Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Euroopa filmifoorum

Euroopa filmifoorum on platvorm struktureeritud dialoogi pidamiseks poliitikakujundajate ja audiovisuaalsektori sidusrühmade vahel.

  kaamera operaator kaameraga

© image by ponsulak - Getty/iStock

Komisjon tegi ettepaneku korraldada Euroopa filmifoorum oma 2014. aasta teatises Euroopa filmide kohta digitaalajastul. EKFi eesmärk on töötada välja strateegiline poliitiline tegevuskava, mis avab uued perspektiivid digiüleminekuga kaasnevatele väljakutsetele ja võimalustele.

Filmitööstust käsitlevad ELi algatused ja eeskirjad on hõlmatud autoriõigust käsitlevate õigusaktidega, audiovisuaalmeedia teenuste direktiiviga, konkurentsiõigusega ja programmiga „Loov Euroopa“. Samal ajal reguleerivad peamiselt liikmesriigid riiklikku rahastamist ja mitmeid regulatiivseid aspekte. Liikmesriigid eraldavad audiovisuaalsektorile 30 korda rohkem avaliku sektori vahendeid kui EL.

Euroopa filmifoorumi dialoog sidusrühmade ja liikmesriikidega annab võimaluse tõhustada koostööd riiklike meetmete vahel ning võimaldab vahetada eksperditeadmisi ja parimaid tavasid. Seda dialoogi edendab Euroopa Komisjon erinevates kohtades, eelkõige filmifestivalidel ja teleturgudel, kus kasutatakse erinevaid vorme, nagu konverentsid, ümarlaua arutelud ja seminarid.

Protsessis osalevad väga erinevad osalejad, sealhulgas liikmesriikide ametiasutused, Euroopa Parlament, Euroopa Audiovisuaalvaldkonna Vaatluskeskus ja EFAD. See hõlmab ka riiklikke ja üleeuroopalisi organisatsioone, kes toetavad filmi-, televisiooni- ja mängutööstust.

Meie eesmärk on, et eespool nimetatud ürituste järeldustega hõlbustaks foorum konkreetseid kohandusi Euroopa rahastamissüsteemides ning annaks liikmesriikidele ja audiovisuaaltööstusele selgeid soovitusi, andes seega lisaväärtust programmi „Loov Euroopa“ allprogrammi MEDIA eelseisvale läbivaatamisele.

  Milliseid küsimusi käsitleb Euroopa filmifoorum?

  • Rahastamine ja avaliku sektori toetus:  EKF on koht, kus arutada kaasaegse filmirahastamise kasutamist, nagu erainvesteeringud kolmandate isikute poolt või ühisrahastamine, mida arendatakse digitehnoloogia abil, ningavaliku sektori toetust riiklikul, kohalikul ja ELi tasandil.
  • Euroopa filmid ja publik: foorumid julgustavad ka uuenduslike väljaandmis- ja müügiedendustavade leidmist, et aidata teostel jõuda laiema publikuni.
  • Talentide ja loovuseedendamine: EKF on koht, kus tegeletakse talentide, pädevuste ja loovusega, jälgides areneva audiovisuaalsektori vajadusi ja toetades spetsialistide oskuste täiendamist.
  • Digiüleminek: Digiteerimine ja selle mõju ühiskonnale on MEDIA programmi keskne osa ning seda käsitletakse mitmel üritusel, hinnates uute audiovisuaalsete ärimudelite ja tehnoloogiaga seotud probleeme ja võimalusi ning arutades, kuidas pakkuda uusi kasutajasõbralikke ja tööstussõbralikke lahendusi Euroopa audiovisuaalteoste edendamiseks.
  • Sotsiaalsed muutused: foorumil käsitletakse horisontaalseid küsimusi, nagu rohestamine ja mitmekesisus.

  Euroopa filmifoorumi väljaanded

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

  Viimased uudised

  PRESS RELEASE |
  A Season of Classic Films: European classics screened at cultural heritage venues across Europe

  This summer, European film classics will be screened in some of Europe's most iconic cultural heritage venues. From tomorrow until the end of September, classic films from across the EU will be screened free of charge in a wide variety of venues in 13 EU countries – from small towns to capital cities – highlighting Europe's rich and diverse cultural heritage. As part of the wider restoration and digitisation of heritage films, the event series “A Season of Classic Films” is supported by Creative Europe MEDIA programme.

  DIGIBYTE |
  New edition of the EU Film Contest

  The Commission is launching the second edition of the EU Film Contest today. Participants can test how much they know about European films for a chance to experience the Cannes Film Festival and discover the European audiovisual industry at work.

  Seotud sisu

  Üldpilt

  Audiovisuaal- ja meediateenused

  Tänapäeval saame vaadata oma lemmiksaateid mitte ainult televisioonis, vaid ka internetis. Nende näituste suhtes kohaldatakse ühtse turu eeskirju.

  Mine süvitsi

  Euroopa kinoöö 2022

  Euroopa kinoöö streigib taas 5 päeva tasuta linastustega kogu Euroopas 5.–9. detsembrini 2022.

  Vaata lisaks

  Meedia konvergents

  The transformation of the audiovisual media landscape offers the potential for new experiences and opportunities. It also poses many questions for us.

  Programm „Loov Euroopa“

  Programmi „Loov Euroopa“ MEDIA tegevussuuna eesmärk on toetada Euroopa filmitööstust ja muud audiovisuaaltööstust.