Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Digitaalisia palveluja koskevan säädöksen vaikutus digitaalisiin alustoihin

Elokuusta 2023 lähtien alustat ovat jo alkaneet muuttaa järjestelmiään ja rajapintojaan digitaalisia palveluja koskevan säädöksen (DSA) mukaisesti tarjotakseen turvallisemman verkkokokemuksen kaikille.

    yhteistyötyö

© aurielaki - iStock Getty

Komission yksiköt laativat jäljempänä olevan kuvauksen ainoastaan tiedoksi. Se ei sido komissiota eikä merkitse minkäänlaista hyväksyntää tai haittaa myöhempää arviointia.

Digipalvelusäädöksessä parannetaan merkittävästi mekanismeja, joilla poistetaan laitonta sisältöä ja suojellaan tehokkaasti käyttäjien perusoikeuksia verkossa, sananvapaus mukaan luettuna. Se luo myös vahvemman julkisen valvontamekanismin verkkoalustoille, erityisesti niille erittäin suurille verkkoalustoille, joiden osuus EU:n väestöstä on yli 10 prosenttia.

Laittoman sisällön ilmoittamisen helpottaminen 

Digipalvelusäädöksessä edellytetään, että alustat ottavat käyttöön toimenpiteitä, joilla torjutaan laittomien tavaroiden, palvelujen tai sisällön leviämistä verkossa, kuten mekanismeja, joiden avulla käyttäjät voivat ilmoittaa tällaisen sisällön ja jotta alustat voivat tehdä yhteistyötä ”luotettujen ilmoittajien” kanssa. Ne, joilla on terävimmät silmät, ovat ehkä jo huomanneet joitakin muutoksia verkkoympäristössä, kuten X: n uusi ominaisuus ilmoittaa laittomasta sisällöstä. Tämä ominaisuus on käytettävissä, jos napsautat kolmea pientä pistettä kunkin viestin oikeassa yläkulmassa. X ei ole ainoa foorumi, joka on ottanut käyttöön uusia ja käyttäjäystävällisiä vaihtoehtoja laittoman sisällön ilmoittamiseksi. Apple, Pinterest, Facebook, Instagram ja TikTok ovat myös ottaneet käyttöön uusia ja helppoja tapoja ilmoittaa laittomasta sisällöstä alustoillaan.

Sisällön moderoinnin läpinäkyvyyden lisääminen ja valitusmahdollisuuksien lisääminen

Verkkoalustat ovat digitaalinen tila, jossa ilmaisemme itseämme, esittelemme työtämme ja olemme yhteydessä ystäviin tai asiakkaisiin. Siksi on erityisen turhauttavaa, kun sisältömme poistetaan tai viestien kattavuus vähenee selittämättömästi. Digipalvelusäädöksen avulla välityspalvelujen tarjoajien, myös verkkoalustojen, on ilmoitettava käyttäjilleen, miksi ne ovat poistaneet sisältönsä tai miksi tilin käyttöä on rajoitettu. Säilytyspalvelujen tarjoajilla, myös verkkoalustoilla, on nyt nimenomainen oikeudellinen velvoite esittää selkeät ja täsmälliset perustelut sisällön moderointipäätöksilleen. Digipalvelusäädöksessä annetaan käyttäjille myös valtuudet riitauttaa tällaiset päätökset tuomioistuimen ulkopuolisen riitojenratkaisumekanismin avulla.

Jopa verkkoalustat, jotka jo tarjosivat tietoa sisällön moderointipäätöksistä, kuten Facebook ja Instagram, tarjoavat nyt enemmän sisältöä moderointitietoja.

Lisäksi komissio käynnisti digipalvelusäädöksen avoimuustietokannan varmistaakseen avoimuuden ja mahdollistaakseen verkkoalustojen tarjoajien sisällön moderointipäätösten valvonnan digipalvelusäädöksen vaatimusten mukaisesti. Digipalvelusäädöksen avoimuustietokanta on lajinsa ensimmäinen tietokanta, joka asettaa kaikki verkkoalustojen tarjoajien sisällön moderointipäätöksiinsä esittämät perustelut yleisön saataville. Vapaaehtoisten yhteystoimistojen on julkaistava perustelunsa elokuun lopusta alkaen, kun taas kaikkien muiden digipalvelusäädöksen soveltamisalaan kuuluvien verkkoalustojen tarjoajien julkaisemisen määräaika on 17. helmikuuta 2024.

