Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Fánaíocht: ceangailte áit ar bith san AE gan aon táille bhreise

Agus tú ag taisteal ar fud an Aontais, is féidir leat do ghuthán a úsáid chun glaoch, téacs agus sonraí a úsáid díreach mar a dhéanann tú sa bhaile. Is ionann miontuairiscí na nglaonna, na SMS agus na sonraí a úsáideann tú thar lear san Aontas Eorpach agus miontuairiscí na nglaonna, SMS agus sonraí a úsáideann tú sa bhaile.

Fánaíocht: na buntáistí a bhaineann le Roam cosúil le sa bhaile a leathnú

fix-empty

Gníomhachtaítear ‘fánaíocht ar tháillí baile’ go huathoibríoch nuair a thaistealaíonn tú agus nuair a úsáideann tú d’fhón póca thar lear in aon cheann de 27 dtír an Aontais, chomh maith leis an Íoslainn, Lichtinstéin agus an Iorua. Ó d’fhág an Ríocht Aontaithe an tAontas Eorpach, níl feidhm ag an gcóras ‘Roam like at Home’ nuair a thaistealaíonn tú chuig an Ríocht Aontaithe, áfach, tá sé roghnaithe ag roinnt oibreoirí na buntáistí a bhaineann le ‘fánaíocht ar tháillí baile’ a choinneáil. Ba cheart duit seiceáil le d’oibreoir sula dtaistealaíonn tú go dtí an Ríocht Aontaithe.

Eispéireas fánaíochta feabhsaithe

Ón 01 Iúil 2022 — Leathnaíodh ‘fánaíocht ar tháillí baile’ agus feabhsaíodh na buntáistí breise le haghaidh eispéireas fánaíochta níos fearr agus iad ag taisteal thar lear san Aontas: le nascacht níos fearr fós, tuilleadh eolais agus eispéireas taistil níos rianúla.

An caighdeán céanna sa bhaile agus thar lear

Ciallaíonn ‘fánaíocht ar tháillí baile’ gur chóir duit a bheith in ann seirbhís shoghluaiste a úsáid ar an mbealach céanna agus a úsáidtear sa bhaile é. Áirítear leis seo an caighdeán, cosúil le luas nó rochtain ar 5G má tá 5G agat sa bhaile de ghnáth. I gcásanna áirithe, ní féidir an caighdeán céanna a thairiscint toisc go bhféadfadh sé nach mbeadh an líonra chomh maith leis an gceann a úsáideann tú sa bhaile de ghnáth, ba cheart go ndéanfadh d’oibreoir a dhícheall an caighdeán céanna a thairiscint agus a chuirtear ar fáil sa bhaile nuair is féidir sin a dhéanamh go teicniúil. Ba cheart do d’oibreoir tú a chur ar an eolas faoi conas is féidir leis an tseirbhís fánaíochta a bheith éagsúil leis an tseirbhís a úsáideann tú sa bhaile. Ba cheart an fhaisnéis sin a bheith ar fáil i do chonradh agus a chur ar fáil go poiblí, e.g. ar shuíomh gréasáin d’oibritheora.

Agus tú ag taisteal, is féidir leat cáilíocht do líonra a thástáil le netBravo, uirlis a d’fhorbair an Coimisiún. Is féidir leat an aip a íoslódáil le haghaidh AppleAndroid.

Teacht ar sheirbhísí éigeandála thar lear

Tá sé ríthábhachtach seirbhísí éigeandála a bhaint amach go tapa chun beatha daoine a shábháil. Faoi mhí an Mheithimh 2023, ba cheart duit teachtaireacht a fháil go huathoibríoch agus tú ag taisteal thar lear chun tú a chur i gcuimhne duit faoi 112 agus a chur in iúl duit faoi na modhanna malartacha atá ar fáil chun teacht ar sheirbhísí éigeandála, amhail trí théacs nó aipeanna fíor-ama. Mura bhfuil tú in ann guthghlao a úsáid chuig ‘112’ féadfaidh tú na modhanna malartacha rochtana seo ar sheirbhísí éigeandála a úsáid.

Nascadh le líonraí neamh-thíortha

Sa lá atá inniu is maith linn chun fanacht ceangailte am ar bith agus in áit ar bith. Nuair a thaistealaíonn tú ar bhád ar uisce oscailte nó le linn eitilte, féadfaidh d’fhón póca ceangal le líonra neamh-thíortha, e.g. líonra satailíte a chuirtear ar fáil ar bord an aerárthaigh nó an bháid. Níl na seirbhísí seo clúdaithe ag ‘Roam cosúil le sa bhaile’ agus de ghnáth bíonn formhuirir arda orthu.

