Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Euroopa meedia ja audiovisuaalvaldkonna tegevuskava

Meedia ja audiovisuaalvaldkonna tegevuskava eesmärk on edendada Euroopa meediat ning aidata säilitada Euroopa kultuurilist ja tehnoloogilist autonoomiat digikümnendil.

  Naine seisab erinevate ekraanide ees, mis pakuvad voogesituse sisu

Meedia ja audiovisuaalvaldkonna tegevuskava keskendub uudistemeedia sektorile – trüki- ja veebiajakirjandusele, raadiole ja audiovisuaalteenustele – ning audiovisuaalse meelelahutuse sektorile – kinole, televisioonile, videovoogedastusele, videomängudele ja uuenduslikele formaatidele, nagu virtuaalreaalsuse kogemused.

Need kaks sektorit seisavad silmitsi oluliste suundumuste ja probleemidega, mis on COVID-19 kriisi tõttu kiirenenud. Sellega seoses aitab Euroopa Komisjon Euroopa meedial mitte ainult olla vastupanuvõimeline, vaid ka püsida konkurentsivõimelisena nii Euroopa kui ka ülemaailmsel tasandil, ühendades investeeringud poliitikameetmetega.

Nende eesmärkide saavutamiseks tugineb teatis kolmele teemale ja kümnele meetmele:

 1. Taastuda: aidata audiovisuaal- ja meediaettevõtetel praeguse tormiga toime tulla ning pakkuda likviidsust ja rahalist toetust:
  • pakkuda interaktiivset vahendit, et anda Euroopa audiovisuaal- ja uudistemeedia ettevõtetele suuniseid ELi eri toetusallikate kohta;
  • investeeringute suurendamine Euroopa audiovisuaalse tootmise ja levitamise edendamiseks, tugevdades omakapitaliinvesteeringuid selles valdkonnas;
  • algatuse „NEWS“ käivitamine, mis koondab meetmeid ja toetab uudistemeediatööstust. 
 2. Transformatsioon: tegeleda struktuursete probleemidega, aidates tööstusel tulla toime rohe- ja digipöördega tugeva ülemaailmse konkurentsi kontekstis. See saavutatakse järgmiselt:
  • Euroopa meedia andmeruumi loomine, et toetada meediaettevõtteid andmete jagamisel ja uuenduslike lahenduste väljatöötamisel;
  • Euroopa virtuaalse ja liitreaalsuse (VR/AR) tööstuskoalitsiooni edendamine, et aidata ELi meedial saada kasu selle ümbritseva meedia arengust;
  • aidata tööstusel muutuda 2050. aastaks kliimaneutraalseks, hõlbustades parimate tavade vahetamist ja pöörates programmi „Loov Euroopa“ MEDIA raames suuremat tähelepanu keskkonnasäästlikkusele. 
 3. Võimaldada ja võimestada: luua tingimused, mis võimaldavad sektoris suuremat innovatsiooni, tagades samal ajal tõelised võrdsed tingimused ning andes kodanikele võimaluse hõlpsamini juurde pääseda sisule ja teha teadlikke otsuseid, tehes järgmist:
  • algatada dialoog audiovisuaaltööstusega, et leppida kokku konkreetsetes sammudes audiovisuaalse sisu kättesaadavuse ja kättesaadavuse parandamiseks kogu ELis;
  • Euroopa meediatalentide toetamine mentorluse ja koolituse ning paljutõotavate Euroopa meedia idufirmade uurimise ja toetamise kaudu;
  • suurendada meediapädevust, mille eesmärk on suurendada kodanike mõjuvõimu, koos liikmesriikidele mõeldud vahendite ja suunistega audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi uute meediapädevuse alaste kohustuste kohta ning toetada sõltumatute alternatiivsete uudiste koondamise teenuste loomist, mis oleksid võimelised pakkuma mitmesuguseid kättesaadavaid teabeallikaid;
  • Euroopa meediat reguleerivate asutuste vahelise koostööraamistiku tugevdamine Euroopa audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate asutuste töörühmas (ERGA).

Viimased uudised

Seotud sisu

Üldpilt

Audiovisuaal- ja meediateenused

Tänapäeval saame vaadata oma lemmiksaateid mitte ainult televisioonis, vaid ka internetis. Nende näituste suhtes kohaldatakse ühtse turu eeskirju.

Mine süvitsi

Vaata lisaks

Meedia konvergents

The transformation of the audiovisual media landscape offers the potential for new experiences and opportunities. It also poses many questions for us.

Programm „Loov Euroopa“

Programmi „Loov Euroopa“ MEDIA tegevussuuna eesmärk on toetada Euroopa filmitööstust ja muud audiovisuaaltööstust.

Euroopa filmifoorum

Euroopa filmifoorum on platvorm struktureeritud dialoogi pidamiseks poliitikakujundajate ja audiovisuaalsektori sidusrühmade vahel.