Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Роуминг: свързан навсякъде в ЕС без допълнително заплащане

Докато пътувате из ЕС, можете да използвате телефона си, за да се обаждате, да изпращате текстови съобщения и да използвате данни, точно както правите у дома. Протоколите от обажданията, SMS и данните, които използвате в чужбина в ЕС, се таксуват по същия начин, както у дома.

Роуминг: разширяване на ползите от роуминга като у дома

fix-empty

„Роумингът като у дома“ се активира автоматично, когато пътувате и използвате телефона си в чужбина в някоя от 27-те държави от ЕС, както и в Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Тъй като Обединеното кралство е напуснало ЕС, режимът „роуминг като у дома„не се прилага, когато пътувате до Обединеното кралство, но някои оператори са избрали да запазят ползите от „роуминга като у дома“. Трябва да се консултирате с вашия оператор, преди да пътувате до Обединеното кралство.

Подобрено роуминг изживяване

От 1 юли 2022 г. „роуминг като у дома“ се разширява и подобрява с допълнителни ползи за по-добро роуминг изживяване при пътуване в чужбина в ЕС: с още по-добра свързаност, повече информация и по-плавно пътуване.

Същото качество у дома и в чужбина

„Роуминг като у дома“ означава, че трябва да можете да използвате мобилната услуга по същия начин, както и у дома. Това включва качеството, като скорост или достъп до 5G, ако обикновено имате 5G у дома. В някои случаи не е възможно да се предложи същото качество, тъй като мрежата може да не е толкова добра, колкото тази, която обикновено използвате у дома, вашият оператор трябва да направи всичко възможно, за да предложи същото качество като у дома, когато това е технически възможно. Вашият оператор следва да Ви информира за това как роуминг услугата може да се различава от услугата, която използвате у дома. Тази информация следва да бъде достъпна във Вашия договор и да бъде публично достъпна, например на уебсайта на вашия оператор.

Когато пътувате, можете да тествате качеството на вашата мрежа с netBravo, инструмент, разработен от Комисията. Можете да изтеглите приложението за Apple или Android.

Достигане до службите за спешна помощ в чужбина

Бързото достигане до службите за спешна помощ е от решаващо значение за спасяването на човешки животи. До юни 2023 г. трябва автоматично да получавате съобщение, когато пътувате в чужбина, за да ви напомните за 112 и да ви информирате за наличните алтернативни средства за достигане до службите за спешна помощ, като например чрез текст или приложения в реално време. Ако не можете да използвате гласово обаждане до „112“, можете да използвате тези алтернативни средства за достъп до службите за спешна помощ.

Свързване към неназемни мрежи

Днес обичаме да бъдем свързани по всяко време и навсякъде. Когато пътувате с лодка в открита вода или по време на полет, мобилният ви телефон може да се свърже с неземна мрежа, например сателитна мрежа, предоставена на борда на самолета или лодката. Тези услуги не са обхванати от „роуминг като у дома“ и обикновено имат високи допълнителни такси.

Ако мобилният ви телефон се свързва с неземна мрежа, трябва да получите автоматично съобщение, за да ви предупреди, така че да можете да избегнете неочаквани такси. В случай, че продължите да използвате телефона си или приложенията, използващи мобилни данни, продължат да работят на телефона ви и достигнете допълнителни такси от 50 EUR или друг предварително определен лимит, мобилните услуги ще спрат автоматично. Операторите могат да предлагат допълнителни услуги, като например възможността да се откажат от роуминг в самолети и лодки.

Повече информация, по-добър избор

Всеки път, когато преминете границата, вашият оператор ще ви изпрати автоматично съобщение с основната Ви информация за роуминга, включително всякакви ограничения за данни за справедливо ползване, които операторът може да прилага, както и информация за определени услуги, които не са безплатни, като например обаждания за обслужване на клиенти или телефонни линии за помощ на авиокомпании и застраховки. Тези услуги с добавена стойност обикновено подлежат на по-високи такси при телефонни разговори от чужбина.

Трябва да можете да вземете информирано решение за повикване на услуги с добавена стойност, което може да струва допълнително. Операторите трябва да информират клиентите за вида на телефонните номера, които могат да бъдат предмет на допълнителни такси, когато им се обаждат от чужбина. Трябва да намерите информация за телефонните номера с добавена стойност във вашия договор. Подобна информация можете да намерите и в SMS, който получавате при преминаване на границата към друга страна от ЕС.

Предотвратяване на допълнителни такси

В случай, че разполагате с неограничени или много евтини услуги за данни и Вашият оператор е приложил ограничение за справедлива употреба, например обем на данните или финансов лимит, вашият оператор трябва да Ви уведоми, преди да достигнете лимита. Операторът трябва също така да ви информира, когато сте консумирали 50 EUR и след това отново, когато сте консумирали 100 EUR в месечен период на фактуриране. В уведомлението се посочва процедурата, която трябва да следвате, ако желаете да продължите да използвате роуминг услуги. Клиентите могат да се откажат и да се върнат към този т.нар. механизъм за ограничаване на изключването, като уведомят своите оператори.

