Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Praktyki handlowe między platformami a przedsiębiorstwami

Komisja Europejska promuje sprawiedliwość i przejrzystość dla przedsiębiorstw na platformach internetowych.

Czy P2B ma zastosowanie do Ciebie? Wyjaśnienie dla firm

fix-empty

Rozporządzenie

Rozporządzenie UE w sprawie stosunków między platformami a przedsiębiorstwami (rozporządzenie P2B) jest pierwszym w historii zbiorem przepisów mających na celu stworzenie sprawiedliwego, przejrzystego i przewidywalnego otoczenia biznesowego dla mniejszych przedsiębiorstw i przedsiębiorców na platformach internetowych.

Komisja utworzyła Obserwatorium Gospodarki platform internetowych wraz z nowymi przepisami w celu monitorowania najnowszych tendencji w tym sektorze. Platformy musiały upewnić się, że przestrzegają rozporządzenia P2B, zanim zacznie ono obowiązywać w dniu 12 lipca 2020 r.

Dlaczego to ma znaczenie

Platformy oferują niezrównaną wydajność w dostępie do rynków transgranicznych i mają kluczowe znaczenie dla milionów odnoszących sukcesy przedsiębiorstw. Chociaż pozycja platform internetowych umożliwia im organizowanie milionów użytkowników, wiąże się to również z ryzykiem szkodliwych praktyk handlowych, wobec których przedsiębiorstwa nie mają skutecznego dochodzenia roszczeń.

Bezpośrednie szkody dla przedsiębiorstw, a także możliwość takiej szkody, podważają potencjał innowacyjny platform. Dzięki rozporządzeniu P2B Komisja zobowiązuje się do podjęcia działań przeciwko nieuczciwym umowom i praktykom handlowym w stosunkach między platformami a przedsiębiorstwami.

Rozporządzeniu towarzyszy ocena skutków zawierająca dowody i opinie zainteresowanych stron zebrane podczas dwuletniego dochodzenia faktów.

Wytyczne dotyczące wymogów dotyczących przejrzystości plasowania

Komisja opublikowała wytyczne dotyczące głównych wymogów dotyczących platform internetowych określonych w rozporządzeniu. Wytyczne obejmują wszystko, od potrzeby identyfikowania kluczowych parametrów algorytmicznych stojących za rankingiem, aż po komunikację z przedsiębiorstwami.

Wytyczne pomogą platformom internetowym w udostępnianiu odpowiednich informacji przedsiębiorstwom, tak aby mogły one z kolei zastanowić się, w jaki sposób najlepiej zwiększyć swoją widoczność w internecie i zarządzać nią. Ostatecznie pozwala to konsumentom na otrzymywanie towarów i usług najwyższej jakości.

Wytyczne te zapewnią również cenne wsparcie dla odpowiedniego i skutecznego egzekwowania wymogu przejrzystości, aby zagwarantować, że platformy internetowe działają sprawiedliwie w swoich praktykach plasowania.

Wytyczne te nie są prawnie wiążące.

Pytania i odpowiedzi

Komisja przygotowała dokument Q & A (.pdf), który może służyć jako lista kontrolna dla platform internetowych i wyszukiwarek, zwłaszcza mniejszych, przy wdrażaniu nowych wymogów.

Dokument Q & A może również pomóc firmom uzyskać informacje na temat ich nowych praw i dostępnych opcji rozwiązywania problemów, które mogą pojawić się w relacjach handlowych z platformami internetowymi. Zawiera on przydatne informacje dotyczące usług pośrednictwa internetowego, wyszukiwarek i reprezentatywnych organizacji lub stowarzyszeń.

Ta Q & A jest również dostępna w następujących językach (otwiera się jako.pdf):

BG - CS - DA - DE - EL - ES - ET - FI - FR - HR - HU - IT - LT - LV - MT - NL - PL - PT - RO - SK - SL - SV.

Powiązane dokumenty

Dokumenty prawne

Badania i sprawozdania

Konsultacje z zainteresowanymi stronami

Najnowsze wiadomości

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Online Platforms

The European Commission aims to foster an environment where online platforms thrive, treat users fairly and take action to limit the spread of illegal content.

Zobacz też

Blokowanie geograficzne

Komisja położyła kres nieuzasadnionym zasadom blokowania geograficznego, które utrudniają zakupy przez internet i sprzedaż transgraniczną w UE.