Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europska inicijativa „1+ milijun genoma”

Inicijativa 1+ Milijun genoma ima potencijal poboljšati prevenciju bolesti, omogućiti personaliziranije liječenje i podržati revolucionarna istraživanja.

    Slika glasi „1+milijun genoma”

Cilj je inicijative „1 + milijun genoma” (1+MG) omogućiti siguran pristup genomici i odgovarajućim kliničkim podacima diljem Europe radi boljeg istraživanja, personalizirane zdravstvene skrbi i donošenja zdravstvenih politika. Od Digitalnog dana 2018. 24 države članice EU-a, Ujedinjena Kraljevina i Norveška potpisale su izjavu država članica o jačanju napora u stvaranju europske podatkovne infrastrukture za genomske podatke i provedbi zajedničkih nacionalnih pravila kojima se omogućuje udruženi pristup podacima. Inicijativa je dio programa EU-a za digitalnu transformaciju zdravstva i skrbi te je usklađena s ciljevima europskog prostora za zdravstvene podatke.

Koja je korist za građane EU-a?

Genomika ima potencijal za revoluciju zdravstvene skrbi na mnogo načina. To bi moglo dovesti do razvoja usmjerenijih personaliziranih lijekova, terapija i intervencija. To bi također moglo omogućiti bolju dijagnostiku, potaknuti prevenciju i učinkovitije iskoristiti oskudne resurse. Od raka do rijetkih bolesti do neurobolesti i prevencije genomika može uvelike poboljšati zdravstvene uvjete građana EU-a.

Jednako je važno da genomika ima potencijal za poboljšanje učinkovitosti, dostupnosti, održivosti i otpornosti zdravstvenih sustava u Europskoj uniji.

Što potpisnici pokušavaju postići?

Države potpisnice imaju različite ciljeve. Među njima su:

  • osiguravanje dostupnosti odgovarajuće tehničke infrastrukture diljem EU-a, čime se omogućuje siguran i udruženi pristup genomskim podacima;
  • osiguravanje da su etičke i pravne implikacije genomike jasne i uzete u obzir;
  • osiguravanje da šira javnost i tvorci politika u državama članicama i zemljama potpisnicama budu dobro informirani o genomici kako bi se osigurala njezina primjena u zdravstvenim sustavima i integracija u personaliziranu zdravstvenu skrb.

EU kao globalni akter u području genomike

Živimo u eri u kojoj genomika postaje sve važnija na globalnoj razini. Genomska suradnja i istraživanje Europske unije moraju biti usmjereni na građane i prilagođeni pacijentima. Trebalo bi osigurati primjenu najviših standarda za korištenje, pristup i pohranu genomskih podataka. 1+MG je jedan od najvećih svjetskih projekata ove vrste i prvenstveno doprinosi postavljanju globalnih standarda u ovoj domeni. Povezivanje s europskim prostorom za zdravstvene podatke dodatno će potaknuti informacije koje u konačnici mogu koristiti istraživačima, zdravstvenim djelatnicima i svim građanima.

Provedba Izjave

Stvaranje složene podatkovne infrastrukture za genomske i kliničke podatke zajednička je zadaća koja će uključivati razne dionike. To uključuje zdravstvene djelatnike, stručnjake, istraživače, donositelje odluka, organizacije pacijenata i još mnogo toga.

Zemlje potpisnice održali su uvodni sastanak 21. rujna 2018. u Bruxellesu. Od tada se redovito sastaju jedni s drugima i u 12 specijaliziranih radnih skupina kako bi definirali specifikacije i formulirali smjernice za provedbu genomike diljem Europe u skladu s Deklaracijom 1 + MG.

Krajem 2020. Komisija je osnovala posebnu stručnu skupinu (skupina 1+MG) s ciljem formalizacije i olakšavanja suradnje i koordinacije na razini nacionalnih predstavnika zemalja potpisnica. Skupinom supredsjedaju Komisija i predstavnik države članice EU-a.

