Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Eiropas lauksaimniecības nozares digitalizācija

Eiropas lauksaimniecības nozares digitalizācijai ir potenciāls radikāli pārveidot nozari, veicinot efektivitāti, ilgtspēju un konkurētspēju.

No mākslīgā intelekta (MI) un robotikas līdz lietiskajam internetam (IoT) un 5G, jaunākās tehnoloģijas var piedāvāt nenovērtējamu atbalstu lauksaimniekiem un lauksaimniecības uzņēmumiem.

Izmantojot digitalizāciju, ieinteresētās personas var gūt labumu no racionālākas vērtību ķēdes, ciešāk sadarbojoties un uzlabojot saziņu starp ražotājiem, pārstrādātājiem, izplatītājiem un mazumtirgotājiem. Tajā pašā laikā inovatīvi MVU var attīstīties un attīstīties, atbalstot nozari ar jaunām idejām un svaigām perspektīvām.

Neraugoties uz daudzajām digitalizācijas priekšrocībām, tā var arī radīt digitālo plaisu starp tiem, kam ir piekļuve progresīvām tehnoloģijām, un tiem, kuriem nav piekļuves. Šī atšķirība varētu izpausties vairākos veidos, piemēram, starp savienotām un atvienotām saimniecībām, kā arī starp mazām un lielām lauksaimniecības darbībām.

Lai nodrošinātu, ka digitalizācija ir iekļaujoša un pieejama visiem, ir svarīgi, lai politikas veidotāji, nozares līderi un tehnoloģiju nodrošinātāji sadarbotos, veicinot digitalizācijas priekšrocības un atbalstot lauksaimniekus ar apmācību, resursiem un stimuliem jaunu tehnoloģiju ieviešanai. Tādējādi Eiropas lauksaimniecības nozare var maksimāli izmantot digitālo laikmetu, uzlabojot lauksaimniecības darbību ilgtspēju un rentabilitāti, vienlaikus risinot arī tādus neatliekamus jautājumus kā nodrošinātība ar pārtiku un klimata pārmaiņas.

Kā IoT tiek izmantots lauksaimniecībā un kā tas dod labumu lauksaimniekiem un nozarei kopumā?

Lietiskā interneta (IoT) tehnoloģija ir pārveidojusi lauksaimniecības nozari, nodrošinot lauksaimniekiem piekļuvi reāllaika datiem par vides un mašīnu apstākļiem. Šie dati palīdz lauksaimniekiem pieņemt labākus lēmumus un uzlabot visus viņu darba aspektus, tostarp kultūraugu audzēšanu un lopkopības uzraudzību. Apvienojot IoT reāllaika datus ar precīziem ģeotelpiskajiem datiem, lauksaimnieki var praktizēt precīzo lauksaimniecību, tādējādi palielinot ražu, samazinot atkritumu daudzumu un ilgtspējīgāku praksi.

Turklāt IoT tehnoloģija ļauj lauksaimniekiem attālināti uzraudzīt kultūraugus un mājlopus, samazinot darbaspēka izmaksas un nodrošinot dzīvnieku veselību un drošību.

Gaidāmie ieguvumi un problēmas

Ieguvumiun priekšrocības

Izaicinājumi

Digitālo tehnoloģiju izmantošana lauksaimniecībā var sniegt vairākus ieguvumus

Neskatoties uz ieguvumiem, ir arī vairākas problēmas, kas jārisina

Uzlaboti ekonomiskie un ekoloģiskie rādītāji: Digitalizācija var palīdzēt lauksaimniekiem pieņemt labākus lēmumus, optimizēt savu darbību un palielināt ražīgumu, radot lielāku peļņu un ilgtspējīgāku lauksaimniecības nozari.

 

Vides ilgtspēja: Digitālo tehnoloģiju izmantošana var palīdzēt lauksaimniekiem samazināt savu vidisko pēdu, optimizējot resursu izmantošanu, samazinot atkritumu daudzumu un izmantojot precīzās lauksaimniecības metodes.

 

ES digitālās piegādes nozareskonkurētspēja: Digitalizācija var palīdzēt Eiropas lauksaimniecības nozarei saglabāt konkurētspēju pasaules tirgū, nodrošinot inovatīvus risinājumus un radot jaunas uzņēmējdarbības iespējas

 

Uzlaboti darba apstākļi lauksaimniekiem: Automatizējot uzdevumus un optimizējot darbības, digitālās tehnoloģijas var palīdzēt samazināt lauksaimnieku fizisko un garīgo slodzi, tādējādi uzlabojot darba apstākļus.

 

Lielāka pārredzamība visā piegādes ķēdē: Digitalizācija var palīdzēt uzlabot lauksaimniecības produktu izsekojamību un pārredzamību, ļaujot patērētājiem izdarīt apzinātu izvēli

 

 

Savienojamības jautājumi: Daudzos lauku apvidos joprojām trūkst uzticama un cenas ziņā pieejama interneta piekļuves, kas kavē digitālo tehnoloģiju ieviešanu.

