Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Online platformy

Cílem Evropské komise je podpořit prostředí, v němž se online platformám daří, spravedlivě zachází s uživateli a podniká kroky k omezení šíření nezákonného obsahu.

    Ilustrace online platforem a sociálních sítí

CC0

Co jsou on-line platformy a proč jsou důležité

On-line platformy jsou silnými hnacími silami inovací a hrají důležitou úlohu v evropské digitální společnosti a ekonomice. Zahrnují širokou škálu činností, včetně internetových tržišť, sociálních médií, kreativních prodejen obsahu, obchodů s aplikacemi, internetových stránek pro porovnávání cen, platforem pro ekonomiku sdílení, jakož i vyhledávačů. Zvyšují výběr spotřebitelů, zvyšují účinnost a konkurenceschopnost průmyslu a mohou zvýšit zapojení občanů do společnosti.

On-line platformy sdílejí klíčové charakteristiky, jako je využívání informačních a komunikačních technologií k usnadnění interakce mezi uživateli, shromažďování a využívání údajů o těchto interakcích a síťových efektů. Tyto síťové efekty činí používání platforem s většinou uživatelů nejcennější pro ostatní uživatele.

Dnes již 1 milion podniků v EU prodává zboží a služby prostřednictvím on-line platforem a více než 50 % malých a středních podniků, které prodávají prostřednictvím internetových tržišť, prodává přeshraničně.

Přístup Evropské komise k on-line platformám se zaměřuje na podporu důvěryhodného, zákonného a inovačního prostředí v EU. Za tímto účelem Komise ve svém sdělení o on-line platformách určila klíčové oblasti zájmu. Hlavními politickými zásadami jsou:

  1. vytvořit a zachovat rovné podmínky pro srovnatelné digitální služby;
  2. zajistit odpovědné chování on-line platforem za účelem ochrany základních hodnot;
  3. podporovat důvěru, transparentnost a zajistit spravedlnost na on-line platformách;
  4. zachovat otevřené a nediskriminační trhy s cílem podpořit ekonomiku založenou na datech.

Akt o digitálních službách

V prosinci 2020 přijala Komise návrh aktu o digitálních službách. Spolu s aktem o digitálních trzích vytvoří akt o digitálních trzích bezpečnější a otevřenější digitální prostor pro všechny uživatele a zajistí rovné podmínky pro podniky.

DSA má tři specifické cíle: 

  1. Účinněji chránit spotřebitele a jejich základní práva online;
  2. Vytvořit silný rámec pro transparentnost a odpovědnost pro on-line platformy;
  3. Podporovat inovace, růst a konkurenceschopnost v rámci jednotného trhu.

Nařízení EU o spravedlnosti a transparentnosti ve vztahu mezi on-line platformami a podniky

Nařízení o vztazích mezi platformami a podniky zavádí harmonizovaný rámec pro minimální transparentnost a práva na odškodnění. Chrání společnosti, které jsou závislé na online platformách, aby oslovily spotřebitele, a zároveň chrání inovační potenciál platforem.

Toto nařízení doprovází středisko EU pro sledování ekonomiky on-line platforem. Monitoruje a analyzuje nejnovější trendy a problémy v ekonomice on-line platforem. Jako podnik na online platformě můžete pomoci identifikovat hlavní problémy sdílením svých zkušeností prostřednictvím vyhrazených webových stránek.

Doporučení o opatřeních k účinnému boji proti nezákonnému obsahu online

V březnu 2018 vydala Komise doporučení o opatřeních k účinnému boji proti nezákonnému obsahu online. Vychází to ze sdělení o boji proti nezákonnému obsahu online ze září 2017, v němž se politický závazek převádí do (nezávazné) právní formy.

Algoritmická transparentnost

Na žádost Evropského parlamentu provádí Komise hloubkovou analýzu algoritmické transparentnosti a odpovědnosti. Pilotní projekt poskytne hloubkovou studii o úloze algoritmů v digitální ekonomice a společnosti. Zejména to, jak utvářejí, filtrují nebo personalizují informační toky.

Digitální pracovní platformy

Digitální pracovní platformy vytvářejí příležitosti pro podniky, pracovníky a osoby samostatně výdělečně činné a zlepšují přístup spotřebitelů ke službám. Nové způsoby práce však přicházejí s novými výzvami. Je stále obtížnější správně klasifikovat zaměstnanecký status osob, což v některých případech vede k nedostatečným pracovním právům a sociální ochraně některých osob. Kromě toho může používání algoritmů při práci na platformách vyvolat otázky odpovědnosti a transparentnosti. 

Nejnovější zprávy

Související obsah

Souvislosti

Online platformy a elektronické obchodování

Evropská unie chce podnikům a občanům zaručit, že budou moci online platformy a služby elektronického obchodování používat, ať se v EU nacházejí kdekoli.

Hlubší pohled

Geoblokování

Komise skoncovala s neopodstatněnými pravidly pro zeměpisné blokování, která oslabují nakupování na internetu a přeshraniční prodej v EU.

Viz také

pravidla elektronického obchodu v EU

Evropská komise odstraňuje on-line překážky, aby lidé mohli mít plný přístup ke všemu zboží a službám nabízeným on-line podniky v EU.

Balíček aktu o digitálních službách

Cílem aktu o digitálních službách a aktu o digitálních trzích je vytvořit bezpečnější digitální prostor, v němž jsou chráněna základní práva uživatelů, a vytvořit rovné podmínky pro podniky.