Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Tiešsaistes platformas

Eiropas Komisijas mērķis ir veicināt vidi, kurā tiešsaistes platformas uzplaukst, taisnīgi izturas pret lietotājiem un rīkojas, lai ierobežotu nelikumīga satura izplatīšanu.

    Tiešsaistes platformu un sociālo tīklu ilustrācija

CC0

Kas ir tiešsaistes platformas un kāpēc tās ir svarīgas

Tiešsaistes platformas ir spēcīgi inovācijas virzītājspēki, un tām ir svarīga loma Eiropas digitālajā sabiedrībā un ekonomikā. Tie aptver plašu darbību klāstu, tostarp tiešsaistes tirdzniecības vietas, sociālos plašsaziņas līdzekļus, radošā satura noietu, lietotņu veikalus, cenu salīdzināšanas tīmekļa vietnes, sadarbīgās ekonomikas platformas, kā arī meklētājprogrammas. Tie palielina patērētāju izvēli, uzlabo rūpniecības efektivitāti un konkurētspēju un var veicināt pilsonisko līdzdalību sabiedrībā.

Tiešsaistes platformām ir kopīgas galvenās iezīmes, piemēram, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošana, lai atvieglotu lietotāju mijiedarbību, datu vākšanu un izmantošanu par šādu mijiedarbību un tīkla ietekmi. Šie tīkla efekti padara platformu izmantošanu ar lielāko daļu lietotāju vērtīgāko citiem lietotājiem.

Pašlaik viens miljons ES uzņēmumu jau pārdod preces un pakalpojumus, izmantojot tiešsaistes platformas, un vairāk nekā 50 % mazo un vidējo uzņēmumu, kas pārdod tiešsaistes tirdzniecības vietas, veic pārrobežu tirdzniecību.

Eiropas Komisijas pieeja tiešsaistes platformām ir vērsta uz uzticamas, likumīgas un inovācijas virzītas vides veicināšanu ES. Šajā nolūkā Komisija paziņojumā par tiešsaistes platformām apzināja galvenās interešu jomas. Politikas pamatprincipi ir šādi:

  1. radīt un uzturēt vienlīdzīgus konkurences apstākļus salīdzināmiem digitālajiem pakalpojumiem;
  2. nodrošināt tiešsaistes platformu atbildīgu rīcību, lai aizsargātu pamatvērtības;
  3. veicināt uzticēšanos, pārredzamību un nodrošināt taisnīgumu tiešsaistes platformās;
  4. saglabāt atvērtus un nediskriminējošus tirgus, lai veicinātu uz datiem balstītu ekonomiku.

Digitālo pakalpojumu tiesību akts

Komisija 2020. gada decembrī pieņēma priekšlikumu digitālo pakalpojumu tiesību aktam (DSA). Kopā ar Digitālo tirgu aktu DPA radīs drošāku un atvērtāku digitālo telpu visiem lietotājiem un nodrošinās vienlīdzīgus konkurences apstākļus uzņēmumiem.

DPA ir trīs konkrēti mērķi: 

  1. Efektīvāk aizsargāt patērētājus un viņu pamattiesības tiešsaistē;
  2. Izveidot spēcīgu pārredzamības un pārskatatbildības sistēmu tiešsaistes platformām;
  3. Veicināt inovāciju, izaugsmi un konkurētspēju vienotajā tirgū.

ES regula par taisnīgumu un pārredzamību tiešsaistes attiecībās starp platformām un uzņēmumiem

Ar Regulu par tiešsaistes attiecībām starp platformām un uzņēmumiem ir ieviests saskaņots regulējums attiecībā uz minimālo pārredzamību un tiesībām uz tiesisko aizsardzību. Tas aizsargā uzņēmumus, kas ir atkarīgi no tiešsaistes platformām, lai sasniegtu patērētājus, vienlaikus aizsargājot platformu inovācijas potenciālu.

Regulai ir pievienots ES tiešsaistes platformu ekonomikas novērošanas centrs. Tā uzrauga un analizē jaunākās tendences un problēmas tiešsaistes platformu ekonomikā. Kā uzņēmums tiešsaistes platformā, jūs varat palīdzēt identificēt galvenās problēmas, daloties pieredzē, izmantojot īpašu tīmekļa vietni.

Ieteikums par pasākumiem efektīvai cīņai pret nelikumīgu saturu tiešsaistē

Komisija 2018. gada martā nāca klajā ar ieteikumu par pasākumiem, lai efektīvi apkarotu nelikumīgu saturu tiešsaistē. Tā pamatā ir 2017. gada septembra paziņojums par cīņu pret nelikumīgu saturu tiešsaistē, ar kuru politiskā apņemšanās tiek pārvērsta (nesaistošā) juridiskajā formā.

Algoritmiskā pārredzamība

Pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma Komisija veic algoritmiskās pārredzamības un pārskatatbildības padziļinātu analīzi. Izmēģinājuma projekts sniegs padziļinātu pētījumu par algoritmu nozīmi digitālajā ekonomikā un sabiedrībā. Jo īpaši, kā tās veido, filtrē vai personalizē informācijas plūsmas.

Digitālās darba platformas

Digitālās darba platformas rada iespējas uzņēmumiem, darba ņēmējiem un pašnodarbinātām personām, kā arī uzlabo patērētājiem piekļuvi pakalpojumiem. Tomēr jauni darba veidi rada arī jaunus izaicinājumus. Kļūst arvien grūtāk pareizi klasificēt cilvēku nodarbinātības statusu, kā rezultātā dažos gadījumos dažiem ir nepietiekamas darba tiesības un sociālā aizsardzība. Turklāt algoritmu izmantošana platformu darbā var radīt jautājumus par pārskatatbildību un pārredzamību. 

Jaunākās ziņas

PRESS RELEASE |
Digitālo pakalpojumu akts: Komisija paredz noteikumus par uzraudzības maksām ļoti lielām tiešsaistes platformām un ļoti lielām tiešsaistes meklētājprogrammām

Saskaņā ar Digitālo pakalpojumu tiesību aktu (DPA) Komisija ir pilnvarota noteikt maksu tās uzraudzībā esošajiem pakalpojumu sniedzējiem, un paredzams, ka to pirmo reizi iekasēs 2023. gada rudenī.  Šodien Komisija ir noteikusi sīki izstrādātus noteikumus un procedūras šādu uzraudzības maksu iekasēšanai.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Online platforms and e-commerce

The EU wants to ensure businesses and citizens can use online platforms and e-commerce services no matter where they are in the EU.

Rociet dziļāk!

Ģeobloķēšana

Komisija izbeidz nepamatotus ģeogrāfiskās bloķēšanas noteikumus, kas apdraud iepirkšanos tiešsaistē un pārrobežu tirdzniecību ES.

Skatīt arī

e-komercijas noteikumi ES

Eiropas Komisija likvidē šķēršļus tiešsaistē, lai cilvēki varētu pilnībā piekļūt visām precēm un pakalpojumiem, ko tiešsaistē piedāvā ES uzņēmumi.

Digitālo pakalpojumu tiesību akta pakete

Digitālo pakalpojumu tiesību akta un Digitālo tirgu akta mērķis ir radīt drošāku digitālo telpu, kurā tiek aizsargātas lietotāju pamattiesības, un radīt vienlīdzīgus konkurences apstākļus uzņēmumiem.