Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Често задавани въпроси относно политиката за роуминг в ЕС

Find answers to FAQs about using your mobile phone to call, text and use mobile data when you are travelling abroad in any EU country — at no extra charge!

Роуминг като у дома

Нов регламент за роуминга от 1 юли 2022 г.

Качество на услугата

Уведомяване на потребителите

Услуги с добавена стойност

Неназемни мрежи

Спешни повиквания

Отказ от отговорност

Related content

Policy
Роуминг: свързан навсякъде в ЕС без допълнително заплащане

Докато пътувате из ЕС, можете да използвате телефона си, за да се обаждате, да изпращате текстови съобщения и да използвате данни, точно както правите у дома. Протоколите от обажданията, SMS и данните, които използвате в чужбина в ЕС, се таксуват по същия начин, както у дома.