Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Laajakaista Puolassa

Puolan kansallinen laajakaistasuunnitelma 2025 on EU:n gigabittiyhteiskuntaa koskevien tavoitteiden mukainen.

  Puolan lippu

Yhteenveto laajakaistan kehityksestä Puolassa

Puolan kansallisessa laajakaistasuunnitelmassa otetaan huomioon gigabittiyhteiskuntaa koskevat tavoitteet: 100 Mbit/s:n yleinen kattavuus (päivitettävissä gigabittiin), gigabittiyhteydet sosioekonomisille vaikuttajille ja 5G-yhteydet tärkeimmillä käytävillä ja kaupunkikeskuksissa. Digitaalinen Puola -toimenpideohjelmasta 2014–2020 rahoitetaan investointeja digitaalisesti syrjäytyneillä alueilla. Puolan 5G-strategiaa varten on tehty monen sidosryhmän sopimus, jonka tarkoituksena on vastata haasteisiin sekä yksilöidä ja toteuttaa toimenpiteitä 5G-verkkojen kattamiseksi.

Kansallinen laajakaistastrategia ja -politiikka

Vastuuviranomaiset

Laajakaistan kehittämisen päätavoitteet

Puolan kansallinen laajakaistasuunnitelma hyväksyttiin vuonna 2014, ja sitä päivitettiin vuonna 2020. Suunnitelman tavoitteena on

 • yleinen 100 Mbit/s:n yhteys, joka voidaan päivittää gigabitin nopeuteen,
 • vähintään 1 Gbit/s kaikille sosioekonomisille vaikuttajille, kuten kouluille, liikenteen solmukohdille, suurille julkisille palvelupaikoille ja yrityksille, joilla on intensiivistä Internet-toimintaa, sekä
 • 5G-yhteydet kaikilla tärkeimmillä viestintäreiteillä ja suurissa kaupunkikeskuksissa. Kansallisessa laajakaistasuunnitelmassa keskitytään pääasiassa laajakaistainvestointien ja -laajentumisen edistämiseen käynnistämällä sääntely-, lainsäädäntö- ja rahoitustoimenpiteitä.

Puola on hyväksynyt kansallisen koulutusverkoston (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna) ohjelman, jonka tavoitteena on tarjota kaikille Puolan kouluille (noin 19 500 paikkakunnalle) maksuton vähintään 100 Mbit/s:n yhteys sekä kehittyneitä kyberturvallisuustoimenpiteitä ja sähköisiä opetusresursseja ja -välineitä.

Puola on myös tehnyt 5G-strategiaa koskevan sopimuksen Puolaa varten usean sidosryhmän foorumina, johon kuuluu yksiköitä keskus- ja paikallishallinnolta, teleoperaattoreilta, tutkimuslaitoksilta, teknisiltä yliopistoilta ja teknologian toimittajilta ja joka työskentelee eri aihekohtaisissa ryhmissä 5G-verkkojen kehittämiseksi Puolassa.

Laajakaistan kehittämisen tärkeimmät toimenpiteet

 • Sähköisen viestinnän virasto (UKE) tarjoaa paikallishallinnolle malleja laajakaistaverkkojen rakentamiseksi, suorien palvelujen tarjoamiseksi ja infrastruktuurin saattamiseksi uusien palveluntarjoajien saataville. Lisäksi sillä pyritään vähentämään televiestintäoperaattoreiden ja viranomaisten hallinnollista rasitusta. UKE tukee laajakaistaverkkojen kehittämistä tarjoamalla pääsyn kiinteistöihin ja rakennuksiin ja takaamalla samalla mahdollisimman suuren infrastruktuurin yhteiskäytön teleoperaattoreiden välillä.
 • Sähköisen viestinnän viraston vuotuinen infrastruktuuri-inventaario ja digitaaliasioiden ministeriön avoimet julkiset kuulemiset auttavat tunnistamaan alueet (yksittäisiin osoitteisiin asti), joilla ei ole kaupallisia NGA-yhteyksiä seuraavien kolmen vuoden aikana.

