Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Web Akadálymentesítés

Mi az a web-hozzáférhetőség? A webes hozzáférhetőség lehetővé teszi mindenki számára, beleértve a fogyatékkal élőket is, hogy észleljék, megértsék, navigálják és kölcsönhatásba lépjenek az internettel.

  A „hozzáférhetőség” gombjával ellátott billentyűzet az enter gomb helyett. Ez zöld, és van egy fogyatékosság ikon rajta.

Adigitális hozzáférhetőség a Covid19-világjárvány idején még fontosabbá vált, és továbbra is elengedhetetlen ahhoz, hogy Európa felkészült legyen a digitális korra. A webes és mobil eszközökön keresztül nyújtott információk és interaktív szolgáltatások gyors növekedésével a lakosság egy része ki van zárva mind a magán-, mind az állami szektorból származó alapvető szolgáltatásokból, például a közszolgáltatásokból, élelmiszerboltokból, orvosi konzultációkból, online banki szolgáltatásokból, üzenetküldési és videohívási szolgáltatásokból, hogy csak néhányat említsünk.

Az egyszerű módosítások, amelyek a weboldalakat és alkalmazásokat „hozzáférhetőbbé” teszik, mindenki számára segíthetnek, nem csak a fogyatékossággal élő felhasználóknak. Például, hogy képes meghallgatni egy szöveget, ha nincs elég fény az olvasáshoz, vagy amikor multitasking, vagy feliratokat olvas egy videóra zajos környezetben. Az akadálymentes szolgáltatásokkal rendelkező vállalkozások nagyobb, többnyire kiaknázatlan ügyfélkört érhetnek el, és ezzel gazdasági haszonnal járhatnak. Becslések szerint az EU-ban 100 millió ember szenved valamilyen fogyatékossággal, és így fontos piacot jelent.

A digitális hozzáférhetőség nem csak a műszaki szabványok, a webes architektúra és a design kérdése. Emellett joga van a fogyatékossággal élő személyeknek ahhoz, hogy mindenki mással azonos alapon hozzáférjenek az információs és kommunikációs technológiákhoz, hogy biztosítsák függetlenségüket, társadalmi és foglalkozási beilleszkedésüket, valamint a közösség életében való részvételüket (az Európai Unió Alapjogi Chartájának 26. cikke: A fogyatékossággal élő személyek integrációja: „Az Unió elismeri és tiszteletben tartja a fogyatékossággal élő személyek jogát a függetlenségük, társadalmi és foglalkozási beilleszkedésük, valamint a közösség életében való részvételük biztosítására irányuló intézkedések előnyeinek igénybevételéhez”. Ezt a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény (UNCRPD) rögzíti. Az egyezmény 9. cikke, amelynek az EU és tagállamai részes felei, előírja, hogy megfelelő intézkedéseket kell hozni annak biztosítására, hogy a fogyatékossággal élő személyek másokkal azonos alapon hozzáférjenek az információs és kommunikációs technológiákhoz, beleértve az internetet is. Az EU ezért jogszabályba foglalta a fogyatékossággal élő személyek jogainak támogatását.

A web-akadálymentesítésről szóló irányelv

A web-akadálymentesítésről szólóirányelv (az (EU) 2016/2102irányelv) 2016. december 22. óta van hatályban, és a fogyatékossággal élő személyek számára jobb hozzáférést biztosít a közszolgáltatások weboldalaihoz és mobilalkalmazásaihoz.

A web-akadálymentesítésről szóló irányelv összefoglalójaelérhető.

Az irányelvben megállapított szabályok tükrözik a Bizottság folyamatban lévő munkáját egy olyan szociális és inkluzív európai „egyenlőség Európai Uniójának” kiépítésére, amelyben minden európai teljes mértékben és aktívan részt vehet a digitális gazdaságban és társadalomban.

Az irányelv előírja, hogy a közszférabeli szervezetek honlapjai és alkalmazásai „hozzáférhetőbbek legyenek”. Korlátozott számú kivétel van, amely magában foglalja a műsorszolgáltatókat és az élő közvetítést. Egy műszaki szabvány támogatja az irányelvet, tisztázva, hogy mit vár az „elérhető” kifejezés.

Az irányelv előírja:

 • akadálymentesítési nyilatkozat minden weboldalhoz és mobilalkalmazáshoz, feltüntetve a nem hozzáférhető tartalmakat és alternatívákat, valamint a kapcsolattartókat;
 • visszacsatolási mechanizmus, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy jelezzék az akadálymentességi problémákat, vagy hozzáférhetetlen tartalomban közzétett információkat kérjenek;
 • a tagállamok rendszeresen nyomon követik a közszféra weboldalait és alkalmazásait, és háromévente jelentést tesznek az eredményekről a Bizottságnak.

