Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Het Europees Filmforum

Het European Film Forum is een platform voor een gestructureerde dialoog tussen beleidsmakers en belanghebbenden in de audiovisuele sector.

Het Europees Filmforum (EFF) is door de Commissie voorgesteld in haar mededeling van 2014 over Europese film in het digitale tijdperk. Het EVF heeft tot doel een strategische beleidsagenda te ontwikkelen en nieuwe perspectieven te openen op de uitdagingen en kansen die de digitale transformatie met zich meebrengt.

Er zijn verschillende EU-initiatieven en -regels voor de filmindustrie die onder de auteursrechtwetgeving vallen, de richtlijn audiovisuele mediadiensten, het mededingingsrecht en het programma Creatief Europa. Intussen worden overheidsfinanciering en een aantal regelgevingsaspecten hoofdzakelijk door de lidstaten geregeld. De lidstaten verstrekken 30 keer meer overheidsfinanciering dan de EU voor de audiovisuele sector.

De dialoog van het Europees Filmforum met belanghebbenden en de lidstaten biedt mogelijkheden om de samenwerking tussen publieke acties te verbeteren en de uitwisseling van expertise en beste praktijken mogelijk te maken. Deze dialoog wordt gevoerd door de Europese Commissie op verschillende locaties, met name tijdens filmfestivals en op tv-markten waar verschillende formaten worden gebruikt, zoals conferenties, rondetafelgesprekken en workshops.

Het proces omvat een breed scala aan actoren, waaronder de autoriteiten van de lidstaten, het Europees Parlement, het Europees Waarnemingscentrum voor audiovisuele media en de EFAD’s. Het gaat ook om nationale en Europese organisaties die de film-, tv- en gamesindustrie ondersteunen.

Ons doel is dat het Forum door de conclusies van de bovengenoemde evenementen concrete aanpassingen in de Europese financieringssystemen zal faciliteren en duidelijke aanbevelingen zal doen voor de lidstaten en de audiovisuele industrie, waardoor de komende herziening van het MEDIA-subprogramma Creatief Europa waarde toevoegt.

Wat zijn de problemen die door het Europees Filmforum worden aangepakt?

  • Financiering en overheidssteun:  het EVF is een plek om het gebruik van moderne filmfinanciering te bespreken, zoals particuliere investeringen door derden of crowdfunding, die zich ontwikkelt met digitale technologie, en depublieke steun op nationaal, lokaal en EU-niveau.
  • Europese films en publiek: de fora stimuleren ook het vinden van innovatieve release- en promotiepraktijken om werken te helpen een breder publiek te bereiken.
  • Het stimuleren van talent en creativiteit: het EVF is een plek waar talent, competenties en creativiteit worden aangepakt door de behoeften in de evoluerende AV-sector te spotten en de bijscholing van professionals te ondersteunen.
  • Digitale transitie: De digitalisering en de impact ervan op de samenleving vormen een kernonderdeel van het MEDIA-programma en worden in verschillende evenementen behandeld, waarbij de uitdagingen en kansen voor nieuwe audiovisuele bedrijfsmodellen en -technologie worden beoordeeld en wordt besproken hoe nieuwe gebruikers- en industrievriendelijke oplossingen kunnen worden geboden voor de bevordering van Europese audiovisuele werken.
  • Sociale verandering: het forum behandelt horizontale kwesties zoals vergroening en diversiteit.

Edities van het Europees Filmforum

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Laatste nieuws

PRESS RELEASE |
A Season of Classic Films: European classics screened at cultural heritage venues across Europe

This summer, European film classics will be screened in some of Europe's most iconic cultural heritage venues. From tomorrow until the end of September, classic films from across the EU will be screened free of charge in a wide variety of venues in 13 EU countries – from small towns to capital cities – highlighting Europe's rich and diverse cultural heritage. As part of the wider restoration and digitisation of heritage films, the event series “A Season of Classic Films” is supported by Creative Europe MEDIA programme.

DIGIBYTE |
New edition of the EU Film Contest

The Commission is launching the second edition of the EU Film Contest today. Participants can test how much they know about European films for a chance to experience the Cannes Film Festival and discover the European audiovisual industry at work.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Audiovisuele en mediadiensten

Tegenwoordig kunnen we onze favoriete programma’s niet alleen op tv bekijken, maar ook online. Deze shows zijn onderworpen aan de regels van de interne markt.

Zoek verder

Europese filmavond 2022

De European Cinema Night slaat opnieuw toe met 5 dagen gratis vertoningen in heel Europa van 5 tot 9 december 2022.

Zie ook

Mediaconvergentie

De transformatie van het audiovisuele medialandschap biedt mogelijkheden voor nieuwe ervaringen en kansen. Het stelt ook veel vragen voor ons.

MEDIA-programma Creatief Europa

Het onderdeel MEDIA van het programma Creatief Europa is bedoeld ter ondersteuning van de Europese film- en andere audiovisuele industrie.