Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Broadband in the Netherlands

All households in the Netherlands should have the opportunity to access broadband networks of at least 100 Mbps and a vast majority should be taking advantage of 1 Gbps by 2023.

    flag of the Netherlands

Summary of broadband development in the Netherlands

The Dutch Digitalisation Strategy and the Connectivity Action Plan comply with the Gigabit Society targets. The Netherlands is one of the top ranking member states in terms of broadband coverage and aims to remain the European digital leader providing high-quality connectivity that serves a wide range of demands and is available at competitive prices anytime and everywhere.

National broadband strategy and policy

Responsible authorities

  • In the Netherlands, several public authorities including local municipalities, regional provinces and on a national level, the Ministry of Economic Affairs and Climate Policy (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) are responsible for broadband development in the country.
  • The Authority for Consumers and Markets (Autoriteit Consument & Markt) oversees fair competition as well as consumer protection in the energy, telecommunication, transport and postal services sector.

Main aims for broadband development

The Dutch Digitalisation Strategy was updated in 2021 and states what is needed to get the Netherlands ready for the digital future. The challenge for the government is to speed up and support the digital transition in public sectors and to strengthen further privacy protection, cybersecurity, digital skills and fair competition.

The Connectivity Action Plan refines the objectives of the Dutch Digitalisation Strategy and outlines the government’s efforts to remain the European digital leader with the aim of providing high-quality connectivity that can serve a wide range of demands and is available at competitive prices anytime and everywhere. In this plan, the Dutch government supports the EU Gigabit Society targets. All households should have the opportunity to access broadband networks of at least 100 Mbps and a vast majority should be taking advantage of 1 Gbps by 2023.

The Digital economy strategy (Nov 2022, Strategie Digitale Economie) lists “Expanding reliable and strong digital infrastructure” as one of the main pillars and intends to close the digital divide with 19,000 addresses in the outlying areas.

Main measures for broadband development

  • The Dutch broadband strategy opts for a market-based infrastructure roll-out. It also puts key emphasis on the role of local and regional actors in coordinating and simplifying the process. Most of the broadband infrastructure roll-out is done by private operators autonomously. Here, removing barriers and facilitating the exchange of information and best practices among stakeholders are the principal tasks of local governments to stimulate investment by operators.
  • Roadmap for the implementation of the Connectivity Toolbox: Various efforts have been made to coordinate between local and national governments regarding permit granting procedures. Next to information and knowledge sharing, the Ministry of Economic Affairs and Climate Policy created a taskforce of national and local authorities, to develop a uniform approach to permit-granting procedures for antennas and access to physical infrastructure for small cells. The government also introduced the possibility to establish broadband coordinators and develop guidelines on fees.

National and regional broadband financial instruments

  • State aid measures: There are no state aid measures foreseen on a national level.

Data on broadband development and technologies in the Netherlands

For the latest data on broadband coverage, subscriptions and penetrations, coverage of different broadband technologies and costs check the scoreboard reports and the country reports of the Digital Economy & Society Index (DESI). 

Spectrum assignments for wireless broadband

For details on harmonised spectrum assignments consult the European 5G Observatory.

Publications and press documents

English

Dutch

Contact information

BCO Netherlands (national Broadband Competence Office): Ministry of Economic Affairs and Climate Policy (Ministerie van Economische Zaken an Klimaat)

Address: Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC The Hague, Netherlands
Contact via email
Phone: +31 611164316
Website

Authority for Consumers & Markets (Autoriteit Consument & Markt)

Address: Muzenstraat 41, 2511 WB Den Haag, Netherlands
Contact via email
Phone: +31 70 7222 000
Website

Latest News

Euroopan laajakaistapalkinnot 2023

Vuoden 2023 Euroopan laajakaistapalkinnoilla esitellään hankkeita, jotka johtavat Euroopan digitaaliseen vuosikymmeneen. Gigabittiyhteyksiä ja 5G-palveluja tarjoavilla hankkeilla on viimeinen mahdollisuus hakea palkintoja 15. syyskuuta mennessä.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Broadband in EU countries

Find current information on broadband development in each country, as well as national strategies and policies for developing broadband.

Katso myös

Laajakaista Ruotsissa

Vuonna 2016 hyväksytyllä Ruotsin kansallisella laajakaistasuunnitelmalla on visio täysin yhteenliitetystä Ruotsista, ja sillä on tavoitteita sekä mobiilikattavuuden että nopeiden laajakaistayhteyksien osalta kotitalouksille ja yrityksille.

Laajakaista Espanjassa

Digitaaliset yhteydet ja 5G:n käyttöönotto kuuluvat Espanjan digitaalistrategian kymmeneen strategiseen painopisteeseen.