Má nascann d’fhón póca le líonra neamh-thíortha, ba cheart duit teachtaireacht uathoibríoch a fháil chun tú a chur ar an eolas, ionas gur féidir leat muirir gan choinne a sheachaint. Má leanann tú ar aghaidh ag baint úsáide as do ghuthán, nó má leanann aipeanna ag baint úsáide as sonraí móibíleacha ag rith ar do ghuthán, agus má shroicheann tú EUR 50 de mhuirir bhreise, nó teorainn réamhshainithe eile, stopfaidh na seirbhísí soghluaiste go huathoibríoch. Féadfaidh oibreoirí seirbhísí breise a thairiscint, amhail an fhéidearthacht diúltú d’fhánaíocht ar eitleáin agus ar bháid.

Tuilleadh eolais, roghanna níos fearr

Aon uair a thrasnóidh tú an teorainn, seolfaidh d’oibreoir teachtaireacht uathoibríoch chugat ina mbeidh do bhunfhaisnéis faoi fhánaíocht, lena n-áirítear aon teorainneacha sonraí maidir le húsáid chóir a d’fhéadfadh an t-oibreoir a chur i bhfeidhm, chomh maith le faisnéis faoi sheirbhísí áirithe nach bhfuil saor in aisce, amhail seirbhísí do chustaiméirí a ghlaoch, nó aerlíne agus línte cabhrach árachais. De ghnáth bíonn na seirbhísí breisluacha sin faoi réir muirir níos airde nuair a bhíonn siad ag glaoch ó thar lear.

Ba chóir duit a bheith in ann cinneadh eolasach a dhéanamh faoi ghlaoch ar sheirbhísí breisluacha a d’fhéadfadh costas breise a bheith ag baint leo. Ní mór d’oibreoirí custaiméirí a chur ar an eolas faoin gcineál uimhreacha teileafóin a d’fhéadfadh a bheith faoi réir táillí breise nuair a chuirtear glaoch orthu ó thar lear. Ba chóir duit eolas a fháil ar uimhreacha teileafóin seirbhíse breisluacha i do chonradh. Tá eolas den chineál céanna le fáil freisin sa SMS a fhaigheann tú agus tú ag trasnú na teorann chuig Ballstát eile.

Muirir bhreise a chosc

Sa chás go bhfuil seirbhísí sonraí neamhtheoranta nó an-íseal agat, agus go bhfuil teorainn úsáide córa curtha i bhfeidhm ag d’oibreoir, e.g. méid sonraí nó teorainn airgeadais, ba cheart do d’oibreoir fógra a thabhairt duit sula mbainfidh tú an teorainn amach. Ba chóir don oibreoir a chur in iúl duit freisin nuair a bheidh EUR 50 ídithe agat agus ansin arís nuair a bheidh EUR 100 ídithe agat i dtréimhse bhilleála mhíosúil. Sonrófar san fhógra an nós imeachta ba chóir duit a leanúint más mian leat leanúint d’úsáid a bhaint as seirbhísí fánaíochta. Féadfaidh custaiméirí diúltú don sásra teorann scoite seo, mar a thugtar air, agus féadfaidh siad filleadh air trí fhógra a thabhairt dá n-oibreoirí.

Úsáid chóir

Maidir le sonraí, má tá GB neamhtheoranta agat nó má íocann tú níos lú as GB sonraí ansin an uasteorainn mhórdhíola (e.g. EUR 2/GB + CBL ó 2022 arna ísliú de réir a chéile go dtí EUR 1 in 2027), féadfaidh d’oibreoir teorainn (úsáid chóir) a chur i bhfeidhm ar shonraí. Más amhlaidh atá, beidh ar an oibreoir tú a chur ar an eolas roimh ré faoi theorainn den sórt sin agus ní mór dó tú a chur ar an eolas má shroicheann tú 80 % den teorainn sin. Beidh an teorainn choimirce sin ard go leor chun an chuid is mó de do chuid riachtanas fánaíochta a chlúdach. Tá an teorainn sonraí ‘úsáid chóir’ sin i bhfeidhm ionas gur féidir le hoibreoirí leanúint de sheirbhísí fánaíochta a sholáthar gan gá le praghsanna baile a mhéadú. Má shroicheann tú an teorainn, is féidir leat leanúint de shonraí a úsáid agus tú ag fánaíocht ar tháille an-bheag, táille nach féidir a bheith níos mó ná EUR 2/GB + CBL ó 2022 agus a laghdóidh de réir a chéile go EUR 1 in 2027.

Braitheann an teorainn iarbhír ar an méid míosúil a íocann tú as do chonradh soghluaiste, bunaithe ar fhoirmle rialaithe. Más mian leat ríomh an oibreora a sheiceáil, seo an chaoi: ní mór méid na sonraí fánaíochta a bheith ar a laghad dhá oiread an mhéid a fhaightear trí phraghas do chuachta soghluaiste (gan CBL a áireamh) a roinnt ar an uasteorainn mhórdhíola rialáilte.

