Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europa’s Internet of Things-beleid

De EU werkt actief samen met het bedrijfsleven, organisaties en de academische wereld om het potentieel van het internet der dingen in Europa en daarbuiten te ontplooien.

IoT transformeert traditionele industrieën

fix-empty

Het Internet of Things combineert het fysieke en het virtuele, het aanbieden van innovatieve oplossingen en het creëren van slimme omgevingen. Samen met kunstmatige intelligentie (AI) en big data staan Internet of Things (IoT)-technologieën in de voorhoede van de digitale transformatie van de wereldeconomie. Gegevens die via sensoren worden verzameld, kunnen worden gemonitord en teruggestuurd om een actie te activeren, inzichten te verkrijgen of te reageren op een ander verbonden object, honderden kilometers verderop.

Europese IoT en Edge Computing

IoT-technologieën optimaliseren de manier waarop we ons leven leiden. De uitrol van meer dan 41 miljard IoT-apparaten wordt verwacht tegen 2025 (International Data Corporation), wat leidt tot een exponentiële groei van data en het duwen van computeractiviteiten en data-analyse naar de rand van het netwerk.

Doordat de verwerking dichter bij de rand komt, kunnen we zowel de communicatie- en opslagkosten als het energieverbruik verlagen. We kunnen ook machine learning en AI toepassen om datapatronen die van invloed zijn op fysieke processen of bedrijven veilig te identificeren. De Europese Commissie heeft een reeks ondersteunende beleidsmaatregelen aangenomen om de invoering van IoT en edge computing van de volgende generatie te versnellen en hun volledige potentieel in Europa te benutten ten behoeve van de EU-burgers en -bedrijven.

Een potentieel obstakel voor de totstandbrenging van een interne markt voor IoT heeft te maken met de capaciteit om diverse en zeer grote volumes verbonden apparaten te verwerken, evenals de noodzaak om ze veilig te identificeren zodat ze kunnen worden aangesloten op IoT-netwerken. In deze context is het belangrijk om een interoperabele IoT-nummerruimte te bevorderen voor een universeel objectidentificatiesysteem dat geografische grenzen overstijgt, en een open ruimte voor objectauthenticatie.

De Europese datastrategie draagt bij tot de totstandbrenging van een Europese interne markt voor IoT. In deze strategie worden beleids- en juridische oplossingen voorgesteld voor het vrije verkeer van gegevens over de nationale grenzen binnen de EU. Het dekt ook aansprakelijkheid in complexe omgevingen zoals die van het IoT, wat cruciaal is voor het vergroten van de rechtszekerheid rond IoT-producten en -diensten. Om een eerste in kaart te brengen van aansprakelijkheidsuitdagingen die zich voordoen in de context van opkomende digitale technologieën, waaronder het IoT, heeft de Commissie een werkdocument van de diensten van de Commissie over aansprakelijkheid voor opkomende digitale technologieën gepubliceerd.

IoT onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Voor de periode 2021-2027 in het kader van het Horizon Europa -programma zal de EU ongeveer 95,5 miljoen EUR investeren in onderzoek, innovatie en de uitrol van opkomende technologieën, voortbouwend op de successen van Horizon 2020 en bijdragen aan de groene en digitale transitie van Europa.

Via het aandachtsgebied Digitising European Industry (DEI) geeft de EU prioriteit aan de opbouw van ecosystemen, platforminteroperabiliteit, technologische integratie, normalisatie en validatie door middel van grootschalige proefprojecten en experimenteerfaciliteiten. Als aanvulling op diverse beleidsinitiatieven heeft de Commissie via Horizon 2020 ongeveer 400 miljoen euro beschikbaar gesteld voor inspanningen op het gebied van platformopbouw en grootschalige proefprojecten. Sommige van deze projecten zijn al afgesloten, terwijl andere in 2023 zullen blijven lopen.

In het kader van haar oproepen 2021-2022 over „World Leading Data and Computing Technologies” ondersteunt de Commissie momenteel IoT-projecten en andere activiteiten in het kader van Horizon Europa’s cluster 4 „Digital, Industry and Space” bestemming 3: Van Cloud naar Edge naar IoT.

Deze projecten richten zich op het ontwikkelen van IoT- en edgetechnologieën en het demonstreren van het gebruik ervan in meerdere sectoren, het stimuleren van industriële samenwerking via open platforms en standaarden, en het bereiken van Europees leiderschap over het hele edge-ecosysteem. De Commissie bevordert meer initiatieven ter ondersteuning van de digitalisering van de Europese industrie via de Connecting Europe Facility en het programma Digitaal Europa, zoals de uitrol van gemeenschappelijke Europese dataruimten in verticale sectoren zoals landbouw, energie en mobiliteit.

Vanuit toepassingsperspectief zijn IoT en digitale technologieën de belangrijkste factoren voor digitale transformatie in verschillende sectoren. Om deze digitalisering tot stand te brengen, werkt het directoraat-generaal Communicatienetwerken, inhoud en technologie (DG CONNECT) samen met de respectieve beleidsDG’s ter ondersteuning van digitale projecten in Horizon Europa’s cluster 5 „Klimaat, energie en mobiliteit” en cluster 6 „Voedsel, bio-economie, natuurlijke hulpbronnen, landbouw en milieu”.