Laajakaista Slovakiassa

Slovakia on asettanut pitkän aikavälin tavoitteeksi tarjota kaikille kotitalouksille ultranopean internetyhteyden vuoteen 2030 mennessä.

Laajakaista Romaniassa

Romanian laajakaistasuunnitelmassa keskitytään kansallisen laajakaistaverkon rakentamiseen ensimmäisenä askeleena kohti EU:n yhteenliitettävyystavoitteiden saavuttamista.

Laajakaista Puolassa

Puolan kansallinen laajakaistasuunnitelma 2025 on EU:n gigabittiyhteiskunnan tavoitteiden mukainen.

Laajakaista Liettuassa

Liettua pyrkii tarjoamaan maaseutualueille 100 Mbit/s vuoteen 2027 mennessä sekä tukemaan gigabittiyhteiskunnan tavoitteita 2025.

Laajakaista Italiassa

Italian strategia ultralaajakaistasta kohti gigabittiyhteiskuntaa pyrkii tarjoamaan gigabittiyhteyksiä kaikille vuoteen 2026 mennessä.

Laajakaista Irlannissa

Irlannin kansallisessa laajakaistasuunnitelmassa todetaan, että vuoteen 2026 mennessä kaikilla Irlannin toimipaikoilla on mahdollisuus käyttää nopeita laajakaistayhteyksiä.

Laajakaista Kreikassa

Kreikan digitaalisen muutoksen Raamattu 2020–2025 korostaa liitettävyyttä yhtenä viidestä strategisesta akselista ja tunnustaa Gigabit Society 2025: n tavoitteet.

Laajakaista Saksassa

Saksan liittohallituksen vuoden 2021 koalitiosopimuksessa, digitaalistrategiassa ja gigabittistrategiassa 2022 asetetaan etusijalle FTTH- ja 5G-verkkojen valtakunnallinen tarjonta.

Laajakaista Ranskassa

Ranskan Très Haut Débit -laajakaistaohjelmassa asetetaan tavoitteeksi nopea laajakaistayhteys kaikille kotitalouksille vuoteen 2022 mennessä ja kuidut kaikille vuoteen 2025 mennessä.

Broadband - Suomi

Suomen viranomaiset toteuttavat julkisin varoin tuetun kilpailuvetoisen, kuitupohjaisen verkon käyttöönoton alueilla, joilla palveluiden levinneisyys on alhainen, sekä tarjoavat kunnille laajakaistaverkot käyttöönottoa koskevaa neuvontaa.

Laajakaista Virossa

Viro on ottanut käyttöön peruslaajakaistakattavuuden koko maassa. Viron digitaalistrategiassa asetetaan kunnianhimoiset tavoitteet vuodelle 2030.

Laajakaista Tanskassa

Useat poliittiset aloitteet, joiden tavoitteena on maanlaajuinen kiinteän ja langattoman laajakaistan kattavuus, tukevat Tanskan laajakaistatavoitteita. Hallitus pyrkii tekemään Tanskasta digitaalisen edelläkävijän luomalla perustan tanskalaisille yrityksille digitaaliteknologian...

Laajakaista Tšekissä

Maaliskuussa 2021 hyväksytyssä kansallisessa suunnitelmassa erittäin suuren kapasiteetin verkkojen kehittämiseksi määritellään Tšekin strateginen lähestymistapa VHCN:n rakentamiseen.

Laajakaista Kyproksella

Kyproksen laajakaistasuunnitelmassa asetetaan strategiset tavoitteet vuosiksi 2021–2025, ja siihen sisältyy lainsäädäntö- ja sääntelytoimia sekä käytännön tukea laajakaistainfrastruktuurin kehittämiselle.

Laajakaista Kroatiassa

Kroatian kansallinen laajakaistakehityssuunnitelma 2021–2027 vastaa Euroopan gigabittiyhteiskunnan tavoitteita 2025 ja osittain vuoden 2030 digitaalisia tavoitteita.

Laajakaista Bulgariassa

Seuraavan sukupolven verkkoon pääsyä koskeva kansallinen laajakaistainfrastruktuurisuunnitelma ”Connected Bulgaria” ja sähköistä viestintää koskeva politiikka päivitettiin ja hyväksyttiin elokuussa 2020.

Laajakaista Belgiassa

Belgian laajakaistastrategia on sisällytetty laajempaan toimintapoliittiseen strategiaan Digital Belgium. Kiinteän ja langattoman laajakaistan kansallisen suunnitelman tavoitteena on poistaa jäljellä olevat valkoiset alueet, joilla nopeat palvelut eivät ole käytettävissä...

Laajakaista Itävallassa

Itävallan laajakaistastrategiassa keskitytään gigabittiyhteyksien valtakunnalliseen tarjontaan (kiinteät ja mobiiliyhteydet) vuoteen 2030 mennessä.