Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Direktiva o spletni dostopnosti – standardi in usklajevanje

Zakonodaja EU, tehnični standardi in mednarodna najboljša praksa W3C o spletni dostopnosti.

    Oseba, ki uporablja osvežujoč prikaz brail

© iStock by Getty Images - 639109894 zlikovec

Uvod

Digitalna dostopnost je pomemben vidik zavezanosti Evropske komisije vključevanju, raznolikosti in oblikovanju „Unije enakosti“. Javne storitve in informacije, ki so bile včasih na voljo samo v fizičnih pisarnah ali v tiskani obliki, se nadomeščajo ali dopolnjujejo z enakovrednimi spletnimi vsebinami. Zagotavljanje, da so te spletne storitve dostopne vsem osebam, ne glede na njihove sposobnosti, je bistvenega pomena za vključujočo družbo.

Vseevropska zakonodaja o digitalni dostopnosti je bila sprejeta leta 2016, v celoti pa je začela veljati junija 2021. Vendar je povezavo med zakonodajo EU, tehničnim standardom v podporo tej zakonodaji ter standardi in podpornim gradivom, ki jih je razvila pobuda za spletno dostopnost W3C (WAI), težko razumeti. Namen tega članka je pojasniti povezave.

Zakonodaja

Direktiva (EU) 2016/2102 o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja, tj. „direktiva o spletni dostopnosti“ ali „WAD“, zavezuje vse organe javnega sektorja v EU, da zagotovijo dostopnost svojih spletnih spletišč in mobilnih aplikacij. Povzetek direktive je na voljo v vseh uradnih jezikih.

Za zagotovitev skupnega razumevanja tega, kaj pomeni „dostopen“ v tem okviru, je WAD podprt z usklajenim tehničnim standardom, ki ponuja pravno „domnevo o skladnosti“. To pomeni, da če vsebina spletnega mesta ali mobilne aplikacije izpolnjuje vse veljavne tehnične zahteve, opredeljene v standardu, se domneva, da je „dostopna“ po WAD. Državam članicam ni treba upoštevati tega standarda, saj se lahko odločijo, da bodo po želji naložile strožje tehnične zahteve, vendar po standardu jamčijo skladnost s to direktivo.

Tehnični standard

Da bi tehnični standard postal usklajen evropski standard ali standard( včasih imenovan „HEN“) s pravno močjo v skladu z evropskim pravom, veljata dva pogoja:

  • Standard je razvila ena ali več od treh evropskih organizacij za standardizacijo na podlagi mandata Evropske komisije. Te organizacije, znane tudi kot evropske organizacije za standardizacijo, so: ETSI, CEN in CENELEC).
  • Sklicevanje na posebno različico standarda mora biti objavljeno v Uradnem listu EU.

Standard, ki so ga skupaj razvile tri evropske organizacije za standardizacijo v podporo WAD, je „EN 301 549 – Zahteve glede dostopnosti za izdelke in storitve IKT“.

Do danes sta bili usklajeni samo dve različici standarda EN 301 549:

  1. različica EN 301 549 v2.1.2, harmonizirana decembra 2018;
  2. najnovejša različica EN 301 549 v3.2.1, ki 12. februarja 2022 postane edini ustrezni standard.

Predvideno je obdobje prekrivanja, tako da imajo države članice dovolj časa za prilagoditev novi različici.

Vse različice tehničnega standarda niso nujno usklajene. Evropska komisija se mora odločiti, ali bo standard uskladila ali ne, in sicer z objavo sklica. Če različica ni usklajena, nima pravnega učinka na evropski ravni, čeprav bi lahko bila še vedno uporabna za druge namene.

Zgodovina tehničnih standardov in usklajevanja

Ob objavi WAD decembra 2016 ni bilo nobenega standarda, ki bi zagotavljal domnevo o skladnosti. Vendar je bil standard za „zahteve glede dostopnosti, primerne za javno naročanje proizvodov in storitev IKT v Evropi“ (EN 301 549 v1.1.2) objavljen že aprila 2015 v okviru prejšnjega mandata za standardizacijo (mandat 376). Zato člen 6 WAD omenja standard EN 301 549 v1.1.2 kot določitev minimalnih zahtev do priprave novega standarda v okviru novega mandata 554.

Novi standard „Zahteve glede dostopnosti za izdelke in storitve IKT“ (EN 301 549 v2.1.2) je bil objavljen avgusta 2018. Navedena je bila v Uradnem listu 20. decembra 2018 in je pomenila znatno izboljšanje glede v1.1.2.

Za izboljšanje standarda z uredniškega vidika in odpravo nekaterih nedoslednosti je bila novembra 2019 objavljena nova različica standarda (EN 301 549 v3.1.1), ki je bila predložena v harmonizacijo. Na koncu ta različica ni bila nikoli usklajena (navedena v UL). Namesto tega je bil v3.2.1, objavljen marca 2021, harmoniziran 18. avgusta 2021.

Dejanske zahteve

En 301 549 močno črpa iz smernic za dostopnost spletnih vsebin v2.1, ki jih je objavil W3C in znan kot WCAG 2.1. Ti WCAG so mednarodno priznane zahteve za izdelavo spletnih vsebin. Štejejo se za najboljšo prakso in se zelo pogosto uporabljajo.

Vendar pa EN 301 549 v2.1.2 in v3.2.1 vključujeta zahteve, ki niso del WCAG 2.1. Standard EN 301 549 vključuje tudi zahteve, ki niso pomembne za WAD, na primer zahteve glede dostopnosti sistemov računalniške strojne opreme. Zahteve standarda, ki se nanašajo na WAD, so opredeljene v Prilogi A.

Pomembno je opozoriti, da različice WCAG po 2.1 niso samodejno pomembne za WAD. Nove ali posodobljene zahteve v poznejših različicah WCAG, čeprav so praktično uporabne, postanejo pravno pomembne le, če so vključene v Prilogo A usklajene različice standarda EN 301 549, na katero se sklicuje Uradni list.

Ker standard EN 301 549 presega zahteve WCAG, izpolnjevanje vseh meril uspešnosti iz WCAG 2.1 ne bo zagotovilo domneve o skladnosti z direktivo WAD. Za več podrobnosti o teh razlikah glej „Zadnje spremembe standarda“.

Zahteve in zgodovina standardizacije

V spodnji preglednici so povzete zahteve in zgodovina standardizacije.

RazličicaDatum izdajeMandat za standardizacijoDatum uskladitveNa podlagi WCAG
1.1.2April 2015Mandat 376Neusklajeno. Deloval kot standard, ki ga je treba upoštevati, dokler ni bil na voljo usklajen standard, kot je opredeljeno v členu 6 direktive o WAD.v2.0
2.1.2Avgust 2018Mandat 554

20. december 2018

v2.1
3.1.1November 2019Mandat 554Neusklajenov2.1
3.2.1Marec 2021Mandat 55412. avgust 2021v2.1

Uporabne povezave

Povezane vsebine

Širša slika

Spletna dostopnost

Kaj je spletna dostopnost? Spletna dostopnost omogoča vsem, tudi invalidom, da zaznavajo, razumejo, krmarijo in komunicirajo z internetom.

Glej tudi