Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Vanliga frågor om EU:s roamingregler

Find answers to FAQs about using your mobile phone to call, text and use mobile data when you are travelling abroad in any EU country — at no extra charge!

Roaming till inrikestaxor

Ny roamingförordning från och med den 1 juli 2022

Tjänstens kvalitet

Information till konsumenter

Mervärdestjänster

Icke markbundna nät

Nödkommunikation

Ansvarsfriskrivning

Related content