Kansalliset ja alueelliset laajakaistarahoitusvälineet

 • Vuosien 2014–2020 rahoitusnäkymissä erityiseen toimenpideohjelmaan Polska Cyfrowa (Digitaalinen Puola) sisältyy laajakaistan rahoitus. Ohjelmaa rahoitetaan EU:n koheesiorahastoista, ja sitä käytetään tukemaan hankkeita, jotka toteutetaan alueilla, joilla ei ole NGA-verkkoja ja joilla on epätodennäköistä, että niitä perustetaan kaupalliselta pohjalta seuraavien kolmen vuoden aikana. Puolan digitaalialan toimenpideohjelman kokonaisbudjetti on 2,57 miljardia euroa, josta yli miljardi euroa on osoitettu laajakaistaan. Puolan viranomaiset aikovat jatkaa Digitaalinen Puola -toimenpideohjelmaa kaudella 2021–2027.
 • Temaattisen tavoitteen ”Nopeat internetyhteydet kaikille” puitteissa yli 1,3 miljoonalle kotitaloudelle ja lähes 10 000 koululle tarjotaan seuraavan sukupolven liityntäverkko (NGA).
 • EU:n digitaalisen kehityksen rahastot 2021–2027 -ohjelma on jatkoa Digitaalinen Puola -ohjelmalle, ja se on maan digitalisaation seuraava vaihe. Ohjelman kokonaisbudjetti on 2 miljardia euroa, ja sillä täydennetään muiden vuosien 2021–2027 koheesiopolitiikan tavoitteiden täytäntöönpano-ohjelmien ja muiden kansallisten ja EU:n välineiden tukea. Ohjelman tavoitteina on muun muassa gigabittiyhteiskunnan rakentaminen Puolaan ja ultranopean laajakaistainternetin saatavuuden parantaminen. Näillä aloilla tuet on suunnattu televiestintäalan yrittäjille ja julkishallinnolle.
 • Valtakunnalliseen koulutusverkostoon liittyvien palvelujen saatavuus rahoitetaan valtion talousarviosta (noin 310 miljoonaa euroa vuoteen 2027 mennessä). Täytäntöönpanovaihetta yhteisrahoitetaan myös Puolan digitaalialan toimenpideohjelmasta.
 • Vuoden 2020 lopussa toimintansa aloittanut laajakaistarahasto tukee myös investointeja NGA-verkkojen käyttöönottoon. Rahastoa rahoitetaan teleyrityksiltä numerovaroista, radiotaajuuksien käyttöoikeuksista jne. perittävillä maksuilla.
 • Yhteyksiä koskevan unionin yhteisen välineistön täytäntöönpanoa koskevassa etenemissuunnitelmassaan Puola pitää toivottavana useita uudistuksia, jotka koskevat esimerkiksi lupamenettelyjen digitalisointia, fyysisen infrastruktuurin käyttöoikeuksia koskevien suuntaviivojen antamista ja keskitetyn tietopisteen vahvistamista edelleen.

Tiedot laajakaistan kehityksestä ja teknologioista Puolassa

Tuoreimmat tiedot laajakaistan kattavuudesta, tilaajista ja levinneisyydestä sekä eri laajakaistateknologioiden kattavuudesta ja kustannuksista ovat saatavilla tulostauluraporteista ja digitaalitalouden ja -tutkimuksen (Digital Economy & Society Index, DESI) maakohtaisista raporteista.

Langattoman laajakaistan taajuusmääritykset

Tarkempia tietoja yhdenmukaistetuista taajuuksien jakamisista on Euroopan 5G-observatoriossa.

Kansalliset ja EU:n julkaisut ja lehdistöasiakirjat

englanti

puola

Yhteystiedot

BCO Poland (kansallinen laajakaistaa käsittelevä virasto): Digitaaliasioiden ministeriö (Ministerstwo Cyfryzacji)

Osoite: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa, Puola
Ota yhteyttä sähköpostitse Puhelin:
+ 48 222455788
Verkkosivusto

Digitaaliasioista vastaavan ministeriön televiestintäosasto (Ministerstwo Cyfryzacji)

Osoite: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa, Puola
Ota yhteyttä sähköpostitse Puhelin:
+ 48 22 245 59 18
Verkkosivusto

Digitaalinen Puola-projektikeskus (Centrum Projektów Polska Cyfrowa)

Osoite: ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa, Puola
Ota yhteyttä sähköpostitse Puhelin:
+ 48 22 315 22 00
Verkkosivusto

Sähköisen viestinnän virasto (Urząd Komunikacji Elektronicznej)

Osoite: ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa, Puola
Ota yhteyttä sähköpostitse Puhelin:
+ 48 22 33 04 000
Verkkosivusto

Tuoreimmat uutiset

CONNECT University - Laajakaistainvestointien käsikirja

Äskettäin julkaistun laajakaistainvestointien käsikirjan esittelytilaisuus.

