Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

112: Številka EU za klic v sili

Potrebujete pomoč? 112 je vaša življenjska številka! 112 je evropska telefonska številka za klic v sili, ki je brezplačno na voljo povsod v EU.

  112 Omrežna lokacija. Natančna lokacija klicatelja rešuje življenja. EU določa, da so natančne lokacije obvezne od decembra 2020, zahvaljujoč zakoniku EU o elektronskih komunikacijah.

© European Commission

112 Omrežna lokacija. Natančna lokacija klicatelja rešuje življenja.

Kako deluje?

 • Lahko pokličete 112 iz fiksnih in mobilnih telefonov, da se obrnete na katero koli službo za pomoč v sili: rešilec, gasilci ali policija.
 • Posebej usposobljen operater bo odgovoril na vse klice na številko 112. Operater bo zahtevo obravnaval neposredno ali pa klic prenesel na najprimernejšo službo za ukrepanje ob nesrečah, odvisno od nacionalne organizacije služb za pomoč v sili.
 • Operaterji v številnih državah se lahko odzovejo na klice ne le v svojem nacionalnem jeziku, ampak tudi v angleščini ali francoščini. Če klicatelj ne ve, kje je, bo operater ugotovil, kje se oseba, ki kliče, fizično nahaja in ga bo posredoval organom za ukrepanje v sili, da lahko ti nemudoma pomagajo.
 • 112 se uporablja tudi v nekaterih državah zunaj EU – kot sta Švica in Južna Afrika – in je na voljo po vsem svetu v mobilnih omrežjih GSM.

Zapomnite si

 • 112 deluje skupaj z obstoječimi nacionalnimi številkami za klic v sili. Danska, Estonija, Finska, Malta, Nizozemska, Portugalska, Romunija in Švedska so se odločile za številko 112 kot edino nacionalno številko za klic v sili.
 • 112 operaterji se odzivajo samo na resnične nujne primere. Ne zagotavljajo prometnih in vremenskih poročil, splošnih informacij ali odgovorov na vprašanja.
 • Klici na številko 112 so izguba časa in denarja operaterjev v sili, lahko pa so tudi nevarni in kaznivo dejanje v večini držav.

eCall

Novi avtomobili so opremljeni s tehnologijo eCall, ki v primeru resne prometne nesreče samodejno pokliče številko 112 in sporoči lokacijo vozila službam za ukrepanje ob nesrečah.

Pravila EU o številki 112

112 je leta 1991 postala enotna evropska številka za klic v sili. Evropski zakonik o elektronskih komunikacijah zagotavlja, da lahko Evropejci pokličejo evropsko številko za klic v sili 112 ne glede na to, kje v Evropi so, in zagotavlja:

 • Evropski državljani z novimi tehnologijami dobijo boljši dostop do številke 112
 • operaterji organom za ukrepanje v sili posredujejo informacije o lokaciji kličočega
 • izboljšan dostop do številke 112 za invalide

V skladu z uredbo o gostovanju morajo ponudniki storitev gostovanja poslati SMS osebam, ki potujejo v drugo državo EU, z informacijami o evropski številki za klic v sili 112.

Evropska komisija objavlja redna poročila o izvajanju evropske številke za klic v sili v državah EU, od leta 2020 pa poročilo vsaki dve leti predloži Evropskemu parlamentu in Svetu.

112 dni: ozaveščanje o enotni številki EU za klic v sili

11. februar je evropski dan 112. Na ta dan so po vsej EU organizirane različne dejavnosti ozaveščanja in mreženja, da bi spodbudili obstoj in uporabo enotne evropske številke za klic v sili.

