Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Praksis for handel mellem platforme og virksomheder

Europa-Kommissionen fremmer retfærdighed og gennemsigtighed for virksomheder på onlineplatforme.

Gælder P2B for dig? En forklaring til virksomhederne

fix-empty

Forordningen

EU -forordningen om forholdet mellem platforme og virksomheder (P2B-forordningen) er det første sæt regler nogensinde for at skabe et retfærdigt, gennemsigtigt og forudsigeligt erhvervsklima for mindre virksomheder og erhvervsdrivende på onlineplatforme.

Kommissionen oprettede observatoriet for onlineplatformsøkonomien sammen med de nye regler for at overvåge de seneste tendenser i denne sektor. Platformene skulle sikre, at de overholdt P2B-forordningen, inden den trådte i kraft den 12. juli 2020.

Hvorfor det betyder noget

Platforme giver uovertruffen effektivitet i adgangen til grænseoverskridende markeder og er afgørende for millioner af succesfulde virksomheder. Onlineplatformes gatewayposition gør det muligt for dem at organisere millioner af brugere, men det indebærer også en risiko for skadelig handelspraksis, som virksomhederne ikke har nogen effektiv klageadgang over for.

Direkte skade på virksomheder og muligheden for en sådan skade undergraver platformes innovationspotentiale. Med P2B-forordningen giver Kommissionen tilsagn om at træffe foranstaltninger mod urimelige kontrakter og handelspraksis i forholdet mellem platforme og virksomheder.

Forordningen ledsages af en konsekvensanalyse, der omfatter dokumentation og interessenters synspunkter indsamlet under en toårig undersøgelse.

Retningslinjer for kravene til rangordensgennemsigtighed

Kommissionen har offentliggjort retningslinjer, der omhandler de vigtigste krav til onlineplatforme, der er identificeret i forordningen. Retningslinjerne dækker alt fra behovet for at identificere centrale algoritmiske parametre bag rangordningen til deres kommunikation til virksomheder.

Retningslinjerne vil hjælpe onlineplatforme med at stille de rigtige oplysninger til rådighed for virksomhederne, så de igen kan overveje, hvordan de bedst kan øge og styre deres online synlighed. I sidste ende giver dette forbrugerne mulighed for at modtage varer og tjenesteydelser af højeste kvalitet.

Retningslinjerne vil også yde værdifuld støtte til en passende og effektiv håndhævelse af gennemsigtighedskravet for at sikre, at onlineplatforme handler retfærdigt i deres rangordningspraksis.

Disse retningslinjer er ikke juridisk bindende.

Spørgsmål og svar

Kommissionen har udarbejdet et Q &A-dokument (.pdf), der kan fungere som en tjekliste for onlineplatforme og søgemaskiner, navnlig de mindre, i forbindelse med gennemførelsen af de nye krav.

Q &A-dokumentet kan også hjælpe virksomheder med at få oplysninger om deres nye rettigheder og muligheder for at løse problemer, der kan opstå i deres kommercielle relationer med onlineplatforme. Den indeholder nyttige oplysninger om onlineformidlingstjenester, søgemaskiner og repræsentative organisationer eller sammenslutninger.

Denne Q &A er også tilgængelig på følgende sprog (åbner som.pdf):

BG - CS - DA - DE - EL - ES - ET - FI - FR - HR - HU - IT - LT - LV - MT - NL - PL - PT - RO - SK - SL - SV.

Relaterede dokumenter

Juridiske dokumenter

Undersøgelser og rapporter

Høringer af interessenter

Seneste nyt

Se også

Det store billede

Online platforme

Europa-Kommissionen har til formål at fremme et miljø, hvor onlineplatforme trives, behandler brugerne retfærdigt og træffer foranstaltninger for at begrænse udbredelsen af ulovligt indhold.

Se også

Geoblokering

Kommissionen har sat en stopper for uberettigede regler om geoblokering, som underminerer onlinehandel og grænseoverskridende salg i EU.