Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Handelspraxis mellan plattformar och företag

Europeiska kommissionen främjar rättvisa och öppenhet för företag på onlineplattformar.

Gäller P2B för dig? En förklarare för företag

fix-empty

Förordningen

EU:s förordning om förbindelser mellan plattformar (P2B-förordningen) är den första uppsättningen regler för att skapa ett rättvist, transparent och förutsägbart företagsklimat för mindre företag och näringsidkare på onlineplattformar.

Kommissionen inrättade observationscentrumet för onlineplattformsekonomin tillsammans med de nya reglerna för att övervaka de senaste trenderna inom denna sektor. Plattformarna var tvungna att se till att de uppfyllde kraven i P2B-förordningen innan den började tillämpas den 12 juli 2020.

Varför det spelar roll

Plattformar erbjuder oöverträffade effektivitetsvinster när det gäller tillgång till gränsöverskridande marknader och är avgörande för miljontals framgångsrika företag. Nätplattformarnas inkörsportsposition gör det möjligt för dem att organisera miljontals användare, men det medför också en risk för skadliga handelsmetoder, mot vilka företagen inte har någon effektiv prövning.

Direkt skada för företag, liksom möjligheten till sådan skada, undergräver plattformarnas innovationspotential. Genom P2B-förordningen åtar sig kommissionen att vidta åtgärder mot illojala avtal och handelsmetoder i förbindelserna mellan plattformar och företag.

Förordningen åtföljs av en konsekvensbedömning som innehåller bevis och synpunkter från berörda parter som samlats in under en tvåårig undersökning.

Riktlinjer för kraven på insyn i rangordningen

Kommissionen har offentliggjort riktlinjer för de viktigaste kraven för onlineplattformar som anges i förordningen. Riktlinjerna täcker allt från behovet av att identifiera viktiga algoritmiska parametrar bakom rankning till deras kommunikation till företag.

Riktlinjerna kommer att hjälpa onlineplattformar att göra rätt information tillgänglig för företag så att de i sin tur kan överväga hur de bäst kan öka och hantera sin synlighet online. Detta gör det möjligt för konsumenterna att få varor och tjänster av högsta kvalitet.

Riktlinjerna kommer också att ge värdefullt stöd för ett adekvat och effektivt genomförande av transparenskravet för att säkerställa att onlineplattformar agerar rättvist i sin rangordningspraxis.

Dessa riktlinjer är inte rättsligt bindande.

Frågor och svar

Kommissionen har utarbetat ett frågedokument (.pdf) som kan fungera som en checklista för onlineplattformar och sökmotorer, särskilt mindre, när de nya kraven genomförs.

Q &A-dokumentet kan också hjälpa företag att få information om sina nya rättigheter och de alternativ som finns tillgängliga för att lösa problem som kan uppstå i deras kommersiella relationer med onlineplattformar. Den innehåller användbar information för onlinebaserade förmedlingstjänster, sökmotorer och representativa organisationer eller sammanslutningar.

Denna Q &A finns också tillgänglig på följande språk (öppnas som en.pdf):

BG - CS - DA - DE - EL - ES - ET - FI - FR - HR - HU - IT - LT - LV - MT - NL - PL - PT - RO - SK - SL - SV.

Relaterade dokument

Rättsliga handlingar

Studier och rapporter

Samråd med berörda parter

Senaste nytt

PRESS RELEASE |
Kommissionen tvingar Microsoft att tillhandahålla information enligt rättsakten om digitala tjänster om generativa AI-risker för Bing

Kommissionen intensifierar sina verkställighetsåtgärder mot Microsoft: Efter att inte ha fått något svar på sin begäran om information från den 14 mars om specifika risker som härrör från Bings generativa AI-funktioner, särskilt ”Copilot in Bing” och ”Image Creator by Designer”, har företaget nu fram till den 27 maj på sig att lämna den begärda informationen till kommissionen.

PRESS RELEASE |
Kommissionen betecknar Booking som grindvakt och inleder en marknadsundersökning av X

Europeiska kommissionen har betecknat Booking som grindvakt enligt rättsakten om digitala marknader för sin onlinebaserade förmedlingstjänst Booking.com och beslutat att inte beteckna X Ads och TikTok Ads. Samtidigt har kommissionen inlett en marknadsundersökning för att ytterligare bedöma den motbevisning som lämnats in avseende den sociala nätverkstjänsten X.

Läs mer

Översikt

Online-plattformar

Europeiska kommissionen syftar till att främja en miljö där onlineplattformar blomstrar, behandlar användarna rättvist och vidtar åtgärder för att begränsa spridningen av olagligt innehåll.

Se också

Geoblockering

Kommissionen har satt stopp för omotiverade geoblockeringsregler, som undergräver online-shopping och gränsöverskridande försäljning i EU.