításában azáltal, hogy megosztja tapasztalatait egy dedikált weboldalon.

Ajánlás a jogellenes online tartalom hatékony kezelésére irányuló intézkedésekről

A Bizottság 2018 márciusában ajánlást adott ki a jogellenes online tartalom hatékony kezelését célzó intézkedésekről. Ez a jogellenes online tartalom kezeléséről szóló, 2017. szeptemberi közleményre épül, amely a politikai elkötelezettséget (nem kötelező erejű) jogi formába ülteti át.

Algoritmikus átláthatóság

Az Európai Parlament kérésére a Bizottság mélyreható elemzést készít az algoritmikus átláthatóságról és elszámoltathatóságról. A kísérleti projekt mélyreható tanulmányt nyújt az algoritmusok digitális gazdaságban és társadalomban betöltött szerepéről. Különösen azt, hogy hogyan alakítják, szűrik vagy személyre szabják az információáramlást.

Digitális munkaügyi platformok

A digitális munkaügyi platformok lehetőségeket teremtenek a vállalkozások, a munkavállalók és az önfoglalkoztatók számára, valamint javítják a fogyasztók hozzáférését a szolgáltatásokhoz. Az új munkamódszerek azonban új kihívásokkal is járnak. Egyre nehezebbé válik az emberek foglalkoztatási státuszának helyes besorolása, ami egyes esetekben nem megfelelő munkavállalói jogokhoz és szociális védelemhez vezet. Emellett az algoritmusok platformmunkában való használata felvetheti az elszámoltathatóság és az átláthatóság kérdését. 

Legfrissebb hírek

PRESS RELEASE |
A Bizottság felszólítja a Microsoftot, hogy a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály értelmében nyújtson tájékoztatást a Binggel kapcsolatos generatív MI-kockázatokról

A Bizottság fokozza a Microsofttal szembeni jogérvényesítési intézkedéseit: a Bing generatív MI-funkcióiból, nevezetesen a „Copilot in Bing” és a „Image Creator by Designer” funkciókból eredő konkrét kockázatokra vonatkozóan március 14-én küldött első információkérést követően a vállalatnak május 27-ig kell benyújtania a kért információkat a Bizottságnak.

PRESS RELEASE |
A Bizottság kapuőrnek minősíti a Bookingot, és piaci vizsgálatot indít X ellen

Az Európai Bizottság a Booking.com online közvetítő szolgáltatása tekintetében a digitális piacokról szóló jogszabály értelmében kapuőrnek minősítette a Bookingot, és úgy határozott, hogy nem jelöli ki az X Ads-t és a TikTok Ads-t. Ezzel párhuzamosan a Bizottság piaci vizsgálatot indított az X online közösségi hálózati szolgáltatással kapcsolatban benyújtott cáfolat további értékelése céljából.

Kapcsolódó tartalom

Összkép

Online platformok és e-kereskedelem

Az EU biztosítani kívánja, hogy a vállalkozások és a polgárok Unió-szerte bárhol használhassák az online platformokat és az e-kereskedelmi szolgáltatásokat.

Mélyedjen el alaposabban a témában

Területi alapú tartalomkorlátozás

A Bizottság megszüntette az indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozásra vonatkozó szabályokat, amelyek aláássák az online vásárlást és a határokon átnyúló értékesítést az EU-ban.

Lásd még

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálycsomag

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály és a digitális piacokról szóló jogszabály célja, hogy biztonságosabb digitális teret hozzon létre, ahol a felhasználók alapvető jogai védelemben részesülnek, és egyenlő versenyfeltételeket teremtsen a vállalkozások számára.