REPORT / STUDY |
Mobile and Fixed Broadband Prices in Europe 2022

The Mobile and Fixed Broadband Prices 2022 report provides comprehensive data on 2022 retail prices of fixed and mobile broadband offers for consumers in the EU27, the United Kingdom, Iceland, Norway, Japan, South Korea and the USA.

NEWS ARTICLE |
EU39 saavuttaa 70 prosenttia FTTH/B-kattavuus FTTH Council Europen mukaan

Fibre to the Home/Building (FTTTH/B) -markkinapanoraaman mukaan EU39 (27 EU:n jäsenvaltiota, Yhdistynyt kuningaskunta, 4 IVY-maata, Islanti, Israel, Pohjois-Makedonia, Norja, Serbia, Sveitsi ja Turkki) saavutti 70 prosenttia FTTH/B-kattavuusasteesta, 244 miljoonaa asuntoa ja 121 miljoonaa FTTH/B-tilaajaa syyskuusta 2023.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Laajakaista EU-maissa

Tietoa laajakaistan kehityksestä kussakin maassa sekä kansallisista strategioista ja toimintalinjoista laajakaistan kehittämiseksi.

Katso myös

Laajakaista Ruotsissa

Vuonna 2016 hyväksytyssä Ruotsin kansallisessa laajakaistasuunnitelmassa on visio täysin yhteenliitetystä Ruotsista, ja siinä on tavoitteita sekä matkaviestinverkon kattavuudelle että kotitalouksille ja yrityksille tarkoitetuille nopeille laajakaistayhteyksille.

Laajakaista Espanjassa

Digitaaliset yhteydet ja 5G:n käyttöönotto kuuluvat Espanjan digitaalistrategian 2025 kymmeneen strategiseen painopisteeseen.

Laajakaista Sloveniassa

Slovenia valitsee laajakaistaverkkojen kehittämisessä teknologianeutraaliuden ja markkinadynamiikan, erityisesti infrastruktuuriin ja palveluihin perustuvan kilpailun.

Laajakaista Slovakiassa

Slovakia on asettanut pitkän aikavälin tavoitteeksi tarjota kaikille kotitalouksille ultranopean internetin vuoteen 2030 mennessä.

Laajakaista Romaniassa

Romania keskittyy kansallisen laajakaistaverkon rakentamiseen askeleena kohti EU:n yhteystavoitteiden saavuttamista.

Laajakaista Portugalissa

Portugalin digitaalistrategia ja erittäin suuren kapasiteetin sähköisten viestintäverkkojen yhteenliitettävyyttä koskeva kansallinen strategia vuosiksi 2023–2030 muovaavat digitaalisen infrastruktuurin kehittämistä Portugalissa.

Laajakaista Alankomaissa

Kaikilla Alankomaiden kotitalouksilla olisi oltava mahdollisuus käyttää vähintään 100 Mbit/s:n laajakaistaverkkoja, ja valtaosan olisi hyödynnettävä 1 Gbit/s:n laajakaistaverkkoa vuoteen 2023 mennessä.

Laajakaista Maltalla

Maltan laajakaistapolitiikka on teknologianeutraalia ja suosii kilpailukykyistä markkinaympäristöä.

Laajakaista Luxemburgissa

Yksi Luxemburgin hallituksen ohjelman painopisteistä on sellaisen viestintäinfrastruktuurin kehittäminen, jonka tavoitteena on gigabittilaajakaistan saatavuus koko maassa.

Laajakaista Liettuassa

Liettuan tavoitteena on tarjota maaseutualueille 100 Mbit/s vuoteen 2027 mennessä ja tukea gigabittiyhteiskuntaa koskevia tavoitteita vuoteen 2025 mennessä.

Laajakaista Latviassa

Latvia tukee gigabittiyhteiskunnan tavoitteita ja pyrkii 100 Mbit/s:n nopeuteen, joka on nostettavissa gigabittiin, kaupunki- ja maaseutualueilla sekä 5G-kattavuuteen kaikilla suurilla kaupunkialueilla.

