Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Internetske platforme

Europska komisija nastoji poticati okruženje u kojem internetske platforme uspijevaju, pravedno postupaju s korisnicima i poduzimaju mjere za ograničavanje širenja nezakonitog sadržaja.

    Prikaz internetskih platformi i društvenih mreža

CC0

Što su internetske platforme i zašto su važne

Internetske platforme snažni su pokretači inovacija i imaju važnu ulogu u europskom digitalnom društvu i gospodarstvu. Obuhvaćaju širok raspon aktivnosti, uključujući internetska tržišta, društvene medije, kreativne sadržaje, trgovine aplikacijama, internetske stranice za usporedbu cijena, platforme za ekonomiju suradnje i tražilice. Povećavaju izbor potrošača, poboljšavaju učinkovitost i konkurentnost industrije te mogu povećati sudjelovanje građana u društvu.

Internetske platforme dijele ključne značajke, kao što su upotreba informacijskih i komunikacijskih tehnologija za olakšavanje interakcija među korisnicima, prikupljanje i upotreba podataka o takvim interakcijama te mrežni učinci. Ti mrežni učinci čine korištenje platformi s većinom korisnika najvrjednijima drugim korisnicima.

Danas milijun poduzeća u EU-u već prodaje robu i usluge putem internetskih platformi, a više od 50 % malih i srednjih poduzeća koja prodaju na internetskim tržištima prodaje prekogranično.

Pristup Europske komisije internetskim platformama usmjeren je na poticanje pouzdanog, zakonitog i inovacijskog okruženja u EU-u. U tu je svrhu Komisija utvrdila ključna područja interesa u svojoj Komunikaciji o internetskim platformama. Vodeća načela politike su:

  1. stvaranje i održavanje jednakih uvjeta za usporedive digitalne usluge;
  2. osigurati odgovorno ponašanje internetskih platformi kako bi se zaštitile temeljne vrijednosti;
  3. poticanje povjerenja, transparentnosti i osiguravanje pravednosti na internetskim platformama;
  4. održavanje otvorenih i nediskriminirajućih tržišta radi poticanja gospodarstva temeljenog na podacima.

Zakon o digitalnim uslugama

Komisija je u prosincu 2020. donijela prijedlog Akta o digitalnim uslugama. Zajedno s Aktom o digitalnim tržištima, Aktom o digitalnim tržištima stvorit će se sigurniji i otvoreniji digitalni prostor za sve korisnike i osigurati jednaki uvjeti za poduzeća.

Akt o digitalnim uslugama ima tri posebna cilja: 

  1. Učinkovitiju zaštitu potrošača i njihovih temeljnih prava na internetu;
  2. Uspostaviti snažan okvir transparentnosti i odgovornosti za internetske platforme;
  3. Poticanje inovacija, rasta i konkurentnosti na jedinstvenom tržištu.

Uredba EU-a o pravednosti i transparentnosti u odnosima internetskih platformi i poduzeća

Uredbom o odnosima među internetskim platformama uspostavlja se usklađeni okvir za minimalnu transparentnost i prava na pravnu zaštitu. Njome se štite poduzeća koja ovise o internetskim platformama kako bi doprla do potrošača, uz istodobno očuvanje inovacijskog potencijala platformi.

Opservatorij EU-a za ekonomiju internetskih platformi priložen je Uredbi. Prati i analizira najnovije trendove i probleme u ekonomiji internetskih platformi. Kao poduzeće na internetskoj platformi, možete pomoći u utvrđivanju glavnih problema dijeljenjem iskustava putem namjenske internetske stranice.

Preporuka o mjerama za učinkovito suzbijanje nezakonitog sadržaja na internetu

Komisija je u ožujku 2018. izdala Preporuku o mjerama za učinkovito suzbijanje nezakonitog sadržaja na internetu. To se temelji na Komunikaciji o suzbijanju nezakonitog sadržaja na internetu iz rujna 2017., kojom se politička obveza pretvara u (neobvezujući) pravni oblik.

Algoritamska transparentnost

Na zahtjev Europskog parlamenta Komisija provodi dubinsku analizu algoritamske transparentnosti i odgovornosti. Pilot -projektom pružit će se temeljita studija uloge algoritama u digitalnom gospodarstvu i društvu. Konkretno, način na koji oblikuju, filtriraju ili personaliziraju protok informacija.

Digitalne radne platforme

Digitalne radne platforme stvaraju prilike za poduzeća, radnike i samozaposlene osobe te potrošačima omogućuju bolji pristup uslugama. Međutim, novi načini rada također dolaze s novim izazovima. Sve je teže pravilno klasificirati radni status osoba, što u nekim slučajevima dovodi do neadekvatnih radničkih prava i socijalne zaštite za neke. Osim toga, upotreba algoritama u radu platformi može dovesti do pitanja odgovornosti i transparentnosti. 

Najnovije vijesti

Povezani sadržaj

Šira slika

Online platforms and e-commerce

The EU wants to ensure businesses and citizens can use online platforms and e-commerce services no matter where they are in the EU.

Dublji pogled

Geoblokiranje

Komisija je ukinula neopravdana pravila o geografskom blokiranju kojima se narušava kupnja na internetu i prekogranična prodaja u EU-u.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Paket Akta o digitalnim uslugama

Cilj je Akta o digitalnim uslugama i Akta o digitalnim tržištima stvoriti sigurniji digitalni prostor u kojem su temeljna prava korisnika zaštićena i uspostaviti jednake uvjete za poduzeća.