Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Nezakonite vsebine na spletnih platformah

Evropska komisija je sprejela priporočilo o ukrepih za učinkovit boj proti nezakonitim spletnim vsebinam.

Priporočilo o ukrepih za učinkovit boj proti nezakonitim spletnim vsebinam

Komisija je zaskrbljena, da odstranitev nezakonitih spletnih vsebin ni dovolj učinkovita.

Vprašanja, kot so spodbujanje k terorizmu, nezakonit sovražni govor, gradivo o spolni zlorabi otrok, kršitve pravic intelektualne lastnine in varstvo potrošnikov, potrebujejo trden in usklajen pristop na ravni EU.

Komisija je izdala priporočilo o ukrepih za učinkovit boj proti nezakonitim spletnim vsebinam. V tem priporočilu je politična zaveza iz predhodnega sporočila o boju proti nezakonitim spletnim vsebinam prenesena v nezavezujočo pravno obliko.

Spletne platforme morajo biti pri upravljanju vsebin odgovornejše. Priporočilo predlaga skupen pristop za hitro in proaktivno odkrivanje, odstranjevanje in preprečevanje ponovnega pojavljanja spletnih vsebin.

  • Jasnejši postopki „obveščanja in ukrepanja“: Spletne platforme bi morale določiti enostavna in pregledna pravila za obveščanje o nezakonitih vsebinah, vključno s hitrimi postopki za „zaupanja vredne prijavitelje“. Ponudniki vsebin bi morali biti obveščeni o takih odločitvah in imeti možnost, da jih izpodbijajo, da bi se izognili nenamernemu odstranjevanju zakonitih vsebin.
  • Učinkovitejša orodja in proaktivne tehnologije: Podjetja bi morala določiti jasne sisteme obveščanja za uporabnike. Imeti bi morale proaktivna orodja za odkrivanje in odstranjevanje nezakonitih vsebin, zlasti za teroristične vsebine in vsebine, ki jih ni treba obravnavati kot nezakonite, kot so gradivo o spolni zlorabi otrok ali ponarejeno blago.
  • Strožji zaščitni ukrepi za zagotavljanje temeljnih pravic: Podjetja bi morala vzpostaviti učinkovite in ustrezne zaščitne ukrepe za zagotovitev, da so odločitve o odstranitvi vsebin točne in utemeljene. To je še posebej pomembno pri uporabi avtomatiziranih orodij. Ti zaščitni ukrepi bi morali vključevati človeški nadzor in preverjanje. Oblikovati bi jih bilo treba ob polnem spoštovanju temeljnih pravic, svobode izražanja in pravil o varstvu podatkov. 
  • Posebna pozornost je namenjena malim podjetjem: Industrija bi morala s prostovoljnimi dogovori sodelovati in si izmenjevati izkušnje, najboljše prakse in tehnološke rešitve, vključno z orodji, ki omogočajo samodejno odkrivanje. Ta deljena odgovornost bi morala koristiti zlasti manjšim platformam z bolj omejenimi viri in strokovnim znanjem.
  • Tesnejše sodelovanje z organi: Podjetja bi morala nemudoma obvestiti organe kazenskega pregona, če obstajajo dokazi o hudem kaznivem dejanju ali sumu, da nezakonite vsebine ogrožajo življenje ali varnost. Države članice se spodbuja, da določijo ustrezne pravne obveznosti.

Komisija meni, da lahko spletni posredniki uvedejo proaktivne ukrepe, ne da bi pri tem izgubili izjemo glede odgovornosti v skladu z direktivo o elektronskem poslovanju.

Ozadje

Službe Komisije so izvedle več delavnic in dialogov z industrijo ter začele stalno študijo na to temo. Te razprave so prispevale k pripravi priporočila. Več komisarjev se je leta 2018 sestalo s spletnimi platformami, da bi se zagotovilo njihovo zavezanost boju proti nezakonitim vsebinam.

Pristop je popolnoma usklajen in skladen z direktivo o avtorskih pravicah, vključno z obsežno razpravo o vidikih odgovornosti spletnih platform. Prav tako je v celoti skladna z revizijo direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah.

Komisija je predlagala začetno oceno učinka za ukrepe za nadaljnje izboljšanje učinkovitosti boja proti nezakonitim spletnim vsebinam. Ocena učinka je bila podlaga za odprto javno posvetovanje, v katerem so bile proučene možnosti za nadaljnje ukrepe za boj proti nezakonitim spletnim vsebinam.

Akt o digitalnih storitvah

Komisija je predlagala akt o digitalnih storitvah, ki vključuje ukrepe za boj proti nezakonitemu blagu, storitvam in spletnim vsebinam. 

Akt o digitalnih storitvah bo uporabnikom omogočil prijavo nezakonitih vsebin na spletu. Ustvaril bo privilegiran kanal za zaupanja vredne prijavitelje, ki bodo prednostno prijavili nezakonite vsebine. Zaupanja vredni prijavitelji so tisti, ki so dokazali posebno strokovno znanje in kompetence. 

Kadar nacionalna zakonodaja omogoča, bodo organi držav članic lahko kateri koli platformi, ki deluje v EU, ne glede na to, kje se ustanovijo, odredili odstranitev nezakonitih vsebin.

Poleg tega bodo morale zelo velike spletne platforme sprejeti blažilne ukrepe za zaščito svojih uporabnikov pred nezakonitimi vsebinami, blagom in storitvami.

Najnovejše novice

Povezane vsebine

Širša slika

Spletne platforme

Evropska komisija želi spodbuditi okolje, v katerem spletne platforme uspevajo, pravično obravnavajo uporabnike in sprejmejo ukrepe za omejitev širjenja nezakonitih vsebin.

Glej tudi

Geografsko blokiranje

Komisija je odpravila neupravičene predpise o geografskem blokiranju, ki spodkopavajo spletno nakupovanje in čezmejno prodajo v EU.