Komisija sprejela delegirano uredbo

Komisijaje sprejela delegirano uredbo za izboljšanje komunikacije v sili v podporo učinkovitemu in hitremu odzivanju na izredne razmere prek številke 112. Delegirana uredba nadgrajuje in dopolnjuje te obveznosti za države članice, da bi se zagotovila učinkovita komunikacija v sili v okviru tehnoloških migracij. Zato delegirana uredba:

 • Opredeljuje učinkovito komunikacijo v sili kot pravočasno komunikacijo med osebo, ki išče pomoč v sili, in najprimernejšim centrom za obveščanje o javni varnosti ter zagotavljanje informacij, ki jih oseba posreduje ali ki samodejno izhajajo iz naprave ali omrežja, ki so opredeljene kot kontekstualne informacije;
 • Določa parametre, na podlagi katerih morajo nacionalni organi določiti merila za točne in zanesljive informacije o lokaciji kličočega. Merila bi morala zagotoviti, da je lokacija kličočega dovolj natančna, da službam za pomoč v sili omogoča učinkovito posredovanje.
 • Določa zahteve za zagotovitev skupnega razumevanja enakovrednega dostopa za uporabnike invalide. Komunikacije v sili za invalide (alternativne rešitve za klice, npr. celotno besedilo pogovora v realnem času, SMS itd.) bi morale biti enako učinkovite pri dostopu do služb za pomoč v sili kot glasovni klici v sili.
 • Določa zahtevo, da je treba klice v sili in komunikacije nemudoma usmeriti v najustreznejši in tehnično omogočen center za obveščanje. Delegirana uredba določa tudi zahtevo, da države članice pripravijo in obvestijo Komisijo o svojem načrtu za nadgradnjo nacionalnega sistema centrov za obveščanje na vsa sporočila IP. Sistemi centrov zaobveščanje bi morali biti pripravljeni za uvedbo govornih, besedilnih ali video komunikacij v sili, ki so bistvenega pomena za alternativne rešitve za komunikacijo v sili za invalide.
 • Uredba tudi poziva države članice, naj sodelujejo s Komisijo, da bi opredelile skupne zahteve glede interoperabilnosti za aplikacije za komunikacijo v sili. Na ta način bi bila komunikacija v sili prek aplikacij preusmerjena v najprimernejši center za obveščanje. Aplikacije lahko omogočijo komunikacijo v sili, ki rešuje življenja, in zagotavljajo ključne kontekstualne informacije

Države članice morajo poročati Komisiji in zagotoviti najnovejše informacije o obveznostih, določenih z delegirano uredbo. Delegirana uredba je zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

Najnovejše novice

NEWS ARTICLE |
PCP on public safety and disaster relief: deadline extended and scope adapted

The BROADGNSS buyers group (FR, FI, EE) invites potentially interested bidders to submit offers to their pre-commercial procurement to improve the services that public safety and disaster relief organization offer to Europe's citizens. The call for tenders has been simplified to attract more suppliers to participate. Deadline for submission of offers: extended to 1 September 2022

Povezane vsebine

Širša slika

Povezljivost

Cilj EU je, da bi Evropa do leta 2030 postala najbolj povezana celina.

Glej tudi

Odpri internet

Pravila EU vključujejo načelo odprtega dostopa do interneta: internetni promet se obravnava brez diskriminacije, blokiranja, zaviranja ali določanja prednostnih nalog.

IKT in standardizacija

Specifikacije IKT zagotavljajo, da se lahko izdelki povežejo in medsebojno sodelujejo, kar spodbuja inovacije ter ohranja odprte in konkurenčne trge IKT.

Zbirka orodij za povezljivost

Nabor orodij za povezljivost ponuja smernice za uvedbo optičnih omrežij in omrežij 5G. Ta omrežja bodo ponudila pomembne gospodarske priložnosti.

Radijski spekter: osnova brezžične komunikacije

Brezžične komunikacije prek javnih ali zasebnih omrežij uporabljajo radiofrekvenčni spekter, tj. vrsto radijskih valov, za prenos informacij. Takšna komunikacija je lahko med ljudmi, ljudmi in stroji ali sistemi („stvari“ splošneje) ali med stvarmi. V tem okviru je...

5G

5G je ključna omrežna tehnologija nove generacije, ki bo omogočila inovacije in podprla digitalno preobrazbo.

Gostovanje: povezani kjer koli v EU brez doplačila

Med potovanjem po EU lahko telefon kličete, pošiljate sporočila in podatke uporabljate tako kot doma. Zapisniki klicev, sporočila SMS in podatki, ki jih uporabljate v tujini v EU, se zaračunajo enako kot doma.