Laajakaista Italiassa

Italian Ultra Broadband Towards the Gigabit Society -strategian tavoitteena on tarjota gigabittiyhteydet kaikille vuoteen 2026 mennessä.

Laajakaista Irlannissa

Irlannin kansallisen laajakaistasuunnitelman mukaan kaikilla Irlannin tiloilla on vuoteen 2026 mennessä mahdollisuus käyttää nopeaa laajakaistaa.

Laajakaista Unkarissa

Unkarin kansallisen digitalisaatiostrategian 2021–2030 tavoitteena on, että 95 prosenttia kotitalouksista on gigabittiverkkojen piirissä vuoteen 2030 mennessä.

Laajakaista Kreikassa

Kansallisessa laajakaistasuunnitelmassa 2021–2027 edistetään kiinteiden erittäin suuren kapasiteetin verkkojen ja 5G-verkkojen käyttöä. Kreikan Digital Transformation Bible 2020-2025 korostaa liitettävyyttä yhtenä viidestä strategisesta akselista ja tunnustaa Gigabit Society 2025...

Laajakaista Saksassa

Saksan liittohallituksen vuoden 2021 koalitiosopimuksessa, digitaalistrategiassa ja gigabittistrategiassa 2022 asetetaan etusijalle FTTH- ja 5G-verkkojen valtakunnallinen tarjonta.

Laajakaista Ranskassa

Kansallisessa France Très Haut Débit -laajakaistaohjelmassa asetetaan tavoitteeksi nopea laajakaistayhteys kaikille kotitalouksille vuoteen 2022 mennessä ja kuituyhteys kaikille vuoteen 2025 mennessä.

Laajakaista Suomessa

Suomen viranomaiset suosivat kilpailuvetoista kuitupohjaisten verkkojen käyttöönottoa, jota tuetaan julkisin varoin alueilla, joilla palveluja ei ole riittävästi, ja kunnille annettavaa neuvontaa laajakaistaverkkojen käyttöönotosta.

Laajakaista Virossa

Virossa on otettu käyttöön peruslaajakaistan kattavuus koko maassa. Viron digitaalistrategiassa asetetaan kunnianhimoiset tavoitteet vuodelle 2030.

Laajakaista Tanskassa

Useat poliittiset aloitteet, joilla pyritään maanlaajuiseen kiinteän ja mobiililaajakaistan kattavuuteen, tukevat Tanskan laajakaistatavoitteita. Hallitus pyrkii tekemään Tanskasta digitaalisen edelläkävijän luomalla perustan tanskalaisille yrityksille digitaaliteknologian...

Laajakaista Tšekissä

Erittäin suuren kapasiteetin verkkojen kehittämistä koskevassa kansallisessa suunnitelmassa, joka hyväksyttiin maaliskuussa 2021, määritellään Tšekin strateginen lähestymistapa erittäin suuren kapasiteetin verkkojen rakentamiseen.

Laajakaista Kyproksella

Kyproksen laajakaistasuunnitelmassa asetetaan strategiset tavoitteet vuosiksi 2021–2025, ja se sisältää lainsäädäntö- ja sääntelytoimia sekä käytännön tukea laajakaistainfrastruktuurin kehittämiseen.

Laajakaista Kroatiassa

Kroatian kansallinen laajakaistan kehittämissuunnitelma 2021–2027 vastaa eurooppalaisen gigabittiyhteiskunnan vuoden 2025 tavoitteita ja osittain vuoden 2030 digitalisaatiotavoitteita.

Laajakaista Bulgariassa

Seuraavan sukupolven liityntäverkkoja koskeva kansallinen laajakaistainfrastruktuurisuunnitelma ”Connected Bulgaria” ja sähköistä viestintää koskeva politiikka päivitettiin ja hyväksyttiin elokuussa 2020.

Laajakaista Belgiassa

Belgian laajakaistastrategia on sisällytetty laajempaan Digital Belgium -strategiaan. Kiinteää ja mobiililaajakaistaa koskevan kansallisen suunnitelman tavoitteena on poistaa jäljellä olevat valkoiset alueet, joilla nopeita palveluja ei ole saatavilla. Belgia suosii...

Laajakaista Itävallassa

Itävallan laajakaistastrategiassa keskitytään gigabittiyhteyksien (kiinteiden ja matkaviestinyhteyksien) valtakunnalliseen tarjontaan vuoteen 2030 mennessä.