Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

112: Numărul de urgență al UE

Ai nevoie de ajutor? 112 este numărul tău salvator de vieți! 112 este numărul european de telefon de urgență, disponibil gratuit peste tot în UE.

Cum funcționează?

 • Puteți apela 112 de pe telefoanele fixe și mobile pentru a contacta orice serviciu de urgență: o ambulanță, pompierii sau poliția.
 • Un operator special instruit va răspunde la orice apel 112. Operatorul fie va trata cererea în mod direct, fie va transfera apelul către cel mai adecvat serviciu de urgență, în funcție de organizarea națională a serviciilor de urgență.
 • Operatorii din multe țări pot răspunde la apeluri nu numai în limba lor națională, ci și în engleză sau franceză. În cazul în care apelantul nu știe unde se află, operatorul va identifica locul în care se află fizic persoana care efectuează apelul și îl va transmite autorităților de urgență, astfel încât acestea să poată ajuta imediat.
 • 112 este, de asemenea, utilizat în unele țări din afara UE – cum ar fi Elveția și Africa de Sud – și este disponibil în întreaga lume pe rețelele mobile GSM.

Amintiți-vă

 • 112 funcționează alături de numerele naționale de urgență existente. Danemarca, Estonia, Finlanda, Malta, Țările de Jos, Portugalia, România și Suedia au optat pentru 112 ca număr național de urgență.
 • Operatorii 112 răspund doar la situații de urgență reale. Acestea nu furnizează rapoarte de trafic și vreme, informații generale sau răspunsuri la întrebări.
 • Apelurile la 112 sunt o pierdere de timp și bani pentru operatorii de urgență și pot fi, de asemenea, periculoase și o infracțiune penală în majoritatea țărilor.

sistemul eCall

Autoturismele noi sunt echipate cu tehnologia eCall, care apelează automat la 112 în cazul unui accident rutier grav și comunică locația vehiculului către serviciile de urgență.

Normele UE privind numărul 112

112 a devenit numărul european unic de urgență în 1991. Codul european al comunicațiilor electronice garantează că europenii pot apela numărul european de urgență 112 oriunde s-ar afla în Europa, asigurând:

 • Cetățenii europeni beneficiază de un acces mai bun la numărul 112 prin intermediul noilor tehnologii
 • operatorii furnizează autorităților de urgență informații cu privire la localizarea apelantului
 • îmbunătățirea accesului la 112 pentru persoanele cu handicap

Regulamentul privind roamingul obligă furnizorii de servicii de roaming să trimită un SMS persoanelor care călătoresc într-o altă țară din UE cu informații despre numărul european de urgență 112.

Comisia Europeană publică rapoarte periodice privind punerea în aplicare a numărului european de urgență în țările UE și, începând cu 2020, Comisia prezintă raportul Parlamentului European și Consiliului o dată la doi ani.

Ziua 112: sensibilizarea cu privire la numărul unic de urgență al UE

11 februarie este Ziua Europeană 112. În această zi, în întreaga UE sunt organizate diferite activități de sensibilizare și de creare de rețele pentru a promova existența și utilizarea numărului unic de urgență al Europei.

Comisia adoptă regulamentul delegat

Comisia a adoptat un regulament delegat pentru a îmbunătăți comunicațiile de urgență în sprijinul unor răspunsuri eficiente și rapide la situațiile de urgență prin 112. Regulamentul delegatse bazează și completează aceste obligații pentru statele membre, cu scopul de a asigura comunicații eficiente de urgență în contextul migrației tehnologice. Prin urmare, regulamentul delegat:

 • Definește comunicațiile eficiente de urgență ca fiind comunicarea în timp util între persoana care solicită ajutor într-o situație de urgență și cel mai adecvat punct de răspuns în materie de siguranță publică, precum și furnizarea de informații transmise de persoană sau derivate automat din dispozitiv sau din rețea, care sunt definite ca informații contextuale.
 • Definește parametrii pe baza cărora autoritățile naționale trebuie să stabilească criteriile pentru informații exacte și fiabile privind localizarea apelantului. Criteriile ar trebui să asigure faptul că localizarea apelantului este suficient de precisă pentru a permite serviciilor de urgență să intervină în mod eficace.
 • Stabilește cerințe pentru a asigura o înțelegere comună a accesului echivalent pentru utilizatorii cu handicap. Comunicațiile de urgență pentru persoanele cu handicap (soluții alternative la apeluri, de exemplu, text total conversație în timp real, SMS etc.) ar trebui să fie la fel de eficace în accesarea serviciilor de urgență ca și apelurile vocale de urgență
 • Consacră cerința de a direcționa apelurile de urgență și comunicațiile către PSAP cel mai adecvat și tehnic, fără întârziere. Regulamentul delegat stabilește, de asemenea, cerința ca statele membre să pregătească și să informeze Comisia cu privire la foaia lor de parcurs pentru a actualiza sistemul PSAP național la toate comunicațiile IP. SistemelePSAP ar trebui să fie pregătite pentru implementarea comunicațiilor de urgență bazate pe voce, text sau video, care sunt fundamentale pentru soluții alternative de comunicare în caz de urgență pentru persoanele cu handicap.
 • Regulamentul invită, de asemenea, statele membre să coopereze cu Comisia pentru a identifica cerințe comune de interoperabilitate pentru aplicațiile de comunicații de urgență. În acest fel, comunicarea de urgență prin intermediul aplicațiilor ar fi direcționată către cel mai adecvat PSAP. Aplicațiile pot permite comunicații de urgență și pot oferi informații contextuale esențiale

Statele membre au obligația de a raporta Comisiei și de a furniza informații actualizate cu privire la obligațiile stabilite prin regulamentul delegat. Regulamentul delegat este obligatoriu și se aplică direct în toate statele membre.

Cele mai noi știri

NEWS ARTICLE |
PCP privind siguranța publică și ajutorul în caz de dezastre: extinderea termenului și adaptarea domeniului de aplicare

Grupul achizitorilor BROADGNSS (FR, FI, EE) invită ofertanții potențial interesați să prezinte oferte pentru achizițiile lor înainte de comercializare pentru a îmbunătăți serviciile pe care organizațiile de siguranță publică și de ajutor în caz de dezastre le oferă cetățenilor europeni. Cererea de oferte a fost simplificată pentru a atrage mai mulți furnizori să participe. Termenul de depunere a ofertelor: prelungită până la 1 septembrie 2022

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Conectivitate

Obiectivul UE este ca Europa să devină continentul cel mai conectat până în 2030.

Citiți și

Internet deschis

Normele UE consacră principiul accesului deschis la internet: traficul pe internet este tratat fără discriminare, blocare, restrângere sau prioritizare.

TIC și standardizarea

Standardele și specificațiile TIC garantează că produsele se pot conecta și interopera între ele, stimulând inovarea și menținând deschiderea și competitivitatea piețelor TIC.

Codul Comunicațiilor Electronice al UE

Politica UE în domeniul comunicațiilor electronice îmbunătățește concurența, stimulează inovarea și consolidează drepturile consumatorilor în cadrul pieței unice europene.

Setul de instrumente pentru conectivitate

Setul de instrumente pentru conectivitate oferă orientări pentru implementarea rețelelor de fibră optică și 5G. Aceste rețele vor oferi oportunități economice semnificative.

Spectrul radio: baza comunicațiilor fără fir

Comunicațiile fără fir, prin intermediul rețelelor publice sau private, utilizează spectrul radio, adică o serie de unde radio, pentru a transporta informații. O astfel de comunicare poate fi între oameni, oameni și mașini sau sisteme („lucruri” mai generale) sau între lucruri...

5G

5G este tehnologia critică de rețea de nouă generație care va permite inovarea și va sprijini transformarea digitală.

Roaming: conectat oriunde în UE fără costuri suplimentare

Pe măsură ce călătoriți în UE, vă puteți folosi telefonul pentru a apela, a trimite mesaje și a utiliza date la fel ca acasă. Procesele-verbale ale apelurilor, SMS-urilor și datelor pe care le utilizați în străinătate în UE sunt taxate la fel ca acasă.

Bandă largă prin satelit

Banda largă prin satelit este disponibilă pentru a oferi conectivitate rapidă la internet în toate țările UE.