Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europska politika interneta stvari

EU aktivno surađuje s industrijom, organizacijama i akademskom zajednicom kako bi se oslobodio potencijal interneta stvari diljem Europe i izvan nje.

IoT transformira tradicionalne industrije

fix-empty

Internet stvari (IoT) omogućuje nam spajanje fizičkih i virtualnih svjetova. Nudi inovativna rješenja i omogućuje nam stvaranje pametnih okruženja. Tehnologije interneta stvari predvodnice su digitalne transformacije svjetskog gospodarstva, uz primjenu distribuirane i umjetne inteligencije. Podaci prikupljeni iz IoT senzora mogu se pratiti i vratiti u središnji sustav kako bi pokrenuli akciju, dobili uvid ili odgovorili na drugi povezani objekt, udaljen stotine kilometara.

Europsko računalstvo interneta stvari i rubnog računarstva

Uvođenje tehnologija interneta stvari optimizirat će način na koji živimo. Predviđa se da će se broj instaliranih uređaja povezanih s IoT-om povećati s otprilike 40 milijardi 2023. na 49 milijardi do 2026., što će porasti sa složenom godišnjom stopom rasta od 7 % (International Data Corporation). Također je važno napomenuti da tri četvrtine europskih organizacija koristi oblak, dok otprilike isti dio planira ulagati u IoT.

To dovodi do eksponencijalnog rasta podataka koji se obrađuju na rubu mreže.

To znači da možemo smanjiti troškove komunikacije i skladištenja te potrošnju energije pri obradi podataka.

Promjena paradigme: Od oblaka do ruba do IoT-a
Možemo primijeniti i strojno učenje i umjetnu inteligenciju kako bismo sigurno identificirali obrasce podataka koji utječu na fizičke procese ili poduzeća. Europska komisija donijela je niz popratnih mjera politike kako bi se ubrzalo uvođenje sljedeće generacije interneta stvari i računalstva na rubu mreže te oslobodio njihov puni potencijal u Europi u korist građana i poduzeća EU-a.

Zajedno s računalstvom na rubu mreže, budući IoT će revolucionirati način na koji se proizvodnja i procesi organiziraju i prate u svim strateškim lancima vrijednosti, čime će se zelena i digitalna tranzicija prenijeti u europsku industriju.

Web 4.0 i industrijski virtualni svjetovi

Potaknut rastom IoT objekata i povezanih sustava svugdje, složenost obrade podataka na rubu karakterizira inflacija podataka, raznolikost vrsta podataka i podudarnost zadataka.

Evolucija prema Webu 4.0 i novom virtualnom svijetu naglašava ulogu mrežnih funkcija u nastajanju. To je prijelaz s interneta stvari na internet digitalnih blizanaca, od oblaka i središnjeg računalstva do prostornog računalstva. Ima koristi od napretka u tehnologijama korisničkog sučelja kao što je proširena stvarnost (XR) i potiče automatizaciju i robotiku prema viziji industrijskog metaverzuma.

Među nalazima nedavnog savjetodavnog sastanka navedeno je da je industrijski metaverzum zreliji od metaverzuma koji pokreću potrošači. Dionici su izrazili svoja stajališta o važnosti distribuiranih obavještajnih i suradničkih industrijskih sustava na IoT-Edge Continuumu kao dijelu širih izazova koji se odnose na kontinuum Cloud-Edge. Budući da je riječ o području u nastajanju, potrebno je uložiti dodatne napore kako bi se istražile mogućnosti i izazovi za europske dionike.

Programi istraživanja, razvoja i inovacija u području interneta stvari

U okviru Obzora Europa poziva na „Svjetske podatkovne i računalne tehnologije” Komisija financira projekte u području interneta stvari i druge aktivnosti u okviru 4. klastera „Digitalizacija, industrija i svemir” – Od oblaka do ruba interneta stvari

Konkretno, u okviru poziva na podnošenje prijedloga u okviru programa rada Obzora Europa za razdoblje 2021. 2022. EU je u taj klaster uložio samo oko 100 milijuna EUR u istraživačke i inovacijske projekte metaoperacijskih sustava i alata za programiranje za decentralizirane obavještajne i rojeve.

Ti se projekti temelje na održavanju većine obrade podataka na rubu, pa čak i na razini uređaja, a ne u oblaku. Provest će se u razdoblju 2022. 2025. Ta ulaganja u tehnologije u nastajanju temelje se na uspjesima povezanih projekata u okviru programa Obzor 2020., u iznosu od oko 150 milijuna EUR, od kojih su neki trajali do 2023. Ti prethodni projekti bili su usmjereni na izgradnju platformi i pilot-projekte velikih razmjera, ali pridonose i zelenoj i digitalnoj tranziciji Europe općenito. Nadalje, EU podupire i transverzalne aspekte kao što su izgradnja ekosustava, kibersigurnost, interoperabilnost platformi, tehnološka integracija i standardizacija.

Pozivi u okviru programa rada za razdoblje 2023. 2024. usmjereni su na istraživanje i inovacije u kontinuumu kognitivnog računalstva, kao i na pilot-projektiranje novih pametnih platformi interneta stvari i decentraliziranih obavještajnih podataka. Tim će se projektima pokazati upotreba interneta stvari i tehnologija na rubu mreže u više sektora, čime će se potaknuti industrijska suradnja putem otvorenih platformi i standarda, čime će se postići europsko vodstvo u cijelom ekosustavu na rubu mreže.

