Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Luova Eurooppa Media -ohjelma

Luova Eurooppa -ohjelman Media-lohko on suunniteltu tukemaan eurooppalaista elokuva- ja muuta audiovisuaalialaa.

    Media-ohjelman 30 vuoden mittainen banneri

Mikä on Luova Eurooppa Media -ohjelma?

Luova Eurooppa on kulttuurialaa ja luovia aloja tukeva EU:n ohjelma. Uudessa Luova Eurooppa -ohjelmassa 2021–2027, jonka määrärahat ovat 2,44 miljardia euroa, investoidaan toimiin, joilla vahvistetaan kulttuurista monimuotoisuutta ja vastataan kulttuurialan ja luovien toimialojen tarpeisiin ja haasteisiin. Sen uutuudet edistävät näiden alojen elpymistä ja vahvistavat niiden pyrkimyksiä tulla digitaalisemmiksi, vihreämmiksi, häiriönsietokykyisemmiksi ja osallistavammiksi.

Ohjelma jakautuu kolmeen eri lohkoon: Media, CULTURE ja CROSS-SECTORAL.

Media-ohjelmassa vietettiin vuonna 2021 eurooppalaisen audiovisuaalisen sisällön 30-vuotista tukea ja käynnistettiin vuosiksi 2021–2027 uusi ohjelma, jolla tuetaan toimia, jotka jakautuvat neljään temaattiseen klusteriin niiden tavoitteiden mukaisesti, joihin niillä pyritään:

  1. sisältö: edistetään yhteistyötä ja innovointia laadukkaiden teosten luomisessa ja tuotannossa.
  2. liiketoiminta: edistetään yritysten innovointia, kilpailukykyä, skaalautuvuutta ja kykyjä Euroopan teollisuuden vahvistamiseksi suhteessa globaaleihin kilpailijoihin.
  3. yleisö: teosten saavutettavuuden ja näkyvyyden parantaminen niiden potentiaalisille kohderyhmille jakelukanavien ja yleisön kehittämisaloitteiden avulla.
  4. politiikka: tuetaan poliittisia keskusteluja/vaihtofoorumeita, tutkimuksia ja raportteja. Tietoisuuden lisäämiseen tähtäävien toimien edistäminen.

 

Media-lohkossa keskitytään seuraaviin seikkoihin:

  • edistetään yhteistyötä koko arvoketjussa ja EU:n tasolla, jotta audiovisuaalialan yrityksiä ja eurooppalaista sisältöä voidaan laajentaa maailmanlaajuisesti;
  • edistetään lahjakkuuksia riippumatta siitä, mistä he tulevat, ja laajennetaan osallistumista ja yhteistyötä eri maiden välillä;
  • eurooppalaisten audiovisuaalisten teostenmaailmanlaajuisen levityksen, myynninedistämisen ja jakelun tehostaminen ottaen huomioon uusi digitaalinen ympäristö;
  • tuetaan kaikenikäisten ja erityisesti nuorten yleisöjen osallistumista ja kehittämistä kaikkialla Euroopassa ja sen ulkopuolella.

 

Luova Eurooppa MEDIA avoimet ehdotuspyynnöt

 

Mistä saan tietää lisää?

Voit ottaa yhteyttä oman maasi Luova Eurooppa -yhteyspisteisiin

Viimeisimmät uutiset

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Audiovisuaaliset ja mediapalvelut

Nykyään voimme katsoa suosikkiohjelmiamme television lisäksi myös verkossa. Näihin esityksiin sovelletaan yhtenäismarkkinoiden sääntöjä.

Syventävää tietoa

Katso myös

Median lähentyminen

Audiovisuaalisen mediaympäristön muutos tarjoaa mahdollisuuksia uusiin kokemuksiin ja mahdollisuuksiin. Se herättää meille myös monia kysymyksiä.

Euroopan elokuvafoorumi

Euroopan elokuvafoorumi on foorumi poliittisten päättäjien ja audiovisuaalialan sidosryhmien väliselle jäsennellylle vuoropuhelulle.

Euroopan media- ja audiovisuaalialan toimintasuunnitelma

Media- ja audiovisuaalialan toimintasuunnitelman (MAAP) tavoitteena on vahvistaa eurooppalaisia tiedotusvälineitä ja auttaa säilyttämään Euroopan kulttuurinen ja teknologinen riippumattomuus digitaalisella vuosikymmenellä.