Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Programma “Radošā Eiropa” MEDIA

Programmas “Radošā Eiropa” atzars MEDIA ir paredzēts, lai atbalstītu Eiropas kino un citas audiovizuālās nozares.

    Programmas “MEDIA” 30 gadu reklāmkarogs

Kas ir programma “Radošā Eiropa” MEDIA?

Programma “Radošā Eiropa” ir ES programma, kas atbalsta kultūras un radošās nozares. Jaunā programma “Radošā Eiropa 2021.–2027. gadam”, kuras budžets ir 2,44 miljardi EUR, ieguldīs darbībās, kas stiprina kultūras daudzveidību un reaģē uz kultūras un radošo nozaru vajadzībām un problēmām. Tās jauninājumi veicinās šo nozaru atveseļošanu, pastiprinot to centienus kļūt digitālākiem, zaļākiem, noturīgākiem un iekļaujošākiem.

Programma ir sadalīta trīs dažādās sadaļās: Plašsaziņas līdzekļi, KULTŪRA un KROSS-SECTORĀLS.

2021. gadā programma MEDIA atzīmēja 30 gadus ilgu atbalstu Eiropas audiovizuālajam saturam un sāka jaunu programmu 2021.–2027. gada periodam, kas atbalsta darbības ir sadalītas četrās tematiskajās kopās atbilstoši to izvirzītajiem mērķiem:

  1. saturs: veicināt sadarbību un inovāciju augstas kvalitātes darbu radīšanā un ražošanā.
  2. biznesmenis: veicināt uzņēmējdarbības inovāciju, konkurētspēju, mērogojamību un talantus, lai stiprinātu Eiropas rūpniecību salīdzinājumā ar konkurentiem pasaules mērogā.
  3. skatītājs: darbu pieejamības un pamanāmības stiprināšana potenciālajām auditorijām, izmantojot izplatīšanas kanālus un auditorijas attīstības iniciatīvas.
  4. politika: atbalstīt politikas diskusiju/apmaiņas forumus, pētījumus un ziņojumus. Veicināt izpratnes veicināšanas pasākumus.

Atzarā “MEDIA” galvenā uzmanība ir pievērsta:

  • veicināt sadarbību gan visā vērtību ķēdē, gan ES līmenī, lai visā pasaulē paplašinātu audiovizuālos uzņēmumus un Eiropas saturu;
  • attīstīt talantus neatkarīgi no tā, no kurienes tie nāk, un paplašināt līdzdalību un sadarbību starp valstīm;
  • uzlabot Eiropas audiovizuālo darbu globālo apriti, popularizēšanu un izplatīšanu, ņemot vērā jauno digitālo vidi;
  • atbalstīt visu vecumu auditoriju, jo īpaši jauniešu auditoriju, iesaisti un attīstību visā Eiropā un ārpus tās.

Plašsaziņas līdzekļi 2022. gadā

Katru gadu Komisija izstrādā gada darba programmu programmas “Radošā Eiropa” īstenošanai. Programmas “Radošā Eiropa” 2022. gada budžets ir 385,6 miljoni EUR, no kuriem 226,5 miljoni EUR tiks atvēlēti tās apakšprogrammai “MEDIA”, kas ir par 31 % vairāk nekā 2021. gadā.

Lai palielinātu audiovizuālo un ziņu mediju nozares konkurētspēju un ekonomisko potenciālu, MEDIA ir stiprināta, pievienojot jaunas darbības tās programmai un koncentrējoties uz sadarbības palielināšanu ES līmenī, atbalstot kopražojumus, strukturētus tīklus un partnerības.

Skatīt 2022. gada darba programmu

2022. gada programmas “Radošā Eiropa” MEDIA uzaicinājumi tiks publicēti šeit

Kāpēc?

Digitālā revolūcija un Covid-19 krīze ir pārveidojušas audiovizuālo nozari. Jaunas problēmas radās kā galvenās problēmas, piemēram, intelektuālā īpašuma aizsardzība, piekļuves nodrošināšana finansējumam strauji mainīgajā nozarē un darbu pareizas izplatīšanas nodrošināšana.

Programmas “Radošā Eiropa” mērķis ir koncentrēties uz iniciatīvām, kurām var būt reāla ietekme uz nozari visā Eiropā. Šo ietekmi var radīt vai nu atbalsts individuāliem darbiem un iniciatīvām, kas veicina jaunas prasmes nozarē, vai iniciatīvas, kas atbalsta starptautisko sadarbību šajā nozarē.

Turklāt programma veicina centienus un paraugpraksi, kas palīdz sasniegt tādas Eiropas Komisijas galvenās prioritātes kā zaļais kurss, iekļautība un dzimumu līdzsvars.

Laikā, kad muzeji, kinoteātri, kultūras mantojuma objekti, teātri sāk atkal atvērties, es vēlos atkārtoti uzsvērt Komisijas atbalstu kultūras un radošajām nozarēm. Palielinot budžetu, programma “Radošā Eiropa” centīsies stiprināt nozaru atveseļošanu, vienlaikus veicinot milzīgo daudzveidību un radošumu, ko tās mums piedāvā.

Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija Gabriela

Kur es varu uzzināt vairāk?

Jaunākās ziņas

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Audiovizuālie un plašsaziņas līdzekļi

Šodien mēs varam skatīties mūsu iecienītākās programmas ne tikai televīzijā, bet arī tiešsaistē. Uz šīm izstādēm attiecas vienotā tirgus noteikumi.

Rociet dziļāk!

Skatīt arī

Mediju konverģence

Audiovizuālo mediju vides pārveide paver jaunas pieredzes un iespēju potenciālu. Tas mums rada arī daudzus jautājumus.

Eiropas Kino forums

Eiropas Kino forums ir platforma strukturētam dialogam starp politikas veidotājiem un ieinteresētajām personām audiovizuālajā nozarē.