2 x (praghas an chuachta mhóibíligh gan CBL/uasteorann mórdhíola rialáilte in aghaidh an GB a áireamh) = teorainn sonraí (i GB) agus fánaíocht á déanamh

In 2022, is é EUR 2/GB an uasteorainn sin. Mar eolas duit, is é EUR 2/GB an t-uasphraghas nach mór do d’oibreoir a íoc leis an oibreoir eachtrach ar 1 GB sonraí agus tú thar lear san Aontas ó mhí Iúil 2022.

Má ghearrtar táille bhreise ort, ba cheart duit na muirir sin a chonspóid ar dtús le d’oibreoir, agus ba cheart nós imeachta gearán a bheith i bhfeidhm aige. Má leanann an t-oibreoir ar aghaidh, is féidir leat tagairt a dhéanamh don ghníomhaireacht náisiúnta teileachumarsáide atá freagrach as tacaíocht a fháil.

Tá sé beartaithe ‘fánaíocht ar tháillí baile’ a úsáid le haghaidh taisteal tréimhsiúil. Ciallaíonn sé nach féidir leat seirbhísí fánaíochta a úsáid go buan. Má fhanann tú agus má úsáideann tú seirbhísí fánaíochta i dtír eile laistigh den Aontas níos faide ná i do thír féin thar thréimhse 4 mhí, féadfaidh an t-oibreoir teagmháil a dhéanamh leat agus féadfaidh sé formhuirear a chur i bhfeidhm.

 

Tuarascálacha ar Fánaíocht

Fánaíocht — an Tuarascáil Eorabharaiméadair is déanaí

Fánaíocht — Tuarascálacha Eorabharaiméadair

Tuarascálacha Sonraí Tagarmharcanna maidir le Fánaíocht — BEREC

Tuarascálacha BEREC maidir le trédhearcacht agus inchomparáideacht taraifí fánaíochta miondíola

 

An nuacht agus na foilseacháin is déanaí

PRESS RELEASE |
AE-an Mholdóiv “Roam like at Home” níos gaire don réaltacht

Ghlac an Coimisiún togra inniu chun fánaíocht a ionchorprú sa Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas agus an Mholdóiv. A luaithe a bheidh na céimeanna riachtanacha ar fad tugtha chun críche, beidh cuairteoirí ón Moldóiv ar an Aontas Eorpach in ann a bhfón póca a úsáid faoi na coinníollacha praghais céanna amhail is dá mbeidís sa Mholdóiv, agus bainfidh taistealaithe ón Aontas tairbhe as na cearta céanna agus iad ar cuairt chuig an Moldóiv.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Nascacht

Is é sprioc an Aontais go mbeidh an Eoraip ar an mór-roinn is nasctha faoi 2030.

Féach freisin

Oscail an tIdirlíon

Cumhdaíonn rialacha an Aontais prionsabal na rochtana oscailte ar an Idirlíon: caithfear le trácht idirlín gan idirdhealú, gan bhac, gan scótáil ná gan tosaíocht a thabhairt.

TFC agus caighdeánú

Cinntíonn sonraíochtaí TFC gur féidir le táirgí nascadh le chéile agus idirghníomhú lena chéile, borradh a chur faoin nuálaíocht, agus margaí TFC a choinneáil oscailte agus iomaíoch.

Cód Cumarsáide Leictreonaí an Aontais Eorpaigh

Cuireann beartas cumarsáide leictreonaí an Aontais feabhas ar an iomaíocht, spreagann sé nuálaíocht, agus cuireann sé borradh faoi chearta tomhaltóirí laistigh den mhargadh aonair Eorpach.

An Bosca Uirlisí Nascachta

Tugann an bosca uirlisí nascachta treoir maidir le líonraí snáithín agus 5G a imscaradh. Cuirfidh na líonraí sin deiseanna eacnamaíocha suntasacha ar fáil.

Speictream raidió: bonn na cumarsáide gan sreang

Wireless communications, via public or private networks, use radio spectrum, i.e. a range of radio waves, to carry information. Such communication can be between people, people and machines or systems (“things” more general) or between things. In this context, radio spectrum is...

5G

Is é 5G an teicneolaíocht líonra glúine nua chriticiúil lena gcumasófar an nuálaíocht agus lena dtacófar leis an gclaochlú digiteach.

112: Uimhir éigeandála an Aontais

An bhfuil cabhair uait? Tá 112 d’uimhir tarrthála! Is í 112 an uimhir theileafóin éigeandála Eorpach, atá ar fáil i ngach áit san Aontas, saor in aisce.

Leathanbhanda satailíte

Tá leathanbhanda satailíte ar fáil chun nascacht idirlín thapa a chur ar fáil ar fud gach tír san Aontas.

Tacaíocht do leathadh amach Leathanbhanda

Tá an Coimisiún Eorpach ag tacú le gnólachtaí, bainisteoirí tionscadail agus údaráis an Aontais chun cumhdach líonra a mhéadú chun spriocanna an Aontais maidir leis an tSochaí Ghigighiotáin a bhaint amach.