Честна употреба

Когато става въпрос за данни, ако имате неограничени GB или плащате по-малко за GB данни, тогава максималната горна граница на едро (например 2 EUR/GB + ДДС от 2022 г. постепенно намалява, за да достигне 1 EUR на 2027 г.), вашият оператор може да приложи ограничение за (честна употреба) върху данните. Ако случаят е такъв, операторът ще трябва да Ви информира предварително за този лимит и трябва да Ви предупреди в случай, че достигнете 80 % от посочения лимит. Тази защитна граница ще бъде достатъчно висока, за да покрие повечето, ако не и всички, от вашите нужди от роуминг. Това ограничение за данни за „справедливо използване“ е въведено, така че операторите да могат да продължат да предоставят роуминг услуги, без да е необходимо да се увеличават цените на вътрешния пазар. Ако достигнете лимита, все още можете да продължите да използвате данни, докато използвате роуминг срещу много малка такса, която не може да бъде повече от 2 EUR/GB + ДДС от 2022 г. и постепенно ще намалее до 1 EUR през 2027 г.

Действителният лимит зависи от месечната сума, която плащате за мобилния си договор, въз основа на регулирана формула. Ако искате да проверите изчислението на оператора, ето как: обемът на данните за роуминг трябва да бъде най-малко два пъти по-голям от обема, получен чрез разделяне на цената на вашия мобилен пакет (без ДДС) на регулираната максимална горна граница на едро.

2 x (цена на мобилния пакет без ДДС/регулирана максимална горна граница на едро за GB) = граница за данни (в GB) при роуминг

През 2022 г. тази горна граница е 2 EUR/GB. За Ваша информация 2 EUR/GB е максималната цена, която вашият оператор трябва да плати на чуждестранния оператор за 1 GB данни, когато сте в чужбина в ЕС от юли 2022 г.

Ако се таксувате допълнително, първо трябва да оспорите тези такси с вашия оператор, който трябва да има процедура за подаване на жалби. Ако операторът продължава, можете да се обърнете към компетентната национална телекомуникационна агенция за подкрепа.

„Роуминг като у дома“ е предназначен за периодично пътуване. Това означава, че не можете да използвате роуминг услуги за постоянно. Ако останете и използвате роуминг услуги в друга държава в рамките на ЕС по-дълго, отколкото във вашата страна за период от 4 месеца, операторът може да се свърже с вас и да наложи допълнителна такса.

 

Репортажи за роуминга

Роуминг — последен доклад на Евробарометър

Роуминг — Доклади на Евробарометър

Доклади с референтни данни относно роуминга — ОЕРЕС

Доклади на ОЕРЕС относно прозрачността и съпоставимостта на тарифите за роуминг на дребно

 

Последни новини и публикации

REPORT / STUDY |
Роуминг: Преглед на политиката за справедливо ползване и дерогацията във връзка с устойчивостта

Европейската комисия публикува работен документ на службите на Комисията, в който се прави преглед на правилата относно политиките за справедливо ползване на роуминга.

PRESS RELEASE |
В първия доклад относно състоянието на цифровото десетилетие се призовава за колективни действия за оформяне на цифровия преход

В първия доклад за състоянието на цифровото десетилетие, публикуван по-рано тази седмица, се прави цялостен преглед на напредъка към постигане на цифровата трансформация, за да се даде възможност на ЕС да стане по-независим в цифрово отношение, устойчив и конкурентоспособен.

Съдържание по темата

Обща картина

Свързаност

Целта на ЕС е Европа да бъде най-свързаният континент до 2030 г.

По-задълбочено

Историята на роуминга

Към 15 юни 2017 г. хората не плащат допълнително за роуминг, докато пътуват до други държави от ЕС. Това включва обаждания, текстове и мобилни данни.

Вижте също

Отворен интернет

Правилата на ЕС утвърждават принципа на отворения достъп до интернет: интернет трафикът се третира без дискриминация, блокиране, ограничаване или приоритизиране.

ИКТ и стандартизацията

Стандартите и спецификациите в областта на ИКТ гарантират, че продуктите могат да се свързват и да си взаимодействат помежду си, като стимулират иновациите и поддържат отворени и конкурентоспособни пазари на ИКТ.

Кодекс на ЕС за електронните съобщения

Политиката на ЕС в областта на електронните комуникации подобрява конкуренцията, стимулира иновациите и укрепва правата на потребителите в рамките на единния европейски пазар.

Инструментариум за свързване

Инструментариумът за свързаност предлага насоки за разгръщането на оптични и 5G мрежи. Тези мрежи ще предложат значителни икономически възможности.

Радиочестотен спектър: основата на безжичните комуникации

Безжичните комуникации, чрез обществени или частни мрежи, използват радиочестотния спектър, т.е. спектър от радиовълни, за пренос на информация. Такава комуникация може да бъде между хора, хора и машини или системи („нещата“ по-общо) или между нещата. В този контекст...

5G

5G е критичната мрежова технология от ново поколение, която ще даде възможност за иновации и ще подкрепи цифровата трансформация.

112: Номер на ЕС за спешни повиквания

Имаш ли нужда от помощ? 112 е вашият животоспасяващ номер! 112 е европейският телефонен номер за спешни повиквания, достъпен навсякъде в ЕС, безплатно.