Poticanje dinamičnog ekosustava, uključujući suradnju s Nacionalnom zakladom za znanost

Računalstvo narubu mreže je logična evolucija dominantnog modela računalstva u oblaku, izbjegavajući prijenos ključnih podataka u oblak povećanjem računalnog kapaciteta na rubu mreže. Obuhvaćajući računalni kontinuum od ruba do oblaka,zajednica visokih performansi, Edge and Cloud computinga (HiPEAC), koju podupire Europska komisija, predstavlja dinamičnu mrežu od oko 2000 istraživača računalnih sustava, predstavnika industrije i studenata za praćenje najnovijih trendova i izazova u području računalstva.

Osim toga, Europska komisija poduprijet će suradnju s Nacionalnom zakladom za znanost Sjedinjenih Američkih Država, s naglaskom na temeljnom istraživanju novih koncepata za distribuirano računalstvo i roju inteligenciju.

Dodatne pojedinosti o tekućim istraživačkim i inovacijskim projektima te događanjima i mogućnostima za mala i srednja poduzeća dostupne su na europskom portalu Cloud-Edge-IoT. Cilj je ove inicijative uspostaviti put za razumijevanje i razvoj Kontinuuma u oblaku, rubu mreže i interneta stvari promicanjem suradnje između širokog spektra istraživačkih projekata, programera i dobavljača, poslovnih korisnika i potencijalnih prihvatitelja te nove tehnološke paradigme.

Daljnji napori u digitalizaciji europske industrije usmjeravaju se putem Instrumenta za povezivanje Europe i programa Digitalna Europa. Na primjer, uvođenje zajedničkih europskih podatkovnih prostora u prioritetnim sektorima kao što su poljoprivreda, energetika i mobilnost.

Internet stvari po sektorima

Politika interneta stvari Europske komisije obuhvaća brojne vertikalne sektore i promiče upotrebu novih tehnologija za poticanje digitalne i zelene tranzicije našeg gospodarstva i društva.

Upotreba resursa za skladištenje/mreže/računalne centre, uključujući privatnost, sigurnost, zaštitu, potrošnju energije, ugljični otisak, ekološki otisak

Iz perspektive primjene, internet stvari i digitalne tehnologije ključni su pokretači digitalne transformacije u različitim sektorima. Kako bi se postigla ta digitalizacija, Glavna uprava za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije (GU CONNECT) surađuje s odgovarajućim glavnim upravama za politike na podupiranju digitalnih projekata u 5. klasteru Obzora Europa „Klima, energija i mobilnost” i 6. klasteru „Hrana, biogospodarstvo, prirodni resursi, poljoprivreda i okoliš”.

Glavna uprava za mobilnost i promet (GU MOVE) i GU CONNECT razvijaju sinergije izmeđueuropske podatkovnestrategije i strategije za održivu i pametnu mobilnost,s posebnim naglaskom na uvođenju zajedničkog europskog podatkovnog prostora za mobilnost. Obje glavne uprave udružile su snage s Glavnom upravom za istraživanje i inovacije (GU RTD) i Glavnom upravom za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike (GU GROW) kako bi razvile temu povezane i automatizirane mobilnosti nizom komplementarnih politika te aktivnostima istraživanja i razvoja.

Glavna uprava za energetiku (GU ENER) i GU CONNECT pripremaju mjere nakonAkcijskog plana za digitalizaciju energije kako bi se ubrzala digitalna i održiva transformacija energetskog sustava EU-a. Taj je rad u skladu s Komisijinim europskim zelenim planom, programomREPowerEU i programom politike digitalnogdesetljeća za 2030. Bavi se i poboljšanjem razmjene i uporabe podataka u energetskom sektoru s ciljem uspostave zajedničkog europskog podatkovnog prostora za energiju.

Naposljetku, Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj (GU AGRI) surađuje s GU-om CONNECT u razvoju zajedničkog europskog prostora za poljoprivredne podatkekako bi se omogućila digitalna transformacija europske poljoprivredne industrije. Trenutačne mjere sufinanciraju se u okviru programa Obzor Europa. Uvođenje odgovarajućih podatkovnih prostora podupirat će se u okviru programa Digitalna Europa 2024., nadovezujući se na aktivnosti država članica EU-a.

Izvrsnom, učinkovitom i bliskom suradnjom različitih glavnih uprava Komisije EU služi kao primjer u područjima kao što su zakonodavstvo, standardizacija i interoperabilnost, kibersigurnost, održiva informacijska i komunikacijska tehnologija te podupiranje istraživanja, inovacija i uvođenja. Surađuje s relevantnim dionicima iz javnog i privatnog sektora te civilnog društva u tim područjima.

Najnovije vijesti

Povezani sadržaj

Šira slika

Napredne digitalne tehnologije

EU ubrzava razvoj i primjenu naprednih tehnologija kako bi građani i poduzeća mogli iskoristiti sav potencijal digitalnog svijeta.

Dublji pogled

Ulaganje u oblak, rub i internet stvari

U programu politike Europske unije za digitalno desetljeće utvrđeni su naši ciljevi za digitalnu transformaciju, s 10,000 klimatski neutralnih rubnih čvorova kao jednim ciljem. To znači da oblak, rub i internet stvari imaju veliku ulogu.

Sljedeća generacija Internet stvari

Budući internet stvari i Edge Computing mogu revolucionirati način organizacije i praćenja proizvodnje i procesa u svim strateškim lancima vrijednosti.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Strategija lanca blokova

EU želi biti predvodnik u tehnologiji lanaca blokova, postati inovator u lancima blokova i dom za važne platforme, aplikacije i poduzeća.

Veliki pilot-projekti – podatkovna strategija