Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Programma “Radošā Eiropa” MEDIA

Programmas “Radošā Eiropa” daļa “MEDIA” ir izstrādāta, lai atbalstītu Eiropas kino un citas audiovizuālās nozares.

    Programmas MEDIA 30 gadu reklāmkarogs

Kas ir programma “Radošā Eiropa” MEDIA?

“Radošā Eiropa” ir ES programma, kas atbalsta kultūras un radošās nozares. Jaunā programma “Radošā Eiropa” 2021.–2027. gadam, kuras budžets ir 2,44 miljardi EUR, ieguldīs darbībās, kas stiprina kultūras daudzveidību un reaģē uz kultūras un radošo nozaru vajadzībām un problēmām. Tās jauninājumi veicinās šo nozaru atveseļošanu, pastiprinot to centienus kļūt digitālākiem, zaļākiem, noturīgākiem un iekļaujošākiem.

Programma ir sadalīta trīs dažādos virzienos: Plašsaziņas līdzekļi, KULTŪRA un CROSS-SECTORAL.

2021. gadā programma “MEDIA” svinēja 30 gadus ilgu atbalstu Eiropas audiovizuālajam saturam un sāka jaunu programmu laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam, kas atbalsta darbības ir sadalītas četrās tematiskajās kopās saskaņā ar to mērķiem:

  1. saturs: veicināt sadarbību un inovāciju kvalitatīvu darbu radīšanā un ražošanā.
  2. uzņēmējdarbība: veicināt uzņēmējdarbības inovāciju, konkurētspēju, mērogojamību un talantus, lai stiprinātu Eiropas rūpniecību salīdzinājumā ar globālajiem konkurentiem.
  3. auditorija: uzlabot darbu pieejamību un redzamību to potenciālajām auditorijām, izmantojot izplatīšanas kanālus un auditorijas piesaistīšanas iniciatīvas.
  4. politika: atbalsts politikas diskusijām/apmaiņas forumiem, pētījumiem un ziņojumiem. Veicināt izpratnes veicināšanas pasākumus.

 

Atzars “MEDIA” ir vērsts uz:

  • veicināt sadarbību gan vērtības ķēdē, gan ES līmenī, lai visā pasaulē izvērstu audiovizuālos uzņēmumus un Eiropas saturu;
  • atbalstīt talantus neatkarīgi no to izcelsmes un paplašināt līdzdalību un sadarbību starp valstīm;
  • Eiropas audiovizuālo darbuglobālās aprites, popularizēšanas un izplatīšanas uzlabošana, ņemot vērā jauno digitālo vidi;
  • atbalstīt visu vecumu auditoriju, jo īpaši jauniešu auditorijas, iesaisti un attīstību visā Eiropā un ārpus tās.

 

“Radošā Eiropa” MEDIA atklātie konkursi

 

Kur es varu uzzināt vairāk?

Jūs varat sazināties ar programmas “Radošā Eiropa” birojiem savā valstī.

Jaunākās ziņas

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Audiovizuālie un plašsaziņas līdzekļi

Šodien mēs varam skatīties mūsu iecienītākās programmas ne tikai televīzijā, bet arī tiešsaistē. Uz šīm izstādēm attiecas vienotā tirgus noteikumi.

Rociet dziļāk!

Skatīt arī

Mediju konverģence

Audiovizuālo mediju vides pārveide paver jaunas pieredzes un iespēju potenciālu. Tas mums rada arī daudzus jautājumus.

Eiropas Kino forums

Eiropas Kino forums ir platforma strukturētam dialogam starp politikas veidotājiem un ieinteresētajām personām audiovizuālajā nozarē.