Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Il-Forum Ewropew tal-Films

Il-Forum Ewropew tal-Films huwa pjattaforma għal djalogu strutturat bejn dawk li jfasslu l-politika u l-partijiet interessati fis-settur awdjoviżiv.

  operatur tal-kamera bil-kamera

© image by ponsulak - Getty/iStock

Il-Forum Ewropew tal-Films (EFF) ġie propost mill-Kummissjoni fil-Komunikazzjoni tagħha tal-2014 dwar il- films Ewropej fl-era diġitali. L-għan tal-FES huwa li jiżviluppa aġenda ta’ politika strateġika, li tiftaħ perspettivi ġodda dwar l-isfidi u l-opportunitajiet li ġġib magħha t-trasformazzjoni diġitali.

Hemm diversi inizjattivi u regoli tal-UE għall-industrija tal-films koperti mil- leġiżlazzjoni dwar id-drittijiet tal-awtur, id- Direttiva dwar is-Servizzi tal-Media Awdjoviżiva, il-liġi tal-kompetizzjoni u l- programm Ewropa Kreattiva. Sadanittant, il-finanzjament pubbliku u għadd ta’ aspetti regolatorji huma essenzjalment irregolati mill-Istati Membri. L-Istati Membri jipprovdu finanzjament pubbliku 30 darba aktar mill-UE għas-settur awdjoviżiv.

Id-djalogu tal-Forum Ewropew tal-Films mal-partijiet interessati u l-Istati Membri jipprovdi opportunitajiet biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-azzjonijiet pubbliċi u jippermetti l-iskambju ta’ għarfien espert u l-aħjar prattika. Dan id-djalogu jitmexxa ‘l quddiem mill-Kummissjoni Ewropea f’postijiet differenti, b’mod partikolari matul il-Festivals tal-Films u fis-swieq tat-televiżjoni fejn jintużaw formati differenti bħal konferenzi, diskussjonijiet madwar mejda u workshops.

Il-proċess jinvolvi varjetà wiesgħa ta’ atturi inklużi l-awtoritajiet tal-Istati Membri, il-Parlament Ewropew, l-Osservatorju Awdjoviżiv Ewropew, l-EFADs. Tinvolvi wkoll organizzazzjonijiet nazzjonali u Ewropej li jappoġġjaw l-industriji tal-films, tat-televiżjoni u tal-logħob.

L-għan tagħna huwa li permezz tal-konklużjonijiet tal-avvenimenti msemmija hawn fuq, il-Forum se jiffaċilita adattamenti konkreti fis-sistemi ta’ finanzjament Ewropej u jipprovdi rakkomandazzjonijiet ċari għall-Istati Membri u l-industriji awdjoviżivi, u b’hekk iżid il-valur tar-rieżami li jmiss tas- sottoprogramm MEDIA ta’ Ewropa Kreattiva.

  X’inhuma l-kwistjonijiet indirizzati mill-Forum Ewropew tal-Films?

  • Finanzjament u appoġġ pubbliku:  il-FES huwa post fejn jiġi diskuss l-użu tal-finanzjament modern tal-films bħall-investiment privat minn partijiet terzi jew il-finanzjament kollettiv, li jiżviluppa bit-teknoloġija diġitali, u l-appoġġ pubbliku fil-livell nazzjonali, lokali u tal-UE.
  • Films u udjenzi Ewropej: il-fora jinkoraġġixxu wkoll is-sejba ta’ prattiki innovattivi ta’ rilaxx u promozzjoni biex jgħinu x-xogħlijiet jilħqu udjenzi usa’.
  • It-trawwim tat-talent u l-kreattività: il-FES huwa post fejn it-talent, il-kompetenzi u l-kreattività jiġu indirizzati billi jiġu identifikati l-ħtiġijiet fis-settur tal-AV li qed jevolvi u jiġi appoġġat it-titjib tal-ħiliet tal-professjonisti.
  • Tranżizzjoni diġitali: Id-diġitalizzazzjoni u l-impatt tagħha fuq is-soċjetà huma parti ewlenija tal-programm MEDIA u huma indirizzati f’diversi avvenimenti, jivvalutaw l-isfidi u l-opportunitajiet għal mudelli ta’ negozju u teknoloġija awdjoviżivi ġodda, u jiddiskutu kif jistgħu jiġu offruti soluzzjonijiet ġodda favur l-utenti u l-industrija għall-promozzjoni ta’ xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej.
  • Il-bidla soċjali: il-forum jindirizza kwistjonijiet orizzontali bħall-ekoloġizzazzjoni u d-diversità.

  Edizzjonijiet tal-Forum Ewropew tal-Films

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

  L-aħħar aħbarijiet

  PRESS RELEASE |
  A Season of Classic Films: European classics screened at cultural heritage venues across Europe

  This summer, European film classics will be screened in some of Europe's most iconic cultural heritage venues. From tomorrow until the end of September, classic films from across the EU will be screened free of charge in a wide variety of venues in 13 EU countries – from small towns to capital cities – highlighting Europe's rich and diverse cultural heritage. As part of the wider restoration and digitisation of heritage films, the event series “A Season of Classic Films” is supported by Creative Europe MEDIA programme.

  DIGIBYTE |
  New edition of the EU Film Contest

  The Commission is launching the second edition of the EU Film Contest today. Participants can test how much they know about European films for a chance to experience the Cannes Film Festival and discover the European audiovisual industry at work.

  Kontenut Relatat

  Ħarsa globali

  Servizzi awdjoviżivi u tal-midja

  Illum nistgħu naraw il-programmi favoriti tagħna mhux biss fuq it-TV, iżda wkoll fuq l-internet. Dawn l-indikazzjonijiet huma soġġetti għar-regoli tas-suq uniku.

  Ħarsa aktar fil-fond

  Lejla Ewropea taċ-Ċinema 2022

  IlLejla Ewropea taċ-Ċinema terġa’ tattakka b’ħamest ijiem ta’ wiri b’xejn madwar l-Ewropa mill-5 sad-9 ta’ Diċembru 2022.

  Ara Wkoll

  Konverġenza tal-Midja

  It-trasformazzjoni tax-xenarju tal-midja awdjoviżiva toffri l-potenzjal għal esperjenzi u opportunitajiet ġodda. Hija tqajjem ukoll ħafna mistoqsijiet għalina.