Az irányelv kiegészíti az európai akadálymentesítési intézkedéscsomagot, amely a magánszektorban is számos termékre és szolgáltatásra terjed ki. További európai jogszabályok támogatják a fogyatékossággal élőket más területeken, például az elektronikus hírközlésben, az audiovizuális médiaszolgáltatásokban, az e-könyvekben, az e-kereskedelemben és az IKT-berendezésekben. Kiemeli, hogy ezek az uniós politikák hogyan befolyásolják a digitális hozzáférhetőséget a digitális gazdaságra és társadalomra vonatkozó jogszabályok infografikájában

A web-akadálymentesítésről szóló irányelv felülvizsgálata

Az Európai Bizottság 2022-ben felülvizsgálta a web-akadálymentesítésről szóló irányelvet. A felülvizsgálat figyelembe vette a 2021-ben tartott nyilvános konzultáció eredményeit, amely során véleményeket gyűjtöttek az irányelv gyakorlati alkalmazásáról, a tagállamok első akadálymentességi nyomonkövetési jelentéseiről és egy ezt alátámasztó tanulmányról.

A Bizottság jelentését az EUR-Lex portálon teszik közzé:

Ezeket a dokumentumokat és a konzultáció eredményeit az „Ossza meg velünk véleményét” portálon is közzétesszük.

A web-akadálymentesítésről szóló irányelv felülvizsgálatát támogató tanulmány

Ez a tanulmány támogatta a webakadálymentesítésről szóló irányelv és annak végrehajtási jogi aktusainak felülvizsgálatát.

A tanulmány és a könnyen olvasható változatok az uniós kiadványok portálján érhetők el:

A web-akadálymentesítési irányelv végrehajtása

2018-ban az Európai Bizottság két végrehajtási határozatot fogadott el, amelyek egységes feltételeket biztosítanak az irányelv végrehajtásához:

 1. A Bizottság (EU) 2018/1523 végrehajtási határozata az akadálymentességi nyilatkozat mintájának létrehozásáról
 2. A Bizottság (EU) 2018/1524 végrehajtási határozata a nyomon követési módszertan és a tagállami jelentéstételre vonatkozó szabályok meghatározásáról

A weboldalakra és mobilalkalmazásokra vonatkozó harmonizált szabványról szóló harmadikvégrehajtási határozatot, amely előírja az irányelvnek való megfelelés vélelmét, 2018 első elfogadása óta aktualizálták. A jelenlegi harmonizált szabvány az EN 301 549 V2.1.2 (2018–08) PDF,amely összhangban van a legújabb webes tartalomhoz való hozzáférésre vonatkozó iránymutatásokkal: WCAG 2.1. További információkitttalálhatók.

A webes akadálymentesítési irányelvvel foglalkozó szakértői csoport (WADEX) a tagállamok képviselőit tömöríti az irányelv végrehajtásának támogatása, a tagállamok és az érdekelt felek közötti együttműködés megkönnyítése és a bevált gyakorlatok cseréje érdekében.

A web-akadálymentesítésről szóló irányelv átültetése

Valamennyi tagállam átültette az irányelvet a nemzeti jogba (a határidő 2018. szeptember 23. volt).

A nemzeti átültető intézkedések jegyzéke

Kutatási és kísérleti projektek finanszírozása révén nyújtott támogatás

A Bizottság pénzügyi támogatást nyújt a web-akadálymentesítés és a hozzáférhető technológiai megoldások kutatásához és bevezetéséhez.

A legutóbbi projektek példái a következők:

 • Wai-Tools, amely egyesíti az ipar, a kormány és a kutatói közösség kulcsfontosságú partnereit, hogy egységes akadálymentességi tesztelési szabályokat állapítsanak meg;
 • WADcher, amely platformot hoz létre a hozzáférhetőség értékelésére, nyomon követésére és jelentésére;
 • Wai-Guide, amely oktatási programokat tervez a web-akadálymentesítéshez, iránymutatást ad a szerzői eszközökhöz, és foglalkozik a kialakulóban lévő technológiák akadálymentességi szempontjaival, például a magával ragadó környezetekkel és a dolgok internetével;
 • We4Authors, amely megkönnyíti az akadálymentesítési funkciók beépítését alapértelmezett lehetőségként a szerzői eszközökbe.

 

A legfrissebb

POLICY AND LEGISLATION |
A web-akadálymentesítési irányelv – Nyomonkövetési jelentések

A web-akadálymentesítési irányelv előírja a tagállamok számára, hogy háromévente tegyenek jelentést nyomonkövetési tevékenységeik eredményeiről. A tagállamok nemzeti honlapjukon közzétették az első ellenőrzési időszak jelentéseit.

Kapcsolódó tartalom

Összkép

Digitális társadalmi befogadás

A digitális társadalmi befogadás uniós szintű erőfeszítés, amelynek célja annak biztosítása, hogy mindenki hozzá tudjon járulni a digitális világhoz, és élvezhesse annak előnyeit.

Mélyedjen el alaposabban a témában

Web-akadálymentesítés a tagállamokban

A tagállamoknak képzési programok, figyelemfelkeltés és az akadálymentességet elősegítő intézkedések révén elő kell mozdítaniuk a web-akadálymentesítést.