Enemmän tietoa ja valinnanvaraa siitä, mitä näemme – ja enemmän hallintaa personointivaihtoehdoissa 

Digipalvelusäädös velvoittaa verkkoalustojen tarjoajat takaamaan suuremman läpinäkyvyyden ja valvonnan sen suhteen, mitä näemme syötteissämme. Tämän pitäisi antaa meille mahdollisuus selvittää, millä perusteella verkkoalustat luokittelevat sisältöä syötteissämme ja päättää, haluammeko kieltäytyä yksilöllisistä suosituksista, koska VLOP-palvelun on tarjottava mahdollisuus poistaa mukautettu sisältö käytöstä. Vastaavia velvoitteita sovelletaan mainoksiin: läpinäkyvyyden ja sen valvonnan lisäksi, miksi näemme tietyn mainoksen syötteessämme, alustojen on merkittävä mainokset ja VLOPin on ylläpidettävä rekisteriä, jossa on yksityiskohtaiset tiedot maksetuista mainoskampanjoista, joita toteutetaan niiden verkkorajapinnoilla. 

TikTok, Facebook ja Instagram tarjoavat tällä hetkellä mahdollisuuden poistaa henkilökohtaisen syötteen käytöstä alustoillaan.

Jäsenvaltiot ja komissio valvovat ja valvovat tiiviissä yhteistyössä suositusjärjestelmien ja mainosten läpinäkyvyyttä koskevia säännöksiä, mukaan lukien mainostietorekisterien käyttöönotto.

Nollatoleranssi lapsille ja teini-ikäisille suunnattujen mainosten kohdentamiselle ja mainosten kohdentamiselle arkaluonteisten tietojen perusteella

Digipalvelusäädöksessä kielletään alaikäisille suunnattu mainonta verkkoalustoilla. VLOP on ryhtynyt toimiin näiden kieltojen noudattamiseksi. Esimerkiksi Snapchat, AlphabetGoogle ja YouTube sekä MetanInstagram ja Facebook eivät enää salli mainostajien näyttää kohdennettuja mainoksia alaikäisille käyttäjille. TikTok ja YouTube asettavat nyt myös alle 16-vuotiaiden käyttäjien tilit oletusarvoisesti yksityisiksi. 

Kohdennettu mainonta verkkoalustoilla on kielletty myös silloin, kun profiloinnissa käytetään erityisiä henkilötietoryhmiä, kuten etnistä alkuperää, poliittisia näkemyksiä ja seksuaalista suuntautumista.

Lasten suojelu

Uusien sääntöjen mukaan lasten käytettävissä olevien verkkoalustojen olisi suojattava kyseisten käyttäjien yksityisyyttä ja turvallisuutta sekä heidän henkistä ja fyysistä hyvinvointiaan esimerkiksi ottamalla oletusarvoisesti käyttöön erityisiä yksityisyyttä ja turvallisuutta koskevia asetuksia. Verkkoalustat voivat ottaa käyttöön iäntarkistustoimenpiteitä sen valvomiseksi, ketkä voivat käyttää palvelujaan, lapsilukkoja, jotta vanhemmat ja huoltajat voivat auttaa suojelemaan lapsiaan haitalliselle sisällölle altistumiselta, sekä välineitä, joilla käyttäjät voivat ilmoittaa väärinkäytöksistä tai saada tukea. Joitakin ensimmäisiä askelia ollaan ottamassa.

Esimerkiksi TikTok ja YouTube ovat kieltäneet alaikäisille suunnatut mainokset ja määrittäneet alaikäisten profiilit automaattisesti yksityisiksi, mikä tarkoittaa, että heidän lataamiaan videoita voivat katsella vain henkilöt, jotka he hyväksyvät.