Plan djelovanja 1 + MG

Kako bi se ostvarili ciljevi Deklaracije 1+MG, potpisnici provode inicijativu 1 + Milijun genoma u okviru dvostupanjskog plana u kojem se detaljno opisuju njihove aktivnosti u četiri dimenzije: upravljanje, okvir povjerenja, infrastruktura i podaci.

Dijagram s prikazom plana za razdoblje 2018. – 2027.

U prvoj fazi, projektom Obzor 2020. pod nazivom „Izvan milijun genoma” (B1MG) podupire se i koordinira provedba Plana na operativnoj razini na način da se postigne dogovor o uspostavi infrastrukture, pravnim i tehničkim smjernicama, podatkovnim standardima te zahtjevima i najboljim praksama kako bi se omogućio pristup podacima. Razmatra se i izvan okvira inicijative za razvoj održive infrastrukture za razmjenu podataka. Time će se pružiti potpora liječnicima u provođenju personalizirane medicine, pomoći pacijentima, aktiviranju učinkovitosti u zdravstvenim sustavima, pomoći znanstvenicima u boljem razumijevanju bolesti, a inovatorima da doprinesu europskom gospodarstvu i da ga potaknu.

U studenome 2022. pokrenut je projekt Genomska podatkovna infrastruktura (GDI) sufinanciran u okviru programa Digitalna Europa, čime je započela faza rasta i održivosti inicijative 1+MG. Uspostavit će se udružena podatkovna infrastruktura za genomske i kliničke podatke diljem Europe koja će omogućiti distribuirano učenje za različite slučajeve uporabe, osigurati upravljanje pristupom podacima i održiv mehanizam koordinacije te doprinijeti poboljšanju interoperabilnost genomskih i kliničkih podataka koji se stavljaju na raspolaganje za pristup. Projektom će se osmisliti i provesti sveobuhvatna komunikacijska strategija čiji je cilj informirati građane i osigurati njihovo povjerenje, što je ključni preduvjet uspjeha za taj pothvat. 

Genom Europe

Genome of Europe je višedržavni projekt osmišljen i koordiniran uz potporu B1MG-a. Okuplja europske zemlje kako bi izgradile visokokvalitetnu europsku mrežu nacionalnih genomskih referentnih kohorta, koje su reprezentativne za europsko stanovništvo. 

Sve uključene zemlje generiraju putem sekvenciranja genoma nacionalni genomski referentni skup podataka na temelju vlastite nacionalne skupine stanovništva, sve u skladu sa zajednički utvrđenim smjernicama „1+MG-dokaz”. Skup podataka svake zemlje zasebno će činiti jedinstvenu nacionalnu referentnu zbirku. Prikupljanje će koristiti nacionalnim personaliziranim strategijama zdravstvene skrbi i prevencije.

Zajedno, povezanom s inicijativom 1+MG, nacionalnim zbirkama uspostavit će se vrhunski europski referentni podatkovni resurs (The Genome of Europe) za istraživanje i inovacije u području zdravstvene skrbi.

Glavni rezultati i rezultati

Opće informacije:

Tehnička infrastruktura:

Pravni, etički i upravljački aspekti:

Integracija i kvaliteta podataka:

Provedba zdravstvene skrbi:

Najnovije vijesti

Završni sastanak na vrhu o projektu ljudskog mozga – postignuća i budućnost digitalnih istraživanja mozga

Na sastanku na vrhu o projektu „Ljudski mozak” istaknut će se postignuća vodećeg projekta.

Povezani sadržaj

Šira slika

e-zdravlje

Europska komisija nastoji građanima omogućiti pristup sigurnim i kvalitetnim digitalnim uslugama u zdravstvu i skrbi.

Dublji pogled

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Upravljanje zdravstvenim podacima

Europska komisija donijela je Komunikaciju i radni dokument službi Komisije o digitalnoj transformaciji zdravstva i skrbi radi poticanja djelovanja Europske unije.

stručnjaci za e-zdravstvo

Europska komisija osnovala je dvije stručne skupine koje rade na e-zdravstvu: skupina dionika e-zdravstva i privremena radna skupina za e-zdravstvo.