 

Ierobežota informētība par ieguvumiem: Daudzi lauksaimnieki, iespējams, nav informēti par digitalizācijas potenciālajiem ieguvumiem un tiem var pietrūkt nepieciešamo prasmju un resursu, lai ieviestu jaunās tehnoloģijas.

 

Sistēmas sadarbspēja: Dažādas digitālās platformas var nebūt savstarpēji savietojamas, tāpēc ir grūti kopīgot datus un integrēt dažādas lietojumprogrammas.

 

Lauksaimnieku prasmes: Daudziem lauksaimniekiem, iespējams, trūkst digitālo prasmju, kas vajadzīgas, lai pilnībā izmantotu digitalizācijas sniegtās priekšrocības

 

Pabalstu un izmaksu attiecība: Jauno digitālo tehnoloģiju ieviešanas izmaksas var pārsniegt iespējamos ieguvumus, jo īpaši mazapjoma lauksaimniekiem

 

Nevēlēšanās kopīgot datus: Var rasties bažas par datu privātumu un īpašumtiesībām, kas kavē datu apmaiņu starp dažādiem lauksaimniecības nozares dalībniekiem.

 

Kopējai Eiropas lauksaimniecības datu telpai nepieciešamo datu apmaiņas platformu un ekosistēmu ainava: ir jāizstrādā kopīgas datu apmaiņas platformas un ekosistēmas, kas var nodrošināt datu apmaiņu un sadarbspēju starp dažādiem lietojumiem un ieinteresētajām personām lauksaimniecības nozarē.

                            Datu apmaiņas platformu un ekosistēmu ainava, kas vajadzīga kopējai Eiropas lauksaimniecības datu telpai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skatoties uz nākotni

Digitālo dvīņuizmantošanai ir potenciāls nodrošināt sadarbspējīgu un ilgtspējīgu pārveidi lauksaimniecībā. Izveidojot fizisku aktīvu, piemēram, lauku, dzīvnieku vai iekārtu, virtuālus attēlojumus, digitālos dvīņus var uzlabot ar datiem no sensoriem un kamerām uz zemes, izmantojot Cloud, Edge, AI un IoT tehnoloģijas, lai optimizētu ūdens izmantošanu, precīzi izplatītu sēklas un mēslošanas līdzekļus un samazinātu nepieciešamību pēc kaitīgiem pesticīdiem.

Digitālo dvīņu izmantošanas lauksaimniecībā ir daudzieguvumu, tostarp uzlabota efektivitāte un produktivitāte, mazāka atkritumu un vides ietekme un labākas lēmumu pieņemšanas spējas lauksaimniekiem. Turklāt digitālie dvīņi var nodrošināt platformu jaunu lauksaimniecības metožu un tehnoloģiju testēšanai, samazinot dārgu un laikietilpīgu izmēģinājumu un kļūdu procesu risku.

Tomēr digitālo dvīņu īstenošanā lauksaimniecībā joprojām pastāv problēmas, tostarp nepieciešamība pēc uzticamas un drošas savienojamības, bažas par datu privātumu un īpašumtiesībām un šādu tehnoloģiju ieviešanas izmaksas. Tāpēc ir vajadzīga turpmāka pētniecība un izstrāde, kā arī lauksaimnieku, nozares vadītāju un politikas veidotāju sadarbības centieni, lai pilnībā izmantotu digitālo dvīņu potenciālu lauksaimniecībā.

 

 

 

 

Jaunākās ziņas

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Eiropas lietiskā interneta politika

ES aktīvi sadarbojas ar nozari, organizācijām un akadēmiskajām aprindām, lai atraisītu lietiskā interneta potenciālu visā Eiropā un ārpus tās.

Rociet dziļāk!

Lauksaimniecības nākotne ir šeit

Lauksaimniecības nākotne ir atkarīga no pētniecības, inovācijas un spēju veidošanas lauksaimniecības pārtikas nozarē, ko finansē ar vairāku finanšu shēmu iniciatīvām.

Deklarācija par sadarbību digitālās lauksaimniecības jomā

Digitālajā dienā 2019. gada aprīlī 24 ES dalībvalstis un Apvienotā Karaliste parakstīja deklarāciju “Gudra un ilgtspējīga digitālā nākotne Eiropas lauksaimniecībai un lauku apvidiem”, kurā ietvertas saistības rīkoties 3 jomās:

Skatīt arī

Ieguldīšana mākonī, Edge un lietu internetā

Eiropas Savienības Digitālās desmitgades politikas programmā ir izvirzīti mūsu digitālās pārveides mērķi, un viens no mērķiem ir 10,000 klimatneitrālu perifēro mezglu. Tas nozīmē, ka liela nozīme ir mākoņiem, malai un lietu internetam.

Nākamās paaudzes lietu internets

Nākotnes lietiskais internets un Edge Computing var radikāli mainīt veidu, kā ražošana un procesi tiek organizēti un uzraudzīti visās stratēģiskajās vērtības ķēdēs.