Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Online-plattformar

Europeiska kommissionen syftar till att främja en miljö där onlineplattformar blomstrar, behandlar användarna rättvist och vidtar åtgärder för att begränsa spridningen av olagligt innehåll.

    Illustration av onlineplattformar och sociala nätverk

CC0

Vad är onlineplattformar och varför är de viktiga

Onlineplattformar är starka drivkrafter för innovation och spelar en viktig roll i Europas digitala samhälle och ekonomi. De täcker ett brett spektrum av aktiviteter, inklusive online marknadsplatser, sociala medier, kreativt innehåll, appbutiker, prisjämförelse webbplatser, plattformar för delningsekonomin samt sökmotorer. De ökar konsumenternas valmöjligheter, förbättrar industrins effektivitet och konkurrenskraft och kan öka det civila deltagandet i samhället.

Onlineplattformar har viktiga egenskaper, såsom användning av informations- och kommunikationsteknik för att underlätta interaktioner mellan användare, insamling och användning av data om sådana interaktioner och nätverkseffekter. Dessa nätverkseffekter gör användningen av plattformarna med de flesta användare mest värdefulla för andra användare.

I dag säljer en miljon EU-företag redan varor och tjänster via onlineplattformar, och mer än 50 % av små och medelstora företag som säljer via e-marknadsplatser säljer gränsöverskridande.

Europeiska kommissionens strategi för onlineplattformar är inriktad på att främja en tillitsfull, laglig och innovationsdriven miljö i EU. I detta syfte identifierade kommissionen viktiga intresseområden i sitt meddelande om onlineplattformar. De vägledande politiska principerna är följande:

  1. skapa och upprätthålla lika villkor för jämförbara digitala tjänster.
  2. säkerställa ett ansvarsfullt beteende hos onlineplattformar för att skydda grundläggande värden.
  3. främja förtroende, öppenhet och rättvisa på onlineplattformar.
  4. att hålla marknaderna öppna och icke-diskriminerande för att främja en datadriven ekonomi.

Lagen om digitala tjänster

Kommissionen antog i december 2020 ett förslag till lag om digitala tjänster. Tillsammans med en lag om digitala marknader kommer DSA att skapa ett säkrare och öppnare digitalt utrymme för alla användare och säkerställa lika villkor för företag.

DSA har tre specifika mål: 

  1. Att på ett effektivare sätt skydda konsumenterna och deras grundläggande rättigheter på nätet.
  2. Att inrätta en kraftfull ram för transparens och ansvarsskyldighet för onlineplattformar.
  3. Främja innovation, tillväxt och konkurrenskraft på den inre marknaden.

EU:s förordning om rättvisa och insyn i förbindelserna mellan plattformar och företag online

Genom förordningen om förbindelser mellan plattformar och företag införs en harmoniserad ram för minsta möjliga insyn och rätt till prövning. Den skyddar företag som är beroende av onlineplattformar för att nå konsumenter, samtidigt som plattformarnas innovationspotential skyddas.

EU:s observationsorgan för onlineplattformsekonomin åtföljer förordningen. Den övervakar och analyserar de senaste trenderna och frågorna i onlineplattformsekonomin. Som ett företag på en online-plattform kan du hjälpa till att identifiera de viktigaste frågorna genom att dela dina erfarenheter via en dedikerad webbplats.

Rekommendation om åtgärder för att effektivt bekämpa olagligt innehåll online

Kommissionen utfärdade i mars 2018 en rekommendation om åtgärder för att effektivt bekämpa olagligt innehåll på nätet. Detta bygger på meddelandet om bekämpning av olagligt innehåll online från september 2017, vilket innebär att politiskt engagemang omvandlas till (icke-bindande) rättslig form.

Algoritmisk transparens

På begäran av Europaparlamentet genomför kommissionen en djupgående analys av algoritmisk transparens och ansvarsskyldighet. Pilotprojektet kommer att ge en djupgående studie av algoritmernas roll i den digitala ekonomin och det digitala samhället. I synnerhet hur de formar, filtrerar eller personifierar informationsflöden.

Digitala arbetsplattformar

Digitala arbetsplattformar skapar möjligheter för företag, arbetstagare och egenföretagare samt förbättrad tillgång till tjänster för konsumenterna. Men nya arbetssätt kommer också med nya utmaningar. Det blir allt svårare att korrekt klassificera människors anställningsstatus, vilket i vissa fall leder till otillräckliga arbetstagarrättigheter och socialt skydd för vissa. Dessutom kan användningen av algoritmer i plattformsarbetet ge upphov till frågor om ansvarsskyldighet och transparens. 

Senaste nytt

PRESS RELEASE |
Kommissionen tvingar Microsoft att tillhandahålla information enligt rättsakten om digitala tjänster om generativa AI-risker för Bing

Kommissionen intensifierar sina verkställighetsåtgärder mot Microsoft: Efter en första begäran om information som skickades den 14 mars om specifika risker som härrör från Bings generativa AI-funktioner, särskilt ”Copilot in Bing” och ”Image Creator by Designer”, har företaget nu fram till den 27 maj på sig att lämna den begärda informationen till kommissionen.

PRESS RELEASE |
Kommissionen betecknar Booking som grindvakt och inleder en marknadsundersökning av X

Europeiska kommissionen har betecknat Booking som grindvakt enligt rättsakten om digitala marknader för sin onlinebaserade förmedlingstjänst Booking.com och beslutat att inte beteckna X Ads och TikTok Ads. Samtidigt har kommissionen inlett en marknadsundersökning för att ytterligare bedöma den motbevisning som lämnats in avseende den sociala nätverkstjänsten X.

Läs mer

Översikt

Onlineplattformar och e-handel

EU vill se till att företag och människor kan använda onlineplattformar och e-handelstjänster oavsett var i EU de befinner sig.

Fördjupning

Geoblockering

Kommissionen har satt stopp för omotiverade geoblockeringsregler, som undergräver online-shopping och gränsöverskridande försäljning i EU.

Se också

regler för e-handel i EU

Europeiska kommissionen bryter ner online-barriärer så att människor kan få full tillgång till alla varor och tjänster som erbjuds online av företag i EU.

Paketet om digitala tjänster

Rättsakten om digitala tjänster och rättsakten om digitala marknader syftar till att skapa ett säkrare digitalt utrymme där användarnas grundläggande rättigheter skyddas och att skapa lika villkor för företag.