Samen met edge computing zal het toekomstige IoT een revolutie teweegbrengen in de manier waarop productie en processen worden georganiseerd en gemonitord in strategische waardeketens, waardoor de Europese industrie de groene en digitale transitie krijgt die het vereist.

IoT per sector

Het IoT-beleid van de Europese Commissie bestrijkt tal van verticale sectoren en bevordert het gebruik van nieuwe technologieën om de digitale en groene transitie van onze economie en samenleving te stimuleren.

DG CONNECT heeft de krachten gebundeld met andere directoraten-generaal (DG’s) in de Commissie om alle mogelijke redenen te dekken. Zij heeft met name samengewerkt met het directoraat-generaal Mobiliteit en Vervoer (DG MOVE) om synergieën te ontwikkelen tussen de Europese gegevensstrategieen destrategie voor duurzame en slimme mobiliteit , met bijzondere aandacht voor de uitrol van een gemeenschappelijke Europese mobiliteitsdataruimte. Wat geconnecteerde en geautomatiseerde mobiliteitbetreft,hebben beide DG’s hun krachten gebundeld met het directoraat-generaal Onderzoek en innovatie (DG RTD) en het directoraat-generaal Interne markt, industrie, ondernemerschap en kmo’s (DG GROW) door middel van een reeks aanvullende beleids-, onderzoeks- en ontwikkelingsacties.

DG CONNECT werkt nauw samen met het directoraat-generaal Energie (DG ENER) om de redenen voor hetactieplan voor digitalisering van energievoorte bereiden , teneinde de digitale en duurzame transformatie van het energiesysteem van de EU te versnellen, in overeenstemming met deEuropese Green Dealvan de Commissie, REPowerEUen het beleidsprogramma voor hetdigitale decenniumvoor 2030. Deze gezamenlijke werkzaamheden hebben ook betrekking op de verbetering van de uitwisseling en het gebruik van gegevens in de energiesector, met als doel een gemeenschappelijke Europese ruimte voor energiegegevenstot stand te brengen.

Wat de digitale transformatie van de Europese landbouwsector betreft, werkt DG CONNECT ook samen met het directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling (DG AGRI) om eengemeenschappelijke Europese ruimte voor landbouwgegevenste ontwikkelen . De huidige ontwikkelingen worden medegefinancierd via Horizon Europa, met de uitrol van de respectieve dataruimten die in 2024 in het kader van DIGITAL moeten worden ondersteund, voortbouwend op de activiteiten van de EU-lidstaten.

Door uitstekende, doeltreffende en nauwe samenwerking tussen de verschillende DG’s van de Commissie geeft de EU het goede voorbeeld op gebieden als wetgeving, normalisatie en interoperabiliteit, cyberbeveiliging, duurzame ICT, onderzoek, innovatie en uitrol. Het werkt samen met relevante belanghebbenden uit zowel de publieke als de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld op deze gebieden.

Laatste nieuws

PRESS RELEASE |
EU investeert EUR 13.5 miljard in onderzoek en innovatie voor 2023-2024

De Commissie heeft vandaag het belangrijkste werkprogramma van Horizon Europa 2023-24 vastgesteld, met ongeveer 13.5 miljard euro om onderzoekers en innovatoren in Europa te ondersteunen bij het zoeken naar baanbrekende oplossingen voor milieu-, energie-, digitale en geopolitieke uitdagingen.

NEWS ARTICLE |
Ivd en de toekomst van „Edge Computing” in Europa

Het internet der dingen (IoT) is een netwerk van verbonden digitale apparaten, ook wel „slimme” apparaten genoemd, met daaraan gerelateerd onderzoek op gebieden als AI, 5G, cloud computing, blockchain en micro- of nano-systemen. Wat onlangs is veranderd, is de uitbreiding van de mogelijkheden van apparaten, snellere communicatienetwerken, de standaardisering van communicatieprotocollen en betaalbaardere sensoren en micro-elektronische apparaten, wat het internet der dingen draait.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Geavanceerde digitale technologieën

De EU versnelt de ontwikkeling en invoering van geavanceerde technologieën, zodat burgers en bedrijven het volledige potentieel van de digitale wereld kunnen benutten.

Zoek verder

De volgende generatie Internet of Things

Het toekomstige Internet of Things en Edge Computing kan een revolutie teweegbrengen in de manier waarop productie en processen worden georganiseerd en gemonitord in strategische waardeketens.

Zie ook

Next Generation Internet initiatief

De algemene missie van het Next Generation Internet (NGI) initiatief is om het internet voor het derde millennium en daarna opnieuw te bedenken en opnieuw te ontwikkelen.

Blockchain strategie

De EU wil een leider zijn op het gebied van blockchaintechnologie en een innovator worden op het gebied van blockchain en de thuisbasis zijn van belangrijke platforms, applicaties en bedrijven.

Grootschalige proefprojecten — Datastrategie