Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Eiropas Kino forums

Eiropas Kino forums ir platforma strukturētam dialogam starp politikas veidotājiem un ieinteresētajām personām audiovizuālajā nozarē.

  kameras operators ar kameru

© image by ponsulak - Getty/iStock

Komisija 2014. gada paziņojumā par Eiropas filmām digitālajā laikmetā ierosināja Eiropas Kino forumu (EFF). EZF mērķis ir izstrādāt stratēģisku politikas programmu, paverot jaunas perspektīvas izaicinājumiem un iespējām, ko rada digitālā pārveide.

Ir dažādas ES iniciatīvas un noteikumi filmu nozarei, uz kuriem attiecas autortiesību tiesību akti, Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva, konkurences tiesības un programma “Radošā Eiropa”. Tajā pašā laikā publisko finansējumu un vairākus regulatīvos aspektus galvenokārt reglamentē dalībvalstis. Dalībvalstis audiovizuālajai nozarei nodrošina 30 reizes lielāku publisko finansējumu nekā ES.

Eiropas Kino foruma dialogs ar ieinteresētajām personām un dalībvalstīm sniedz iespējas uzlabot sadarbību starp publiskām darbībām un ļauj apmainīties ar zināšanām un paraugpraksi. Šo dialogu virza Eiropas Komisija dažādās vietās, jo īpaši filmu festivālos un TV tirgos, kur izmanto dažādus formātus, piemēram, konferences, apaļā galda diskusijas un darbseminārus.

Šajā procesā ir iesaistīti dažādi dalībnieki, tostarp dalībvalstu iestādes, Eiropas Parlaments, Eiropas Audiovizuālā observatorija un EFAD. Tajā iesaistītas arī valstu un Eiropas mēroga organizācijas, kas atbalsta filmu, televīzijas un spēļu nozari.

Mūsu mērķis ir panākt, lai ar iepriekš minēto pasākumu secinājumiem forums veicinātu konkrētus pielāgojumus Eiropas finansēšanas sistēmās un sniegtu skaidrus ieteikumus dalībvalstīm un audiovizuālajām nozarēm, tādējādi radot pievienoto vērtību gaidāmajai programmas “Radošā Eiropa” MEDIA pārskatīšanai.

  Kādus jautājumus risina Eiropas Kino forums?

  • Finansējums un publiskais atbalsts:  EZF ir vieta, kur apspriest moderno filmu finansējuma izmantošanu, piemēram, trešo personu privātos ieguldījumus vai kolektīvo finansējumu, kas attīstās, izmantojot digitālās tehnoloģijas, unatbalsta publisko atbalstu valsts, vietējā un ES līmenī.
  • Eiropas filmas un skatītāji: forumi arī mudina atrast inovatīvu izplatīšanas un veicināšanas praksi, lai palīdzētu darbiem sasniegt plašāku auditoriju.
  • Talantu un radošumaveicināšana: EZFir vieta, kur tiek risināts talants, kompetences un radošums, uzmanot mainīgās AV nozares vajadzības un atbalstot profesionāļu prasmju pilnveidi.
  • Digitālā pārkārtošanās: Digitalizācija un tās ietekme uz sabiedrību ir programmas “MEDIA” galvenā daļa, un tā tiek risināta vairākos pasākumos, novērtējot problēmas un iespējas saistībā ar jauniem audiovizuālās uzņēmējdarbības modeļiem un tehnoloģijām un apspriežot, kā piedāvāt jaunus lietotājiem un nozarei draudzīgus risinājumus Eiropas audiovizuālo darbu popularizēšanai.
  • Sociālās pārmaiņas: forums pievēršas tādiem horizontāliem jautājumiem kā zaļināšana un daudzveidība.

  Eiropas Kino foruma izdevumi

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

  Jaunākās ziņas

  PRESS RELEASE |
  A Season of Classic Films: European classics screened at cultural heritage venues across Europe

  This summer, European film classics will be screened in some of Europe's most iconic cultural heritage venues. From tomorrow until the end of September, classic films from across the EU will be screened free of charge in a wide variety of venues in 13 EU countries – from small towns to capital cities – highlighting Europe's rich and diverse cultural heritage. As part of the wider restoration and digitisation of heritage films, the event series “A Season of Classic Films” is supported by Creative Europe MEDIA programme.

  DIGIBYTE |
  New edition of the EU Film Contest

  The Commission is launching the second edition of the EU Film Contest today. Participants can test how much they know about European films for a chance to experience the Cannes Film Festival and discover the European audiovisual industry at work.

  Līdzīgs saturs

  Lielais attēls

  Audiovizuālie un plašsaziņas līdzekļi

  Šodien mēs varam skatīties mūsu iecienītākās programmas ne tikai televīzijā, bet arī tiešsaistē. Uz šīm izstādēm attiecas vienotā tirgus noteikumi.

  Skatīt arī

  Mediju konverģence

  Audiovizuālo mediju vides pārveide paver jaunas pieredzes un iespēju potenciālu. Tas mums rada arī daudzus jautājumus.