Vaalien eheys

Digipalvelusäädöksessä edellytetään, että VLOP ja VLOSE-ryhmät tunnistavat, analysoivat ja lieventävät tehokkailla toimenpiteillä vaaliprosesseihin ja kansalaiskeskusteluun liittyviä riskejä varmistaen samalla sananvapauden suojelun. Slovakian 30. syyskuuta 2023 pidetyt parlamenttivaalit muodostivat ensimmäisen testitapauksen näiden vaatimusten osalta sen jälkeen, kun matkatoimistojen ja VLOSE-ryhmien digipalvelusäädöstä alettiin soveltaa. Digipalvelusäädöksen ansiosta VLOP- ja VLOSE-palvelujen tarjoajien lähestymistapa vaalien koskemattomuuteen on muuttunut. Edistystä on tapahtunut, kun paikallisviranomaiset ja luotettavat kumppanit reagoivat liputukseen lyhyemmin, disinformaatiota ja väärää tietoa koskevia prosesseja on selvennetty, faktantarkistusvalmiuksia on lisätty ja resursseja ja valmiuksia on yleisesti lisätty. 

Uudet velvoitteet, jotka koskevat yrityskäyttäjien jäljitettävyyttä verkossa toimivilla markkinapaikoilla 

Digipalvelusäädöksessä asetetaan verkossa toimivien markkinapaikkojen tarjoajille uusia velvoitteita torjua laittomien tavaroiden leviämistä. Tällaisten palveluntarjoajien on nyt erityisesti varmistettava, että myyjät toimittavat todennetut tiedot henkilöllisyydestään ennen kuin ne voivat alkaa myydä tavaroitaan kyseisillä verkossa toimivilla markkinapaikoilla. Tällaisten palveluntarjoajien on myös taattava, että käyttäjät voivat helposti tunnistaa myynnistä vastaavan henkilön. Lisäksi jos verkossa toimivan markkinapaikan tarjoaja saa tiedon myyjän harjoittamasta laittoman tuotteen tai palvelun myynnistä, sen on ilmoitettava asiasta laittoman tavaran tai tuotteen ostaneille käyttäjille sekä myyjän henkilöllisyys ja muutoksenhakuvaihtoehdot. 

Komissio ja jäsenvaltiot valvovat ja valvovat laittomien tavaroiden leviämistä verkossa sijaitsevilla markkinapaikoilla koskevien velvoitteiden noudattamista.

 

Nämä ovat joitakin muutoksia, jotka voimme käyttäjinä havaita välittömästi jokapäiväisessä digitaalisessa vuorovaikutuksessamme.

Komission työ täytäntöönpanovallan käyttäjänä on juuri alkanut. Tarkistamme, ovatko nämä ensimmäiset askeleet aitoja ja miten ne vaikuttavat käyttäjien ja koko yhteiskunnan turvallisuuteen. Käytämme keinoja, joita meillä on luodaksemme paremman digitaalisen todellisuuden ja tulevaisuuden. Aivan kuten kieltäisimme sen offline-maailmassa, häirinnällä, kiusaamisella ja laittomalla sisällöllä ei ole sijaa verkkoalustoilla, joista on tullut olennainen väline jokapäiväisessä elämässämme ja lastemme elämässä. Muutoksia on tulossa lisää, ja digipalvelusäädöksessä käyttöön otettujen toimenpiteiden soveltamisen seuranta on juuri alkanut. Tavoite ei kuitenkaan ole muuttunut: turvallisempi ja osallistavampi digitaalinen maailma kaikille.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Digitaalisia palveluja koskeva säädöspaketti

Digitaalisia palveluja koskevalla säädöksellä ja digitaalisia markkinoita koskevalla säädöksellä pyritään luomaan turvallisempi digitaalinen alue, jossa käyttäjien perusoikeuksia suojellaan, ja luomaan tasapuoliset toimintaedellytykset yrityksille.

Katso myös