Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Internetske platforme

Europska komisija nastoji poticati okruženje u kojem internetske platforme uspijevaju, pravedno postupaju s korisnicima i poduzimaju mjere za ograničavanje širenja nezakonitog sadržaja.

    Prikaz internetskih platformi i društvenih mreža

CC0

Što su internetske platforme i zašto su važne

Internetske platforme snažni su pokretači inovacija i imaju važnu ulogu u europskom digitalnom društvu i gospodarstvu. Obuhvaćaju širok raspon aktivnosti, uključujući internetska tržišta, društvene medije, kreativne sadržaje, trgovine aplikacijama, internetske stranice za usporedbu cijena, platforme za ekonomiju suradnje i tražilice. Povećavaju izbor potrošača, poboljšavaju učinkovitost i konkurentnost industrije te mogu povećati sudjelovanje građana u društvu.

Internetske platforme dijele ključne značajke, kao što su upotreba informacijskih i komunikacijskih tehnologija za olakšavanje interakcija među korisnicima, prikupljanje i upotreba podataka o takvim interakcijama te mrežni učinci. Ti mrežni učinci čine korištenje platformi s većinom korisnika najvrjednijima drugim korisnicima.

Danas milijun poduzeća u EU-u već prodaje robu i usluge putem internetskih platformi, a više od 50 % malih i srednjih poduzeća koja prodaju na internetskim tržištima prodaje prekogranično.

Pristup Europske komisije internetskim platformama usmjeren je na poticanje pouzdanog, zakonitog i inovacijskog okruženja u EU-u. U tu je svrhu Komisija utvrdila ključna područja interesa u svojoj Komunikaciji o internetskim platformama. Vodeća načela politike su:

  1. stvaranje i održavanje jednakih uvjeta za usporedive digitalne usluge;
  2. osigurati odgovorno ponašanje internetskih platformi kako bi se zaštitile temeljne vrijednosti;
  3. poticanje povjerenja, transparentnosti i osiguravanje pravednosti na internetskim platformama;
  4. održavanje otvorenih i nediskriminirajućih tržišta radi poticanja gospodarstva temeljenog na podacima.

Zakon o digitalnim uslugama

Komisija je u prosincu 2020. donijela prijedlog Akta o digitalnim uslugama. Zajedno s Aktom o digitalnim tržištima, Aktom o digitalnim tržištima stvorit će se sigurniji i otvoreniji digitalni prostor za sve korisnike i osigurati jednaki uvjeti za poduzeća.

Akt o digitalnim uslugama ima tri posebna cilja: 

  1. Učinkovitiju zaštitu potrošača i njihovih temeljnih prava na internetu;
  2. Uspostaviti snažan okvir transparentnosti i odgovornosti za internetske platforme;
  3. Poticanje inovacija, rasta i konkurentnosti na jedinstvenom tržištu.

Uredba EU-a o pravednosti i transparentnosti u odnosima internetskih platformi i poduzeća

Uredbom o odnosima među internetskim platformama uspostavlja se usklađeni okvir za minimalnu transparentnost i prava na pravnu zaštitu. Njome se štite poduzeća koja ovise o internetskim platformama kako bi doprla do potrošača, uz istodobno očuvanje inovacijskog potencijala platformi.

Opservatorij EU-a za ekonomiju internetskih platformi priložen je Uredbi. Prati i analizira najnovije trendove i probleme u ekonomiji internetskih platformi. Kao poduzeće na internetskoj platformi, možete pomoći u utvrđivanju glavnih problema dijeljenjem iskustava putem namjenske internetske stranice.

Preporuka o mjerama za učinkovito suzbijanje nezakonitog sadržaja na internetu

Komisija je u ožujku 2018. izdala Preporuku o mjerama za učinkovito suzbijanje nezakonitog sadržaja na internetu. To se temelji na Komunikaciji o suzbijanju nezakonitog sadržaja na internetu iz rujna 2017., kojom se politička obveza pretvara u (neobvezujući) pravni oblik.

Algoritamska transparentnost

Na zahtjev Europskog parlamenta Komisija provodi dubinsku analizu algoritamske transparentnosti i odgovornosti. Pilot -projektom pružit će se temeljita studija uloge algoritama u digitalnom gospodarstvu i društvu. Konkretno, način na koji oblikuju, filtriraju ili personaliziraju protok informacija.

Digitalne radne platforme

Digitalne radne platforme stvaraju prilike za poduzeća, radnike i samozaposlene osobe te potrošačima omogućuju bolji pristup uslugama. Međutim, novi načini rada također dolaze s novim izazovima. Sve je teže pravilno klasificirati radni status osoba, što u nekim slučajevima dovodi do neadekvatnih radničkih prava i socijalne zaštite za neke. Osim toga, upotreba algoritama u radu platformi može dovesti do pitanja odgovornosti i transparentnosti. 

Najnovije vijesti

Povezani sadržaj

Šira slika

Online platforms and e-commerce

The EU wants to ensure businesses and citizens can use online platforms and e-commerce services no matter where they are in the EU.

Dublji pogled

Geografsko blokiranje

Komisija je ukinula neopravdana pravila o geografskom blokiranju, kojima se ugrožava internetska kupnja i prekogranična prodaja u EU-u.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

e-Commerce rules in the EU

The European Commission breaks down online barriers so that people can enjoy full access to all goods and services offered online by businesses in the EU.

Paket Akta o digitalnim uslugama

Aktom o digitalnim uslugama i Aktom o digitalnim tržištima nastoji se stvoriti sigurniji digitalni prostor u kojem su zaštićena temeljna prava korisnika i uspostaviti jednake uvjete za poduzeća.